Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli legalności i rzetelności świadczenia usług gastronomicznych w miejscowościach turystycznych, na dworcach kolejowych i autobusowych oraz stacjach paliw i głównych szlakach komunikacyjnych.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie wraz z Delegaturą w Koszalinie, przeprowadził łącznie na terenie województwa zachodniopomorskiego 18 kontroli u 18 przedsiębiorców w temacie jw., zgodnie z wytycznymi Prezesa UOKiK.

Kontrolą objęto niżej wymienionych przedsiębiorców m.in. w: Szczecinie, Świnoujściu, Kamieniu Pomorskim, Międzyzdrojach, Dziwnowie, Kołobrzegu, Ustroniu Morskim, Darłowie.

Nieprawidłowości stwierdzono u 11 przedsiębiorców.

Ustalenia kontroli, w odniesieniu do poszczególnych punktów programu, przedstawiają się następująco.
1.    Rzetelność obsługi konsumentów
Rzetelność obsługi konsumentów, poprzez dokonanie zakupu kontrolnego, sprawdzono przed rozpoczęciem każdej kontroli nie stwierdzając nieprawidłowości w badanym zakresie. Paragony były wydawane każdorazowo.

W przypadku jednego przedsiębiorcy ze Świnoujścia stwierdzono, że paragon wydany z związku z zakupem kontrolnym był niezgodny z przepisem § 25 ust. 1 rozporządzenia z dnia 29.04.2019r. w sprawie kas rejestrujących  (Dz.U. z 2019r., poz. 816). Podczas kontroli dokonano zakupu kontrolnego: porcji ryby dorsz w cenie 12,00zł/100g, porcję frytek w cenie 8zł/150g, porcja surówki w cenie 5zł/porcja. Na paragonie natomiast uwidoczniono dwie pozycje: danie na gorąco wartości 32zł i danie na gorąco o wartości 13zł.

Zgodnie z ww. przepisem paragon fiskalny powinien zawierać m.in. nazwę towaru lub usługi pozwalająca na jednoznaczną ich identyfikację. W związku z powyższym przesłano pismo do Urzędu Skarbowego w Świnoujściu. W pozostałych przypadkach nie wniesiono uwag.

W przypadku 46 produktów pochodzących z zakupu kontrolnego sprawdzono, czy nie występują przypadki podmiany asortymentowej w stosunku do deklaracji, poprzez zastąpienie droższych składników tańszymi substytutami, ponadto w przypadku 33 wyrobów sprawdzono terminy przydatności do spożycia.
Nieprawidłowości nie stwierdzono

Sprawdzono czy nie występują przypadki deklarowania przyrządzania potraw ze świeżych, niezamrożonych surowców w sytuacji gdyby na stanie surowce takie nie występowały. Nieprawidłowości nie stwierdzono.


2.    Identyfikacja przedsiębiorców

Dokonano identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców w oparciu o wpisy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Zakres i rodzaj prowadzonej działalności był zgodny z ww. dokumentami.


3.    Prawidłowość przekazywania konsumentom informacji o cenach oferowanych produktów.

W powyższym zakresie ogółem badaniem objęto 988 produktów wyszczególnionych
w ogólnodostępnych cennikach (w tym 33 partie środków spożywczych sprzedawanych
w opakowaniach jednostkowych). Przy 366 potrawach, wyrobach i napojach będących przedmiotem oferty handlowej u 11 przedsiębiorców nie zamieszczono ich ilości.
I tak:

 •     przedsiębiorca w Kamieniu Pomorskim - sprawdzono 46 wyrobów i 36 zakwestionowano.
 •     przedsiębiorca w Kamieniu Pomorskim - sprawdzono 52 wyroby i 29 zakwestionowano.
 •     przedsiębiorca w Międzyzdrojach - sprawdzono 55 wyrobów i 5 zakwestionowano.
 •     przedsiębiorca w Dziwnowie - sprawdzono 77 wyrobów i 16 zakwestionowano.
 •     przedsiębiorca w Świnoujściu - sprawdzono 33 wyroby i 27 zakwestionowano.
 •     przedsiębiorca w Szczecinie - sprawdzono 113 wyrobów i 59 zakwestionowano.

