Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli wyrobów pirotechnicznych

Realizując program kontroli inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie wraz z Delegaturą w Koszalinie przeprowadzili w IV kwartale 2011r. 9 kontroli, w tym skontrolowano 3 placówki detaliczne oraz6 hurtowni. Kontrole przeprowadzono m.in. w Szczecinie i Koszalinie.

 

Kontrolą objęto ogółem 60 partii wyrobów wyprodukowanych w Chinach.

W trakcie kontroli, w pierwszej kolejności ustalano datę wprowadzenia do obrotu wyrobów pirotechnicznych będących przedmiotem oceny. Ustalono, że 53 partie produktów wprowadzone zostały do obrotu handlowego przed dniem 09.09.2010r., natomiast 3 partie, po dniu 09.09.2010r.

W odniesieniu do 4 partii produktów, w związku z nie otrzymaniem dokumentów wskazanych w żądaniu skierowanym do przedsiębiorcy (dostawcy) w Bydgoszczy oraz oznaczeniem produktów znakiem zgodności CE przyjęto zasadę domniemania zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.) i objęto je kontrolą w zakresie przepisów obowiązujących po dniu 09.09.2010r.

 

Wszystkie kontrole zostały zakończone, a ich ustalenia przedstawiają się następująco:

 

I.              Kontrola wyrobów pirotechnicznych wprowadzonych do obrotu przed dniem 9 września 2010r.

Kontrole wyrobów pirotechnicznych przeprowadzono pod kątem wymagań określonych w rozdziale 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. Nr 229, poz. 2275 ze zm.), uwzględniając/posiłkując się zapisami norm:

  • PN-C-86061:1997 Wyroby pirotechniczne widowiskowe. Klasyfikacja, wymagania dotyczące bezpieczeństwa i metody badań.
  • PN-EN 14035-5:2007 „Wyroby pirotechniczne widowiskowe. Część 5: Baterie i kombinacje. Wymagania i metody badań.”
  • PN-EN 14035-12:2009Wyroby pirotechniczne widowiskowe. Część 12: Petardy błyskowe i baterie petard błyskowych. Wymagania  i metody badań.
  • PN-EN 14035-27:2007 „Wyroby pirotechniczne widowiskowe. Część 27: Rakiety. Wymagania i metody badań.”
  • PN-EN 14035-38:2009 „Wyroby pirotechniczne widowiskowe. Część 38: Wyrzutnie rurowe. Wymagania i metody badań”

 

Kontrolą objęto 53 partie produktów.

  1. Ocena bezpieczeństwa wyrobów pirotechnicznych widowiskowych – badania organoleptyczne.

W trakcie badań organoleptycznych produktów sprawdzono m.in. połączenie elementów składowych produktu. Ponadto sprawdzono czy budowa wyrobu nie wykazuje wad mechanicznych takich jak pęknięcia, przerwania, wgniecenia lub wybrzuszenia. Sprawdzono także zabezpieczenie systemu inicjującego. Dokonując oceny bezpieczeństwa pobranych do badań produktów stwierdzono, że odpowiadają one wymaganiom określonym w rozdziale 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów.

 

  1. Oznakowanie WPW w zakresie ogólnego bezpieczeństwa.

Podczas oceny oznakowania stwierdzono, że na wyrobach pirotechnicznych lub na ich opakowaniach (w przypadku produktów sprzedawanych wyłącznie w opakowaniach detalicznych) zamieszczono instrukcje użytkowania i postępowania oraz ostrzeżenia sporządzone w języku polskim. Ponadto w oznakowaniu wskazano nazwę typu oraz klasę wyrobu, jak również nazwę i adres wprowadzającego produkt na rynek. Dokonując oceny oznakowania pobranych do badań produktów stwierdzono, że odpowiadają one wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów

  1. Dodatkowe zagadnienia do kontroli

a)      Legalność prowadzonej działalności gospodarczej

Jeden z przedsiębiorców (Sp. z o.o.) zgłosił prowadzoną działalność do Krajowego Rejestru Sądowego natomiast pozostali przedsiębiorcy zgłosili prowadzenie działalności do ewidencji działalności gospodarczej.

Zakresy prowadzonych działalności były zgodne z wpisami do rejestru i ewidencji.

b)      Prawidłowość oferowania do sprzedaży i przechowywania wyrobów pirotechnicznych zgodnie z § 9 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719)

Sprzedaż u przedsiębiorców detalicznych prowadzona była na wyodrębnionym stanowisku, bez możliwości sprzedaży samoobsługowej. Towar po dokonaniu wyboru przez klienta wydawany był przez pracownika.

 

II.          Kontrola wyrobów pirotechnicznych wprowadzonych do obrotu po dniu 9 września 2010r.

Kontrole wyrobów pirotechnicznych przeprowadzono pod kątem wymagań określonych w art. 62c ust. 1, 62j ust. 1, 2, 4, 5, 6, 8, art. 62f ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2002r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007 ze zm.).

Kontrolą objęto 7 partii produktów.

W odniesieniu do 4 partii produktów (poz. 4–7 zał. nr 2) objętych kontrolą u przedsiębiorcy w Szczecinie, w związku z nieotrzymaniem dokumentów zakupu wskazanych w żądaniu skierowanym do dostawcy w Bydgoszczypozwalających na wskazanie daty wprowadzenia wyrobu do obrotu oraz z oznaczeniem produktów znakiem zgodności CE przyjęto zasadę domniemania zgodnie z art. 12ustawy z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.) i poddano kontroli na zgodność z przepisami obowiązującymi po dniu 09.09.2010r.

W trakcie badań organoleptycznych produktów sprawdzono m.in. połączenie elementów składowych produktu. Ponadto sprawdzono czy budowa wyrobu nie wykazuje wad mechanicznych takich jak pęknięcia, przerwania, wgniecenia lub wybrzuszenia. Sprawdzono także zabezpieczenie systemu inicjującego. Dokonując oceny pobranych do badań produktów stwierdzono, że odpowiadają one w zakresie przeprowadzonych badań, wymaganiom określonym w ustawie z dnia 21 czerwca 2002r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2002r. Nr 117, poz. 1007 ze zm.)

 

Na produkcie podano klasę wyrobu pirotechnicznego oraz naniesiono w sposób czytelny, widoczny i nieusuwalny znak CE. Dodatkowo na etykietach umieszczonych na produktach lub opakowaniach detalicznych m.in. podano nazwę i adres producenta, nazwę oraz określenie typu produktu, jak również określenie ilości netto materiału pirotechnicznego. Ponadto podano instrukcje obsługi wyrobu oraz ostrzeżenia sporządzone w języku polskim.

Dostawca z Bydgoszczypomimo wystosowanego do niego w dniu 20.12.2011r. żądania, nie przesłał certyfikatów ADR, faktur zakupu i dokumentów odprawy celnej SAD jak również deklaracji zgodności oraz certyfikatów oceny zgodności tupu WE.

W związku z niepodjęciem korespondencji przez ww. przedsiębiorcę oraz informacjami uzyskanymi z innych inspektoratów, do UOKiK zostanie przesłane pismo informujące o ustaleniach kontroli w tym zakresie.

 

Wykorzystanie ustaleń:

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

  • przesłania pisma informującego do UOKiK w sprawie wyrobów dostarczanych przez firmę z Bydgoszczy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 26-03-2012 13:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-03-2012
Ostatnia aktualizacja: - 26-03-2012 13:19