Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli etykiet energetycznych - oprawy oświetleniowe

Realizując program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie w IV kwartale 2019 r. przeprowadził 5 kontroli u przedsiębiorców (sprzedawców) wykonujących działalność na terenie Szczecina, Mierzyna, Darłowa i Koszalina.
 
Kontrolą objęto oprawy oświetleniowe (przeznaczone dla lamp elektrycznych) sprzedawane użytkownikom, wprowadzone do obrotu po 1 sierpnia 2017 r.

Oprawy oświetleniowe sprawdzono pod kątem wykonania przez dostawców i dystrybutorów obowiązków związanych z informowaniem o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię, o których mowa w przepisach:


-    ustawy z dnia 14 września 2012 r. o etykietowaniu energetycznym produktów związanych
z energią (Dz.U. z 2016 r., poz. 1790 ze zm.),
-    rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 04 lipca 2017 r. ustanawiającego ramy etykietowania energetycznego i uchylającego dyrektywę 2010/30/UE (Dz.Urz. UE L Nr 198 s.1 z 04.07.2017 r.),
-    rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykietowania energetycznego lamp elektrycznych i opraw oświetleniowych (Dz.Urz. UE L 258/1 z 26.09. 2012 r. ze zm.).

U pięciu przedsiębiorców sprawdzeniem objęto ogółem 20 partii opraw oświetleniowych (bez dołączonych lamp elektrycznych, które mogą być wymienione w oprawie przez użytkownika), w tym:

  • 1 partię wyprodukowaną w Polsce,
  • 3 partie pochodzące z pozostałych krajów Unii Europejskiej,
  • 16 partii pochodzących z krajów trzecich (Chiny) wprowadzone do obrotu przez
  • 2 producentów polskich (4 partie), 3 importerów (10 partii) i pierwszego dystrybutora (2 partie).

Kontrolowani przedsiębiorcy nie prowadzili sprzedaży przez Internet.

Nieprawidłowości odnotowano u 3 przedsiębiorców. Przy 8 partiach opraw oświetleniowych nie uwidoczniono etykiet energetycznych, a etykiety 7 partii były niezgodne z wzorami.

Ustalenia kontroli przedstawiały się następująco.

A.    Brak etykiet

U trzech kontrolowanych przedsiębiorców, 8 partii opraw oświetleniowych oferowanych do sprzedaży (tj.: 1 partia wyprodukowana w Polsce, 3 partie pochodzące z pozostałych krajów UE - z Węgier oraz 4 partie pochodzące z krajów trzecich - z Chin) nie było zaopatrzonych przez sprzedawców w etykiety energetyczne.

Dotyczy to następujących produktów wyeksponowanych w sali sprzedażowej przedsiębiorców w:
1.  Mierzynie, dot. 4 partii tj.:
a)    lampa wisząca z wbudowanymi lampami LED - Zwis Modo typ P8563-50, w ilości 1 szt.,
b)    lampa wisząca z wbudowanymi lampami LED - Zwis Hikari typ P8547-31L, w ilości 1 szt.,
c)    kinkiet z wbudowanymi lampami LED - Modo I typ W8563-1L, w ilości 1 szt.,
d)    lampa wisząca z wbudowanymi lampami LED Zwis Golden II typ P8513-2L w ilości 1 szt.
Jak ustalono ww. oprawy oświetleniowe zostały dostarczone do sklepu w opakowaniach jednostkowych, których podczas kontroli w sklepie już nie było. Spośród ww. wyrobów tylko jedna lampa Zwis Golden II typ P8513-2L (poz. d) była oferowana do sprzedaży w ilości 2 sztuk (jedną sztukę wyeksponowano w sali sprzedażowej bez etykiety, a drugą przechowywano w magazynie z etykietą na opakowaniu).
Z zebranych w toku kontroli materiałów wynika, że dostawca ww. opraw dostarczył etykiety, jednak kontrolowany sprzedawca nie dopełnił obowiązku ich uwidocznienia.
2.  Darłowie, dot. 3 partii tj:    
a)    lampa podłogowa Derek art. 4328, kod EAN: 5998250343280, data produkcji 25.01.2019, w ilości 1 szt.,  
b)    lampa wisząca Cupola range D30 pomarańczowa, Art. 4613, kod EAN: 5998250346137, data produkcji 05.04.2018, w ilości 1 szt.,
c)    lampa wisząca Cupola range D32 różowa, Art. 1409, kod EAN: 5998250314099, data produkcji 11.10.2018, w ilości 1 szt.
Jak ustalono - i w tych przypadkach - ww. wyroby zostały dostarczone do sklepu w opakowaniach jednostkowych, których w dniu kontroli w sklepie już nie było.
3.  Koszalinie, dot. 1 partii tj.:
a)    oprawa oświetleniowa o nazwie: Sollux Lighting, lampa wisząca Loft model SL.0210,
kod kreskowy EAN: 5902622427096, w ilości 1 szt.
Ustalono, że w magazynie znajdowało się: opakowanie jednostkowe ww. lampy wyeksponowanej w sklepie i druga lampa w opakowaniu, posiadające nalepione etykiety energetyczne.

