Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli legalności i rzetelności działania placówek gastronomicznych w miejscowościach o nasilonym ruchu turystycznym w sezonie letniego wypoczynku.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie wraz z Delegaturą w Koszalinie przeprowadził łącznie na terenie województwa zachodniopomorskiego 15 kontroli u 15 przedsiębiorców w zakresie kontroli legalności i rzetelności działania placówek gastronomicznych w miejscowościach o nasilonym ruchu turystycznym w sezonie letniego wypoczynku.

Kontrolą objęto przedsiębiorców prowadzących smażalnie, bary (w tym bar sushi), restauracje, pizzerie w: Świnoujściu, Pogorzelicy, Międzyzdrojach, Niechorzu, Dziwnowie, Szczecinie, Kołobrzegu, Ustroniu Morskim, Mielnie, Sarbinowie. 

Nieprawidłowości stwierdzono u 11 przedsiębiorców. 

Ustalenia kontroli, w odniesieniu do poszczególnych punktów programu, przedstawiają się następująco.
1.    Rzetelność obsługi konsumentów
Rzetelność obsługi konsumentów poprzez dokonanie zakupu kontrolnego sprawdzono przed rozpoczęciem każdej kontroli. Nieprawidłowości w badanym zakresie stwierdzono u 1 przedsiębiorcy. 
U przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w Dziwnowie w wyniku przeważenia zakupu kontrolnego 2 porcji naleśników (porcja 300g/15zł) stwierdzono, że jedna porcja ważyła 250g a druga 245g. W związku z powyższym pobrano 30,00zł zamiast 24,75, tj. o 5,25 zł więcej niż należało. Wobec osoby odpowiedzialnej skierowano wniosek o ukaranie (orzeczona kara 400,00zł).

Paragony z prawidłowo zarejestrowanymi zakupionymi produktami były wydawane każdorazowo. U jednego przedsiębiorcy do rachunku doliczono opłatę serwisową w wysokości 10%. Informacja o naliczaniu takiej opłaty znajdowała się w cenniku.

W przypadku 25 dań pochodzących z zakupu kontrolnego sprawdzono, czy nie występują przypadki podmiany asortymentowej w stosunku do deklaracji, poprzez zastąpienie droższych składników tańszymi substytutami. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Ww. wyroby kulinarne posiadały ważne terminy przydatności do spożycia. 

Sprawdzono czy nie występują przypadki deklarowania przyrządzania potraw ze świeżych, niezamrożonych surowców w sytuacji gdy na stanie surowce takie nie występowały. Potrawy przyrządzano z surowców świeżych (surówki, mięso, drób) i mrożonych (ryby, frytki), zgodnie
z  deklaracją.

Do stanu sanitarnego kontrolowanych placówek oraz warunków przechowywania środków spożywczych pochodzących z zakupu kontrolnego uwag nie wniesiono.

2.    Identyfikacja przedsiębiorców

Dokonano identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców  w oparciu o  wpisy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zakres i rodzaj prowadzonej działalności był zgodny z ww. dokumentami.

3.    Prawidłowość przekazywania konsumentom informacji o cenach oferowanych produktów.

W powyższym zakresie ogólnie badaniem objęto 1346 produktów wyszczególnionych
w ogólnodostępnych cennikach w tym 10 środków spożywczych sprzedawanych w opakowaniach jednostkowych. Przy 474 potrawach, wyrobach i napojach będących przedmiotem oferty handlowej u 11 przedsiębiorców nie zamieszczono ich ilości, w tym 1 przedsiębiorca przy 10 środkach spożywczych oferowanych w opakowaniach jednostkowych nie uwidocznił ceny jednostkowej.  I tak u:
?    u przedsiębiorcy w Świnoujściu sprawdzono 132 wyrobów i 29 zakwestionowano. Przedsiębiorca w toku kontroli usunął nieprawidłowości,
?    u przedsiębiorcy w Świnoujściu sprawdzono 115 produktów będących w ofercie restauracji (menu) w tym 10 środków spożywczych oferowanych w opakowaniach jednostkowych. Zakwestionowano 23 wyroby będące w ofercie restauracji z uwagi na brak ilości nominalnej potrawy w tym 10 środków spożywczych oferowanych w opakowaniach jednostkowych 
z uwagi na brak podania ceny jednostkowej. Nieprawidłowości zostały usunięte w toku kontroli. Natomiast w stosunku do braku uwidocznienia cen jednostkowych przy 10 produktach zostało wszczęte postępowanie administracyjne i wymierzono karę pieniężną 
w wysokości 500zł.
?    u przedsiębiorcy w Niechorzu sprawdzono 168 wyrobów i 57 zakwestionowano. Przedsiębiorca usunął nieprawidłowości w toku kontroli,
?    u przedsiębiorcy w Dziwnowie sprawdzono 206 wyrobów, i 109 zakwestionowano.
Przedsiębiorca usunął nieprawidłowości w toku kontroli,
?    u przedsiębiorcy w Kołobrzegu sprawdzono 81 wyrobów i wszystkie zakwestionowano. 
W związku z powyższym skierowano wystąpienie pokontrolne do przedsiębiorcy. Sprawa jest w toku,
?    u przedsiębiorcy w Ustroniu Morskim sprawdzono 42 wyroby, z czego zakwestionowano 20. Do przedsiębiorcy skierowano wystąpienie pokontrolne. W odpowiedzi ww. poinformowała, że stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości zostały usunięte,
?    u przedsiębiorcy w Kołobrzegu sprawdzono 46 wyrobów i wszystkie zakwestionowano.  
W związku z powyższym skierowano wystąpienie pokontrolne do przedsiębiorcy. Sprawa jest w toku,
?    u przedsiębiorcy w Sarbinowie sprawdzono 50 wyrobów, z czego zakwestionowano 28 produktów. W związku z powyższym skierowano wystąpienie pokontrolne do przedsiębiorcy. Sprawa w toku,
?    u przedsiębiorcy w Mielnie sprawdzono 83 wyroby, z czego zakwestionowano 7 produktów. W sprawie zostanie skierowane wystąpienie pokontrolne do przedsiębiorcy,
?    u przedsiębiorcy w Mielnie sprawdzono 56 wyrobów, z czego zakwestionowano 8 produktów.
W sprawie zostanie skierowane wystąpienie pokontrolne do przedsiębiorcy,
?    u przedsiębiorcy w Sarbinowie sprawdzono 83 wyroby i napoje, z czego zakwestionowano 66 produktów. W związku z powyższym skierowano wystąpienie pokontrolne do przedsiębiorcy. Sprawa w toku,

