Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli wprowadzanych do obrotu wybranych zabawek pod kątem spełniania zasadniczych wymagań z dnia 11 kwietnia 2007 r.


Informacja

o wynikach kontroli wprowadzonych do obrotu wybranych zabawek pod kątem spełnienia zasadniczych wymagań

I kwartał 2007

Realizując wytyczne Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie oraz program kontroli nr BK/NR-040-18/06z z dnia 09.01.2007r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie wraz z Delegaturą w Koszalinie w I kwartale 2007r. przeprowadzili osiem kontroli u przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą zabawek, w tym: dwie w hurtowniach i sześć w sklepach.

Celem kontroli było sprawdzenie, czy wprowadzone do obrotu po 1 maja 2004 r. zabawki spełniają zasadnicze wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. nr 210, poz. 2045), a także wyeliminowanie z rynku wyrobów niezgodnych z tymi wymaganiami.

 

Wszystkie kontrole zostały zakończone.

Nieprawidłowości odnotowano u każdego z kontrolowanych przedsiębiorców.

 

W okresie objętym informacją Urzędy Celne w Szczecinie i w Koszalinie zgłosiły się z wnioskiem o wydanie opinii dotyczących 4 partii zabawek, które wyszczególniono w pkt 7 niniejszej informacji.

 

Kontrolą w zakresie spełnienia zasadniczych wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2003r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. nr 210, poz. 2045) objęto 59 partii zabawek wartości 5.770,98 zł wprowadzonych do obrotu po 1 maja 2004r., w tym:

 • 9 partii zabawek, wartości 403,90 zł produkcji krajowej,

 • 43 partie zabawek wartości 5.102,58 zł importowane przez polskich przedsiębiorców z Chin.

 • 5 partii zabawek wartości 185,50 zł na których nie podano kraju pochodzenia wskazując wyłącznie dane dotyczące importerów krajowych,

 • 2 partie zabawek wartości 79,00 zł importowane przez przedsiębiorców z innych

krajów UE (Włochy, Wielka Brytania) z Chin,

 

Z powodu różnego rodzaju nieprawidłowości ogółem zakwestionowano 41 partii zabawek wartości 2.381,64 zł.

 

Podczas przeprowadzonych kontroli do badań laboratoryjnych pobrano 8 próbek zabawek u 6 przedsiębiorców.

 

Ustalenia kontroli w odniesieniu do poszczególnych punktów programu przedstawiają się następująco:

 

 

1. Oznakowanie znakiem CE

Sprawdzono prawidłowość oznakowania znakiem CE 59 partii zabawek, wartości 5.770,98 zł w oparciu o przepisy § 32 ust. 1 i 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.11.2003r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 210, poz. 2045).

 

Stwierdzono, że tylko 1 partia zabawki (1 szt.) wartości 8,95 zł nie była oznakowania znakiem CE.

Była to zabawka - samochód sportowy (do złożenia) załączona do gazetki.

Powyższe naruszało przepisy § 32 ust. 1 rozporządzenia jw. (inne wymagania) oraz art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. nr 204, poz. 2087 ze zm.).

 

Ponadto 1 partia zabawki (1 szt.) wartości 34,00 zł oznaczona była znakiem CE na naklejce importera, umieszczonej na opakowaniu w sposób nietrwały, co było niezgodne z przepisami § 32 ust. 1 rozporządzenia jw. (inne wymagania).

 

Była to zabawka muzyczna (kierownica duża)..