Powyższe jest niezgodne z wymaganiami art. 5 ust. 1 pkt a ww. rozporządzenia (UE) 2017/1369.

W związku z nieuwidocznieniem etykiet energetycznych przy ww. oprawach oświetleniowych oferowanych do sprzedaży, w odniesieniu do trzech sprzedawców ww. zostaną wszczęte postępowania administracyjne w celu wymierzenia kary pieniężnej z art. 17 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o etykietowaniu energetycznym produktów związanych z energią w związku z niedopełnieniem obowiązku  określonego w art. 5 ust. 1 pkt a ww. rozporządzenia.

Po wskazaniu nieprawidłowości, w trakcie kontroli, przy wszystkich ww. oprawach oświetleniowych, kontrolowani przedsiębiorcy wyeksponowali w sposób widoczny etykiety energetyczne.

Pozostałe 12 partii opraw oświetleniowych objętych kontrolą u wszystkich przedsiębiorców były wyeksponowane na sali sprzedażowej z etykietami energetycznymi zgodnie z wymaganiami art. 5 ust. 1 pkt a cytowanego rozporządzenia (UE) 2017/1369.


B.    Etykiety niezgodne z wzorem

Etykiety energetyczne 7 partii opraw oświetleniowych oferowanych do sprzedaży przez 2 kontrolowanych przedsiębiorców były niezgodne z wzorami określonymi w załączniku I część 2 do cyt. rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) Nr 874/2012

Dotyczyło to 1 partii wyprodukowanej w Polsce oraz 6 partii pochodzących z krajów trzecich (Chiny). I tak, u poniższych przedsiębiorców w:
1.    Koszalinie, zakwestionowano 2 partie /2 wyroby (1 wyprodukowana w Polsce oraz 1 pochodząca z Chin).

Etykiety energetyczne (1 partii/2 szt.) w układzie pionowym umieszczone przez dostawcę na opakowaniach jednostkowych kartonowych 2 szt. opraw oświetleniowych o nazwie: Sollux Lighting lampa wisząca Loft model SL.0210 kod kreskowy EAN: 5902622427096 (jedno opakowanie dotyczy oprawy wyeksponowanej na sali sprzedażowej bez etykiety energetycznej - jak opisano wyżej) przystosowane do żarówek o klasach energetycznych: A++, A+, A, B, C, D, E, były niezgodne z wzorem zamieszczonym w załączniku I część 2 pkt 1, 2 i pkt 3a do cyt. rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) Nr 874/2012, a mianowicie:
a)    w polu przeznaczonym na zamieszczenie nazwy dostawcy lub znaku towarowego i modelu dostawcy, nie podano wymaganych danych,
b)    zawarto zdanie w obcej wersji językowej: „This luminaire is compatiblile with bulbe of the energy classes:” (co oznacza: “Oprawa jest przystosowana do żarówek o klasach energetycznych:”); etykieta winna być sporządzona w języku polskim,
c)     obok ww. etykiety zamieszczono klamrę spinającą w układzie pionowym 11 wersji językowych informacji (w tym w języku polskim), niezgodnie ze wzorem etykiety.

