Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli z zakresu informacji na etykietach wyrobów zawierających lotne związki organiczne

Realizując wytyczne Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ujęte w programie kontroli, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie w II kwartale 2021 r. przeprowadził 4 kontrole u przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w Szczecinie oraz w Koszalinie.

Kontroli  poddano 11 partii produktów zawierających lotne związki organiczne, do których stosuje się przepisy § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych zawartych w niektórych farbach i lakierach przeznaczonych do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz mieszaninach do odnawiania pojazdów (Dz.U. z 2016 r., poz. 1353) – dalej rozporządzenie LZO, w tym:

  •  6 partii farb matowych zaliczających się do podkategorii a: „Farby matowe na wewnętrzne ściany i sufity z połyskiem mniejszym lub równym 25 jednostkom przy kącie α = 60° ”,
  •  1 partię lakieru zaliczającą się do podkategorii e: „Lakiery do malowania wewnętrznych lub zewnętrznych elementów wykończeniowych oraz bejce, włącznie z nieprzezroczystymi”,
  •  1 partię farby zaliczającą się do podkategorii d: „Farby kryjące do malowania wewnętrznych lub zewnętrznych elementów wykończeniowych i okładzin z drewna, metalu lub tworzyw sztucznych” oraz podkategorii b: „Farby z połyskiem na wewnętrzne ściany i sufity z połyskiem większym od 25 jednostkom przy kącie α = 60°”,
  •   2 partie farb podkategorii i: „Farby jednoskładnikowe wysokojakościowe”,
  •   1 partię zaliczającą się zarówno do podkategorii a oraz podkategorii d.

Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.
Ustalenia kontroli, w odniesieniu do poszczególnych punktów programu opisano niżej.

1.    Prawidłowość wprowadzania do obrotu i oznakowania wyrobów oraz etykieta

W powyższym zakresie sprawdzeniem objęto 11 partii produktów zawierających lotne związki organiczne w oparciu o przepisy § 5 pkt 1 i 2 ww. rozporządzenia LZO.
Opakowania ww. farb oraz mieszanin objętych kontrolą zawierały etykiety z informacjami o:

  •   produkcie i dopuszczalnej maksymalnej zawartości LZO w g/l,
  •   maksymalnej zawartości LZO w g/l w produkcie gotowym do użytku.

Podane, na etykietach opakowań produktów objętych kontrolą, informacje były spójne z informacją o dopuszczalnej wartości maksymalnej zawartości LZO w g/l w stosunku do danej kategorii produktu, określoną w zał. nr 1 do ww. rozporządzenia LZO.
Informacje o maksymalnej zawartości lotnych związków organicznych w produkcie gotowym do użytku nie przekraczały maksymalnych zawartości podanych dla danej kategorii w zał. nr 1 do ww. rozporządzenia Ministra Rozwoju.

2.    Badania laboratoryjne

Do badań laboratoryjnych w zakresie zawartości lotnych związków organicznych (LZO), pobrano:

  •   wysokiej klasy wodorozcieńczalna głęboko matowa farba lateksowa do ścian i sufitów wnętrz pomieszczeń, 2,5l, data ważności 16.07.2022, (Kat. A/a): 30g/l (2020), produkt zawiera poniżej 2g/l LZO,
  •  farba na dach 2 w 1 grunt i farba RAL 9006 srebrny aluminiowy półmat, data produkcji 26.11.2020, (Kat. A/i): 500 g/l (2010), produkt zawiera max 500g/l

Zgodnie ze sprawozdaniem z badań nr GF/96/2021 z dnia 27.04.2021 r., dot. farby na dach  2 w 1 grunt i farba RAL 9006 srebrny aluminiowy półmat, zawartość lotnych związków organicznych w produkcie w stanie „gotowy do użycia” wynosi 488,1 g/l. Zawartość ta nie przekracza limitu LZO określonego w ww. rozporządzeniu LZO. Nie przekracza również wartości deklarowanej na opakowaniu.

Do dnia sporządzenia niniejszej informacji nie otrzymano wyników badań farby do ścian i sufitów.

Beata Manios- rzecznik
Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 91 4225239 wew. 46

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Gogacz 05-07-2021 07:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-07-2021
Ostatnia aktualizacja: - 05-07-2021 07:49