 

W odniesieniu do 9 partii zabawek wymienionych poniżej, o wartości 508,05 zł stwierdzono, że nie został zachowany wzór oznakowania CE, określony w załączniku do cyt. rozporządzenia MGPiPS z dnia 14 listopada 2003r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. nr 210, poz. 2045), tj.:

- zabawka telefon, w ilości 3 szt., wartości 7,50 zł, na opakowaniu kartonowym umieszczono dwa różne znaki CE: jeden w postaci dwóch czarnych liter, z których każda była w białej obwolucie, a drugi na naklejce importera - litery nie posiadały zachowanych proporcji określonych we wzorze,

- zabawka pluszowa, w ilości 23 szt., wartości 387,55 zł - kształt liter niezgodny ze wzorem,

- zabawka na kółkach do ciągania (słoń), w ilości 1 szt., wartości 13,00 zł - kształt litery E, odległość między literami, wysokość elementów znaku niezgodne ze wzorem,

- zabawka muzyczna (kierownica), w ilości 1 szt., wartości 11,00 zł - dwa rodzaje znaków CE: na opakowaniu producenta znak niezgodny ze wzorem (niewłaściwy kształt litery E, wysokość elementów znaku mniejsza niż 5 mm), znak CE na naklejce importera niezgodny ze wzorem ( niewłaściwy kształt litery E oraz odległość między literami),

- zabawka muzyczna (kierownica duża), w ilości 1 szt., wartości 34,00 zł - dwa rodzaje znaków CE: na opakowaniu producenta znak niezgodny ze wzorem (niewłaściwy kształt litery E, wysokość elementów znaku mniejsza niż 5 mm), na naklejce importera na opakowaniu niezgodny ze wzorem (niewłaściwy kształt litery E oraz odległość między literami),

- zabawka muzyczna (kierownica), w ilości 1 szt., wartości 23,00 zł - dwa rodzaje znaków CE: na opakowaniu producenta znak zgodny ze wzorem, a na naklejce importera niezgodny ze wzorem (niewłaściwy kształt litery E oraz odległość między literami),

- maskotka pluszowa (miś brązowy), w ilości 1 szt., wartości 14,35 zł niewłaściwa odległość między literami,

- zabawka lalka (Jenny), w ilości 3 szt., wartości 8.70 zł - inny kształt litery E,

- zabawka no. 555 (autko) dla chłopca załączona do gazetki, w ilości 1 szt., wartości 8,95 zł - inny kształt litery E, niewłaściwa odległość między literami, wysokość elementów znaku mniejsza niż 5 mm.

Powyższe naruszało przepisy § 32 ust. 5 rozporządzenia jw. (inne wymagania).

 

Importerów wprowadzających do obrotu ww. zabawki poinformowano o stwierdzonych niezgodnościach.

 

Pozostałe zabawki objęte badaniem posiadały oznaczenie CE umieszczone na wyrobach, ich opakowaniach lub załączonych etykietach w sposób czytelny i trwały oraz zgodny ze wzorem.

 

 

2. Prawidłowość umieszczenia „informacji” dotyczącej wprowadzającego zabawkę do obrotu zgodnie § 32 ust. 1- 4 rozporządzenia MGPiPS z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek

 

 

Skontrolowane zabawki (59 partii zabawek, wartości 5.770,98 zł) były oznaczone w sposób czytelny i trwały informacją zawierającą nazwę i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela bądź importera.

Stwierdzono brak informacji o celowości zachowania opakowania lub etykiety przy 6 partiach badanych zabawek, wartości 797,80 zł, co było niezgodne z przepisem § 32 ust. 4 rozporządzenia jw.

Dotyczyło to następujących zabawek:

- zabawka pluszowa (piesek biało-czerwony),

- zabawka pluszowa (miś duży),

- zabawka (kulka z przyssawkami) załączona do gazetki,

- zabawka (pojazd z pasażerem do złożenia) dla chłopca załączona do gazetki,

- zabawka (samochód sportowy do złożenia) dla chłopca załączona do gazetki,,

- zabawka (autko) dla chłopca załączona do gazetki.

 

Do importera firmy w Poznaniu wystosowano pismo z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do usunięcia stwierdzonych ww. niezgodności. Do dnia sporządzania niniejszej informacji nie otrzymano odpowiedzi.

 

Pozostałe zabawki zawierały informację o celowości zachowania opakowania lub etykiety.

