Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli maszyn - elektrycznych urządzeń transportu osobistego w II kwartale 2020r.

Realizując program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził 1 kontrolę deskorolek elektrycznych u przedsiębiorcy w Szczecinie.

W okresie objętym informacją nie wydano żadnej opinii dotyczącej tej kategorii maszyn  na potrzeby urzędu celnego.

Kontrolą objęto wprowadzone do obrotu maszyny z napędem elektrycznym pod kątem spełniania zasadniczych i innych wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. Nr 199, poz. 1228) wydanego w oparciu o  dyrektywę maszynową 2006/42/WE.

Sprawdzeniem objęto ogółem 2 partie  maszyn  pochodzących z  Chin, które zostały zakwestionowane.

Ustalenia kontroli, w odniesieniu do poszczególnych punktów programu, przedstawiają się następująco:

1.Oznakowanie CE     

Nie odnotowano uchybień w zakresie  umieszczenia na wyrobach oznakowania zgodności. Objęte sprawdzeniem 2  partie maszyn oznakowano w sposób czytelny i trwały  znakiem zgodności CE,  zgodnie z  przepisami  § 56 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 ww. rozporządzenia.

2. Deklaracje zgodności

Załączone do sprawdzanych  maszyn deklaracje  zgodności sporządzone zostały zgodnie z pkt 1.3 załącznika nr 3 ww. rozporządzenia. Natomiast w deklaracji załączonej do deskorolki elektrycznej  Model: ZAB0010-W, kod EAN: 5901890031165 wskazano inny model niż umieszczony na tabliczce znamionowej (tabliczka: ZAB0010-W, deklaracja: ZAB0010.1-W).
W związku z tą nieprawidłowością do producenta deskorolki skierowano pismo dotyczące podjęcia dobrowolnych działań naprawczych. Innych nieprawidłowości nie stwierdzono.

3. Zgodność z zasadniczymi wymaganiami

a) Oznaczenia
 
Bezpośrednio na 2 partiach  maszyn nie umieszczono ich określenia, co jest nie zgodne z § 56 ust.1 pkt 2) ww. rozporządzenia (określenie maszyny podano na opakowaniach i w załączonych instrukcjach).
Na tabliczkach znamionowych obu maszyn nie umieszczono stopnia ochrony IP54 (informacje tą podano na opakowaniach i w instrukcjach) oraz nie umieszczono informacji dotyczącej używania deskorolek tylko z baterią określonego modelu.
Ponadto na tabliczce deskorolki Model: ZAB0012, kod EAN: 5901890034203 nie podano wartości mocy urządzenia oraz maksymalnej ładowności.
W związku z powyższymi nieprawidłowościami stwierdzono, że sprawdzane deskorolki nie spełniają wymagań § 57 ust.1 ww. rozporządzenia ponieważ nie umieszczono na nich wszystkich informacji niezbędnych do bezpiecznego ich użytkowania.
Innych nieprawidłowości nie stwierdzono.
Bezpośrednio na deskorolkach podano, nazwę i adres producenta, oznaczenie modelem i rok budowy.
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami do  producenta skierowano pismo dotyczące podjęcia dobrowolnych działań naprawczych.

b) Instrukcje

Nie odnotowano nieprawidłowości dotyczących instrukcji załączonych do maszyn objętych kontrolą. Instrukcje zawierały informacje wymagane w § 59 ww. rozporządzenia.
      
4.Badania organoleptyczne i laboratoryjne

Nie pobierano próbek maszyn do badań laboratoryjnych. W toku kontroli nie stwierdzono maszyn, wobec których istniałoby podejrzenie, że mogą one nie spełniać zasadniczych wymagań  wynikających z projektu, budowy, czy przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych.

Wykorzystanie ustaleń
     
Materiały z przeprowadzonej kontroli dały podstawę do skierowania do kontrolowanego  przedsiębiorcy, będącego producentem deskorolek pisma informującego o możliwości podjęcia dobrowolnych działań naprawczych. Ponadto zostanie skierowane jedno zawiadomienie do prokuratury.

 

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
                            Tel. 91 4225239 wew. 36

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Gogacz 30-10-2020 14:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-10-2020
Ostatnia aktualizacja: Beata Gogacz 30-10-2020 14:53