Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja z kontroli prawidłowości działania zakładów gastronomicznych świadczących usługi cateringowe dla szpitali, domów opieki społecznej, domów dziecka i innego rodzaju instytucji finansowanych ze środków publicznych

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie wraz z Delegaturą w Koszalinie przeprowadził łącznie na terenie województwa zachodniopomorskiego 4 kontrole u 3 przedsiębiorców w zakresie kontroli prawidłowości działania zakładów gastronomicznych świadczących usługi cateringowe dla szpitali, domów opieki społecznej, domów dziecka i innego rodzaju instytucji finansowych ze środków publicznych zgodnie z wytycznymi Prezesa UOKiK.

Przedsiębiorców do kontroli wytypowano wg własnego rozeznania oraz w oparciu o sporządzoną przez Państwową Inspekcję Sanitarną listę firm świadczących usługi cateringowe w przedmiotowych placówkach.

Kontrolą urzędową objęto niżej wymienionych przedsiębiorców:

 • Przedsiębiorca, świadczący usługi cateringowe dla 2 placówek w Szczecinie (2 kontrole w związku z niewłaściwymi wynikami badań laboratoryjnych),
 • Przedsiębiorca, świadczący usługi cateringowe w Świnoujściu,
 • Przedsiębiorca, świadczący usługi cateringowe w Koszalinie.

Nieprawidłowości stwierdzono u wszystkich 3 przedsiębiorców.
Ogółem skontrolowano 14 partii środków spożywczych, w tym 4 partie gotowych wyrobów kulinarnych i 10 partii półproduktów a ponadto 3 partie materiałów do kontaktu z żywnością.
Zakwestionowano 2 partie środków spożywczych.

I.    Jakość surowców, półproduktów i potraw

Jakość potraw sprawdzono u 3 przedsiębiorców. Ogółem skontrolowano 4 partie gotowych wyrobów kulinarnych (2 partie w laboratorium UOKiK w Olsztynie oraz 2 partie na miejscu) z czego zakwestionowano 1 partię gotowego wyrobu kulinarnego o wartości 277,50 zł
u 1 przedsiębiorcy tj.:
-    Przedsiębiorca w Szczecinie, gdzie w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych stwierdzono, że produkt (kotlet pożarski z natką pietruszki i z warzywami) nie odpowiada deklaracji producenta z uwagi na niższą wartość energetyczną, tj. stwierdzono 244,4 kcal/120g (niepewność wyniku 29,9), natomiast przedsiębiorca w deklaracji zamieszczonej w wykazie składników (przekazanej do laboratorium) zadeklarował 478 (kcal/120g) a w jadłospisie na dzień 05.11.2019 r. zadeklarował 458 (kcal/120g) - szczegóły w sprawozdaniu z badań nr 554/2019 z dnia 19.11.2019 r.

Powyższe stanowi naruszenie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2178).

W związku z powyższym :
-    skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanych przedsiębiorców, wspólników spółki cywilnej,
-    skierowano pisma informacyjne do placówek zamawiających usługi cateringowe w Szczecinie, informujące o ustaleniach kontroli,
-    materiały z kontroli dadzą podstawę do przeprowadzenia postępowania administracyjnego z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej,
-    materiały z kontroli dadzą podstawę do przeprowadzenia postępowania administracyjnego  w zakresie kosztów badań laboratoryjnych.

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne przedsiębiorca wyjaśniał, iż doszło do ewidentnego błędu dietetyka z uwagi na to, iż podana kaloryczność dotyczyła mięsa czerwonego a nie mięsa drobiowego. Ponadto poinformował o usunięciu nieprawidłowości. Jedna z zamawiających placówek w odpowiedzi na informację powiadomiła o rozmowie z przedsiębiorcą w sprawie zaistniałej sytuacji oraz o podjęciu decyzji w zakresie zwiększenia kontroli dostarczanych posiłków, jak również w ramach zadośćuczynienia przedsiębiorca dostarczy w okresie świątecznym większą liczbę owoców i ciast. Pozostała placówka zamawiająca usługi cateringowe w Szczecinie dotychczas nie udzieliła żadnej odpowiedzi.

II.    Przestrzeganie okresów ważności środków spożywczych.

Kontrole przeprowadzono u 3 przedsiębiorców, sprawdzono 13 partii produktów.
Nieprawidłowości stwierdzono u przedsiębiorcy w Koszalinie, gdzie na stanie kontrolowanej placówki stwierdzono 2,5 kg sera twarogowego o wartości 19 zł, 7 dni po upływie terminu przydatności do spożycia.

Decyzją kierownika kuchni ww. produkt wycofano z obrotu i zagospodarowano we własnym zakresie.

