Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli kotłów na paliwo stałe o znamionowej mocy cieplnej do 500 kW

Realizując program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie w 2022 r. przeprowadził 3 kontrole kotłów na paliwo stałe w zakresie wymagań ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.) u trzech przedsiębiorców działających na terenie Stargardu, Koszalina i Darłowa.  

W trakcie prowadzonych kontroli kotłów na paliwa stałe w zakresie zgodności z definicją zawartą w art. 172a pkt 1) ww. ustawy Prawo ochrony środowiska, kontrolą u przedsiębiorcy
z Darłowa, objęto tylko 1 partię kotła 20 kW, z automatycznym zasypem paliwa (węgiel kamienny – groszek). Nieprawidłowości w badanym zakresie nie odnotowano.

W trakcie prowadzonych kontroli u pozostałych dwóch przedsiębiorców ustalono, że w ofercie znajdowały się wyłącznie kotły na paliwo stałe zasilane peletem drzewnym, wyprodukowane
i wprowadzone do obrotu po 1 stycznia 2020 r., a tym samym nie można było odnieść się do wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie wymagań dla kotłów (Dz.U. z 2017 r. poz. 1690 i Dz.U. z 2019 r. poz. 363, Dz.U. z 2019 r. poz. 2549), gdyż kotły te podlegają wymaganiom określonym w rozporządzeniu Komisji UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Dz.Urz. UE L 193 z 21.07.2015 r. str. 100, ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17.12.2010 r. w sprawie procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania (Dz.U. z 2022 r., poz. 599).
W związku z powyższym przedmiotowych kotłów nie poddano kontroli w ww. zakresie.

Część I

Uwzględniając treść rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniającego ww. rozporządzenie w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe nie stwierdzono w ofercie kotłów na paliwo stałe, o których mowa w art. 172a pkt 1 ww. ustawy Prawo ochrony środowiska.

Część II

Kontrolą objęto 1 partię kotła na paliwo stałe wprowadzonego do obrotu po raz pierwszy w okresie od dnia 1 lipca 2018 r., a przed dniem 1 stycznia 2020 r., tj. kocioł C.O. 20 kW,
z automatycznym zasypem paliwa (węgiel kamienny – groszek),  nr fabryczny: 19121467 / 2018, rok budowy 2018.

Na podstawie dołączonej do wyrobu dokumentacji technicznej, w tym dokumentu dotyczącego przeprowadzonych badań w zakresie granicznych wartości emisji zanieczyszczeń i granicznych wartości sprawności cieplnej kotłów, wystawionego przez jednostkę posiadającą akredytację ustalono, że objęty kontrolą kocioł na paliwo stale spełniał wymagania w ww. zakresie, określone w załączniku do ww. rozporządzenia w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe.
Na podstawie przedłożonej dokumentacji technicznej oraz przeprowadzonych oględzin kotła jw., uwzględniając postanowienia § 3 pkt 2, pkt 3 oraz pkt 5 i pkt 6 ww. rozporządzenia stwierdzono, że:

  •     kocioł nie posiadał elementu konstrukcyjnego pozwalającego na ręczne zasilanie paliwem,
  •     kocioł nie był wyposażony w systemy oczyszczania spalin,
  •     kocioł posiadał system jednopaleniskowy i był przeznaczony do zasilania jednym rodzajem paliwa stałego,
  •     w instrukcji obsługi dołączonej do przedmiotowego kotła oraz na tabliczce znamionowej zamieszczono informacje o rodzaju i parametrach jakościowych paliwa stałego zalecanego przez producenta.

Realizując program kontroli kotłów na paliwo stałe, objętego sprawdzeniem wyrobu nie poddano badaniom laboratoryjnym.


Beata Manios - rzecznik
Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 91 4225239 wew. 46

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Gogacz 28-10-2022 11:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Gogacz 28-10-2022
Ostatnia aktualizacja: - 28-10-2022 11:43