ww.     przedsiębiorcy w toku kontroli usunęli nieprawidłowości;

 •     przedsiębiorca w Międzyzdrojach - sprawdzono 85 wyrobów i 45 zakwestionowano.
 •     przedsiębiorca w Kamieniu Pomorskim - sprawdzono 44 wyroby i 38 zakwestionowano.
 •     przedsiębiorca w Kołobrzegu - sprawdzono 40 wyrobów i wszystkie zakwestionowano.
 •     przedsiębiorca w Ustroniu Morskim - sprawdzono 30 wyrobów, z czego zakwestionowano 25.
 •     przedsiębiorca w Darłowie - sprawdzono 46 wyrobów i wszystkie zakwestionowano,

do ww. przedsiębiorców przesłano wystąpienie pokontrolne.

Przyczyną ww. nieprawidłowości była nieznajomość obowiązujących w tym zakresie przepisów.
    
4.    Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r.  - Prawo o miarach   

W 1 przypadku u przedsiębiorcy, prowadzącego działalność gospodarczą w Barze w Kamieniu Pomorskim stwierdzono naruszenie przepisów art. 8 a ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz.U. z 2020 r., poz. 140 ze zm.). Wobec osoby odpowiedzialnej zastosowano mandat karny w wysokości 150,00zł.


5.    Przestrzeganie przepisów:

a)    ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu
i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 140 ze zm.).
W kontrolowanych placówkach:
-    nie prowadzono sprzedaży tytoniu i wyrobów tytoniowych,
-    obowiązywał całkowity zakaz palenia,
-    umieszczono odpowiednie wywieszki informujące o zakazie palenia oraz zakazie sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom nieletnim;

b)    ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277):
-    14 przedsiębiorców (oferujących do sprzedaży napoje alkoholowe) posiadało zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych,
-    kontrolowani przestrzegali zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom do lat 18, osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości, na kredyt lub pod zastaw;
-    w 2 przypadkach, tj. u przedsiębiorcy w Kamieniu Pomorski oraz w Szczecinie, stwierdzono brak informacji o szkodliwości spożywania alkoholu. Wobec osób odpowiedzialnych zastosowano mandaty karne na łączną wartość 300,00zł.
-    ustalono, że na podstawie przepisów ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz.1842 ze zm.) Rada Miasta Szczecin, Kołobrzeg i Rada Gminy Malechowo wydały uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty (II raty) za korzystanie z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych (Kołobrzeg) oraz zwolnienia z opłaty należnej w roku 2021 r. (Szczecin, Malechowo).
-    dwóch przedsiębiorców w Darłowie i Dąbkach uiścili opłaty za cały rok 2021.

c)    ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 722):
-    banderole naklejone były w sposób prawidłowy i trwały, uniemożliwiający otwarcie opakowań jednostkowych bez ich uszkodzenia,
-    banderole nie były zniszczone ani uszkodzone,
-    znajdujące się w sprzedaży wyroby alkoholowe były oznaczone banderolami niewykazującymi cech zafałszowania.
Ogółem sprawdzono 108 partii napojów alkoholowych u 12 przedsiębiorców.

Sprawdzono numery i serie banderoli umieszczone na badanych napojach alkoholowych,  udostępnionych w Systemie Informacji o Banderolach Akcyzowych (SIBA) na stronie internetowej www.banderolaakcyzowa.pl.   Nie stwierdzono nieprawidłowości.


Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do :
•    skierowania wystąpień pokontrolnych do 5 przedsiębiorców,
•    wydania 6 żądań organizacyjno-porządkowych w toku kontroli,
•    wydania 3 mandatów karnych na łączną kwotę 450 zł,
•    przesłania pismo do Urzędu Skarbowego w Świnoujściu.

 

Beata Manios- rzecznik
Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 91 4225239 wew. 46

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Gogacz 07-10-2021 15:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-10-2021
Ostatnia aktualizacja: Beata Gogacz 08-10-2021 08:55