Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli prawidłowości oznakowania i jakości produktów włókienniczych (wyroby pończosznicze).

Realizując wytyczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził w podanym wyżej zakresie w I i II kwartale 2022 roku ogółem 5 kontroli u 5 przedsiębiorców, w tym 4 prowadzących sprzedaż detaliczną i 1 zajmującego się sprzedażą hurtową.

Ogółem kontroli poddano 48 partii wyrobów pończoszniczych, w tym:

  •      20 partii wyrobów produkcji krajowej,
  •      5 partii wyrobów z obrotu wewnątrzunijnego (z wyłączeniem Polski),
  •      23 partii wyrobów z importu.

W zakresie jakości i oznakowania zbadano ogółem 48 partii wyrobów pończoszniczych, z czego zakwestionowano 20 partii produktów, w tym 18 pochodzących z importu, 1 pochodzącą z obrotu wewnątrzunijnego i 1 produkcji krajowej. Wszystkie kontrole zostały zakończone.

Do dnia sporządzenia informacji nie uzyskano wyników badań laboratoryjnych.

Ustalenia kontroli, w odniesieniu do poszczególnych punktów programu, przedstawiają się następująco:

1.    Jakość wyrobów włókienniczych.
Jakość wyrobów włókienniczych sprawdzono poprzez przeprowadzenie badań laboratoryjnych i organoleptycznych.  Ogółem kontroli w zakresie jakości poddano 48 próbek wyrobów pończoszniczych, w tym:

  •     laboratoryjnie - 2 próbki,
  •     organoleptycznie - 46 próbek.

Do dnia zakończenia informacji nie otrzymano wyników badań laboratoryjnych dwóch wyrobów produkcji krajowej (skarpet dziecięcych i bezuciskowych dla dorosłych).  
Produktów zbadanych organoleptycznie nie kwestionowano.

2. Badania laboratoryjne.

Do badań laboratoryjnych w zakresie sprawdzenia składu surowcowego w Laboratorium UOKiK w Łodzi pobrano:

  •     skarpety, rozmiar 27-28, CSB200-065, kod kreskowy 5902720131574, skład: 75 % bawełna, 23 % poliester, 2 % elastan,
  •     skarpety bezuciskowe, rozmiar: 39/42, 25/27, art. 1098, kod kreskowy 5903124001098, PKWiU 17.71.10-90.50, jakość pierwsza, płaski szew, skład: bawełna  77 %, poliamid 21,5 %, elastan 1,5 %.

Przedsiębiorcy, u których pobrano ww. wyroby do badań nie przedłożyli deklaracji dotyczących wskaźników użytkowych, ponieważ nie posiadali stosownych dokumentów (deklaracji zgodności z Polską Normą lub dokumentacji techniczno-technologicznej). Brak było również informacji w tym zakresie w oznakowaniu ocenianych produktów.
 
Do dnia sporządzenia informacji nie otrzymaliśmy wyników badań  próbek ww. towarów.

Ponadto wyroby pończosznicze, do badań laboratoryjnych w zakresie oceny jakości, zostaną pobrane w III kwartale br.

3. Badania organoleptyczne.

Ocenie poddano 46 próbek wyrobów pończoszniczych. Oceniając organoleptycznie wyroby posiłkowano się Polską Normą: PN-93/P-84003 „Dzianiny. Opis błędów. Terminologia”.
Nie stwierdzono błędów dzianin oraz wad konfekcjonowania wyrobów. W trakcie kontroli nie przemierzano ocenianych produktów.

4. Oznakowanie produktów włókienniczych.

Ogółem sprawdzono oznakowanie 48 partii wyrobów pończoszniczych w oparciu o przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1007/2011 z dnia 27 września 2011 r. w sprawie nazewnictwa włókien tekstylnych oraz etykietowania i oznakowywania składu surowcowego wyrobów włókienniczych, a także uchylenia dyrektywy Rady 73/44/EWG oraz dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 96/73/WE i 2008/121/WE (Dz. Urz. UE L z 2011 r. nr 272, s. 1 ze zm.).

Nieprawidłowości stwierdzono u 3 przedsiębiorców w odniesieniu do 20 partii produktów, tj.:
-    12 partii z importu i 1 partii z obrotu wewnątrzunijnego opatrzonych oznakowaniami z użytymi w opisie składów surowcowych nazwami włókien tekstylnych, sporządzonymi w języku innym niż język polski, co było niezgodne z wymaganiami art. 16 ust. 3 w związku z art. 5 ust. 1 ww. rozporządzenia,
-    6 partii wyrobów pochodzących z importu i 1 partii produkcji krajowej, gdzie w opisie składu surowcowego użyto nazw włókien niezgodnych z załącznikiem nr 1 do ww. rozporządzenia, co było niezgodne z wymaganiami art. 5 ust. 1 tego  rozporządzenia.

W trakcie kontroli dwóch przedsiębiorców wycofało ze sprzedaży produkty z nieprawidłowym określeniem składów surowcowych do czasu poprawy ich oznaczenia, natomiast jeden, w trakcie kontroli, poprawił oznakowanie wyrobów.

5. Wykorzystanie ustaleń.

Ustalenia kontroli były podstawą do skierowania:
-    wystąpienia pokontrolnego na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o Inspekcji Handlowej  do jednego skontrolowanego przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,
-    wystąpienia pokontrolnego na podstawie art. 34 ww. ustawy do jednego importera zakwestionowanego wyrobu z wnioskiem o usunięcie nieprawidłowości.
Powyższe wystąpienia zostały przekazane do wiadomości  do WIIH w Gorzowie Wielkopolskim i Warszawie.

Ponadto zostanie skierowane wystąpienie pokontrolne do producenta zakwestionowanego wyrobu produkcji krajowej, z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień.
    
Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej
w Szczecinie
tel. 91 4225239 wew. 46
    

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Gogacz 12-09-2022 09:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Gogacz 12-09-2022
Ostatnia aktualizacja: Beata Gogacz 12-09-2022 09:16