Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli prawidłowości etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów

Realizując program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził 4 kontrole opon u dystrybutorów działających na terenie Koszalina, Kołobrzegu i Szczecina.

Kontrolą objęto 33 partie nowych opon klasy C1 wyprodukowanych po 1 lipca 2012 r. i przed 1 maja 2021 r. Opony jw. wytypowano do sprawdzenia prawidłowości etykietowania pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1222/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów (Dz.Urz. UE L z 2009 r. Nr 342, s. 46 ze zm.).

Ustalenia kontroli, w odniesieniu do poszczególnych punktów programu, przedstawiają się następująco:

1.    Prawidłowość oznakowania opon

Kontrolą objęto 33 partie opon oznakowanych klasą C1 - zgodnie z art. 8 rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady WE nr 661/2009 z dnia 13.07.2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz.Urz. UE L z 2009 r., nr 200,s.1 ze zm.).

2.    Kontrola dystrybutorów opon

Objęte kontrolą opony, były wyraźnie w widocznym miejscu opatrzone naklejkami umieszczonymi przez dostawców (zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a ww. rozporządzenia (WE) Nr 1222/2009), zawierającymi etykietę wskazującą:  

  • klasę efektywności paliwowej określoną zgodnie z załącznikiem I część ww. rozporządzenia,
  • klasę i wartość pomiarową zewnętrznego hałasu toczenia określone zgodnie z załącznikiem I część C ww. rozporządzenia,
  • klasę przyczepności na mokrej nawierzchni określoną zgodnie z załącznikiem I część B ww. rozporządzenia,

Formaty ww. naklejek (zawierających etykiety), o których mowa wyżej zgodne były z załącznikiem II ww. rozporządzenia, tj.:
a)    etykiety:

  • zgodne były z wzorem ilustracji określonej w pkt 1.1 załącznika nr II do ww. rozporządzenia,
  • zgodne były ze specyfikacją określoną w pkt 1.2 załącznika nr II do ww. rozporządzenia,
  • posiadały co najmniej 75 mm szerokości i 110 mm wysokości (pkt 1.3).
  • były zgodne z wymogami kolorystycznymi (pkt 1.4) z tłem w kolorze białym,
  • klasa opon (C 1) wskazana była na etykietach zgodnie z pkt. 1.2 ww. rozporządzenia.

b)    naklejki, o których mowa w art. 4 ust. 1 oraz art. 5 ust. 1 ww. rozporządzenia składały się
z dwóch części, tj.:

  • etykiety wydrukowanej w formacie opisanym wyżej,
  • miejsca na markę, zadrukowanego zgodnie ze specyfikacją opisaną w pkt. 2.2 załącznika II tego rozporządzenia, tj. podano na nim następujące informacje: nazwę lub znak handlowy,  linię opony, wymiar opony, indeks obciążenia oraz indeks prędkości.

Naklejki z ww. informacjami były sporządzone w sposób, który nie odwracał ani nie zakłócał uwagi od informacji zawartych w etykietach określonych w pkt 1 załącznika II.
Całkowita powierzchnia naklejek nie przekraczała 250 cm2, a całkowita wysokość naklejek nie przekraczała 220 mm.
Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono. Powyższe spełniało wymagania określone w art. 5 ust. 1 ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
Nr 1222/2009 – dla dystrybutorów opon.

Ponadto, w oparciu o przedłożone przez kontrolowanych dokumenty sprzedaży, tj. rachunki wystawione użytkownikowi końcowemu w postaci faktur stwierdzono, że jeden kontrolowany przedsiębiorca nie podawał użytkownikom końcowym informacji dotyczących klasy efektywności paliwowej, wartości pomiarowej zewnętrznego hałasu toczenia oraz w stosownych przypadkach, klasy przyczepności na mokrej nawierzchni,
co niezgodne jest z wymaganiami art. 5 ust. 3 ww. rozporządzenia.

W związku z powyższym na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1706) inspektorzy wydali ustne żądanie ww. przedsiębiorcy niezwłocznego usunięcia uchybienia porządkowego i organizacyjnego polegającego na braku na rachunkach (fakturach VAT) klasy efektywności paliwowej, wartości pomiarowej zewnętrznego hałasu toczenia oraz w stosownych przypadkach, klasy przyczepności na mokrej nawierzchni, poprzez podanie ww. informacji zgodnie z wymaganiami załącznika nr I, o których mowa w art. 5 ust. 3 ww. rozporządzenia (WE) Nr 1222/2009.

W trakcie trwania kontroli, żądanie zostało wykonane poprzez zastosowanie pieczątki z informacjami zgodnymi z wymaganiami załącznika nr 1, o których mowa w art. 5 ust 3 ww. rozporządzenia, którą przedsiębiorca przystawiał na każdym dokumencie sprzedaży.

W odniesieniu do pozostałych przedsiębiorców nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie.

Beata Manios- rzecznik
Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 91 4225239 wew. 46

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Gogacz 29-07-2021 12:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-07-2021
Ostatnia aktualizacja: Beata Gogacz 29-07-2021 12:53