Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wyniki kontroli przedsiębiorców świadczących usługi solaryjne

Inspekcja Handlowa w Szczecinie w 2010r. przeprowadziła kontrole u trzech przedsiębiorców prowadzących punkty z solariami. Były to kontrole pilotażowe. Celem kontroli było sprawdzenie czy urządzenia służące do opalania skóry są bezpieczne pod względem poziomu emitowanego promieniowania UV. 

Łącznie sprawdzeniem objęto 22 łóżka opalające, w których najwyższy zmierzony poziom efektywnej irradiancji wyniósł: 0,99 i 0,88 W/m2, 0,89 W/m2, 0,97 i 0,82 W/m2,0,90 i 1,12W/m2, 0,85 i 0,83 W/m2, 0,74 i 0,48 W/m2, 0,78 i 0,80 W/m2,  0,74 W/m2,  0,75 i 0,69 W/m2, 0,78 i 0,68 W/m2, 0,44 i 0,79W/m2, 0,41 i 0,59 W/m2, 0,58 i 0,95 W/m2, 0,51 i 1,01 W/m2, 0,51 i 0,65 W/m2, 0,61 W/m2, 0,44 i 0,61 W/m2, 0,36 i 0,82 W/m2, 0,31 i 0,68 W/m2, 0,88 W/m2, 0,80 i 0,79 W/m2,0,40 i 0,73 W/m2.

Poziom został ustalony wstępnie na podstawie badania solarymetrem, oddzielnie górnej i dolnej powierzchni. Następnie część z tych łóżek została wytypowana do badań laboratoryjnych, które przeprowadzono w miejscu prowadzenia działalności. Badania laboratoryjne potwierdziły wstępne wyniki uzyskane solarymetrem. Z tych spraw materiały przekazane zostały do UOKiK celem wszczęcia stosownego postępowania.

Przedsiębiorcy zostali poinformowani o obowiązujących w tym zakresie przepisach, normach i opiniach. Zadeklarowali, że systematycznie będą dokonywać wymiany lamp w urządzeniach opalających, aby w konsekwencji wszystkie łóżka (poziom promieniowania) odpowiadały obowiązującym wymogom. Część łóżek została już dostosowana do obowiązujących przepisów.

 

Wprowadzane na polski rynek, bądź oddawane do użytku urządzenia opalające powinny spełniać zasadnicze wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089).

Szczegółowe wymagania dotyczące łóżek opalających zostały określone w normie zharmonizowanej PN-EN 60335-2-27:2004 „Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego. Bezpieczeństwo użytkowania. Część 2-27: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do naświetlania skóry promieniowaniem podczerwonym i nadfioletowym”, którą należy rozpatrywać wraz z Opinią Komisji z dnia 27 października 2004r. w ramach dyrektywy Rady 73/23/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyposażenia elektrycznego przewidzianego do stosowania w niektórych granicach napięcia. Bezpieczeństwo korzystania z solarium dla celów kosmetycznych (Dz. Urz. UE C 275/3 z 10.11.2004). Należy uwzględnić również raport Komitetu Naukowego ds. Produktów Konsumenckich przyjęty przez Komisję Europejską 20.06.2006r. (SCCP: Opinion on biological effects of ultrafiolet radiation relevant to health with particular reference to sunbeds for cosmetics purposes), z którego wynika m.in. ze maksymalny dopuszczalny poziom promieniowania UV nie powinien przekraczać 0,3 W/m2 lub 11 standardowych dawek erytemalnych (SED) na godzinę. Stanowisko to zostało poparte deklaracją grupy współpracy administracyjnej LVD ADCO2 z dnia 22.01.2007r., a także mandatem dla CENELEC dotyczącym zmiany normy w zakresie dyrektywy niskiego napięcia 73/23/EC udzielonym 21.12.2006r. w Brukseli (M/397 EN). Proponowana zmiana została wprowadzona w życie 01.04.2009r. normą PN-EN 60335-2-27:2004/A1.

Biorąc powyższe pod uwagą, w celu spełnienia zasadniczych wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki jw. wdrażającym dyrektywę 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady łóżka opalające powinny spełniać wymagania normy PN-EN 60335-2-27:2004 oraz dodatkowo ich maksymalny poziom promieniowania UV nie może przekraczać 0,3 W/m2.

Wystawianiena promieniowanie ultrafioletowe może spowodować oparzenia słoneczne oraz uszkodzenie rogówki i spojówki oka. Może także prowadzić do przedwczesnego starzenia się skóry, do grubienia naskórka co skutkuje uczuciem suchości skóry, do zaostrzenia niektórych chorób skóry. Promieniowanie może zwiększać również ryzyko niezłośliwego lub złośliwego nowotworu skóry.  

 

Przeprowadzone kontrole wykazały, że w 100% łóżek opalających został przekroczony poziom promieniowania. W większości przypadków poziom promieniowania badanych łóżek mieścił się w przedziale 0,6-1 w/m2. Przeprowadzone kontrole pozwoliły na ustalenie stanu faktycznego w zakresie emitowanego promieniowania przez urządzenia opalające. Aspekt edukacyjny pozwoli, mamy nadzieję, na zwiększenie wiedzy przedsiębiorców prowadzących działalność w tym zakresie, a także na wyeliminowanie w rynku lamp emitujących szkodliwe promieniowanie.    

 

Beata Manios- specjalista w Inspekcji Handlowej w Szczecinie (rzecznik w Inspekcji Handlowej w Szczecinie)

Tel. 0-91 4230521

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 25-01-2011 09:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Wilkosz 25-01-2011
Ostatnia aktualizacja: - 25-01-2011 09:10