Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli prawidłowości oznakowania i jakości produktów włókienniczych.

Realizując wytyczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził w podanym wyżej zakresie w III i IV kwartale 2021 roku ogółem 7 kontroli u 6 przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną garniturów, marynarek, spodni i koszul dla dorosłych, w tym 1 kontrolę ponowną z uwagi na negatywne wyniki badań laboratoryjnych.

Ogółem kontroli poddano 33 partie odzieży, w tym:

 •      29 partii wyrobów produkcji krajowej,
 •      1 partię wyrobu z obrotu wewnątrzunijnego (z wyłączeniem Polski),
 •      3 partie wyrobów z importu.

W zakresie jakości i oznakowania zbadano ogółem 33 partie wyrobów włókienniczych, z czego zakwestionowano 3 partie produktów. Wszystkie kontrole zostały zakończone.


Ustalenia kontroli, w odniesieniu do poszczególnych punktów programu, przedstawiają się następująco:

1. Jakość wyrobów włókienniczych
Jakość wyrobów włókienniczych sprawdzono poprzez przeprowadzenie badań laboratoryjnych i organoleptycznych.  Ogółem kontroli w zakresie jakości poddano 33 próbki odzieży, w tym:

 •     laboratoryjnie 4 próbki,
 •     organoleptycznie 29 próbek.

Do dnia zakończenia informacji nie otrzymano wyników badań laboratoryjnych dwóch wyrobów (spodnie i koszula). Zakwestionowano jakość jednej próbki odzieży zbadanej laboratoryjnie (koszula). Produktów badanych organoleptycznie nie kwestionowano.

2. Badania laboratoryjne

Do badań laboratoryjnych w zakresie sprawdzenia składu surowcowego w Laboratorium UOKiK w Łodzi pobrano:

 •     spodnie slim fit, Made in Bangladesh, EUR 48, O/N 263262, P/N 0714026 3, PL 0714026012C12, tkanina wierzchnia: 77% poliester, 15% wiskoza, 8% wełna, kieszeń: 91% poliester, 9% bawełna,
 •     spodnie CHINOS NOS, rozm. 182/84/A+, nr asortymentu 64988.16, tkanina wierzchnia: 60% wełna, 20% wiskoza, 20% poliester; podszewka 100% wiskoza,                           
 •     koszulę kod 91119, rozm. 176-182/40, CA 18719, tkanina: 70% bawełna, 3% elastan, 27% poliester,
 •     koszulę KKBR000051, Slim 1056915016000, rozmiar: 48, tkanina: 80% bawełna, 20% poliester.

Przedsiębiorcy, u których pobrano wyroby do badań nie przedłożyli deklaracji dotyczących wskaźników użytkowych, ponieważ nie posiadali stosownych dokumentów (deklaracji zgodności z Polską Normą lub dokumentacji techniczno-technologicznej). Brak było również informacji w tym zakresie w oznakowaniu ocenianych produktach.
 
W wyniku badań laboratoryjnych zakwestionowano 1 próbkę wyrobu, tj. koszulę KKBR000051, Slim 1056915016000. Producent deklarował skład: 80% bawełna, 20% poliester natomiast badania wykazały skład surowcowy jako: 55,9% bawełna, 44,1% poliester.
Do producenta ww. wyrobu skierowano wystąpienie pokontrolne z wnioskiem o usunięcie nieprawidłowości w zakresie  niewłaściwego składu surowcowego.

Ponadto otrzymano sprawozdanie z badań laboratoryjnych spodni  slim fit, z którego wynika, że rzeczywisty ustalony laboratoryjnie skład surowcowy jest zgodny z deklaracją producenta na oznakowaniu wyrobu. W związku z powyższym do kontrolowanego przedsiębiorcy przesłano pismo zwalniające próbkę kontrolną ww. produktu wraz ze sprawozdaniem z badań laboratoryjnych.

Do dnia sporządzenia informacji nie otrzymaliśmy wyników badań dla 2 próbek towarów (spodnie i koszula).


3. Badania organoleptyczne

Ocenie poddano 29 próbek wyrobów. Oceniając organoleptycznie wyroby posiłkowano się Polskimi Normami: PN-93/P-84003 „Dzianiny. Opis błędów. Terminologia” oraz PN-93/P-06709 „Tkaniny. Opis błędów. Terminologia”.
Nie stwierdzono błędów dzianin i tkanin oraz wad konfekcjonowania wyrobów.  W trakcie kontroli nie przemierzano ocenianych produktów.


 4. Oznakowanie produktów włókienniczych

Ogółem sprawdzono oznakowanie 33 partii odzieży w oparciu o przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1007/2011 z dnia 27 września 2011 r. w sprawie nazewnictwa włókien tekstylnych oraz etykietowania i oznakowywania składu surowcowego wyrobów włókienniczych, a także uchylenia dyrektywy Rady 73/44/EWG oraz dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 96/73/WE i 2008/121/WE (Dz. Urz. UE L  z 2011 r. nr 272, s. 1 ze zm.).

Nieprawidłowości stwierdzono u 2 przedsiębiorców w odniesieniu do 2 partii produktów:

 •     partii wyrobu produkcji krajowej, gdzie zawartość procentowa włókien tekstylnych w masie całkowitej wszystkich włókien składowych nie była podana w porządku malejącym, co narusza  art. 9 ust. 1 ww. rozporządzenia,
 •     partii produktu pochodzącej z importu, gdzie w opisie składu surowcowego użyto nazwę włókna niezgodną z załącznikiem nr 1 do ww. rozporządzenia, co było niezgodne z wymaganiami art. 5 ust. 1 tego  rozporządzenia.

Do producenta produktu krajowego zostanie przesłane wystąpienie pokontrolne po otrzymaniu wyników badań laboratoryjnych.

W trakcie kontroli przedsiębiorca poprawił oznakowanie wyrobu pochodzącego z importu. Ponadto do dostawcy produktu wysłano pismo informujące o nieprawidłowości z jednoczesnym powiadomieniem właściwego miejscowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.

5. Wykorzystanie ustaleń

Ustalenia kontroli były podstawą do skierowania:

 •     wystąpienia pokontrolnego do producenta zakwestionowanego wyrobu w zakresie jakości  z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 •     pisma do dostawcy 1 wyrobu z importu niewłaściwie oznakowanego z informacją o stwierdzonej nieprawidłowości,
 •     przekazania do WIIH w Warszawie informacji dot. niewłaściwego sposobu oznakowania  produktu z importu,
 •     pisma do kontrolowanego przedsiębiorcy z informacją o zwolnieniu próbki kontrolnej wraz ze sprawozdaniem z badań laboratoryjnych produktu właściwej jakości.

Ponadto zostanie skierowane wystąpienie pokontrolne do producenta wyrobu produkcji krajowej, z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień (po otrzymaniu wyników badań laboratoryjnych 2 produktów).

    

Beata Manios- rzecznik
Inspekcji Handlowej w Szczecinie
tel. 91 4225239 wew. 46

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dynowska 25-01-2022 11:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-01-2022
Ostatnia aktualizacja: Beata Dynowska 25-01-2022 11:41