Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli sprzętu elektrycznego - bezpieczeństwo opraw oświetleniowych w II kwartale 2021 r.

Realizując program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził 1 kontrolę opraw oświetleniowych u przedsiębiorcy w Szczecinie (sklep wielkopowierzchniowy).

W okresie objętym informacją nie wydano żadnej opinii dotyczącej opraw oświetleniowych.

Kontrolą objęto wprowadzone do obrotu oprawy oświetleniowe pod kątem rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 806), transponującego treść dyrektywy Unii Europejskiej 2014/35/UE z uwzględnieniem zapisów

  • pkt 3.1, pkt 3.2, pkt 3.3, pkt 9.2 oraz 9.2.5 normy PN-EN 60598-1:2015-04 Oprawy oświetleniowe -- Część 1: Wymagania ogólne i badania
  • pkt 1.13 normy PN-IEC 598-2-1:1994+Ap1:2000 Oprawy oświetleniowe – Wymagania szczegółowe – Oprawy oświetleniowe stałe ogólnego przeznaczenia

oraz w zakresie niezgodności formalnych w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U z 2021 r., poz. 514).

Sprawdzeniem objęto ogółem 1 partię plafonu łazienkowego COLOURS Lantau, art. nr CL077A, EAN5052931515356, kod 823837.

Ustalenia kontroli, w odniesieniu do poszczególnych punktów programu, przedstawiają się następująco:

1.Oznakowanie CE

W trakcie oględzin stwierdzono, że oprawę oświetleniową objętą kontrolą oznaczono znakiem zgodności CE w sposób widoczny, czytelny i trwały, zgodnie z § 11 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego

2. Deklaracje zgodności

Dokonując analizy otrzymanej deklaracji zgodności stwierdzono, że:

  • w nazwie wyrobu podano „LANTU”, zamiast zgodnie z oznaczeniem na opakowaniu „LANTAU”, a także nie podano nr artykułu CL077A, który został podany bezpośrednio na oprawie, co jest niezgodne z pkt 1 załącznika nr 2 do ww. rozporządzenia w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego,
  • w deklaracji nie zawarto treści, że „niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta”, co jest niezgodne z pkt 3 załącznika nr 2 do ww. rozporządzenia,
  • przywołano dyrektywę dotyczącą niskiego napięcia 2006/95/WE, zamiast obowiązującej 2014/35/UE, co jest niezgodne z pkt 5 załącznika nr 2 do ww. rozporządzenia.

Powyższe nieprawidłowości stanowią niezgodności formalne polegające na naruszeniu obowiązków określonych w art. 13 pkt 4 ww. ustawy, zgodnie z którym producent ma obowiązek sporządzić deklarację zgodności (…) zgodnie z wymaganiami.

Po zakończeniu czynności kontrolnych, kontrolowany przedsiębiorca dosłał do tut. Inspektoratu poprawioną deklarację zgodności, spełniającą wymagania.

3. Identyfikowalność wyrobu

W wyniku oględzin stwierdzono, że bezpośrednio na sprzęcie:

  • umieszczono oznaczenie modelem, numerem typu, co jest zgodne z przepisem § 11 ust. 4 ww. rozporządzenia,
  • podano nazwę producenta wraz z adresem kontaktowym, co jest zgodne z § 11 ust 5 ww. rozporządzenia.

4. Instrukcje i informacje, w tym dotyczące bezpieczeństwa użytkowania

W wyniku oględzin stwierdzono, że do poddanego kontroli sprzętu dołączono instrukcję bezpieczeństwa, co jest zgodne z § 5 ww. rozporządzenia w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (pkt 3.1, pkt 3.2, pkt 3.3 ww. normy PN-EN 60598-1:2015-04).

5. Rozwiązania konstrukcyjne – badania laboratoryjne.

Objęty kontrolą plafon łazienkowy, w zakresie pkt 9.2 Odporność na wnikanie pyłu i pkt 9.2.5 Odporność na wnikanie wody ww. normy PN-EN 60598-1:2015-04 oraz pkt 1.13 Odporność na wnikanie pyłu i wody ww. normy PN-IEC 598-2-1:1994+Ap1:2000 pobrano do badań laboratoryjnych. Próbkę przekazano do Zakładu Badań i Atestacji „ZETOM”, im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o., ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice.

Do dnia sporządzenia informacji nie otrzymano wyników badań.


Beata Manios- rzecznik
Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 91 4225239 wew. 46

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Gogacz 03-08-2021 14:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-08-2021
Ostatnia aktualizacja: Beata Gogacz 03-08-2021 14:54