Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli prawidłowości oznakowania i obrotu kosmetykami

Realizując program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie w zakresie pozostałych kosmetyków z wyodrębnieniem żeli antybakteryjnych przeprowadził 12 kontroli w punktach sprzedaży detalicznej i 3 kontrole w hurtowniach.

Podczas kontroli w zakresie prawidłowości oznakowania sprawdzono łącznie 53 partie kosmetyków, z tego:

 •     1 partię kosmetyków antybakteryjnych,
 •     5 partii produktów do pielęgnacji włosów,
 •     3 partie produktów do układana włosów,
 •     2 partie mydła,
 •     1 partię produktu pod prysznic,
 •     9 partii produktów do paznokci,
 •     2 partie produktów do demakijażu,
 •     14 partii produktów do pielęgnacji twarzy,
 •     3 partie produktów do pielęgnacji ciała,
 •     7 partii produktów do pielęgnacji dłoni i stóp,
 •     6 partii produktów  znajdujących się w grupie INNE (henny, farby do koloryzacji i odżywki do brwi, pasta do mycia rąk),    

w tym - w związku z otrzymaną informacją od konsumenta - 8 partii produktów do paznokci sprawdzono wyłącznie w zakresie terminów trwałości.


Ustalenia kontroli, w odniesieniu do poszczególnych punktów programu, przedstawiają się następująco:

Prawidłowość oznakowania opakowań kosmetyków w zakresie art. 19 rozporządzenia (WE) nr 1223/2009.

W powyższym zakresie zbadano 45 partii (nie obejmując sprawdzeniem 8 produktów do paznokci skontrolowanych wyłącznie w zakresie terminów trwałości), z czego zakwestionowano 7 partii produktów.

Sprawdzając oznaczenia produktów, wymagane przepisami w art. 19 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych (Dz. Urz. UE L z dn. 22 grudnia 2009 r. nr 342, str. 59 ze zm.) w odniesieniu do 38 partii kontrolowanych produktów stwierdzono, że na pojemnikach i opakowaniach zewnętrznych kosmetyków znajdowały się nieusuwalne, łatwe do odczytania i widoczne informacje m.in. takie jak: imię i nazwisko lub zarejestrowana firma oraz adres osoby odpowiedzialnej, nominalna zawartość w momencie pakowania, data do której dany produkt kosmetyczny przechowywany w odpowiednich warunkach zachowuje w pełni swoje pierwotne właściwości, numer partii produktu lub oznaczenia pozwalające na identyfikację produktu kosmetycznego, funkcja produktu, wykaz składników poprzedzony określeniem „ingredients”. Informacje te podano w języku polskim, tj. zgodnie z art. 19 ust. 5 tego rozporządzenia oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2227).

Spośród 7 z zakwestionowanych produktów, w 4 stwierdzono więcej niż jedną nieprawidłowość.

W przypadku 2 partii kontrolowanych produktów na opakowaniu nie podano podmiotu odpowiedzialnego, co stanowi naruszenie przepisu z art. 19 ust. 1 lit. a  w związku z art. 4 ust. 5 ww. rozporządzenia 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r.

Również na opakowaniu 2 produktów importowanych nie podano nazwy kraju pochodzenia w języku polskim, co stanowi naruszenie przepisu z art. 4 ust. 1 ww. ustawy o produktach kosmetycznych.

W przypadku 3 partii kontrolowanych produktów na opakowaniu nie podano, w polskiej wersji językowej, informacji dotyczącej daty do której produkt kosmetyczny, przechowywany w odpowiednich warunkach zachowuje w pełni swoje pierwotne właściwości, co stanowi naruszenie przepisu z art. 19 ust. 1 lit. c ww. rozporządzenia 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r.

W odniesieniu do 2 partii kontrolowanych produktów na opakowaniu nie podano, w języku polskim, szczególnych środków ostrożności, których należy przestrzegać podczas stosowania, co stanowi naruszenie przepisu z art. 19 ust. 1 lit. d ww. rozporządzenia 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r.

W przypadku 2 partii kontrolowanych produktów wykaz składników nie był poprzedzony określeniem „ingredients”, co stanowi naruszenie przepisu z art. 19 ust. 1 lit. G ww. rozporządzenia 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r.

Ponadto stwierdzono, że na etykiecie 1 produktu podano informację o treści: "24-48 h przed użyciem należy przeprowadzić test nietolerancji zgodnie z instrukcją (załącznik do opakowania)". Ustalono, że produkt nie posiadał przedmiotowej instrukcji.

W zakresie przestrzegania dat minimalnej trwałości sprawdzono 53 partie kosmetyków (w tym 8 lakierów hybrydowych skontrolowanych wyłącznie w zakresie terminów trwałości, w związku z otrzymaną informacją od konsumenta).
Tylko 8 ww. lakierów do paznokci (zgodnie z informacją) oferowano do sprzedaży po upływie terminu trwałości.