Etykiety energetyczne (1partii/8 szt.) w układzie pionowym umieszczone na opakowaniach jednostkowych kartonowych opraw oświetleniowych - plafonier LED Tokar model: PLD-450-360-3K kod kreskowy 5900280909718 (z wbudowanymi lampami LED), były niezgodne z wzorem zamieszczonym w załączniku I część 2 pkt 2 i pkt 4 do cyt. rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) Nr 874/2012, gdyż nie zawierały marginesu o szerokości 1,5 mm pomiędzy linią obramowania etykiety, a jej krawędzią. Ponadto, podany na etykietach energetycznych numer modelu: PLD-450-360 był niezgodny ze wskazanym bezpośrednio na wyrobie.

    W toku kontroli od producentów otrzymano pisma z załączonymi prawidłowymi etykietami energetycznymi, a w przypadku jednej firmy także pismo o podjęciu działań naprawczych w stosunku do plafonier LED Tokar model: PLD-450-360-3K znajdujących się u innych odbiorców. W trakcie kontroli przy zakwestionowanych oprawach oświetleniowych wyeksponowano w sali sprzedażowej w sposób widoczny prawidłowe etykiety energetyczne nadesłane przez producentów.

2.    Darłowie zakwestionowano 5 partii pochodzących z Chin.
2 partie - Etykiety energetyczne w układzie pionowym wydrukowane przez dostawcę, umieszczone na opakowaniach jednostkowych kartonowych 3 szt. plafonów Ollie LED 40W, Art.: 2635 kod EAN: 5998250326351 i 3 szt. plafonów Lucas LED/24W Art. Nr 3938 kod EAN: 599825039382 (z wbudowanymi niewymiennymi lampami LED) były niezgodne z wzorem zamieszczonym w załączniku I część 2, pkt 3b do ww. rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) Nr 874/2012, gdyż zastosowano etykiety energetyczne dla lamp elektrycznych.

3 partie - Etykiety energetyczne w układzie poziomym wydrukowane przez dostawcę, umieszczone na opakowaniach jednostkowych kartonowych opraw oświetleniowych
z wbudowanymi lampami LED:
a)    plafoniera  SMD Opera LED C  48W 4000K, Index:03636, kod EAN: 5901477336362, w ilości 3 szt.,
b)    plafoniera  SMD Opera LED C 24W 4000K Index:03635, kod EAN: 5901477336355, w ilości 3 szt.,
c)    plafoniera SMD Sola LED 16W 4000K Index: 02784  kod EAN: 5901477327841, w ilości 3 szt.,
były niezgodne z wzorem zamieszczonym w załączniku I część 2 pkt 4 e do cyt. rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) Nr 874/2012, gdyż w miejscu przeznaczonym na oznaczenie modelu dostawcy w przypadku plafonier: SMD Opera LED C 4000K 48W i 24W, podano model: „OPERA LED” (brak było wyróżnika C 48W i C 24W), a w przypadku plafoniery SMD Sola LED 16W 4000K, podano model: „Sola LED” (brak wyróżnika 16W).
Po wskazaniu nieprawidłowości, w odniesieniu do niewłaściwych etykiet energetycznych plafonów: Ollie LED 40W, Art.: 263 i Lucas LED/24W Art. Nr 3938 zaklejono niezgodne etykiety, właściwymi wydrukowanymi ze strony internetowej dostawcy.

Dostawcy i sprzedawcy przestrzegali przepisu art. 6 ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369.

Wykorzystanie ustaleń kontroli

Materiały z przeprowadzonej kontroli w zakresie nieprawidłowo sporządzonych etykiet dały podstawę do przesłania informacji do Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej w Warszawie i Poznaniu. W tej sprawie zostanie także skierowane pismo informujące o nieprawidłowościach do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Katowicach.

W związku z nieuwidocznieniem etykiet energetycznych przy oprawach oświetleniowych oferowanych do sprzedaży, w odniesieniu do trzech sprzedawców zostaną wszczęte postępowania administracyjne w celu wymierzenia kary pieniężnej z art. 17 ust. 1 pkt. 1 ww. Ustawy o etykietowaniu energetycznym produktów związanych z energią, z uwagi na niedopełnienie obowiązku określonego art. 5 ust. 1 pkt a cyt. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369.


Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
                            Tel. 91 4225239 wew. 36

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Gogacz 21-01-2020 13:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-01-2020
Ostatnia aktualizacja: Beata Gogacz 22-01-2020 07:52