Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli prawidłowości przekazywania przez przedsiębiorców informacji o cenach towarów i usług

Realizując program kontroli UOKiK w zakresie kontroli prawidłowości przekazywania przez przedsiębiorców informacji o cenach towarów i usług, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie wraz z Delegaturą w Koszalinie przeprowadzili na terenie województwa zachodniopomorskiego w I i II kwartale 2021 r. łącznie 65 kontroli u 64 przedsiębiorców, których do kontroli wytypowano na podstawie własnego rozeznania oraz uwzględniając zgłoszenia konsumentów. Kontrolą objęto: 17 sklepów sieci handlowych (2 kontrole u tego samego przedsiębiorcy), 39 placówek detalicznych, 3 placówki w których świadczone są usługi, 4 placówki prowadzące działalność w zakresie hotelarstwa, 1 myjnię samochodową i 1 stację benzynową.

Badaniem objęto ogółem 7 394 produktów z czego zakwestionowano 1 910. Ponadto zbadano cenniki u 8 przedsiębiorców świadczących usługi, kwestionując cennik u jednego z nich prowadzącego salon fryzjerski.

Różnego rodzaju nieprawidłowości stwierdzono w 41 placówkach, z tego: w punktach: sieci handlowych (10), pozostałych sklepów (30) oraz zakładzie fryzjerskim (1).

Ustalenia kontroli, w odniesieniu do poszczególnych punktów programu, przedstawiają się następująco:

SKLEPY SIECI HANDLOWYCH:
Zagadnie to zbadano u 16 przedsiębiorców (17 kontroli). Badaniem objęto 2 779 artykułów, z czego zakwestionowano łącznie 391. Naruszenie obowiązków dot. cen stwierdzono u 10 przedsiębiorców.    

Nie stwierdzono przypadków aby przedsiębiorcy stosowali praktykę polegającą na podawaniu cen jednostkowych produktów podobnych, wyeksponowanych obok siebie, raz w przeliczeniu na 100 g, a raz na 1 kg.

Tylko u jednego kontrolowanego przedsiębiorcy, stwierdzono gazetki reklamowe. W związku z powyższym sprawdzeniu poddano 10 produktów oznaczonych w miejscu sprzedaży promocją „- %”, z cenami uwidocznionymi w obowiązującej gazetce. Stwierdzono, że w przedmiotowej gazetce oraz na wywieszkach cenowych podano: cenę promocyjną, cenę z przed promocji oraz procent udzielonego rabatu, np. „Sos do spaghetti Pudliszki” cena obowiązująca 3,99 zł, „- 21%”, cena przed promocją 5,09 zł. W wyniku sprawdzenia tzn. przeliczenia udzielonego procentowo rabatu stwierdzono, że przy wszystkich sprawdzanych 10 partiach towarów uwidoczniona cena promocyjna była niższa niż wynikało to z udzielonego procentowego rabatu.

U żadnego przedsiębiorcy nie stwierdzono w ofercie sklepu towarów jednorodnych w opakowaniach zwiększonych o ilość „bezpłatną” (tzw. gratis).

U wszystkich przedsiębiorców dokonano porównania cen zakodowanych w kasie fiskalnej/czytniku z cenami uwidocznionymi na towarach. U dwóch z nich stwierdzono różnice w cenach na wywieszkach w cenami w kasie bądź w czytniku.

U wszystkich przedsiębiorców dokonano zakupów kontrolnych, w wyniku ich rozliczenia nieprawidłowość została stwierdzona tylko u 1 przedsiębiorcy, tj.: w trakcie zakupu kontrolnego osoba obsługująca zważyła i sprzedała inspektorom 4 rodzaje ciast sprzedawanych luzem wraz z podkładkami pod ciasto bez odliczenia wagi tych podkładek, w związku z czym pobrała należność w kwocie 100,12 zł zamiast 98,07 zł. W ten sposób oszukała nabywców na kwotę 2,05 zł. Wobec osoby odpowiedzialnej skierowano wniosek do Sądu.

U czterech przedsiębiorców wydano ustne żądania w sprawie niezwłocznego usunięcia uchybień porządkowych. W trakcie kontroli żądania zostały wykonane.

Trzej przedsiębiorcy usunęli nieprawidłowości w trakcie trwania kontroli.

Do jednego przedsiębiorcy zostanie skierowane wystąpienie pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień.

Na pięciu przedsiębiorców zostały nałożone kary pieniężne w drodze decyzji administracyjnej, w łącznej wysokości 2 210,00 zł.

W odniesieniu do pozostałych 5 przedsiębiorców sprawy są w toku.

PLACÓWKI  DETALICZNE:
Kontrole przeprowadzono u 39 przedsiębiorców. Badaniem w tym zakresie objęto ogółem 4 493 produktów, z czego zakwestionowano 1 497.

Naruszenie obowiązków dot. cen stwierdzono u 30 przedsiębiorców. W pozostałych przypadkach nieprawidłowości nie stwierdzono.

