Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja owynikach kontroli legalności i rzetelności świadczenia usług gastronomicznych, w miejscowościach turystycznych, na dworcach kolejowych i autobusowych oraz na stacjach paliw i głównych szlakach komunikacyjnych


Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w programie kontroli z dnia 6 kwietnia 2022 r. w ww. zakresie przeprowadził 16 kontroli u 16 przedsiębiorców.

Kontrolą objęto przedsiębiorców m.in. w: Świnoujściu, Dźwirzynie, Szczecinie, Świdwinie, Rewalu.

Nieprawidłowości stwierdzono u 13 przedsiębiorców.

Ustalenia kontroli, w odniesieniu do poszczególnych punktów programu, przedstawiają się następująco.

1. Rzetelność obsługi konsumentów

Rzetelność obsługi konsumentów poprzez dokonanie zakupu kontrolnego sprawdzono przed rozpoczęciem każdej kontroli. Dokonano zakupu 52 produktów. Nie stwierdzono nieprawidłowości w badanym zakresie.

W trakcie jednej kontroli nie było możliwe przeważenie potraw, gdyż przedsiębiorca nie deklarował ilości potraw w cenniku.

Paragony z prawidłowo zarejestrowanymi zakupionymi produktami były wydawane każdorazowo. Do rachunków nie doliczano opłat serwisowych.
W stosunku do 32 partii produktów, tj.: 16 porcji ryb, 1 partii soku, 5 potraw, 2 porcji schabu, 2 porcji fileta z kurczaka, 2 partii piwa, 2 partii zimnych napojów, 1 zupy oraz 1 porcji sera – (produktów pochodzących z zakupu kontrolnego) sprawdzono, czy nie występują przypadki podmiany asortymentowej w stosunku do deklaracji, poprzez zastąpienie droższych składników tańszymi substytutami.
Niezgodności nie stwierdzono.

Nie stwierdzono towarów przeterminowanych. Badaniem w tym zakresie objęto 9 partii produktów.

Sprawdzono, czy nie występują przypadki deklarowania przyrządzania potraw ze świeżych, niezamrożonych surowców w sytuacji gdyby na stanie surowce takie nie występowały. Nie stwierdzono takiej nieprawidłowości.

2. Identyfikacja przedsiębiorców

Dokonano identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców w oparciu o wpisy do CEIDG oraz KRS. Zakres i rodzaj prowadzonej działalności był zgodny z ww. dokumentami.

3. Prawidłowość przekazywania konsumentom informacji o cenach oferowanych produktów

W powyższym zakresie badaniem objęto ogółem 1430 produktów wyszczególnionych w ogólnodostępnych cennikach i na wywieszkach, z czego nieprawidłowości stwierdzono u 13 przedsiębiorców w przypadku 555 wyrobów kulinarnych, napojów i dodatków. Nieprawidłowości stwierdzono u następujących przedsiębiorców:

1) pierwszy przedsiębiorca
- w przypadku 19 napojów posiadających na opakowaniach informacje o objętości, nie uwidoczniono ich cen jednostkowych, co stanowiło naruszenie przepisu art. 4 ust.1 ustawy z 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2019 r. poz. 178) w związku z § 3 ust. 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług (Dz. U. z 2015 r., poz. 2121). Napoje były sprzedawane dla klientów baru oraz w oryginalnie zamkniętych opakowaniach na wynos.

Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1706) wydano przedsiębiorcy ustne żądanie niezwłocznego usunięcia stwierdzonych uchybień organizacyjno-porządkowych. Żądanie wykonano w toku kontroli.

W związku z powyższym zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące nałożenia kary pieniężnej z tytułu niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 4 ust. 1 ww. ustawy, w związku z naruszeniem § 3 ust. 2 i § 4 ww. rozporządzenia. W wyniku przeprowadzonego postępowania na kontrolowanego nałożono w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną w wysokości 4.000,00 zł.

