Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli prawidłowości obrotu akumulatorami samochodowymi i bateriami

Realizując program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie w IV kwartale 2019 r. przeprowadził w ww. zakresie 4 kontrole (w 2 hurtowniach i w 2 sklepach detalicznych) u przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w Koszalinie (2), Świnoujściu (1) i Kołobrzegu (1).

Sprawdzeniem w zakresie oznakowania baterii i akumulatorów objęto: 9 partii baterii przenośnych, 4 partie akumulatorów samochodowych oraz 1 partię sprzętu z zamontowanymi bateriami.

W odniesieniu do poszczególnych punktów programu, ustalenia kontroli przedstawiają się następująco:

1.    Prawidłowość oznaczenia oferowanych do sprzedaży baterii i akumulatorów

W trakcie kontroli sprawdzono prawidłowość oznaczenia 9 partii baterii przenośnych oferowanych do sprzedaży u 3 przedsiębiorców zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. z 2019 r., poz. 521). W wyniku kontroli stwierdzono, że wprowadzone do obrotu baterie przenośne zostały oznakowane symbolem selektywnego zbierania – zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy. Symbol selektywnego zbierania odpowiadał wzorowi określonemu w załączniku nr 3 do tej ustawy.

Ponadto ustalono, że do 4 partii akumulatorów samochodowych oferowanych do sprzedaży u 1 przedsiębiorcy zgodnie z przepisami ww. ustawy zostały dołączone informacje o warunkach i trybie ich zwrotu oraz o zorganizowanych dla nich punktach zbierania – zgodnie z art. 31 ust. 3 tej ustawy.
Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

2.    Prawidłowość zaprojektowania i oznakowania sprzętu

W trakcie kontroli u 1 przedsiębiorcy sprawdzono prawidłowość oznaczenia partii sprzętu wyposażonego w baterie, tj. czujnika dymu SPAMEL SD/1B. Ustalono, że sprzęt posiadał:
-    zamykany przedział na baterie. Konstrukcja tego przedziału umożliwiała łatwe usunięcie zużytych baterii, co spełniało wymagania art. 11 ust.1 ww. ustawy,
-    instrukcję sporządzoną w języku polskim, zawierającą między innymi informacje o rodzaju zamontowanych baterii oraz o sposobie bezpiecznego usunięcia baterii ze sprzętu, co spełniało wymagania art. 11 ust. 2 i 3 ww. ustawy.
Nieprawidłowości w badanym zakresie nie odnotowano.

3.    Prawidłowość wykonywania działalności

Sprzedawca detaliczny
W toku kontroli ustalono, że zgodnie z art. 48 ww. ustawy, jeden przedsiębiorca prowadzący sprzedaż detaliczną baterii przenośnych oraz akumulatorów przenośnych, którego powierzchnia sprzedaży przekraczała 25 m2 :
-    nie przyjmował selektywnie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych od użytkownika końcowego przez udostępnienie pojemnika na zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory przenośne,
-   nie przekazywał zebranych, zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych sprzedawcy hurtowemu lub zbierającemu zużyte baterie lub zużyte akumulatory. Powyższe naruszało wymagania art. 48 pkt 1 i 2 ww. ustawy. Wobec przedsiębiorcy został skierowany wniosek do sądu o ukaranie z art. 86 pkt 1 i 2 ww. ustawy. Kontrolowany usunął powyższe nieprawidłowości - umieścił pojemnik na zużyte baterie i akumulatory z informacją o treści: „Tu możesz wrzucać nieodpłatnie zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory przenośne”.

U drugiego przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż detaliczną akumulatorów do samochodów ustalono, że stosownie do art. 53 ust. 1 ww. ustawy przyjmowano zużyte akumulatory samochodowe od użytkowników końcowych, bez żądania zapłaty za ich przyjęcie.
W myśl postanowień art. 53 ust. 1 i 2 ww. ustawy, na sali sprzedażowej w miejscu widocznym umieszczona była informacja o:

    - warunkach i trybie zwrotu zużytych akumulatorów samochodowych oraz o możliwości zwrotu pobranej opłaty depozytowej w punkcie sprzedaży,

    - adresach zbiórki zużytych akumulatorów samochodowych (adresu kontrolowanego sklepu oraz firm specjalistycznych zajmujących się zbiórką zużytych akumulatorów).