 

 

3. Prawidłowość dołączonych do zabawki ostrzeżeń i informacji określonych w § 33 ust 1 pkt 1 i 5 oraz § 33 ust 2 rozporządzenia MGPiPS z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek

Spośród wszystkich badanych 59 partii zabawek, wartości 5.770,98, z uwagi na brak krótkiej informacji o ryzyku związanym z ograniczeniem wieku, (co niezgodne było z przepisem § 33 ust. 2 rozporządzenia jw.) zakwestionowano 3 partie wartości 93,89 zł.

 

Ponadto stwierdzono, że przy 7 partiach zabawek wartości 592,35 zł przeznaczonych dla dzieci powyżej 3 lat umieszczono nieprawdziwą informację dotyczącą szczególnego ryzyka związanego z ograniczeniem wiekowym i tak:

 • partia klocków, oznaczona została informacją:„małe elementy - niebezpieczeństwo połknięcia”. Faktycznie poszczególne klocki nie mieściły się całkowicie w cylindrze do badania małych części, a więc wielkość poszczególnych elementów zabawki wyklucza wskazane wyżej ryzyko,

 • partia peruki białej, oznaczona została informacją o treści: „małe elementy”. Faktycznie peruka nie zawierała takich elementów,

 • partia lalki gumowej (11cm wysokości), oznaczona została informacją o treści: „zawiera drobne elementy! Ryzyko zadławienia”. Faktycznie zabawka była jednolita bez żadnych odłączalnych małych elementów,

 • partia zabawki pluszowej, oznaczona została informacją o treści: "zawiera małe elementy". Faktycznie zabawka nie zawierała żadnych małych odłączalnych elementów (nos, oczy i pyszczek zostały wyszyte).

 • partia zabawki bateryjnej - bączek, została oznaczona informacją cyt.: „małe elementy, niebezpieczeństwo połknięcia”. Faktycznie poszczególne odłączalne elementy bączka posiadały wymiary: 8,5 x 6cm i 9x 6 cm i nie mieściły się całkowicie w cylindrze do badania małych części, a więc wielkość poszczególnych elementów zabawki wyklucza wskazane wyżej ryzyko.

 • partia zabawki zestaw do ping-ponga załączonej do miesięcznika, oznaczona została informacją cyt. „zawiera małe elementy - ryzyko zadławienia”. Zabawka nie zawierała małych elementów, które mieściłyby się całkowicie w cylindrze do badania małych części. Składała się z dwóch rakiet długości 17 cm i piłki o średnicy 3,5 cm., a więc wielkość poszczególnych elementów zabawki wyklucza wskazane wyżej ryzyko,

 • partia zabawki „piankowe zwierzęta” załączonej do czasopisma, oznaczona została informacją cyt.: „ryzyko zadławienia się małymi częściami”. Faktycznie poszczególne części zabawki - 2 zwierzątka wykonane z pianki tworzące układankę typu „puzzle” posiadały wymiary: 10 x 8cm i 7 x 7,5 cm i nie mieściły się całkowicie w cylindrze do badania małych części, a więc wielkość poszczególnych elementów zabawki wyklucza wskazane wyżej ryzyko.

.

 

Stwierdzono również, że 20 partii zabawek (108 sztuk), wartości 1.767,35 zł zostało zakwalifikowanych do niewłaściwej kategorii wiekowej. Były to zabawki pluszowe o prostej budowie przeznaczone do trzymania i przytulania, które wg normy PN-EN 71-1:2001 „Bezpieczeństwo zabawek. Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne” oraz wg Raportu PKN PKN-CEN/CR 14379:2007 Klasyfikacja zabawek. Wytyczne.”, przeznaczone są dla dzieci poniżej 36 miesięcy.

 

 

Stwierdzono, że ww. zabawki nie zawierały małych, odłączalnych elementów mieszczących się w cylindrze do badania małych części oraz nie zawierały pojedynczych włókien o długości powyżej 50 mm przymocowanych do podstawy wyrobu.

