Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli jakości handlowej i prawidłowości oznakowania ryb i przetworów rybnych

Realizując program kontroli w zakresie kontroli jakości handlowej i prawidłowości oznakowania ryb i przetworów rybnych Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie oraz Delegatura w Koszalinie skontrolowali na terenie województwa zachodniopomorskiego 7 przedsiębiorców.

Typując przedsiębiorców do kontroli uwzględniono przeprowadzone rozeznania i ustalenia z wcześniejszych kontroli oraz w przypadku 2 przedsiębiorców informację konsumenta.

Kontrole przeprowadzono u następujących przedsiębiorców:

HURTOWNIE

­         w Szczecinie,

­         w Koszalinie

 

SKLEPY SIECI HANDLOWYCH

­         Hipermarket w Szczecinie,

­         Market w Kołobrzegu

 

POZOSTAŁE SKLEPY

 

­         Punkt handlowyw Markecie w Gryfinie,

­         punkt handlowy sprzedaży ryb w Szczecinie

­         sklep rybny w Szczecinie.

 

Ogółem skontrolowano 54partie ryb i przetworów rybnych w poszczególnych grupach asortymentowych:

·            Przetwory rybne marynowane – 3  partii,

·            Sardynki - 2 partie,

·            Tuńczyk- 3 partie,

·            Konserwy pozostałe - 10 partii,

·            Ryby świeże – 10 partii,

·            Ryby mrożone w glazurze - 14 partii,

·            Ryby mrożone bez glazury - 2 partie,

·            Ryby wędzone - 8 partii,

·            Inne przetwory rybne – 2 partie (1 partia ryby w galarecie i 1 partia ryb solonych).

 

Ogółem zakwestionowano 21partii ryb i przetworów rybnych wposzczególnych grupach asortymentowych:

·            Przetwory rybne marynowane - 2 partie,

·            Ryby świeże - 10 partii,

·            Pozostałe konserwy – 4 partie,

·            Ryby mrożone w glazurze - 5 partii.

 

W układzie tematycznym wyniki kontroli przedstawiały się następująco:

 

1)         JAKOŚĆ RYB  I PRZETWORÓW RYBNYCH

Badania jakościowe przeprowadzono w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym UOK i K w Poznaniu dokonując sprawdzenia zgodności cech organoleptycznych, fizycznych i chemicznych.

Ogółem do badań laboratoryjnych pobrano 18 partii produktów rybnych, z czego zakwestionowano 5 partii, tj.: 

·            „Płaty śledziowe marynowane 380g/180g, oznaczone m.in. należy spożyć do: 15.02.11,  które nie odpowiadaływymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2008r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. Nr 177, poz. 1094) z powodu zawyżenia zawartości sacharyny w przeliczeniu na wolny imid o 21,9 mg/l (wg Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2008r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych max. 160; badania wykazały 192,4±10,5).

 

Produkt jw. oferowano do sprzedaży w hurtowni w Szczecinie.Decyzją przedsiębiorcy  próbka kontrolna tego produktu w ilości 3 opakowań została zwrócona do producenta .

Wobec powyższego, skierowano informację do właściwego terytorialnie WIIJHARS, przesłano wystąpienie pokontrolne do producenta i kontrolowanego przedsiębiorcy.
Ponadto zostanie przesłane zawiadomienie do przedsiębiorcy w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego odnośnie uiszczenia kwoty przeprowadzonych badań laboratoryjnych, oraz materiały z kontroli zostaną skierowane do postępowania administracyjnego w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej.

·           Wątróbki rybne po kaukasku 150g, oznaczone m.in. najlepiej spożyć przed końcem: 08.2012, które nie odpowiadały deklaracji Producenta z powodu zaniżenia masy wątróbek o 20,9%, 21,5% i 6,3%.

 

Producent dla przedmiotowych wątróbek zadeklarował na etykiecie opakowania jednostkowego masę wątróbek 80% , a w wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono masy wątróbek odpowiednio: 57,6 ± 1,5; 57,0 ± 1,5; 72,2 ± 1,5.

Produkt jw. oferowano do sprzedaży wsklepie rybnym w Szczecinie - Decyzją przedsiębiorcy pozostające na stanie opakowania zostały przeznaczone do utylizacji.

Wobec powyższego, skierowano informację do właściwego terytorialnie WIIJHARS, przesłano wystąpienie pokontrolne do producenta i kontrolowanego przedsiębiorcy. Ponadto zostanie przesłane zawiadomienie do przedsiębiorcy w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego odnośnie uiszczenia kwoty przeprowadzonych badań laboratoryjnych, oraz materiały z kontroli zostaną skierowane do postępowania administracyjnego w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej.

