Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja dotycząca kontroli jakości paliw stałych i świadectw jakości paliw stałych przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie w 2022 r.

W nawiązaniu do pisma z dnia 9 grudnia 2021 r. przekazującego program kontroli jw. informuję, iż Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie w 2022 roku przeprowadził 26 kontroli (16 zleconych przez prezesa UOKiK dotyczących jakości paliw stałych oraz 10 kontroli własnych dotyczących świadectw jakości). Podczas 16 kontroli zleconych sprawdzono również świadectwa jakości paliw stałych.

1) Kontrole jakości paliw stałych przeprowadzono u 16 przedsiębiorców m.in. w Szczecinie, Nowogardzie, Kołobrzegu, Barlinku, Gryficach, Choszcznie, Sławnie, Darłowie. Ponadto przeprowadzono 10 kontroli własnych dot. wystawiania, przekazywania odbiorcom i przechowywania świadectw jakości paliw stałych u 10 przedsiębiorców m.in. w: Szczecinie, Goleniowie, Dębnie, Białogardzie, Wałczu.

2) W toku 16 przeprowadzonych kontroli jakości paliw stałych, do badań laboratoryjnych pobrano próbki 16 różnych sortymentów węgla kamiennego. We wszystkich przypadkach badania wykazały, iż paliwo stałe spełniało wymagania jakościowe deklarowane w świadectwach jakości paliw stałych wystawionych przez przedsiębiorców oraz spełniało wymagania jakościowe określone w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27.09.2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1890).

3) Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wszczął 1 postępowanie administracyjne i wydał 1 decyzję administracyjną dla przedsiębiorcy kontrolowanego w IV kwartale 2021 r. nakładającą karę pieniężną z tytułu niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 35a pkt 9 lit. b ustawy z dnia 25.08.2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2022 poz. 1315 ze zm.). Dotyczyło to przedsiębiorcy prowadzącego skład opału w Stargardzie – kara pieniężna 10.000,00 zł. Pomimo odwołania decyzja została utrzymana w mocy.  
Ponadto Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wydał przedsiębiorcy ww. decyzję administracyjną dotyczącą zwrotu kosztów przeprowadzonych badań w kwocie 3.481,00 zł. Kwoty ww. zostały zapłacone.

4) Podczas każdej kontroli jakości paliw stałych zleconej przez Prezesa UOKiK (16 kontroli) oraz kontroli własnych (10 kontroli) sprawdzono świadectwa jakości paliw stałych.
-    W wyniku przedmiotowych kontroli stwierdzono, że 10 przedsiębiorców wystawiało i przekazywało świadectwa jakości, które nie spełniały wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1892) oraz wymagań zawartych w art. 6d ww. ustawy. Kontrolowanych przedsiębiorców pouczono o obowiązku wystawiania świadectw jakości paliw stałych zgodnych ze wzorem określonym w ww. rozporządzeniu z uwzględnieniem zaleceń Ministerstwa Energii, wskazanych na stronie https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/najczestsze-pytania-iodpowiedzi, na której umieszczono wzory prawidłowo wypełnionych świadectw jakości, wskazując również sposób zapisu parametrów jakościowych w tych świadectwach.
-    Nie stwierdzono przypadków nie wystawienia świadectw jakości paliw stałych i nie przekazywania ich odbiorcom.

-    Zachodniopomorski Inspektor Inspekcji Handlowej wszczął 2 postępowania administracyjne i wydał 1 decyzję administracyjną nakładającą karę pieniężną z tytułu niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 35a pkt 9 lit. a i c ww. ustawy oraz 1 decyzję administracyjną odstępującą od wymierzenia kary pieniężnej w stosunku do przedsiębiorców kontrolowanych w IV kwartale 2021 r.

-    Stwierdzono 1 przypadek nieprzechowywania świadectw jakości paliw stałych przez, co było niezgodne z wymaganiami art. 6c. ust. 3 ww. ustawy. Wymienionego przedsiębiorcę pouczono o obowiązku przechowywania świadectw jakości przez okres 2 lat.

-    Kontrolowani przedsiębiorcy przestrzegali zakazu wprowadzania do obrotu paliw stałych, określonych w art. 7 ust. 7a pkt 1 i 4 ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw stałych.


Beata Manios- rzecznik
Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 91 4225239 wew. 46

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dynowska 01-02-2023 08:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Dynowska 01-02-2023
Ostatnia aktualizacja: - 01-02-2023 08:37