Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Część opisowa do sprawozdania Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego za drugie półrocze 2010r.

W drugim półroczu 2010r. do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Zachodniopomorskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Szczecinie wpłynęło 75 pozwów.  Około 48% spraw dotyczyło obuwia. Jednymi z bardziej skomplikowanych spraw były jednak sprawy dotyczące mebli, usług remontowo- budowlanych, usług innych, a także spraw zaliczonych do kategorii „inne”. Wśród nich m.in. sprawy dotyczące torebek, samochodów, kosiarek spalinowych, obiektywów, materacy itp. W większości spraw ze  swoimi roszczeniami konsumenci występowali wobec przedsiębiorców z tytułu niezgodności towaru z umową. W trzech tylko przypadkach konsumencki swoje roszczenia skierowali z tytułu gwarancji.

 

W 45 przypadkach Stały Polubowny Sąd Konsumencki, działający przy Zachodniopomorskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Szczecinie odrzucił pozew. Zasadniczą przyczyną odrzucenia był brak zapisu na sąd polubowny.  W jednym przypadku już po wniesieniu pozwu, wyznaczeniu pierwszej rozprawy pozwany zmarł, stąd nie można było skutecznie wszcząć postępowania z racji tego, że pełnomocnictwa, które wcześniej pozwany udzielił, z chwilą jego śmierci wygasły. W 31 przypadkach strona pozwana wezwana do złożenia oświadczenia co do tego, czy wyraża zgodę na rozpoznanie sporu przez sąd polubowny, oświadczenie to złożyła ( rubryka odmowa zapisu na sąd polubowny).

 

W sprawozdawczym okresie przed Sądem w Szczecinie i Ośrodku Zamiejscowym w Koszalinie zapadły 23 wyroki. W 7 przypadkach Sąd wydał wyroki uwzględniające roszczenia powodów, a w 16 zasadności ich roszczeń nie uznał i powództwo oddalił. W jednej sprawie oddalenie powództwa spowodowane było brakiem legitymacji procesowej biernej po stronie pozwanej.

W 8 przypadkach, już po wniesieniu pozwu do Sądu strony zdecydowały się na polubowne rozstrzygnięcie sporu, skutkiem czego doszło do zawarcia ugody pozasądowej ( rubryka ugody w postępowaniu wstępnym), a w kolejnej 1 sprawie do zawarcia ugody doszło przez Sądem.

W 2 przypadkach z uwagi na nieuzupełnienie braków formalnych złożonego pozwu Sąd sprawę pozostawił bez rozpoznania.

 

Ze spraw, które pozostały do rozpoznania z poprzedniego okresu sprawozdawczego, dwie nie zostały w tym półroczu zakończone i nadal pozostają do rozpoznania. W jednej ze spraw spowodowane było to nieobecnością powódki w kraju, w drugiej z uwagi na charakter sprawy (sprawa dotyczy montażu okien) i warunki atmosferyczne strony zawarły wstępne porozumienie. Ta sprawa czeka na weryfikacje prac dokonanych przez pozwanego. Pozostałe sprawy z poprzedniego okresu sprawozdawczego zostały w II półroczu 2010r. zakończone. Natomiast ze spraw, które w tym półroczu wpłynęły do Sądu, do rozpoznania pozostało 16.

Średni czas rozpatrywania sporów w drugim półroczu 2010r. wynosił 35 dni.

Zestawienie liczbowe dostępne jest w załączniku. (plik excel)

Sporządziła Wanda Rzeźnicka - Miluch

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 09-02-2011 08:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Wilkosz 09-02-2011
Ostatnia aktualizacja: - 09-02-2011 08:15