Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli prawidłowości przekazywania przez przedsiębiorców informacji o cenach towarów i usług

Realizując program kontroli UOKiK, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie wraz z Delegaturą w Koszalinie przeprowadzili na terenie województwa zachodniopomorskiego w IV kwartale 2020 r. łącznie 28 kontroli u 26 przedsiębiorców.
Przedsiębiorców do kontroli wytypowano na podstawie własnego rozeznania oraz uwzględniając zgłoszenia konsumentów.

Kontrolą objęto niżej wymienionych przedsiębiorców:
SKLEPY SIECI  HANDLOWYCH:  w Szczecinie i Koszalinie,

POZOSTAŁE SKLEPY m.in.: w Szczecinie, Koszalinie, Pyrzycach, Dębnie.

PLACÓWKI, W KTÓRYCH ŚWIADCZONE SĄ USŁUGI DLA KONSUMENTÓW: w Kołobrzegu

STACJE BENZYNOWE: w Sławnie

MYJNIE SAMOCHODOWE: w Kołobrzegu

PARKINGI: w Kołobrzegu

Badaniem objęto ogółem 3515 produktów z czego zakwestionowano 753 wyrobów. Ponadto zbadano cenniki u 4 przedsiębiorców, kwestionując cennik u jednego z nich (myjnia samochodowa).

Spośród produktów objętych kontrolą 246 wyrobów oferowanych było do sprzedaży
w cenach promocyjnych. Uwag w tym zakresie nie wniesiono.

Różnego rodzaju nieprawidłowości stwierdzono w 17 placówkach, z tego w punktach: sieci handlowych (6), pozostałych sklepów (9), stacji paliw (1) oraz myjni (1).

Kontrole dotyczyły uwidaczniania przez przedsiębiorców w miejscu sprzedaży detalicznej
lub w miejscu świadczenia usług cen i cen jednostkowych oraz umożliwienie porównania cen, co sprawdzono w świetle następujących przepisów:

 • ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2019r., poz. 178) ,
 • rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług (Dz. U. z 2015 r., poz. 2121).

Ustalenia kontroli, w odniesieniu do poszczególnych punktów programu, przedstawiają się następująco:

SKLEPY SIECI HANDLOWYCH:

Zagadnie to zbadano u 7 przedsiębiorców (9 kontroli). W tych placówkach badaniem objęto 1850 artykułów, z czego zakwestionowano 67 produktów, tj.: 36 produktów (braku cen jednostkowych) oraz 31 produktów (nieprawidłowo wyliczono ceny jednostkowe).
    
Naruszenie ww. obowiązków stwierdzono u niżej wymienionych 6 przedsiębiorców w trakcie 6 kontroli z uwagi na :
a)    brak cen jednostkowych:

 • w Koszalinie (przy 25 produktach),
 • w Koszalinie (przy 11 produktach),

b)    cena jednostkowa była nieprawidłowo wyliczona:

 • w Szczecinie (przy 7 produktach),  
 • w Szczecinie (przy 9 produktach),
 • w Szczecinie (przy 8 produktach),
 • w Szczecinie (przy 7 produktach),

Przedstawiciel jednego przedsiębiorcy usunął nieprawidłowości w trakcie trwania kontroli. Do drugiego przedsiębiorcy zostanie skierowane wystąpienie pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień.
W stosunku do tych przedsiębiorców zostanie wszczęte postępowanie administracyjne.

U 4 przedsiębiorców, gdzie kwestionowano prawidłowość wyliczenia ceny jednostkowej wydano ustne żądania w sprawie niezwłocznego usunięcia uchybień porządkowych. W trakcie kontroli żądania zostały wykonane.

W dwóch sklepach nieprawidłowości nie stwierdzono.

POZOSTAŁE SKLEPY:

Kontrole przeprowadzono u 15 przedsiębiorców. Nieprawidłowości stwierdzono u 9 z nich. Badaniem w tym zakresie objęto ogółem 1.465 produktów, z czego zakwestionowano 612 produktów.
    