W związku z powyższym:

 • osobę odpowiedzialną ukarano mandatem karnym kredytowanym w wysokości 150zł za wykroczenie z art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252 ze zm.),
 • skierowano informację do właściwego terytorialnie PPIS,
 • przesłano informację do Dyrektora Szkoły Podstawowej, dotychczas nie otrzymano odpowiedzi.

III.    Stosowanie przyrządów pomiarowych

Nieprawidłowości w powyższym zakresie stwierdzono u 2 przedsiębiorców tj.:

 • Przedsiębiorca w Świnoujściu, gdzie stwierdzono w użytkowaniu 1 wagę elektroniczną z nieaktualną cechą legalizacji „99”.

W trakcie kontroli wydano ustne żądanie dotyczące niezwłocznego usunięcia stwierdzonego uchybienia porządkowego. Żądanie zostało niezwłocznie wykonane, poprzez wycofanie wagi
w celu zalegalizowania.
W związku z powyższym :
-    przesłano wystąpienie pokontrolne do przedsiębiorcy,
-    osobę odpowiedzialną ukarano mandatem karnym w kwocie 150,00 zł za wykroczenie z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo o miarach (Dz. U z 2020 r., poz. 140),
-    skierowano informację do właściwego Urzędu Miar.
Przedsiębiorca na wystąpienie pokontrolne udzieliła odpowiedzi informując, że przeprowadziła legalizację wagi elektronicznej.

 • Przedsiębiorca w Koszalinie, gdzie stwierdzono w użytkowaniu 1 wagę elektroniczną z nieaktualną cechą legalizacji „I 16”.

W trakcie kontroli wydano ustne żądanie dotyczące niezwłocznego usunięcia stwierdzonego uchybienia porządkowego. Wagę zalegalizowano w trakcie kontroli.
W związku z powyższym :
-    osobę odpowiedzialną ukarano mandatem karnym w kwocie 300,00zł za wykroczenie z art. 26 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy Prawo o miarach
-    skierowano informację do właściwego Urzędu Miar.

Inne zagadnienia

Wszyscy kontrolowani przedsiębiorcy prowadzący działalność gastronomiczną w formie cateringu sporządzają i dostarczają całodzienne wyżywienie dla szpitali, domów opieki społecznej i placówek oświatowych.
Z treści umów wprost wynika szczegółowy zakres wymagań stawianych wykonawcy i system świadczenia usług. W umowach przewidziane są kary umowne za niewykonanie danej, przewidzianej w umowie usługi, czy nienależyte wykonywanie przedmiotu umowy.
Jadłospis dekadowy przedkłada przedsiębiorca w zależności od zapisu w umowie co najmniej kilka dni przed jego realizacją a najpóźniej w dniu bieżącym. Posiłki wydawane są w ustalonych porach, ilość wydawanych posiłków każdego dnia jest ustalana i sprawdzana przez obie strony umowy. Przedsiębiorcy zobowiązani są do odpowiedzialności za stan sanitarno-epidemiologiczny pomieszczeń służących do przygotowywania posiłków i przechowywania żywności, maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie kuchni, i kuchenek oddziałowych, jak również do zagwarantowania posiłków pełnowartościowych o odpowiedniej wartości energetycznej i odżywczej, o odpowiednich walorach smakowych, zgodnych z umowami i normami obowiązującymi w ochronie zdrowia.


Materiały z przeprowadzonych kontroli dały/dadzą podstawę do :

 • skierowania 2 wystąpień pokontrolnych do przedsiębiorców,
 • skierowania 2 informacji do właściwego Urzędu Miar,
 • skierowania 1 informacji do właściwego terytorialnie PPIS,
 • ukarania 3 osób mandatami karnymi kredytowanymi na kwotę 600,00 zł,
 • przeprowadzenia 1 postępowania administracyjnego z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzających do wymierzenia kary pieniężnej,
 • przeprowadzenia 1 postępowania administracyjnego z zakresu kosztów badań,
 • skierowania 2 pism informacyjnych do właścicieli zamawiających usługi cateringowe, informujących o ustaleniach kontroli,
 • przesłania 1 informacji do Dyrekcji Szkoły.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie:

 • weryfikacji masy netto lub objętości netto porcji, liczby porcji,
 • oznakowania żywności, w szczególności pod kątem podania informacji o alergenach,
 • identyfikowalności towarów,
 • przestrzegania postanowień art. 59 ust. 4 i 5 ww. ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
 • stosowania wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
 • identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców,
 • przestrzegania warunków magazynowania żywności oraz stanu sanitarno-porządkowego.

 

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
                            Tel. 91 4225239 wew. 36

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dynowska 09-03-2020 13:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-03-2020
Ostatnia aktualizacja: - 09-03-2020 13:22