2) drugi przedsiębiorca
- przy 13 partiach tj.: 3 rodzajach ryb smażonych, 3 napojach gorących i 7 rodzajach zup, wartości nie były wyrażone w jednostkach pieniężnych (tzn. „zł.” ), co stanowiło naruszenie art. 3 ust.1 pkt 1 ww. ustawy,
- przy 10 partiach tj.: 5 dodatkach do zestawów śniadaniowych i 5 zestawach obiadowych nie określono ilości oferowanych wyrobów kulinarnych, co było niezgodne z § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Do przedsiębiorcy zostało skierowane wystąpienie pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień. W odpowiedzi przedsiębiorca poinformował, że wszystkie nieprawidłowości usunął.

3) trzeci przedsiębiorca
- przy 5 partiach tj.: 2 dodatkach i 3 napojach gorących nie określono ilości oferowanych wyrobów, co było niezgodne z § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia,  przy 14 potrawach nie określono jednoznacznie ich ilości (tzn. w cenniku uwidoczniono ilości potrawy w widełkach „od-do”), co było niezgodne z § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia,
- przy 12 rodzajach ryb wędzonych wartości nie były wyrażone w jednostkach pieniężnych (tzn. „zł.”), co stanowiło naruszenie 3 ust.1 pkt 1 ww. ustawy.

Do przedsiębiorcy zostało skierowane wystąpienie pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień. W odpowiedzi przedsiębiorca poinformował, że wszystkie nieprawidłowości usunął.

4) czwarty przedsiębiorca
- przy 6 wyrobach kulinarnych nie określono ich ilości, co było niezgodne z § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia,
- przy 31 napojach posiadających na opakowaniach informację o objętości, na wywieszkach nie uwidoczniono ich cen jednostkowych, co stanowiło naruszenie przepisu art. 4 ust.1 ww. ustawy w związku z § 3 ust. 2 i § 4 ww. rozporządzenia. Napoje były sprzedawane dla klientów smażalni i dla innych osób na wynos, w oryginalnie zamkniętych opakowaniach,
- przy 18 wyrobach kulinarnych (rybach, zupach, dodatkach, potrawach z grilla i sosach) nie podano jednostek pieniężnych (tzn. „zł.”), co stanowiło naruszenie 3 ust.1 pkt 1 ww. ustawy.

Do przedsiębiorcy zostało skierowane wystąpienie pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień. W odpowiedzi przedsiębiorca poinformował, że wszystkie uchybienia usunął.

W związku z ustaleniami kontroli zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące nałożenia kary pieniężnej z tytułu niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 4 ust. 1 ww. ustawy, w związku z naruszeniem § 3 ust. 2 i § 4 ww. rozporządzenia. W wyniku przeprowadzonego postępowania na kontrolowanego nałożono w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną w wysokości 1.908,00 zł.

5) piąty przedsiębiorca
 – w przypadku 16 pozycji w cenniku (dodatki do pizzy) nie uwidoczniono określenia ilości potrawy lub wyrobu, co narusza § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Wydano przedsiębiorcy ustne żądanie niezwłocznego usunięcia stwierdzonych uchybień organizacyjno-porządkowych. Żądanie wykonano w toku kontroli.

6) szósty przedsiębiorca
- przy 33 partiach tj.: 3 zestawach fish &chips, 3 pozycjach kids menu, 3 pozycjach sałatek, 3 pozycjach sosów, 5 pozycjach dodatków, 2 pozycjach zup, 14 pozycjach z drink menu, nie uwidoczniono określenia ilości potrawy lub wyrobu co narusza § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Przedsiębiorca z własnej inicjatywy poinformował o usunięciu wszystkich nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli.

7) siódmy przedsiębiorca
- przy 31 partiach tj.: 5 pozycjach zestawów śniadaniowych, 3 pozycjach zestawów obiadowych, 4 pozycjach dań poleconych, 5 pozycji dodatków, 10 pozycji napojów gorących, 2 pozycjach napojów zimnych, 2 pozycjach piwa, nie uwidoczniono określenia ilości potrawy lub wyrobu co narusza § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Przedsiębiorca z własnej inicjatywy poinformował o usunięciu wszystkich nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli.

