Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli kotłów na paliwo stałe o znamionowej mocy cieplnej do 500 kW

Realizując program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził 5 kontroli u przedsiębiorców w Koszalinie, Kołobrzegu, Stargardzie, Lipianach, wprowadzających do obrotu kotły na paliwo stałe.

Kontrolą objęto wprowadzone do obrotu kotły na paliwo stałe pod kątem spełniania wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1690 ze zm.)

Sprawdzeniem objęto ogółem 5 partii kotłów z automatycznym zasilaniem paliwa, wprowadzonych do obrotu przez producentów krajowych, tj.:


a.    kocioł na paliwo stałe z automatycznym załadunkiem paliwa (pellet) typ: Kocioł Q Pellet GL 15kW, klasa 5, kod towaru QPG015BP00, nr fabryczny: 7779919, rok produkcji 2019;
b.    kocioł na paliwo stałe z automatycznym załadunkiem paliwa (pellet), typ: BIO EFEKT 17 kW, klasa 5, nr seryjny 49458, kod towaru: KOT-BIOEFT-017-P-CG-T2, kod EAN 5900000494586, rok produkcji 2019;
c.    kocioł na paliwo stałe (kocioł wodny) 5 klasy Ecodesign PN-EN 303-5:2012, 7-25 kW z automatycznym załadunkiem paliwa (pellet), nr fabryczny 19030018, rok produkcji 2019;
d.    kocioł na paliwo stałe (kocioł wodny) z automatycznym załadunkiem paliwa (pellet), klasa 5, PN-EN 303-5:2012, KSP SPARK 14 PEREKO 4,2 14,5 kW, nr fabryczny 148035-M 2018, rok produkcji 2018;
e.    kocioł na paliwo stałe (kocioł wodny) z automatycznym załadunkiem paliwa (pellet), klasa 5, PN-EN 303-5:2012, PELL NIUL „L” 5,4 – 18 kW, nr fabryczny 724J/799, rok produkcji 2019.

W trakcie przedmiotowych kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

W przypadku 3 badanych kotłów, tj.: poz. c-e stwierdzono, iż posiadały instrukcje obsługi zawierające informacje o rodzaju i parametrach jakościowych paliwa stałego zalecanego przez producenta oraz tabliczkę znamionową zawierającą informację o rodzaju paliwa stałego, która nie zawierała informacji o parametrach jakościowych tego paliwa zalecanego przez producenta, co wymagane jest § 3 ust. 6 ww. rozporządzenia. Kontrolowani przedsiębiorcy w trakcie trwania czynności kontrolnych podjęli dobrowolne działania i tabliczki znamionowe kotłów uzupełnili o informacje dotyczące parametrów jakościowych tego paliw. Informacja w sposób trwały została umieszczona obok już zawartych informacji o rodzaju zalecanego przez producenta paliwa stałego.
Dodatkowo w przypadku jednego kotła (poz. d) stwierdzono, iż na tabliczce znamionowej podano nominalną moc cieplną 14,5 kW podczas gdy z raportu z badań wynikało, iż moc kotła wynosi 14,4 kW. Od producenta kotła firmy uzyskano informację, iż podczas drukowania tabliczki znamionowej dla ww. kotła nastąpił błąd w druku, który został już poprawiony. Kontrolującym przedstawiono dokumentację fotograficzną poprawionej tabliczki znamionowej oraz oświadczenie producenta.
Innych nieprawidłowości nie stwierdzono.

Ustalenia kontroli przedstawiają się następująco:

Na podstawie dołączonej do wyrobów dokumentacji technicznej oraz przedłożonych przez kontrolowanych przedsiębiorców dokumentów dotyczących badań w zakresie granicznych wartości emisji paliw oraz granicznych wartości sprawności cieplnej kotłów, wystawionych przez jednostki posiadające akredytacje stwierdzono, że objęte kontrolą kotły na paliwo stałe spełniały wymagania w ww. zakresie, określone w załączniku do ww. rozporządzenia.

W świetle przedłożonej dokumentacji technicznej oraz przeprowadzonych oględzin uwzględniając postanowienia § 3 pkt 2, pkt 3 oraz pkt 5 i pkt 6 ww. rozporządzenia stwierdzono, że:
-    5 partii kotłów z automatycznym sposobem zasilania paliwem nie posiadało elementu konstrukcyjnego pozwalającego na ręczne zasilanie paliwem,
-    objęte sprawdzeniem kotły posiadały system jednopaleniskowy i były przeznaczone
do zasilania jednym rodzajem paliwa stałego,
-    3 partie badanych kotłów tj. (poz. c-e) były wyposażone w system oczyszczania spalin stanowiący integralną całość konstrukcyjną,
-    wszystkie badane kotły posiadały dołączone instrukcje obsługi (dokumentację techniczno-rozruchową) oraz na tabliczkach znamionowych na 2 kotłach (poz.: a, b) zamieszczono informacje o rodzaju i parametrach jakościowych paliwa stałego zalecanego przez producenta; w przypadku 3 partii kotłów (poz.: c-e) stwierdzono nieprawidłowości w odniesieniu do tabliczek znamionowych opisane na stronie 1 niniejszej informacji,
-    graniczne wartości emisji oraz graniczne wartości sprawności cieplnej uznano za spełnione w związku z tym, iż były potwierdzone zgodnie z procedurą zawartą w normie europejskiej EN- 303-5:2012, przez jednostkę posiadającą akredytację w rozumieniu art. 2 pkt. 10 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenia (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30).


Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
                            Tel. 91 4225239 wew. 46

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Gogacz 15-03-2021 08:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-03-2021
Ostatnia aktualizacja: Beata Gogacz 15-03-2021 09:21