Ponadto przy ww. zabawkach zastosowano znak graficzny ostrzegawczy dotyczący wieku (o średnicy mniejszej niż 10 mm), niezgodny ze wzorem określonym na rysunku 1 normy PN-EN 71-6: 1998 „Bezpieczeństwo zabawek. Znak graficzny ostrzegawczy dotyczący wieku”.

 

Ww. zabawki oznaczone były: „Zabawka nieodpowiednia dla dzieci poniżej 3 lat. Niebezpieczeństwo połknięcia drobnych elementów”. Ponadto przy ww. partiach zabawek podano nieaktualne rozporządzenie: „zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18.09.2001r. w sprawie szczegółowych warunków dotyczących bezpieczeństwa zabawek” oraz zastosowano znak graficzny ostrzegawczy dotyczący wieku (koło i przekreślenie czarne, średnica znaku mniejsza niż 10 mm), niezgodny ze wzorem określonym na rysunku 1 normy PN-EN 71-6: 1998 jw.).

 

Firma w Poznaniu podjęła dobrowolne działania poprzez właściwe oznaczenie kategorii wiekowej.

 

Spośród badanych 59 partii zabawek, 33 partie wartości 3.641,43 zł były przeznaczone dla dzieci powyżej 3 lat. Zawarte na nich, bądź na ich opakowaniach ostrzeżenie o treści „nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat” było prawidłowo zastosowane.

 

 

4. Prawidłowość dołączonych instrukcji, ostrzeżeń lub innych informacji niezbędnych ze względów bezpieczeństwa do zabawek - zgodnie z wymaganiami określonymi w § 21 - § 27 rozporządzenia jw.

Z objętych badaniem 59 partii zabawek wartości 5.770,98 zł przy 4 niżej wymienionych partiach zabawek bateryjnych wartości 75,50 zł załączone były instrukcje, które nie spełniały zasadniczych wymagań dla zabawek, co było niezgodne z przepisami § 21 ust. 1 rozporządzenia jw. Były to:

- zabawka muzyczna (kierownica),

- zabawka muzyczna (kierownica duża),

- zabawka muzyczna (kierownica)

. W załączonych do zabawek instrukcjach nie było informacji: jak wyjmować i wkładać wymieniane baterie, nie należy mieszać ze sobą różnych typów baterii, wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki.

- zabawka telefon. W załączonej do zabawki instrukcji nie było informacji: nie należy mieszać ze sobą różnych typów baterii lub nowych i używanych baterii, baterie nie przewidziane do ładowania nie mogą być ładowane, baterie przewidziane do ładowania należy przed ładowaniem wyjąć z zabawki (jeżeli są wyjmowane) oraz baterie przewidziane do ładowania mogą być ładowane jedynie pod nadzorem dorosłych.

 

Badając prawidłowość umieszczonych na zabawkach instrukcji i ostrzeżeń stwierdzono bezzasadność ich użycia wobec zabawki przeznaczonej dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy, tj.:

- partia zabawki pluszowej została oznaczona ostrzeżeniami o treści: „uwaga!: konieczność nadzoru osoby dorosłej podczas używania zabawki”, „uwaga!: zabawka przeznaczona dla dzieci powyżej 3 roku życia, więc konieczne jest przechowywanie zabawki w miejscu niedostępnym dla dzieci najmłodszych” oraz informacją w formie instrukcji dotyczącej zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z zabawki o treści: „uwaga!: należy zachować wszelkie środki ostrożności przy korzystaniu z zabawki”.

 

5. Badania laboratoryjne

Celem sprawdzenia spełniania zasadniczych wymagań do badań laboratoryjnych pobrano 8 próbek zabawek, wartości 71,03 zł, które wysłano do Specjalistycznego Laboratorium Badania Zabawek w Lublinie.