Kosmetyki sprzedawane luzem.
Nie stwierdzono podczas prowadzonych kontroli sprzedaży kosmetyków luzem.
Kosmetyki antybakteryjne (covidowe)
Tylko podczas jednej kontroli stwierdzono w obrocie partię hydroalkoholowego żelu do rąk o nazwie: antybakteryjny żel do rąk łagodzący.
Przedłożone przez producenta dokumenty potwierdzały zadeklarowane właściwości antybakteryjne produktu, o których mowa w art. 11 ust. 2 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych. Na podstawie okazanej faktury zakupu ustalono, że ww. żel do rąk  został wprowadzony do obrotu przed dniem 1 kwietnia 2021 r.

Prawidłowość oświadczeń o produkcie, zamieszczonych na opakowaniach kosmetyków, o których mowa w rozporządzeniu 1223/2009.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ww. rozporządzenia sprawdzono, czy badane produkty kosmetyczne nie były zaopatrzone w oświadczenia o produkcie (tzw. deklaracje marketingowe, claims) służące informowaniu konsumentów o właściwościach, cechach i funkcjach produktów, których nie posiadają.  W powyższym zakresie zbadano 45 partii towarów.
Stwierdzono nieprawidłowość w przypadku 1 produktu na którym, w bliskiej odległości, znajdowały się:  znak „czerwonego krzyża” na białym tle otoczony obwódką oraz informacja o treści „antibacterial”.  Naszym zdaniem umieszczony na etykiecie kosmetyku czerwony krzyż może sugerować jego funkcje medyczne, a informacje: "antibacterial" oraz "mydło w płynie antybakteryjne" może sugerować działanie lecznicze lub biobójcze. Producent nie przedstawił dokumentów potwierdzających takie działanie, o których mowa w art. 11 ust. 2 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada
2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych..

W pozostałych sprawdzonych 44 partiach produktów nieprawidłowości w tym zakresie
nie stwierdzono.

Przestrzeganie prawidłowości obrotu w zakresie ograniczeń i zakazu stosowania niektórych substancji.

W powyższym zakresie zbadano 45 partii produktów, w oparciu o wymagania określone w art. 14 ww. rozporządzenia 1223/2009.

W powyższym zakresie zakwestionowano 2 produkty, które zawierały substancje określone
w załącznika nr III do rozporządzenia 1223/2009. I tak:

 •     henna do brwi zawierała  p-Phenylenediamine. Stwierdzono, że na produkcie nie podano ostrzeżeń o treści: "Zawiera fenylenodiaminy. Może powodować reakcję alergiczną",
 •     farba do koloryzacji brwi i rzęs zawierała: p-Phenylenediamine oraz Resorcinol (rezcyna). Stwierdzono, że na kosmetyku nie podano ostrzeżeń o treści: "Tylko do użytku profesjonalnego. Zawiera fenylenodiaminy. Stosować rękawice ochronne".

Powyższe stanowi naruszenie obowiązków ciążących na dystrybutorze określonych w art. 6 ust. 2 rozporządzenia 1223/2009 w związku z art. 19 ust. 1 lit d oraz art. 19 ust. 5 tego rozporządzenia w zakresie wymogów językowych dla oznaczeń produktów kosmetycznych.

W przypadku pozostałych 43 kontrolowanych partii produktów w wykazie składników podanych na opakowaniach jednostkowych produktów kosmetycznych poddanych kontroli nie stwierdzono, aby zawierały one:
a)    substancje niedozwolone
- wymienione w załączniku nr II do ww. rozporządzenia,
b)    substancje podlegające ograniczeniom
- które nie są stosowane zgodnie z ograniczeniami określonymi w załączniku nr III
do ww. rozporządzenia,
c)    barwniki
- inne niż wymienione w załączniku nr IV do ww. rozporządzenia,
d)    substancje konserwujące
- inne niż wymienione w załączniku nr V do ww. rozporządzenia,
e)    substancje promieniochronne
- inne niż wymienione w załączniku nr VI do  ww. rozporządzenia.
Poddane kontroli 43 produkty kosmetyczne spełniały wymagania art. 14 ww. rozporządzenia.


Ustalenia kontroli były podstawą do skierowania:

 •     5 wystąpień pokontrolnych do  producentów i importerów kosmetyków,
 •     5 informacji do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych (we Wrocławiu, Chorzowie, Poznaniu, Warszawie i Szczecinku).

O ustaleniach kontroli poinformowano także WIIH we Wrocławiu, w Katowicach, Poznaniu i Warszawie.

Ponadto zostaną skierowane wystąpienia pokontrolne do: producenta (1) i kontrolowanego (1) oraz pismo do  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krotoszynie. Za sprzedaż produktów po upływie terminu trwałości na przedsiębiorcę w drodze decyzji administracyjnej nałożono karę pieniężną w wysokości 650 zł.  Zostaną również wydane decyzje administracyjne wobec 3 przedsiębiorców, którzy udostępnili na rynku produkty kosmetyczne bez spełnienia wymogu w zakresie ich oznakowania (2) oraz bez spełnienia wymogów związanych z oświadczeniami o produkcie (1).


Beata Manios- rzecznik
Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 91 4225239 wew. 46

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dynowska 19-01-2022 07:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-01-2022
Ostatnia aktualizacja: Beata Dynowska 19-01-2022 08:05