8) ósmy przedsiębiorca
- przy 59 partiach tj.: 4 rodzajach „szef kuchni poleca”, 5 rodzajach przystawek, 3 rodzajach zup, 2 rodzajach zestawów dla dzieci, 3 rodzajach sałatek, 2 rodzajach makaronów, 5 rodzajach ryb, 2 rodzajach dań z drobiu, 3 rodzajach dań z wieprzowiny, 5 rodzajach dań z wołowiny, 4 rodzajach półmisków rodzinnych, 1 rodzaju wyrobów własnych, 3 rodzajach deserów, 6 rodzajach napojów rozgrzewających, 11 rodzajach herbat, nie uwidoczniono określenia ilości potrawy lub wyrobu, co narusza § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Przedsiębiorca okazał poprawiony cennik, w którym podano ilości potraw i wyrobów.

9) dziewiąty przedsiębiorca
- przy 109 rodzajach  produktów, tj.: 7 rodzajów zup, 3 rodzaje boxów, 3 rodzaje przystawek, 13 rodzajów dań z drobiu, 6 rodzajów dań z kaczką, 7 rodzajów dań z wieprzowiną, 7 rodzajów dań z wołowiną, 5 rodzajów dań z cielęciną, 2 rodzaje dań z żeberkami, 4 rodzaje dań z golonką, 2 rodzajów dań z skrzydełkami, 12 rodzajów dań z rybami i owocami morza, 4 rodzajów dań pad-thai, 17 rodzajów dań  z makaronem 3 rodzaje dań z ryżem smażonym, 5 rodzajów dań wegetariańskich, 1 rodzaj dodatków, 2 rodzaje deserów, 6 rodzajów napojów nie uwidoczniono określenia ilości potrawy lub wyrobu co narusza § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia.

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne przedsiębiorca poinformował o usunięciu nieprawidłowości.

10) dziesiąty przedsiębiorca
- przy 93 pozycjach cennika dot. potraw i wyrobów, brak było ilości potrawy i wyrobu (opakowanie na wynos), co było niezgodne z § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia. Przy 1 partii wyrobu dot. piwa, brak było uwidocznionej ceny oraz ceny jednostkowej, co jest niezgodne z art. 4 ust. 1 ww. ustawy oraz § 9 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia.

Przedsiębiorca w toku kontroli usunął nieprawidłowości. Wydano decyzję administracyjną, w której odstąpiono od nałożenia kary pieniężnej.

11) jedenasty przedsiębiorca
- przy 46 pozycjach w cenniku/menu, tj.: 4 dania, 25 dodatków, 4 dania główne, 8 rodzajów surówek, 5 partii napojów gorących, nie uwidoczniono określenia ilości potrawy lub wyrobu, co narusza zapis § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia.  
 
Przedsiębiorca zakończył prowadzenie działalności gospodarczej w związku z czym nie wystosowano wystąpienie pokontrolnego.

12) dwunasty przedsiębiorca
– w przypadku 18 pozycji w cenniku (2 makaronów, 2 sałatek, 3 kebabów, hamburgera, cheesburgera, sos, 4 burgerów, dodatkowego kotleta, dodatek, zapiekanka, dodatkowej polędwiczki), nie uwidoczniono określenia ilości potrawy lub wyrobu, co narusza § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Do przedsiębiorcy zostało skierowane wystąpienie pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień. Do chwili sporządzenia informacji nie otrzymano odpowiedzi.

13) trzynasty przedsiębiorca
- przy 21 partiach tj.: 6 rodzajach kaw, 3 rodzajach herbat i 12 dodatkach, nie uwidoczniono określenia ilości potrawy lub wyrobu, co narusza § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Przedsiębiorcy wydano ustne żądanie usunięcia stwierdzonych uchybień organizacyjno- porządkowych. Żądanie wykonano w toku kontroli.

4. Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach

Zagadnienie to sprawdzono w trakcie kontroli 12 przedsiębiorców. Nieprawidłowości w badanym zakresie stwierdzono u 1 przedsiębiorcy, gdzie stosowano wagę elektroniczną bez ważnego dowodu prawnej kontroli metrologicznej, co stanowiło naruszenie art. 8 a ust. 1 ustawy Prawo o miarach. Przedsiębiorcę za popełnienie wykroczenia z art. 26 ust.1 pkt 2 ww. ustawy ukarano mandatem karnym kredytowanym w wysokości 200,00 zł. Zakwestionowaną wagę wycofano z użytkowania. O powyższym poinformowano Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie.  

Podczas pozostałych 4 kontroli nie stwierdzono stosowania wag.

5. Przestrzeganie przepisów:

a)    ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 276).
   W skontrolowanych placówkach:
      - nie prowadzono sprzedaży tytoniu i wyrobów tytoniowych,
      - obowiązywał całkowity zakaz palenia,
      - umieszczono odpowiednie wywieszki informujące o zakazie palenia (słowne i graficzne),
b)    ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.).
   W skontrolowanych placówkach przedsiębiorcy:
      - posiadali aktualne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (14 przedsiębiorców),
      - ustalono, że przestrzegano zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom do lat 18, osobom których zachowanie wskazuje, że   znajdują się w stanie nietrzeźwości, na kredyt lub pod zastaw,
      - 2 kontrolowanych przedsiębiorców w miejscu sprzedaży napojów alkoholowych nie uwidocznił informacji o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych, co narusza art. 13 ust. 2 ww. ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i skutkuje odpowiedzialnością z art. 45 ust. 2 tej ustawy. Pozostali przedsiębiorcy uwidocznili taką informację. Na przedsiębiorców nałożono mandaty karne kredytowane w łącznej wysokości 300 zł. Kontrolowanym przedsiębiorcom wydano żądania porządkowe, które zostało wykonane.
c)    ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 143 ze zm.) w odniesieniu do 6 przedsiębiorców.
    W trakcie kontroli stwierdzono, że:
      - banderole naklejone były w sposób prawidłowy i trwały, uniemożliwiający otwarcie opakowań jednostkowych bez ich uszkodzenia - banderole nie  były zniszczone ani uszkodzone,
     - znajdujące się w sprzedaży wyroby alkoholowe były oznaczone banderolami niewykazującymi cech zafałszowania.

Ogółem sprawdzono 55 partii napojów alkoholowych znajdujących się w obrocie u 6 przedsiębiorców. Sprawdzono numery i serie banderoli umieszczone na badanych napojach alkoholowych, porównując je z tymi udostępnionymi w Systemie Informacji o Banderolach Akcyzowych (SIBA) na stronie www.banderolaakcyzowa.pl. Nieprawidłowości nie stwierdzono.


Materiały z kontroli dały podstawę do:
-    wydania 5 żądań na podstawie art. 16 ust.1 pkt 5 ww. ustawy o Inspekcji Handlowej,
-    skierowania 5 wystąpień pokontrolnych do przedsiębiorcy,
-    nałożenia 2 mandatów karnych w kwocie 300,00 zł za naruszenie art. 13 ust. 2 ww. ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
-    nałożenia mandatu karnego w kwocie 200 zł za popełnienie wykroczenia z art. 26 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy Prawo o miarach,
-    wszczęcia 2 postępowań administracyjnych dotyczących nałożenia kary pieniężnej z tytułu niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 4 ust. 1 ww. ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług w związku z naruszeniem § 3 ust. 2 i § 4 ww. rozporządzenia w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług – w wyniku tego nałożenia kar pieniężnych na 2 przedsiębiorców o łącznej wysokości 5908 zł,
-    wszczęcia 1 postępowania administracyjnego, w konsekwencji którego wydano decyzję o odstąpieniu od nałożenia kary pieniężnej.

 

Beata Manios- rzecznik
Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 91 4225239 wew. 46

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dynowska 10-02-2023 09:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Dynowska 10-02-2023
Ostatnia aktualizacja: Beata Dynowska 10-02-2023 09:19