Były to:

  • zabawka telefon na baterie, wartości 2,50 zł,

  • zabawka - maskotka (mały miś do nakładania na palec, wartości 1,00 zł,

  • zabawka pluszowa (piesek biało-czerwony), wartości 7,55 zł,

  • zabawka na kółkach do ciągania , wartości 13,00 zł,

  • zabawka muzyczna , wartości 15,90 zł,

  • zabawka pluszowa przedstawiająca kota, wartości 25,00 zł,

  • zabawka miecz, wartości 3,18 zł,

  • zabawka bateryjna bączek, wartości 2,90 zł.

Na pobrane do badań zabawki importerzy przedstawili test raporty, w których wskazano zgodność zabawek z normami zharmonizowanymi za wyjątkiem zabawki bateryjnej - bączek. W okazanym test raporcie nie wskazano zgodności zabawki bateryjnej z normą EN 50088 „Bezpieczeństwo zabawek elektrycznych”. W tej sprawie przedsiębiorca zwrócił się do chińskiego producenta. Do czasu przekazania informacji nie otrzymano potwierdzenia, że zabawka spełnia wymagania ww. normy.

 

Dotychczas otrzymano sprawozdanie z badań dla 6 niżej wymienionych zabawek:

- zabawkę pluszową przedstawiającą kota

Przeprowadzone badania wykazały, że zabawka jest zgodna z zasadniczymi wymaganiami dla zabawek. Natomiast jej oznakowanie w zakresie wskazania kategorii wiekowej nie jest zgodne z punktem 1 normy PN-EN 71-1:2006 „Bezpieczeństwo zabawek. Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne” ponieważ zabawka jest przeznaczona dla dzieci najmłodszych.

- zabawkę telefon

Przeprowadzone badania wykazały, że zabawka nie jest zgodna z § 7.1 rozporządzenia MGP i PS z dnia 14.11.2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz.U. Nr 210 z 2003 r., poz. 2045) oraz z punktem 4.20.a normy PN-EN 71-1:2006 „Bezpieczeństwo zabawek. Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne” z uwagi na przekroczony dopuszczalny poziom ciśnienia akustycznego emisji oraz § 21.1 rozporządzenia jw. oraz punktem 7.4 normy PN-EN 50088:1999 z uwagi na brak informacji, że nie należy mieszać ze sobą różnych typów baterii lub nowych i używanych.

- zabawkę pluszową

Przeprowadzone badania wykazały, że zabawka jest zgodna z rozporządzeniem MGP i PS z dnia 14.11.2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz.U. Nr 210 z 2003 r., poz. 2045) natomiast jej oznakowanie w zakresie wskazania kategorii wiekowej nie jest zgodne z punktem 1 normy PN-EN 71-1:2006 „Bezpieczeństwo zabawek. Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne” ponieważ zabawka jest przeznaczona dla dzieci najmłodszych.

 

 

 

- zabawkę maskotka

Przeprowadzone badania wykazały, że zabawka jest zgodna w zakresie wykonanych badań z rozporządzeniem MGP i PS z dnia 14.11.2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz.U. Nr 210 z 2003 r., poz. 2045) oraz z normą PN-EN 71-1:2006.

- zabawkę na kółkach do ciągania (słoń)

Przeprowadzone badania wykazały, że zabawka nie jest zgodna z § 9 rozporządzenia MGP i PS z dnia 14.11.2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz.U. Nr 210 z 2003 r., poz. 2045) z uwagi na obecność małego elementu (klocek), § 9.2 rozporządzenia jw. z uwagi na zawyżoną swobodną długość linki oraz normą PN-EN 71-1:2006 „Bezpieczeństwo zabawek. Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne”: punktem 5.1 z uwagi na obecność małego elementu i z punktem 5.4.b z uwagi na zawyżoną długość linki jw.

Ww. zabawka wg Raportu PKN PKN-CEN/CR 14379:2007 „Klasyfikacja zabawek. Wytyczne” jest przeznaczona dla dzieci poniżej 36 miesięcy.

