Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli maszyn przeprowadzonych w III kwartale 2011 roku

       Realizując program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził kontrole u 5 przedsiębiorcóww Szczecinie, Stargardzie Szczecińskim, Koszalinie, Sławnie.

Wszystkie kontrole zostały zakończone, a w okresie objętym informacją Urzędy Celne nie zwracały się o wydanie opinii dotyczących maszyn.

W trakcie przeprowadzania kontroli sprawdzeniem objęto wprowadzone do obrotu maszyny pod kątem spełniania zasadniczych i innych wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. Nr 199, poz. 1228) wydanego w oparciu o  nową dyrektywę maszynową 2006/42/WE.

Ustalono, że poddane kontroli maszyny zostały wprowadzone do obrotu handlowego po dniu 29.12.2009 roku.

 

Podczas kontroli badaniem objęto ogółem 23 partie  maszyn, w  tym:

-        14 partii pochodzących z krajów trzecich (Chin),

-          9 partii pochodzących z innych krajów Unii Europejskiej (Niemcy).

Spośród zbadanych 23 partii maszyn zakwestionowano 4 partie elektronarzędzi producentów niemieckich, znajdujących się w sprzedaży u przedsiębiorcy w Koszalinie, z uwagi na naruszenie zasadniczych i innych wymagań określonych w przepisach rozporządzenia  Ministra Gospodarki  z dnia 21.10.2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. Nr 199, poz. 1228).

 

 

Ustalenia kontroli, w odniesieniu do poszczególnych punktów programu, przedstawiają się następująco:

 

1.      Oznakowanie na wyrobie CE    

 

      Nie odnotowano uchybień w zakresie  umieszczenia na wyrobach oznakowania zgodności. Objęte sprawdzeniem 23 partie maszyn były oznakowane w sposób czytelny i trwały  znakiem CE,  zgodnie z  przepisami  § 56 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. Nr 199, poz. 1228) oraz zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do podanego wyżej rozporządzenia.

 

2.Prawidłowość sporządzenia i dołączenia do wyrobu deklaracji zgodności

 

      Nieprawidłowości w powyższym zakresie odnotowano u przedsiębiorcy w Koszalinie, gdzie zakwestionowano 4 partie elektronarzędzi (wiertarka udarowa, szlifierka kątowa, frezarka, wyrzynarka) dwóch producentów z Niemiec.

 

Deklaracje zgodności, zamieszczone w instrukcjach, dołączonych do ww. 4 partii elektronarzędzi nie odpowiadały wymaganiom określonym w pkt 1.3.9.  załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2008 roku  w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. Nr 199, poz. 1228), z uwagi na brak wskazania miejsca ich sporządzenia.

 

Do pierwszego dystrybutora: przedsiębiorcyw Koszalinie przesłano pismo informujące o możliwości podjęcia działań naprawczych zmierzających do usunięcia stwierdzonych  niezgodności. Działania naprawcze wykonano.

 

      Pozostałe 19 partii maszyn objętych kontrolą posiadało deklaracje zgodności sporządzone, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. Nr 199, poz. 1228). We wszystkich przypadkach deklaracje zgodności spełniały wymagania zawarte w § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.08.2007 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. Nr 155, poz. 1089).

 

 

3. Sprawdzenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami

 

      Uchybienia w powyższym zakresie stwierdzono u przedsiębiorcy w Koszalinie. W wyniku przeprowadzonych czynności zakwestionowano 4 partie elektronarzędzi (wiertarka udarowa, szlifierka kątowa, frezarka, wyrzynarka).

 

Niezgodności dotyczyły braku w oznaczeniu:

a)      wiertarki udarowej oraz frezarki informacji (piktogramów) o konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej (ochraniaczy słuchu i innego wyposażenia osobistego określonego w instrukcji),

b)      szlifierki kątowej informacji (piktogramu) o konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej (ochraniaczy słuchu określonych w instrukcji),

c)      wyrzynarki informacji (piktogramów) o konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej (ochraniaczy słuchu, wzroku i innego osobistego wyposażenia określonego w instrukcji).

Powyższe było niezgodne  z pkt 6.4c) normy PN-EN ISO 12100-2:2005 „Bezpieczeństwo maszyn. Pojęcia podstawowe, ogólne zasady projektowania – Część 2: Zasady techniczne” i stanowiło naruszenie wymagań określonych w § 57 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. Nr 199, poz. 1228).

 

W związku z tym, że stwierdzone niezgodności nie miały wpływu na bezpieczeństwo użytkowników maszyn, do pierwszego dystrybutora - przedsiębiorcy w Koszalinie skierowano pismo informujące o możliwości podjęcia dobrowolnych działań naprawczych dotyczących usunięcia niezgodności z zasadniczymi wymaganiami wobec wszystkich wyrobów wprowadzonych do obrotu. Działania naprawcze wykonano.     

 

      Pozostałe 19 partii sprawdzanych maszyn było oznakowane, zgodnie z wymaganiami określonymi  w § 56 ust. 1 pkt 1,2,4,5,6 oraz § 57 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia  21.10. 2008 roku  w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. Nr 199, poz. 1228).

 

      Nie odnotowano nieprawidłowości dotyczących instrukcji załączonych do maszyn objętych kontrolą. Instrukcje zawierały informacje wymagane w § 59 rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 21.10.2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn.

 

4.      Badania laboratoryjne

 

      Nie pobrano próbek maszyn  do badań laboratoryjnych. W toku kontroli nie stwierdzono maszyn, wobec których istniałoby podejrzenie, że mogą one nie spełniać zasadniczych wymagań wynikających z ich budowy, czy przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych.

 

 

Wykorzystanie ustaleń

    

      Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do skierowania do pierwszego dystrybutora- przedsiębiorcyw Koszalinie, który wprowadził do obrotu 4 partie elektronarzędzi niezgodnych z zasadniczymi i innymi wymaganiami, pisma informującegoo możliwości podjęcia dobrowolnych działań naprawczych. Otrzymano informację o wykonaniu działań naprawczych.

 

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie

Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 07-12-2011 14:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-12-2011
Ostatnia aktualizacja: - 07-12-2011 14:30