·           Rolmopsy w zalewie octowo-korzennej 400g,oznaczonych m.in. należy spożyć do: 26.12.10, które nie odpowiadały wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2008r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. Nr 177, poz. 1094) z powodu zawyżenia zawartości sacharyny w przeliczeniu na wolny imid o 13mg/l (wg Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2008r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych max. 160; badania wykazały 183,5±10,5).

 

Produkt jw. oferowano do sprzedaży w Hipermarkecie w Szczecinie.

Decyzją przedsiębiorcy próbka kontrolna tego produktu została wycofana ze sprzedaży.

Wobec powyższego, skierowano informację do właściwego terytorialnie WIIJHARS, przesłano wystąpienie pokontrolne do producenta i kontrolowanego przedsiębiorcy
Ponadto zostanie przesłane zawiadomienie do przedsiębiorcy w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego odnośnie uiszczenia kwoty przeprowadzonych badań laboratoryjnych, oraz materiały z kontroli zostaną skierowane do postępowania administracyjnego w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej.

Kontrolowany przedsiębiorca oraz producent w odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne oświadczyli, że usunęli nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli.

·         Byczki w oleju 125g, które nie odpowiadały deklaracji producenta pod względem masy ryby z uwagi na zaniżenie o 12,5g, 7,9g i 5,9g. Deklaracja producenta na opakowaniu – masa ryby min. 75g - stwierdzono: 61,4g ± 1,1; 66,0g ± 1,1; 68,0g ± 1,1.   

 

Produkt w/w oferowano do sprzedaży w hurtowni w Koszalinie. Osoba upoważniona do reprezentowania przedsiębiorcy w momencie pobrania prób do badań wstrzymała od obrotu całą partię ww. konserwy, a z chwilą otrzymania wyników analiz decyzją osoby upoważnionej ww. konserwę wycofano z obrotu.

Wobec powyższego, skierowano informację do właściwego terytorialnie WIIJHARS, przesłano wystąpienie pokontrolne do producenta i kontrolowanego przedsiębiorcy
Ponadto zostanie przesłane zawiadomienie do przedsiębiorcy w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego odnośnie uiszczenia kwoty przeprowadzonych badań laboratoryjnych, oraz materiały z kontroli zostaną skierowane do postępowania administracyjnego w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej.

·            Filety z makreli w oleju 170g, które nie odpowiadały deklaracji producenta pod względem masy ryby z uwagi na zaniżenie o 0,6% i 3,5%. Deklaracja producenta na opakowaniu - masa ryby: 50% - stwierdzono: 48,7±0,7; 45,8±0,7.

  

Produkt w/w oferowano do sprzedażyw sklepie spożywczo-przemysłowym w Kołobrzegu. Z chwilą otrzymania wyników analiz decyzją osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy  pozostałe w obrocie  konserwy wycofano z obrotu.

Wobec powyższego, skierowano informację do właściwego terytorialnie WIIJHARS, przesłano wystąpienie pokontrolne do producenta i kontrolowanego przedsiębiorcy.
Ponadto zostanie przesłane zawiadomienie do przedsiębiorcy w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego odnośnie uiszczenia kwoty przeprowadzonych badań laboratoryjnych, oraz materiały z kontroli zostaną skierowane do postępowania administracyjnego w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej.

Ponadto w toku prowadzonych postępowań kontrolnych zbadano organoleptycznie 1 partię ryby wędzonej, do której nie wniesiono zastrzeżeń co do jakości.

 

2)         PRAWIDŁOWOŚĆ OZNAKOWANIA PRODUKTÓW

Prawidłowość oznakowania ryb i przetworów rybnych sprawdzono w odniesieniu do przepisów:

Powyższe zagadnienie sprawdzono u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców, z czego
u 4 stwierdzono nieprawidłowości w zakresie oznakowania ryb i przetworów rybnych. Badaniem objęto 54 partie ryb i przetworów rybnych, kwestionując 6 partii, tj.:

 

RYBY I PRZETWORY RYBNE OFEROWANE DO SPRZEDAŻY „LUZEM”

Ogółem zbadano w tym zakresie 23 partie ryb, z czego zakwestionowano 5 partii ryb mrożonych w glazurze.

 

A/ Zuwagi na brak informacji dotyczącej ilościowej zawartości ryby lub glazury kwestionowano5 partii.

Powyższe stwierdzono u następującego przedsiębiorcy:

·            w Hipermarkecie w Szczecinie, gdzie kwestionowano:

-           5 partii ryby mrożonej glazurowanej:

Ø  Grenadier tusza  zaw. glazury 10% 

Ø  Sola mrożone filety z soli glazura 25%

Ø  Kostka Mintaj glazura 5%

Ø  Morszczuk kostka glazura 8% ,

Ø  Mrożone filety z dorszyka polarnego b/sk, b/ości  glazura 20%

Zawartość glazury ustalono na podstawie informacji zamieszczonych na opakowaniach transportowych.