 

 

- zabawka muzyczna

 

Przeprowadzone badania wykazały, że zabawka nie jest zgodna z § 9.2 rozporządzenia MGP i PS z dnia 14.11.2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz.U. Nr 210 z 2003 r., poz. 2045) oraz z punktem 5.4.b normy PN-EN 71-1:2006 „Bezpieczeństwo zabawek. Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne” z uwagi na zawyżoną swobodną długość linki. Ponadto badana zabawka wg Raportu PKN PKN-CEN/CR14379:2007 Klasyfikacja zabawek. Wytyczne, badana zabawka jest przeznaczona dla dzieci poniżej 36 miesięcy.

 

Nie wydano decyzji zakazujących dalszego przekazywania zabawki użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy z uwagi na fakt że:

1) zabawka telefon - w dniu pobierania próbki produktu do badań były 2 sztuki, z których jedną zabezpieczono jako próbkę kontrolną,

2) zabawka na kółkach do ciągania (słoń) - w sklepie znajdowała się 1 sztuka, którą pobrano do badań laboratoryjnych,

3) zabawka muzyczna - w sklepie znajdowała się 1 sztuka, którą pobrano do badań laboratoryjnych.

 

6. Przestrzeganie przepisów zawartych w art. 7 i 7a ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999 z późn. zm.)

 

Badaniem w tym zakresie objęto wszystkie 59 partii zabawek, wartości 5.770,98 zł, z czego u  Pawła Janickiego zakwestionowano partię zabawki pluszowej przedstawiającej kota - ze względu na umieszczenie w obcej wersji językowej ostrzeżenia istotnego dla konsumenta o treści: „nadaje się dla dzieci najmłodszych po usunięciu drobnych ozdobnych elementów (obroży, okularów i plastikowej plakietki)”.

 

Do importera w Warszawie skierowano wystąpienie pokontrolne o dostosowanie oznaczeń na zabawce do obowiązujących przepisów. Do dnia sporządzania niniejszej informacji nie otrzymano odpowiedzi.

 

7. Inne zagadnienia

 

Kontrolowani przedsiębiorcy prowadzili działalność gospodarczą zgodnie z wpisem w KRS
lub w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej za wyjątkiem
dwóch przedsiębiorców, u których stwierdzono, że zapisy w obu zaświadczeniach nie były zgodne z przepisami rozporządzenia w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) ze względu na:

 • brak w zaświadczeniu pozycji dotyczącej prowadzonej sprzedaży detalicznej w miejscu stałym. Wymieniona pozycja dotyczyła sprzedaży detalicznej prowadzonej z automatów, z samochodu itp.

 • umieszczenie w zaświadczeniu nie istniejącej w ww. rozporządzeniu pozycji.

Do dwóch ww. przedsiębiorców skierowano wystąpienie w sprawie dostosowania wpisów do faktycznie prowadzonej działalności.

 

Oznaczenie przedsiębiorców było zgodne z obowiązującymi przepisami.

 

Prawidłowość uwidaczniania cen sprawdzono u 6 przedsiębiorców, stwierdzając u dwóch,,nieprawidłowości polegające na braku przy oferowanych do sprzedaży zabawkach wywieszek zawierających informacje wskazujące ceny tych wyrobów, nazwy handlowe, jednostki miary do których odnoszą się ceny, a w przypadku towarów podobnych nazwy producenta i innych informacji umożliwiających identyfikację ceny z towarem.

 

Osoby odpowiedzialne za powyższe nieprawidłowości ukarano mandatami karnymi kredytowanymi po 150,00 zł.

 

U żadnego z kontrolowanych przedsiębiorców nie stwierdzono w sprzedaży zabawek wymienionych w pkt III.5 programu kontroli.

Na wniosek Urzędów Celnych w Szczecinie i w Koszalinie wydano opinie dotyczące 4 partii zabawek wartości 58.866,00 zł wyprodukowanych w Chinach.

