Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja z kontroli wyrobów pirotechnicznych kl. F1-F3 przeprowadzonych w IV kw. 2019 r.

Realizując program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie w IV kwartale 2019 r. przeprowadził łącznie 4 kontrole w tym:
1)    1 hurtownia,
2)    3 placówki sprzedaży detalicznej,
Kontrolą objęto łącznie 13 partii wyrobów pirotechnicznych, z czego przy 6 partiach stwierdzono nieprawidłowości.

I.    Ustalenia w zakresie niezgodności formalnych

1.    Oznakowanie CE i deklaracja zgodności.

W trakcie oględzin wyrobów pirotechnicznych objętych kontrolą stwierdzono, że umieszczono na nich w sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny oznakowanie CE oraz numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej (1395 - Słowacja, 1008 – Węgry).

Producenci/importerzy okazali deklaracje zgodności odnoszące się do wyrobów objętych kontrolą.
W odniesieniu do deklaracji dotyczących 4 partii (poz. 1-4 załącznika) stwierdzono brak odniesienia do zastosowanych norm zharmonizowanych, co jest niezgodne z pkt 8) załącznika nr 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 03 czerwca 2016r. w sprawie wymagań bezpieczeństwa dla wyrobów pirotechnicznych (Dz. U. poz. 818).
Powyższa nieprawidłowość stanowi niezgodność formalną polegającą na naruszeniu przez producenta obowiązku wynikającego z art. 62ze ust 1 pkt 4) ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 45).

Pozostałe deklaracje zgodności sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.    Wymagania dla etykiet umieszczonych na wyrobach pirotechnicznych

Informacje umieszczone na etykietach sprawdzono zgodnie z załącznikiem nr 4 ww. rozporządzenia w sprawie wymagań bezpieczeństwa dla wyrobów pirotechnicznych, stwierdzając niezgodności formalne przy 6 partiach wyrobów.
W trakcie oględzin stwierdzono, że na etykietach wyrobów pirotechnicznych nie podano:
a)    w odniesieniu do 4 partii (poz. 1-4 załącznika) pełnej nazwy producenta oraz jego adresu siedziby oraz w doniesieniu do 2 partii (poz. 5 i 6 załącznika) pełnego adresu siedziby producenta;
b)    w odniesieniu do 4 partii (poz. 1-4 załącznika) sposobu postępowania z produktem, który nie zadziałał oraz sposobem jego unieszkodliwiania, co jest niezgodne z pkt 1 ppkt 1) i ppkt 7) ww. załącznika nr 4.
Powyższe nieprawidłowości stanową niezgodność formalną polegającą na naruszeniu przez producenta obowiązku wynikającego z art. 62ze ust 1 pkt 5), importera z art. 62zf ust 1 pkt 4) oraz dystrybutora z art. 62zg ust. 1 pkt 2) ww. ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

3.     Numer rejestracyjny wyrobu pirotechnicznego

Na etykietach wyrobów pirotechnicznych objętych kontrolą wskazano numery rejestracyjne wyrobu.

4.    Certyfikat badania typu UE

Do okazanych przez producentów/importerów certyfikatów badania typu UE odnoszących się do wyrobów pirotechnicznych objętych kontrolą uwag nie wniesiono.

II.    Wymagania bezpieczeństwa dla wyrobów pirotechnicznych

Dokonując oględzin wyrobów pirotechnicznych pod kątem załącznika nr 1 rozdział I pkt 1 ppkt 4 i rozdział II, pkt 6 ww. rozporządzenia posiłkując się wymaganiami normy PN-EN 15947-5:2016-02 Wyroby pirotechniczne - Wyroby pirotechniczne widowiskowe, klasy F1, F2 i F3 - Część 5: Wymagania dotyczące konstrukcji i działania stwierdzono, że obudowy wyrobów nie wykazywały wad mechanicznych takich jak pęknięcia, przerwania, wgniecenia oraz wybrzuszenia. Produkty po ustawieniu na płaskim podłożu nie traciły stabilności. Materiał pirotechniczny nie wysypywał się. Wyroby zabezpieczone przed przypadkowym zapłonem. Zabezpieczono systemy inicjujące.

III.    Ustalenia z kontroli

Poczynione ustalenia kontroli były podstawą do skierowania dobrowolnych działań do importera 4 partii wyrobów. Przedsiębiorca udzielił odpowiedzi, która wymaga jednak dalszej korespondencji. Deklaracja zgodności zostanie poprawiona o brakujące informacje. Wątpliwości przedsiębiorcy budzi wymaganie oznaczeniem danymi producenta oraz informacjami o sposobie postępowania z produktem, który nie zadziałał.

Do importera kolejnych 2 partii wyrobów pismo o dobrowolnych działaniach zostanie przesłane po uzyskaniu pełnej odpowiedzi na żądanie. Firma w odpowiedzi na żądanie przesłała deklaracje zgodności oraz certyfikaty badania typu UE. Nie przesłano pokrycia dowodowego. Do ww. przedsiębiorcy przesłano ponaglenie w tym zakresie.


Analiza rynku wskazuje na dużą wiedzę przedsiębiorców na temat wymagań dotyczących obrotu, oznakowania oraz dokumentacji dotyczącej wyrobów pirotechnicznych. Niemniej jednak pomimo dużej wiedzy wśród przedsiębiorców zdarzają się produkty, które posiadają niepełne informacje wymagane obowiązującymi przepisami.

Stwierdzone nieprawidłowości nie miały jednak bezpośredniego wpływu na bezpieczeństwo użytkowników.

 

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
                            Tel. 91 4225239 wew. 36

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dynowska 31-01-2020 14:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-01-2020
Ostatnia aktualizacja: - 31-01-2020 14:52