Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli prawidłowości oznakowania i obrotu kosmetykami

Realizując program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie w zakresie kosmetyków do opalania i balsamów po opalaniu przeprowadził 6 kontroli w punktach sprzedaży detalicznej w Szczecinie (3) i Koszalinie (3).

Podczas kontroli sprawdzono łącznie 18 partii kosmetyków, z tego:

  • 10 partii produktów do opalania,
  • 5 partii kosmetyków po opalaniu,
  • 3 partie samoopalaczy, kosmetyków brązujących.

Nieprawidłowości w oznakowaniu sprawdzonych kosmetyków nie stwierdzono. Ustalenia kontroli, w odniesieniu do poszczególnych punktów programu, przedstawiają się następująco:

1.    Prawidłowość oznakowania opakowań kosmetyków w zakresie art. 19 rozporządzenia (WE) nr 1223/2009

W powyższym zakresie zbadano 18 partii. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Sprawdzając oznaczenia produktów, wymagane przepisami art. 19 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych (Dz. Urz. UE L z dn. 22 grudnia 2009 r. nr 342, str.59 ze zm.) stwierdzono, że na pojemnikach i opakowaniach zewnętrznych kosmetyków znajdowały się nieusuwalne, łatwe do odczytania i widoczne informacje m.in. takie jak:
imię i nazwisko lub zarejestrowana firma oraz adres osoby odpowiedzialnej, nominalna zawartość w momencie pakowania, data do której dany produkt kosmetyczny przechowywany w odpowiednich warunkach zachowuje w pełni swoje pierwotne właściwości, numer partii produktu lub oznaczenia pozwalające na identyfikację produktu kosmetycznego, funkcja produktu, wykaz składników poprzedzony określeniem „ingredients”, bądź „składniki/ingredients”.

Informacje te podano w języku polskim, tj. zgodnie z art. 19 ust. 5 tego rozporządzenia oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2227).

W zakresie przestrzegania dat minimalnej trwałości sprawdzono 18 partii kosmetyków oznakowanych  symbolem „otwartego słoiczka”. Spośród ogółem sprawdzonych produktów 10 oznakowanych było również zwrotem „Najlepiej zużyć przed końcem”. Sprawdzane kosmetyki posiadały nieprzekroczone terminy trwałości.

Nie stwierdzono podczas prowadzonych kontroli sprzedaży kosmetyków luzem.

2.    Prawidłowość oświadczeń o produkcie, zamieszczonych na opakowaniach kosmetyków, o których mowa w rozporządzeniu 1223/2009

Na podstawie art. 20 ust. 1 ww. rozporządzenia sprawdzono czy badane kosmetyki nie były zaopatrzone w tzw. deklaracje marketingowe, które przypisywałyby tym produktom cechy lub funkcje, których nie posiadają. Nieprawidłowości w powyższym temacie nie stwierdzono.

Nie sprawdzano zagadnień opisanych w art. 1 rozporządzenia Komisji (UE) Nr 655/2013 z dnia 10 lipca 2013 r., określającym kryteria dotyczące uzasadnienia oświadczeń stosowanych w związku z produktami kosmetycznymi (Dz. Urz. UE z dnia 11.07.2013 r., Nr 190, str. 31), z uwagi na to, że w oznaczeniach kosmetyków poddanych kontroli nie stwierdzono oświadczeń (jak opisano wyżej), czy oznaczeń które informowałyby bezpośrednio lub pośrednio o właściwościach lub funkcjach produktu, a które budziłyby wątpliwości co do ich autentyczności, wiarygodności.

3.    Przestrzeganie prawidłowości obrotu w zakresie ograniczeń i zakazu stosowania niektórych substancji

W powyższym zakresie zbadano 18 partii produktów, w oparciu o wymagania określone w art. 14 ww. rozporządzenia 1223/2009.

W wykazie składników podanych na opakowaniach jednostkowych kosmetyków poddanych kontroli nie stwierdzono, aby zawierały one:

  • substancje niedozwolone wymienione w załączniku nr II do ww. rozporządzenia,
  • substancje podlegające ograniczeniom, które nie są stosowane zgodnie z ograniczeniami określonymi w załączniku nr III do ww. rozporządzenia,
  • barwniki inne niż wymienione w załączniku nr IV do ww. rozporządzenia,
  • substancje konserwujące inne niż wymienione w załączniku nr V do ww. rozporządzenia,
  • substancje promieniochronne inne niż wymienione w załączniku nr VI do ww. rozporządzenia.

Poddane kontroli produkty kosmetyczne spełniały wymagania art. 14 ww. rozporządzenia.


Beata Manios- rzecznik
Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 91 4225239 wew. 46

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Gogacz 23-06-2021 15:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-06-2021
Ostatnia aktualizacja: - 23-06-2021 15:24