 • samochody jednoosobowe jeep z napędem elektrycznym, do kierowania przez dziecko w ilości 39 szt., wartości 19.100,00 zł,

 • samochody jednoosobowe sportowe z napędem elektrycznym, do kierowania przez dziecko w ilości 100 szt., wartości 29.000,00 zł,

 • rowerki trójkołowe z uchwytem do popychania i kontrolowania kierunku jazdy dziecka w ilości 80 szt., wartości 6.320,00 zł.

W wyniku przeprowadzonych oględzin ww. zabawek stwierdzono, że:

 1. oznakowanie 2 partii samochodów wartości 48.100,00 zł było niezgodne z zasadniczymi i innymi wymaganiami dla zabawek ze względu na naruszenie:

 • § 23 ust. 1 i 2 wymagań zasadniczych rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.11.2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. nr 210, poz. 2045) z uwagi na brak ostrzeżenia: „przechowywać zabawkę w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku do 3 lat”, brak pouczenia o następstwach niezachowania środków ostrożności w czasie jazdy, brak w instrukcji zapisu o treści „nie zwierać zacisków zasilania”,

 • § 32 ust. 1 ww. rozporządzenia, z uwagi na brak oznaczenia CE,

 • § 33 ust. 2 ww. rozporządzenia, z uwagi na brak informacji określającej szczególne ryzyko związane z ograniczeniem wiekowym,

 1. oznakowanie partii rowerków wartości 6.320,00 zł było niezgodne z zasadniczymi i innymi wymaganiami dla zabawek oraz przepisami ustawy o języku polskim ze względu na naruszenie:

 • § 26 wymagań zasadniczych ww. rozporządzenia, z uwagi na brak instrukcji użytkowania, brak informacji o konieczności zachowania ostrożności i posiadania specjalnych umiejętności, a także stosowania sprzętu ochronnego,

 • § 32 ust. 1 ww. rozporządzenia, z uwagi na brak oznaczenia CE,

 • § 33 ust. 1 ww. rozporządzenia, z uwagi na brak informacji określającej szczególne ryzyko związane z ograniczeniem wiekowym

 • § 33 ust. 2 ww. rozporządzenia, z uwagi na brak informacji określającej szczególne ryzyko związane z ograniczeniem wiekowym,

 • art. 7 i 7a ustawy z dnia 07.10.1999 r. o języku polskim (Dz. U. nr 90, poz. 999 ze zm.) ze względu na brak informacji w polskiej wersji językowej, iż rower nie jest odpowiedni do jeżdżenia na drogach publicznych.

 1. oznakowanie partii gazilion bańki wartości 4.446,00 zł było niezgodne z zasadniczymi i innymi wymaganiami dla zabawek oraz przepisami ustawy o języku polskim ze względu na naruszenie:

 • § 32 ww. rozporządzenia, z uwagi na brak oznaczenia CE, informacji zawierającej nazwę i adres producenta lub imię i nazwisko jego upoważnionego przedstawiciela albo importera na terytorium wspólnoty Europejskiej, a także informacji o celowości zachowania opakowań, etykiet oraz ulotek, na których zamieszczone są powyższe informacje,

 • § 33 ww. rozporządzenia, z uwagi na brak informacji o jej przeznaczeniu oraz ostrzeżeń, a także krótkiej informacji o szczególnym ryzyku związanym z ograniczeniem wiekowym,

 • art. 7 i 7a ustawy z dnia 07.10.1999 r. o języku polskim (Dz. U. nr 90, poz. 999 ze zm.) ze względu na brak informacji w polskiej wersji językowej dotyczących: nazewnictwa towaru, ostrzeżeń, instrukcji, informacji o właściwościach towaru.