 Przyczyną ww. nieprawidłowości była nieznajomość obowiązujących w tym zakresie przepisów. 

4.    Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r.  - Prawo o miarach   

Naruszenie przepisów art. 8 a ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz.U.
z 2020 r., poz. 140 ze zm.)  stwierdzono u 4 przedsiębiorców: I tak:
?    przedsiębiorca w Sarbinowie stosował wagę z nieważnym dowodem kontroli metrologicznej
?    przedsiębiorca w Mielnie stosował wagę z nieważnym dowodem kontroli metrologicznej
?    przedsiębiorca w Mielnie stosował wagę z nieważnym dowodem kontroli metrologicznej,
?    przedsiębiorca w Sarbinowie stosował w obrocie wagę elektroniczną bez dowodu kontroli metrologicznej.
W związku z popełnieniem wykroczenia określonego w art. 26 ust. 1 pkt. 2 ww. ustawy Prawo
o miarach na 4 przedsiębiorców nałożono mandaty karne kredytowane w łącznej wysokości 700 zł.
Ponadto na podstawie art. 16 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.  o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2019 r. poz.1668 ze zm.) wydano 2 przedsiębiorcom żądania dotyczące niezwłocznego usunięcia stwierdzonego uchybienia porządkowego i organizacyjnego poprzez stosowanie legalizowanych narzędzi pomiarowych. Żądania wykonano. Do 2 przedsiębiorców skierowano również wystąpienia pokontrolne. 
Wszyscy przedsiębiorcy wycofali z obrotu zakwestionowane urządzenia pomiarowe.
O powyższym poinformowano Okręgowy Urząd Miar w Koszalinie. W trakcie kontroli ustalono, że przyczyną niezgodności stwierdzonych w tym zakresie było niedopatrzenie przedsiębiorców.

5.    Przestrzeganie przepisów:

a) ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 140 ze zm.):
?    w placówkach nie prowadzono sprzedaży tytoniu i wyrobów tytoniowych,
?    obowiązywał całkowity zakaz palenia,
?    umieszczono odpowiednie wywieszki informujące o zakazie palenia oraz zakazie sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom nieletnim;

b) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277):
?    wszyscy przedsiębiorcy posiadali zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz uiścili opłaty za korzystanie z nich,
?    uwidocznili informację o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych,
?    przestrzegali zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom do lat 18, osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości, na kredyt lub pod zastaw;

c) ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 722):
?    banderole naklejone były w sposób prawidłowy i trwały, uniemożliwiający otwarcie opakowań jednostkowych bez ich uszkodzenia,
?    banderole nie były zniszczone ani uszkodzone,
?    znajdujące się w sprzedaży wyroby alkoholowe były oznaczone banderolami nie wykazującymi cech zafałszowania. 
Ogółem sprawdzono 123 partii napojów alkoholowych. 
Sprawdzono numery i serie banderoli umieszczone na badanych napojach alkoholowych,  udostępnionych w Systemie Informacji o Banderolach Akcyzowych (SIBA) na stronie internetowej www.banderolaakcyzowa.pl i nie stwierdzono nieprawidłowości.


Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do :       
•    skierowania wystąpienia pokontrolnego do 7 przedsiębiorców,
•    wydania 6 żądań organizacyjno-porządkowych w toku kontroli,
•    przeprowadzenia 1 postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej; nałożono karę 500zł,
•    przesłania do Okręgowego Urzędu Miar Oddział Zamiejscowy w Koszalinie informacji o naruszeniu przez 4 przedsiębiorców przepisów ustawy - Prawo o miarach,
•    ukarania 4 osób mandatami karnymi na łączną kwotę 700 zł za wykroczenie z art. 26 ust.1 pkt. 2 ww. ustawy,
•    skierowanie wniosku o ukaranie (nałożona kara 400,00zł). 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Gogacz 26-11-2020 21:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-11-2020
Ostatnia aktualizacja: - 26-11-2020 21:23