W trakcie kontroli u jednego przedsiębiorcy, stwierdzono, że na tym samym regale wyeksponowano do sprzedaży jeden asortyment towaru (makarony) w opakowaniach jednostkowych, których ceny jednostkowe na wywieszkach podano przy części towarów w przeliczeniu na 1 kilogram, a przy części na 100 g., u innych skontrolowanych przedsiębiorców nie zaobserwowano stosowania takiej praktyki.
    
Tylko u 1 przedsiębiorcy (z pośród 39 skontrolowanych) w czasie kontroli w sklepie była dostępna gazetka promocyjna. W wyniku porównania cen, nieprawidłowości nie stwierdzono.

U żadnego przedsiębiorcy nie stwierdzono w ofercie towarów jednorodnych w opakowaniach zwiększonych o ilość „bezpłatną” (tzw. gratis).

U wszystkich przedsiębiorców dokonano zakupu kontrolnego oraz porównania cen zakodowanych w kasie fiskalnej z cenami uwidocznionymi na towarach. Tylko u jednego przedsiębiorcy stwierdzono nieprawidłowości polegające na tym, że: w trakcie zakupu kontrolnego sprzedawczyni wyliczyła, zażądała i pobrała należność za jeden produkt (majonez) większą o 0,30 zł niż wynikało to z wywieszki. W związku z powyższym zostanie skierowany wniosek do sądu o ukaranie. Do pozostałych zakupów kontrolnych uwag nie wniesiono.

W trakcie 17 kontroli u przedsiębiorców, gdzie stwierdzono nieprawidłowości wydano ustne żądania w sprawie niezwłocznego usunięcia uchybień porządkowych. W trakcie kontroli żądania zostały wykonane.

Do 4 przedsiębiorców, skierowano wystąpienia pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień. Jeden przedsiębiorca udzielił odpowiedzi, że usunął nieprawidłowości. Pozostali przedsiębiorcy na dzień pisania informacji nie udzielili odpowiedzi.
 
Podczas 7 kontroli przedsiębiorcy sami usunęli stwierdzone niezgodności.

Łącznie Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wydał 19 decyzji administracyjnych, w tym:

  • 14 decyzji nakładających kare pieniężną na łączną wartość 3 740,00 zł,
  •  5 decyzji o odstąpieniu od nałożenia kary pieniężnej.

W odniesieniu do pozostałych przedsiębiorców sprawy są w toku.

Dokonując rozliczenia zakupów kontrolnych, przed przeważeniem zakupionych towarów, dokonano sprawdzenia legalizacji wag. W wyniku tego sprawdzenia, i stwierdzenia nieprawidłowości na 4 przedsiębiorców nałożono mandaty karne na ogólną wartość 700,00 zł za nieaktualne cechy legalizacji.

PLACÓWKI, W KTÓRYCH ŚWIADCZONE SĄ USŁUGI DLA KONSUMENTÓW:
W powyższym zakresie przeprowadzono 3 kontrole. Tylko u jednego przedsiębiorcy prowadzącego zakład fryzjerski stwierdzono nieprawidłowości (brak cen jednostkowych przy 22 produktach oraz brak cennika usług). Przedsiębiorca usunął nieprawidłowości podczas trwania kontroli. W stosunku do przedsiębiorcy zostanie wszczęte postępowanie administracyjne.

PLACÓWKI PROWADZĄCE DZIALALNOŚĆ W ZAKRESIE HOTELARSTWA
Kontrole dot. usług hotelarskich przeprowadzono u 4 przedsiębiorców. W miejscu ogólnodostępnym i dobrze widocznym dla konsumentów udostępnione były cenniki.
Nie stwierdzono przypadku stosowania oddzielnych cenników dla klientów korzystających z bonów turystycznych.

MYJNIE SAMOCHODOWE
W trakcie kontroli przeprowadzonej w myjni samochodowej stwierdzono, że w miejscu ogólnodostępnym i dobrze widocznym dla konsumentów udostępniony był cennik świadczonych usług mycia, czyszczenia i konserwacji pojazdów samochodowych wraz z dokładnym określeniem rodzaju i zakresu usługi.

STACJE BENZYNOWE
Na stacji benzynowej, w części sklepowej dokonano sprawdzenia cen 100 produktów. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Odnośnie sposobu uwidocznienia cen paliw, stwierdzono, że były one podane w ten sposób, że były widoczne i czytelne dla kierowców (pojazdów zbliżających się do stacji paliw), poruszających się po drodze publicznej. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:
•    skierowania 5 wystąpienia pokontrolnego do przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,
•    wydania 19 decyzji z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług na łączną kwotę 5.950,00 zł,
•    wydania 5 decyzji z art. 189f §1 pkt 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (odstąpienie od nałożenia kary),
•    nałożenia 4 mandatów na wartość 700,00 zł (legalizacja wag),
•    skierowania wniosku do Sądu z art. 134 § 1 ustawy Kodeks Wykroczeń (nałożono karę grzywny w wysokości 200 zł).


Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej
w Szczecinie
Tel. 91 4225239 wew. 46

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Gogacz 17-08-2021 11:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-08-2021
Ostatnia aktualizacja: Beata Gogacz 17-08-2021 15:10