Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli bezpieczeństwa zabawek (zabawki jojo i rosnące)

Termin: III kwartał 2020 rok 
Cel kontroli: ocena, czy wprowadzone do obrotu zabawki spełniają wymagania określone w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek  oraz czy występują niezgodności formalne w rozumieniu art. 4 pkt 12a ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku , w zakresie w jakim odnoszą się do zabawek. 

Wyniki kontroli: 

Rodzaj podmiotu kontrolowanego

Liczba skontrolowanych podmiotów danego rodzaju

Liczba skontrolowanych zabawek

Liczba zakwestionowanych zabawek

Procentowy udział zakwestionowanych zabawek

Uwaga*

Producent

 

 

 

 

 

Importer

1

2

2

100%

 

Dystrybutor

Sprzedawca hurtowy

1

1

1

100%

 

Sklep detaliczny

1

3

3

100%

 

Sklep wielkopowierzchniowy

 

 

 

 

 

Łącznie :

 

3

6

6

100%

 

*W przypadku dystrybutora, w kolumnie „Uwagi” prosimy wpisać czy to pierwszy dystrybutor na terenie Polski.

Przeprowadzono łącznie 5 kontroli u 3 podmiotów. 
W dwóch przypadkach ponowne kontrole wynikały z konieczności doręczenia sprawozdań
z badań laboratoryjnych (zabawki nie spełniały wymagań ww. rozporządzenia). 

Pochodzenie skontrolowanych zabawek:
•    5 – import,
•    1 – nie ustalono
Stwierdzono następujące niezgodności formalne : 
•    brak znaku CE – w 3 przypadkach,
•    znak CE niezgodny z wzorem – w 1 przypadku,
•    brak danych identyfikacyjnych zabawek – w 3 przypadkach,
•    brak danych producenta -  w 5 przypadkach,
•    brak danych importera – w 5 przypadkach,
•    nieprawidłowo sporządzone deklaracje zgodności  – w 2 przypadkach,
•    brak ostrzeżenia „0-3” – w 3 przypadkach,
•    brak wskazania ryzyka wynikającego z ograniczenia wiekowego– w 4 przypadkach,
•    brak słowa ostrzeżenie przed treścią ostrzeżenia „0-3” – w 3 przypadkach,
•    brak instrukcji w języku polskim – w 1 przypadku.

Badania laboratoryjne :
Łącznie do badań laboratoryjnych UOKIK pobrano 6 zabawek. W Specjalistycznym Laboratorium Badania Zabawek w Lublinie przeprowadzono łącznie badania 6 próbek zabawek. W przypadku 2 próbek badania wykazały, iż zabawki są zgodne z wymaganiami. 
Natomiast w odniesieniu do 4 próbek zabawek stwierdzono niezgodności w zakresie konstrukcji, wykonania i zastosowanych materiałów (67 % ogółu zbadanych).

Najczęściej pojawiające się niezgodności to:
•    2 zabawki nie są zgodne z pkt 4.24 normy PN-EN 71-1+A1:2018-08 „Część 1: Wymagania mechaniczne i fizyczne”, a tym samym z pkt 1.4.1 zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz.U. z 2019 r., poz. 1816) z uwagi na przekroczony dopuszczalny stosunek masy do współczynnika sprężystości k piłki jo-jo (wynik badania 4,24 /wartość zgodna z wymaganiami do 2,2/ – dotyczy zabawki jo-jo oraz wynik badania 2,50 /wartość zgodna z wymaganiami do 2,2/ – dotyczy zabawki  NO: 40834, kod kreskowy: 4083488408342), co może stwarzać ryzyko uduszenia użytkownika (dziecka) wskutek owinięcia się wokół szyi,
•    2 zabawki w zakresie wykonanych badań nie są zgodne z pkt 4.6 normy PN-EN 71-1:2015-01 Bezpieczeństwo zabawek Część 1: „Właściwości mechaniczne i fizyczne”, a tym samym z pkt 1.3 i 1.4.2 zał. nr 1 do ww. rozporządzenia w sprawie wymagań  dla zabawek z uwagi na przekroczone dopuszczalne rozszerzenie się wymiarów zabawki po 24 godzinach moczenia w wodzie. Materiały zwiększające wymiary użyte do produkcji zabawek lub elementów zabawek, które mieszczą się w całości w cylindrze do badania małych części, przed lub po poddaniu próbom, nie mogą zwiększać dowolnego z wymiarów o więcej niż 50% podczas poddawaniu badaniom. Zabawki, które po połknięciu znacznie zwiększają swoje wymiary mogą uszkadzać organy wewnętrzne dziecka. Ponadto w wyniku włożenia odgryzionej/oderwanej części zabawki do nosa lub ucha może stwarzać ryzyko częściowego odcięcia dopływu powietrza w wyniku zatkania przez zabawkę wewnętrznych dróg oddechowych przez usta i nos lub uszkodzenie przewodu słuchowego.

Działania Inspekcji Handlowej: podczas kontroli uzupełniono oznakowanie 2 partii zabawek typu jo-jo. Ponadto w przypadku niezgodności dot. deklaracji zgodności inspektorzy IH wezwali przedsiębiorcę do podjęcia dobrowolnych działań naprawczych 1 raz w odniesieniu do 2 zabawek. Działania dobrowolne zostały wykonane. 
W odniesieniu do pozostałych 4 zabawek inspektorzy IH nie wzywali przedsiębiorców  do usunięcia niezgodności formalnych ponieważ podczas badań laboratoryjnych zakwestionowano również ich konstrukcję. 

Inspektorzy nie wydali żadnych opinii celnych.

Działania UOKiK: inspektorzy IH skierowali do Prezesa UOKiK akta kontroli z wnioskiem o wszczęcie postępowania administracyjnego w stosunku do 4 partii zabawek. 


Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej 
w Szczecinie 
                            Tel. 91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dynowska 26-11-2020 21:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-11-2020
Ostatnia aktualizacja: - 26-11-2020 21:07