Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli prawidłowości oznakowania i obrotu kosmetykami.

 

Realizując program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził w IV kwartale 2019 r., 5 kontroli. Kontrolą objęto 5 przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną.

Podczas kontroli sprawdzono 18 partii kosmetyków w zakresie prawidłowości oznakowania i pobrano 2 partie kosmetyków do badań laboratoryjnych w zakresie zawartości amoniaku oraz parabenów.
Do kontroli wytypowano:
    1 partię płynu do płukania jamy ustnej,
    3 partie produktów do pielęgnacji włosów (2 odżywki i szampon),
    2 partie produktów do układania włosów (lakier i żel),
    1 partię farby do włosów,
    1 partię wody perfumowanej,
    3 partie produktów do pielęgnacji twarzy (2 kremy do twarzy i olejek do twarzy),
    5 partii produktów do pielęgnacji ciała (2 kremy do rąk, balsam do ciała, krem do ciała i peeling),
    1 partię chusteczek nawilżonych do higieny intymnej,
    1 partię antyprespirantu do stóp.
Nieprawidłowości w sprawdzonych kosmetykach nie stwierdzono.

Ustalenia kontroli, w odniesieniu do poszczególnych punktów programu, przedstawiają
się następująco:

1.    Prawidłowość oznakowania opakowań kosmetyków w zakresie art. 19 rozporządzenia 1223/2009

Prawidłowość oznakowania opakowań 18 partii kosmetyków dokonano w oparciu o przepisy:

  • ustawy z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2227),
  • art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych (Dz. Urz. UE L z dnia 22 grudnia 2009 r., nr 342, str. 59 ze zm.).

Sprawdzając oznaczenia wymagane przepisami ww. rozporządzenia nr 1223/2009 stwierdzono, że na pojemnikach i opakowaniach zewnętrznych kosmetyków znajdowały
się nieusuwalne łatwe do odczytania i widoczne informacje określone w art. 19 ust. 1 podane w języku polskim zgodnie z art. 19 ust. 5 ww. rozporządzenia nr 1223/2009,
takie jak: imię i nazwisko lub zarejestrowana firma oraz adres osoby odpowiedzialnej, nominalna zawartość w momencie pakowania, data do której dany produkt kosmetyczny przechowywany w odpowiednich warunkach zachowuje w pełni swoje pierwotne właściwości, numer partii produktu lub oznaczenia pozwalające na identyfikację produktu kosmetycznego, funkcja produktu, wykaz składników poprzedzony określeniem „ingredients”.

Badane produkty kosmetyczne nie pochodziły z importu.

Dokonując sprawdzenia przestrzegania terminów ważności 18 partii kosmetyków nieprawidłowości nie stwierdzono.

Nie stwierdzono podczas prowadzonych kontroli kosmetyków sprzedawanych luzem.

2.    Prawidłowość oświadczeń o produkcie, zamieszczanych na opakowaniach kosmetyków, o których mowa w rozporządzeniu 1223/2009

Sprawdzono zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. rozporządzenia Nr 1223/2009, czy na opakowaniach badanych kosmetyków były zamieszczone oświadczenia, tzw. deklaracje marketingowe (claims), które przypisywałyby tym produktom cechy lub funkcje których nie posiadają.

Nie stwierdzono deklaracji marketingowych, które byłyby nieprawidłowe lub naruszały interes konsumentów.

3.    Przestrzeganie prawidłowości obrotu w zakresie ograniczeń i zakazu stosowania niektórych substancji

Wszystkie badane 18 partii produktów sprawdzono pod kątem przestrzeganie prawidłowości obrotu w zakresie ograniczeń i zakazu stosowania niektórych substancji, określonych w art. 14 ww. rozporządzenia 1223/2009.
W wykazie składników podanych na opakowaniach jednostkowych kosmetyków, nie stwierdzono, aby produkty kosmetyczne wytypowane do kontroli, zawierały:
-    substancje niedozwolone wymienione w załączniku nr II do ww. rozporządzenia,
-    substancje podlegające ograniczeniom, które nie są stosowane zgodnie z ograniczeniami określonymi w załączniku nr III do ww. rozporządzenia,
-    barwniki inne niż wymienione w załączniku nr IV do ww. rozporządzenia,
-    substancje konserwujące inne niż wymienione w załączniku nr V do ww. rozporządzenia,
-    substancje promieniochronne inne niż wymienione w załączniku nr VI do ww. rozporządzenia.

4.    Wymagania w zakresie ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2335 ze. zm.)

Sprawdzono sposób oznakowania 15 partii opakowań jednostkowych oznaczonych znakiem „e” (w tym ilością nominalną) stwierdzając, że był on zgodny z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych  (Dz. U. z 2015 r., poz. 1161) oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowania towarów paczkowanych (Dz. U. Nr 122, poz. 1010).

Sprawdzono, czy zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy oraz § 1 ust. 1 ww. rozporządzenia, w oznakowaniu opakowania jednostkowego badanych kosmetyków znajduje się nazwa i adres paczkującego, w przypadku gdy paczkującym jest inny przedsiębiorca niż producent. Ustalono, że wszyscy producenci sami pakowali swoje produkty.

5.    Badania laboratoryjne

W czasie prowadzonych kontroli do badań laboratoryjnych pobrano:

  • farbę do włosów, 115 ml e - w zakresie zawartości amoniaku,
  • odżywkę do włosów, 0% parabens, 220 ml e - w zakresie zawartości parabenów.

Badania przeprowadzone przez Laboratorium Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Katowicach nie wykazały nieprawidłowości.

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
                            Tel. 91 4225239 wew. 36

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dynowska 03-04-2020 14:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-04-2020
Ostatnia aktualizacja: Beata Dynowska 13-05-2020 07:50