Naruszenie ww. obowiązków stwierdzono u 9 niżej wymienionych przedsiębiorców:
a)    brak cen jednostkowych (5):

 • Drzonowo (przy 90 produktach),
 • w Koszalinie (przy 100 produktach),
 • w Koszalinie (przy 63 produktach),
 • w Pyrzycach (przy 24 produktach),
 • Mielęcin (przy 91 produktach),

b)    brak cen oraz inne nieprawidłowości dot. cen:
•    w Koszalinie (brak cen jednostkowych przy 104 produktach, w tym przy
93 brak cen),

 • w Szczecinie (brak cen przy 5 produktach, brak cen jednostkowych przy 66 produktach, przy 1 produkcie cena jednostkowa była nieprawidłowo wyliczona),
 • w Szczecinie (przy 25 produktach cena jednostkowa była nieprawidłowo wyliczona),
 • w Szczecinie (brak cen jednostkowych przy 37 produktach oraz przy 4 partiach towarów cena zakodowana w kasie była niższa w stosunku do ceny uwidocznionej na wywieszce, a przy 2 partiach towarów cena zakodowana w kasie była wyższa w stosunku do ceny uwidocznionej na wywieszce.

    
Do 4 przedsiębiorców: w Drzonowie, Koszalinie i Pyrzycach oraz w Szczecinie skierowano wystąpienia pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień. Odpowiedzi udzieliło trzech przedsiębiorców - nieprawidłowości zostały usunięte. Do wspólników spółki cywilnej (Szczecin) zostało przesłane ponaglenie. Do jednego przedsiębiorcy w Koszalinie zostanie skierowane wystąpienie pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień.
Jeden przedsiębiorca w Koszalinie usunęła niezgodności podczas trwania kontroli.

U 3 przedsiębiorców (Szczecin, Mielęcin) wydano ustne żądania w sprawie niezwłocznego usunięcia uchybień porządkowych. W trakcie kontroli żądania zostały wykonane.
W odniesieniu do przedsiębiorców - wspólnicy spółki cywilnej w Szczecinie została wydana decyzja z art. 4 ust. 1 ww. ustawy. Nałożono karę  w wysokości 400 zł.

W stosunku do 7 przedsiębiorców zostanie wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji z art. 4 ust. 1 ww. ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług.

U pozostałych przedsiębiorców nie stwierdzono nieprawidłowości.

PLACÓWKI, W KTÓRYCH ŚWIADCZONE SĄ USŁUGI DLA KONSUMENTÓW:

Podczas kontroli przeprowadzonej w Kołobrzegu nie stwierdzono nieprawidłowości. W miejscu ogólnodostępnym i dobrze widocznym dla konsumentów udostępniony był cennik.

STACJE BENZYNOWE:

W powyższym zakresie przeprowadzono jedną kontrolę na stacji paliw. Badaniem w tym zakresie objęto 200 produktów, z czego zakwestionowano ogółem 74 artykuły, w tym 50 z uwagi na brak cen oraz 60 z powodu braku cen jednostkowych.

Ponadto stwierdzono, że ceny paliw były widoczne i czytelne dla kierowców pojazdów zbliżających się do stacji poruszających się po drodze publicznej.  

Do spółki skierowano wystąpienie pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień. Przedsiębiorca pismem poinformował o usunięciu nieprawidłowości.
W stosunku do tego przedsiębiorcy zostanie wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji z art. 4 ust. 1 ww. ustawy.

MYJNIE SAMOCHODOWE:
W trakcie kontroli przeprowadzonej w Kołobrzegu prowadzącego myjnię samochodową stwierdzono, że w miejscu ogólnodostępnym i dobrze widocznym dla konsumentów udostępniony był cennik. W omawianym cenniku nie podano ceny za usługę prania tapicerki wskazując jedynie zapis „do ustalenia”.

Do przedsiębiorcy zostanie skierowane wystąpienie pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonego uchybienia.
W stosunku do ww. przedsiębiorcy zostanie wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji z art. 4 ust. 1 ww. ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług.

PARKINGI:

Podczas kontroli przeprowadzonej w Kołobrzegu nie stwierdzono nieprawidłowości.
W miejscu ogólnodostępnym i dobrze widocznym dla konsumentów udostępniony był cennik.

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:
•    skierowania 5 wystąpień pokontrolnych do przedsiębiorców z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,
•    wydania 1 decyzji z art. 4 ust. 1 ww. ustawy, w kwocie 400,00 zł.

Ponadto zostaną:
•    skierowane 3 wystąpienia pokontrolne do przedsiębiorców z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,
•    wydane 11 decyzji z art. 4 ust. 1 ww. ustawy.


Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
                            Tel. 91 4225239 wew. 46

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Gogacz 03-03-2021 14:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-03-2021
Ostatnia aktualizacja: - 03-03-2021 14:00