W związku z powyższym przesłano wystąpienie pokontrolne do przedsiębiorcy.·
Przedsiębiorca w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne oświadczył, że zostały usunięte nieprawidłowości. Materiały z kontroli zostaną skierowane do postępowania administracyjnego w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej.

 

PRZETWORY RYBNE OFEROWANE DO SPRZEDAŻY W OPAKOWANIACH JEDNOSTKOWYCH

Badaniem objęto 31 partii oferowanych do sprzedaży ryb i przetworów rybnych, gdzie zakwestionowano1partię przetworów rybnych.

Powyższe stwierdzono u następującego przedsiębiorcy:

·            w sklepie rybnym w Szczecinie, gdzie zakwestionowano:

-           1 partię „szprot w oleju aromatyzowanym 125g, oznaczonych m.in. najlepiej spożyć przed: 17.03.2012, w oznakowaniu których nie podano w opisie handlowym- wyrazu „sardynki” orazobok nazwy rodzajowej „szprot”szczegółowej  nazwy łacińskiej.

W związku z powyższym stwierdzono, że w/w „szproty w oleju aromatyzowanym” nie odpowiadają wymaganiom określonym wart. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych wart. 7a ust.1, ust. 3 Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2136/89 z dnia 21 czerwca 1989r.ustanawiającego wspólne normy handlowe w odniesieniu do konserwowanych sardyneki opisy handlowe w odniesieniu do konserwowanych sardynek i produktów pokrewnych sardynce(Dz. U. L 212 z 22.07.1989 ze zm.).

 

3)         PRZESTRZEGANIE AKTUALNOŚCI DAT MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI I TERMINÓW PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA RYB I PRZETWORÓW RYBNYCH

Przestrzeganie dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia ryb i przetworów rybnych oferowanych do sprzedaży sprawdzono u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców. Badaniem objęto 54 partie ryb i przetworów rybnych, nie kwestionując żadnej partii.

 

4)         WARUNKI I SPOSÓB PRZECHOWYWANIA

U wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców sprawdzono prawidłowość przechowywania oferowanych do sprzedaży towarów zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producentów. Badaniem objęto 54  partie ryb i przetworów rybnych.

W toku kontroli stwierdzono u 1 przedsiębiorcytj.:

·           prowadzącego działalność gospodarczą w punkcie handlowym sprzedaży ryb w Szczecinieniewłaściwe warunki i sposób przechowywania ryb świeżych (mrożonych) z uwagi, iż te produkty były składowane i wystawione do sprzedaży na zewnątrz punktu handlowego ( na powietrzu) w tzw. pojemnikach transportowych, które były brudne i bez przykrycia, tj. w warunkach nie chroniących produkty przed zanieczyszczeniami zewnętrznymi i opadami atmosferycznymi.

Wobec osoby odpowiedzialnej zastosowano postępowanie mandatowe.

Przedsiębiorca usunął nieprawidłowości.

Skierowano informację do właściwego terytorialnie organu Inspekcji Sanitarnej.

Skierowano wystąpienie pokontrolne do przedsiębiorcy.

 

5)         PRZESTRZEGANIE POSTANOWIEŃ art. 59 ust.4 USTAWY Z DNIA 25 sierpnia 2006 r. O BEZPIECZEŃSTWIE ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA (Dz. U. z 2010r.,Nr 136, poz. 914 )

Wszyscy przedsiębiorcy przechowywali i udostępniali na żądanie kontrolujących orzeczenia lekarskie wydawane osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością do celów sanitarno – epidemiologicznych.

 

6)         SPRAWDZENIE ZGODNOŚCI ZAWARTOŚCI NETTO Z RZECZYWISTĄ

Sprawdzono wszystkie partie pobrane do badań laboratoryjnych w zakresie zgodności zawartości netto z ilością rzeczywistą.

Nie stwierdzono przypadków zaniżenia ilości rzeczywistej w stosunku do deklarowanej.

Badania laboratoryjne w powyższym zakresie przeprowadzono w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Poznaniu.

 

      PONADTO SPRAWDZONO

·           Rzetelność obsługi poprzez dokonanie zakupu kontrolnego.