 

 

Wykorzystanie ustaleń kontroli:

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

 • ukarania osób odpowiedzialnych za nieprawidłowości dwoma mandatami karnymi kredytowymi po 150,00 zł za brak przy towarach wywieszek cenowych,

 • skierowania dwóch wystąpień pokontrolnych do przedsiębiorców w sprawie uwidocznienia wywieszek cenowych,

 • skierowania wystąpień do przedsiębiorców w sprawie niezgodności w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji,

 • skierowania 8 wystąpień pokontrolnych do producentów i importerów o dostosowanie oznaczeń na zabawkach do obowiązujących przepisów,

 • skierowania 8 pism o podjęcie dobrowolnych działań

Ustalenia kontroli będą podstawą do:

 • przekazania dwóch informacji do prokuratury w związku z wprowadzeniem do obrotu zabawek nie spełniających zasadniczych wymagań i podjęciem przez importera dobrowolnych działań

 • skierowania zawiadomienia do prokuratury w związku z wprowadzeniem do obrotu wyrobu nie posiadającego oznakowania zgodności (art. 47a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2087 ze zm),

 • skierowania dwóch zawiadomień do prokuratury w związku z wprowadzeniem do obrotu wyrobu niespełniającego zasadniczych wymagań ;

 • wystosowania czterech pism z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do usunięcia stwierdzonych niezgodności.

 

 

Podsumowanie i wnioski

 

Wyniki kontroli w porównaniu do ubiegłego kwartału przedstawiają się bardzo podobnie. Oceniając prawidłowość oznakowania należy stwierdzić, że nadal występuje praktyka umieszczania nieprawdziwych informacji na zabawkach, umieszczenia znaku graficznego ostrzegawczego dotyczącego wieku niezgodnego ze wzorem, niewłaściwego zakwalifikowania zabawki dla grupy wiekowej (przeważnie wyższej niż wynika to z przeznaczenia zabawki), a także zawierania informacji nie odnoszących się do typu danej zabawki (np. odnoszenie się do zawartości odłączalnych małych elementów, których faktycznie zabawka nie posiadała).

Nieprawidłowości dotyczyły również braku bądź nietrwałego umieszczenia oznakowania znakiem CE oraz niezachowania wzoru oznakowania CE.

Importerzy tłumaczą się głównie tym, że nie są w stanie przypilnować właściwego oznaczenia dużej masy wprowadzanego do obrotu towaru. Zwracają również uwagę na to, że przy tak zróżnicowanym imporcie mają trudności z prawidłowym oznakowaniem zabawek. Mają opracowane standardowe etykiety i większość z nich bez zastanowienia oznacza nimi każdy rodzaj zabawki. Część z nich dla bezpieczeństwa kwalifikuje zabawki dla dzieci powyżej 3 lat (mimo że mogą być przeznaczone dla dzieci młodszych) i nie potrafią wskazać szczególnego ryzyka związanego z ograniczeniem wiekowym poza wskazaniem na występowanie małych części (mimo że takie nie występują).

 

Z przeprowadzonego rozeznania wynika, że funkcjonujący przedsiębiorcy jak twierdzą, oferują do sprzedaży sprawdzone w wyniku lat dobrej praktyki zabawki, dobrze się sprzedające, o dobrej jakości. Starają się wprowadzać do obrotu nowości tj. zabawki reklamowane i wytwarzane w najnowszych procesach technologicznych (np. z miękkiego tworzywa sztucznego). W większości dystrybucją i importem zabawek zajmują się ci sami przedsiębiorcy. W ostatnim okresie czasu stwierdzono trzech przedsiębiorców którzy zaczęli importować zabawki z Chin.

Zaobserwowano, że cześć przedsiębiorców którym wskazano nieprawidłowości współpracują z IH i reagują bardzo szybko na nasze wskazania dotyczące nieprawidłowości. Posiadają również dużą wiedzę w zakresie obowiązujących przepisów prawa.

Wyniki kontroli wskazują jednak na wciąż liczne nieprawidłowości, co uzasadnia dalsze prowadzenie kontroli w tym zakresie.

 

 

0x01 graphic

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

10

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariola Cieśla 25-04-2007 13:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wiesław Pucek 25-04-2007
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Wilkosz 16-10-2009 13:58