Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli legalności i rzetelności przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie sal zabaw, parków trampolin i innych

Realizując wytyczne zawarte w programie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie w podanym wyżej zakresie w IV kwartale 2020 roku przeprowadził 2 kontrole u przedsiębiorców w Koszalinie i Szczecinku.

Ustalenia kontroli w odniesieniu do poszczególnych punktów programu przedstawiają się następująco:

I.    Legalność prowadzonej działalności

Identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców dokonano w oparciu o wpisy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przedsiębiorcy prowadzili działalność zgodnie z zarejestrowanym zakresem.

II.    Prawidłowość uwidaczniania cen oferowanych usług w sporządzonych cennikach oraz prawidłowość naliczania i pobierania opłat za wykonywane usługi

Dokonano sprawdzenia prawidłowości uwidocznienia cen w oparciu o wymagania ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r., poz. 178) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług (Dz. U. z 2015 r., poz. 2121).

Stwierdzono, że w obydwu skontrolowanych salach zabaw w miejscach widocznych i ogólnodostępnych znajdowały się cenniki wraz z dokładnym określeniem rodzaju i  zakresu świadczonych usług.

Oceny zgodności zastosowanych cen z cennikiem świadczonych usług sprawdzono
u obydwu skontrolowanych przedsiębiorców, na podstawie dwóch paragonów fiskalnych oraz jednej faktury VAT wystawionych konsumentom. Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.

III.     Bezpieczeństwo świadczonych usług

Zagadnienie to sprawdzono u obydwu przedsiębiorców świadczących usługi rekreacyjne w zakresie sal zabaw dla dzieci, zlokalizowanych w centrach handlowych.

W toku prowadzonych kontroli:

- ustalono, że przedsiębiorca w Koszalinie na urządzenia eksploatowane w sali zabaw, nie posiadał aktualnych atestów, certyfikatów oraz przeglądów technicznych wykonanych przez jednostkę zewnętrzną.
Natomiast przedsiębiorca w Szczecinku okazał na urządzenia eksploatowane w sali zabaw okresowy przegląd techniczny, atesty dot. zamontowanej na sali zabaw wielopoziomowej konstrukcji zabawowej i karuzeli, dokumentację pomontażową dot. konstrukcji zabawowej zamontowanej na terenie sali zabaw oraz opinię techniczną dot. elementów nośnych wielopoziomowej konstrukcji zabawowej,
- na podstawie  dokonanych oględzin stwierdzono, że skontrolowane urządzenia nie stwarzały zagrożenia dla użytkowników, tj.: nie miały ostrych elementów wystających, a śruby użyte do montażu osłonięte były nakrętkami zabezpieczającymi. Konstrukcje były stabilne i nie uszkodzone, urządzenia od strony zewnętrznej zabezpieczone były dobrze naprężoną siatką ochronną, elementy konstrukcji nie stwarzały ryzyka zakleszczenia, a urządzenia nie posiadały widocznych śladów uszkodzeń mechanicznych. Metalowe elementy konstrukcyjne były zabezpieczone otuliną piankową, spiętą opaskami plastikowymi tak, aby się nie przemieszczały,

- ustalono, że konstrukcje i urządzenia udostępnione użytkownikom były na bieżąco konserwowane przez przedsiębiorców. Ponadto przedsiębiorca w Szczecinku dokonywała również corocznego przeglądu zamontowanych urządzeń wykonywanego przez firmę specjalistyczną – producenta,

- stwierdzono, że każdy z kontrolowanych przedsiębiorców opracował i uwidocznił regulamin korzystania z obiektu. Regulaminy wywieszone były w miejscach ogólnie dostępnych dla konsumentów,

- ustalono, że w skontrolowanych obiektach znajdowały się apteczki do udzielania pomocy w nagłych wypadkach. Ponadto pracownicy kontrolowanych obiektów zostali przeszkoleni  do udzielania pierwszej pomocy.

Dodatkowo w toku kontroli ustalono, że:

- skontrolowani przedsiębiorcy nie wymagali od klientów podpisania regulaminu oraz składania oświadczeń o zapoznaniu się z tym dokumentem,

- w regulaminach oraz innych dostępnych dla konsumentów materiałach, skontrolowani przedsiębiorcy określili zasady przebywania na terenie sal zabaw. W sposób jednoznaczny informowali, że opłata jest uiszczana za korzystanie z sali zabaw oraz że nie pobiera się dodatkowych opłat za dzieci przebywające na placu zabaw bez rodziców (opiekunów). Regulaminy określały także wiek oraz liczbę dzieci mogących się bawić w sali w danej chwili (ograniczenia wpuszczania) oraz dotyczące zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń,

- ustalono, że przed rozpoczęciem korzystania z urządzeń w sali zabaw pracownicy przeprowadzają rozmowę, w której przekazują informacje o zasadach bezpiecznej zabawy,

- przedsiębiorcy posiadali dokumenty potwierdzające zawarcie dobrowolnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,

- stan sanitarno – porządkowy kontrolowanych obiektów nie budził zastrzeżeń,

- przedsiębiorca w Szczecinku oferowała konsumentom dodatkowe usługi, tj.: organizację imprez okolicznościowych. Przedsiębiorca nie prowadziła ewidencji przyjmowanych do realizacji usług oraz nie zawierała w tym zakresie pisemnych umów z klientami. Z uwagi na powyższe nie sprawdzono przestrzegania ustalonych terminów wykonania usług.

O braku aktualnych atestów, certyfikatów oraz przeglądów technicznych na urządzenia eksploatowane w sali zabaw w Koszalinie zostanie poinformowany Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Koszalinie.


Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
                            Tel. 91 4225239 wew. 46

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Gogacz 01-03-2021 15:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-03-2021
Ostatnia aktualizacja: Beata Gogacz 03-03-2021 14:15