Zakupu kontrolnego dokonano u 5 przedsiębiorców stwierdzając nieprawidłowości u 1 przedsiębiorcy, a mianowicie:

U przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w sklepie rybnym w Szczecinie, dokonano zakupu kontrolnego, gdzie sprzedawczyni oszukała nabywców, co do wagi, albowiem odważyła sałatkę łowicką o 0,005 kg mniej (na wartość 0,08 zł) niż wskazano na paragonie, co narusza i skutkuje odpowiedzialnością z art. 134 § 1 ustawy z dnia 20.05.1971r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010r. nr 46, poz. 275 ze zm.).Ustalono w toku kontroli, że sprzedawczyni odważyła zakupioną sałatkę wraz z pojemnikiem  i  do wyliczenia należności za produkt – sałatkę łowicką przyjęła wagę sałatki oraz pojemnika.

Wobec osoby odpowiedzialnej został skierowany wniosek o ukaranie do właściwego terytorialnie Sądu Rejonowego.

 

·           Prawidłowość uwidaczniania cen ryb i przetworów rybnych

Przestrzeganie prawidłowości uwidaczniania cen sprawdzono w odniesieniu do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. Nr 99, poz. 894 ze zm.).

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

·           Przestrzeganie ustawy z dnia 11.05.2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U.Nr 63,poz. 638 z późn. zm)

Powyższe zagadnienie skontrolowano u 1 przedsiębiorcy,prowadzącego działalność gospodarczą w sklepie rybnym w Szczecinie, gdzie  stwierdzono w ofercie sklepu towary w opakowaniach typu PET, ALU, HDPE, PP. W miejscu ich sprzedaży nie uwidoczniono informacji w zakresie dostępnych systemów zwrotu, zbierania i odzysku w tym recyklingu, właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi, znaczenia oznaczeń stosowanych na opakowaniach, co narusza art. 12 ustawy z dnia 11.05.2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U.Nr 63,poz. 638 z późn. zm.) i stanowi wykroczenie z art. 26 ustawy z dnia 11.05.2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638 z późn. zm.).

Wobec osoby odpowiedzialnej zastosowano postępowanie mandatowe.

W trakcie kontroli tylko u 2 skontrolowanych przedsiębiorców stwierdzono w obrocie ryby maślane z rodziny Gempyliade, Ruventtus pretiosus, Lepidocybium flavobrunneum. Oferowane do sprzedaży ryby maślane posiadały wymagane oznaczenia. Przedsiębiorcy ograniczyli jej sprzedaż z uwagi na zmniejszony popyt w porównaniu do lat ubiegłych. Związane to jest z obowiązkiem uwidaczniania informacji, iż spożycie ryb tych gatunków może powodować dolegliwości ze strony układu pokarmowego.

 

MATERIAŁY Z PRZEPROWADZONYCH KONTROLI DAŁY PODSTAWĘ DO:

·          nałożenia 1 mandatu karnego kredytowanego na kwotę 150 zł w związku z popełnieniem wykroczeniaz art. 26 ustawy z dnia 11.05.2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638 z późn. zm.).

·        nałożenia 1 mandatu karnego kredytowanego na kwotę 200 zł w związku z popełnieniem wykroczenia z art. 111 § 2 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U. z 2010r. Nr 46 poz. 275 ze zm.),

·        wystosowania 6 wystąpień pokontrolnych do kontrolowanych przedsiębiorców z wnioskami o usunięcie uchybień,

·        wystosowania 1 pisma do właściwych terytorialnie Oddziałów Krajowego Rejestru Sądowego,

·        skierowania 1 wniosku o ukaranie do właściwego terytorialnie Sądu Rejonowego w związku z popełnieniem wykroczeniaz art. 134 § 1 ustawy z dnia 20.05.1971r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010r. nr 46, poz. 275 ze zm.),

·        wystosowania 6 wystąpień pokontrolnych do producentów kwestionowanych produktów z wnioskami o usunięcie nieprawidłowości,

·        przesłania 1 informacji do właściwego terytorialnie organu Inspekcji Sanitarnej wskazującej nieprawidłowości w zakresie przestrzegania warunków przechowywania ryb,

·        przesłania 6 informacji do właściwych terytorialnie producentowi WIJHARS,

·        przesłania 1 informacji do Urzędu Skarbowego w związku z brakiem faktur na kontrolowane produkty.

 

PONADTO W ZWIĄZKU Z USTALENIAMI KONTROLI :

·         skierowane zostaną materiały z 5 spraw do Komisji WIIH w Szczecinie w zakresie postępowania administracyjnego z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, dotycząceniewłaściwego oznakowania (u 2 przedsiębiorców) i w zakresie niewłaściwej jakości (5 przedsiębiorców) ,

·            wobec 5 przedsiębiorców przeprowadzone zostaną postępowania administracyjne w zakresie kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 09-02-2011 08:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Wilkosz 09-02-2011
Ostatnia aktualizacja: - 09-02-2011 08:07