Ponadto w przypadku, gdy przy sprzedaży nowego akumulatora samochodowego kupujący nie przekazywał zużytego, kontrolowany:

  • w myśl przepisu art. 54 ust. 1 ww. ustawy pobierał opłatę depozytową, w wysokości określonej w art. 55 tej ustawy,
  • w terminie 30 dni od dnia pobrania opłaty depozytowej przyjmował zużyte akumulatory oraz dokonywał zwrotu pobranej opłaty i potwierdzał jej zwrot (art. 54 ust. 2 ww. ustawy),
  • potwierdzał pobranie i zwrot opłaty depozytowej na dokumencie zgodnym ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego pobranie opłaty depozytowej i dokumentu potwierdzającego zwrot opłaty depozytowej (Dz.U. z 2019 r., poz. 811).

Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.

Sprzedawca hurtowy
W toku kontroli ustalono, że stosownie do art. 49 ww. ustawy, w dwóch placówkach kontrolowanych przedsiębiorców prowadzących sprzedaż hurtową przyjmowano zużyte baterie od użytkowników końcowych oraz sprzedawców detalicznych bez żądania od nich zapłaty za ich przyjęcie. Zużyte baterie były składowane w pojemnikach umieszczonych na sali sprzedażowej. Przy pojemnikach umieszczono napisy informujące o możliwości oddania w tym miejscu zużytych baterii. Ponadto ustalono, że zużyte baterie były odbierane przez wyspecjalizowane firmy.


4.    Prawidłowość udzielania gwarancji

U jednego przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż detaliczną stwierdzono, że do każdej partii zbadanych akumulatorów samochodowych dołączone były karty gwarancyjne.
Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

Nie zbadano powyższego zagadnienia u pozostałych przedsiębiorców ponieważ do baterii przenośnych oraz sprzętu z zamontowanymi bateriami nie dołączano kart gwarancyjnych.

5.    Inne ustalenia kontroli

    W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych u sprzedawcy detalicznego, stwierdzono, że na fakturach VAT wystawionych przez dostawcę 4 partii baterii nie podano numeru rejestrowego wprowadzającego. Informację o powyższym przesłano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, celem służbowego wykorzystania.

Ponadto ustalono, że skontrolowane u tego przedsiębiorcy baterie przenośne posiadały na blistrach oznaczenie „CE”. Baterie nie podlegają przepisom ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2019 r., poz. 155) oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeniom. W związku z powyższym do Prokuratury Rejonowej w Piasecznie skierowano zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przez wprowadzającego baterie do obrotu przestępstwa z art. 47 b ww. ustawy o systemie oceny zgodności.

U pozostałych przedsiębiorców nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono. Na fakturach podano numery rejestrowe wprowadzających do obrotu baterie i akumulatory.

6.    Badania laboratoryjne

W trakcie kontroli w hurtowni materiałów elektrycznych do badań laboratoryjnych pobrano próbkę baterii alkalicznych DURACELL LR03, o kodzie EAN 5000394077164, MN2400. Badania obejmowały sprawdzenie wytypowanych baterii na zawartość kadmu, ołowiu i rtęci. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

Wykorzystanie ustaleń

Materiały z przeprowadzonej kontroli były podstawą do skierowania:

  • informacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w związku z brakiem na fakturze numeru rejestrowego wprowadzającego baterie do obrotu,
  • do Urzędów Marszałkowskich Województw: Pomorskiego, Dolnośląskiego, Wielkopolskiego, Zachodniopomorskiego oraz Kujawsko-Pomorskiego informacji o podmiotach wprowadzających baterie i akumulatory oraz o sprzedawcy detalicznym pobierającym opłatę depozytową,
  • wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Świnoujściu osoby odpowiedzialnej za popełnienie wykroczenia określonego w art. 86 pkt 1 i 2 ustawy o bateriach i akumulatorach,
  • zawiadomienia do Prokuratury Rejonowej w Piasecznie w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa określonego w art. 47 b ww. ustawy o systemie oceny zgodności.


Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
                            Tel. 91 4225239 wew. 36

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dynowska 21-01-2020 15:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-01-2020
Ostatnia aktualizacja: Beata Dynowska 22-01-2020 07:58