Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli z zakresu informacji na etykietach wyrobów zawierających lotne związki organiczne

Realizując wytyczne Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ujęte w programie kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie w III kwartale 2019 r. przeprowadził 4 kontrole u przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w Szczecinie, Koszalinie i Dziwnowie.

Kontrolą objęto 4 przedsiębiorców, spośród których:

 • 1 prowadził sprzedaż detaliczną w sklepie wielobranżowych (budowlanym),
 • 3 prowadziło sprzedaż detaliczną w sklepach specjalistycznych z farbami.

Kontroli poddano 12 partii produktów zawierających lotne związki organiczne, do których stosuje się przepisy § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych zawartych w niektórych farbach i lakierach przeznaczonych do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz mieszaninach do odnawiania pojazdów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1353), w tym:

 • 10 partii produktów zaliczonych do grupy farb i lakierów, przeznaczonych do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji, stosowanych do celów dekoracyjnych, funkcjonalnych i ochronnych, z wyłączeniem farb i lakierów
  w aerozolu, w tym: 

- 3 partie farb matowych, z połyskiem mniejszym lub równym 25 jednostkom połysku przy kącie α = 60º, przeznaczone do malowania ścian, sufitów wewnątrz budynków - wymienione w § 3 ust. 1 pkt 1 ppkt a) ww. rozporządzenia,

- 3 partie farb kryjących, tworzących powłokę nieprzezroczystą do malowania wewnętrznych i zewnętrznych elementów wykończenia, okładzin drewna, metalu, tworzywa sztucznego – wymienione w § 3 ust. 1 pkt 1 ppkt d) ww. rozporządzenia,

- 1 partię lakieru przezroczystego przeznaczonego do malowania wewnętrznych lub zewnętrznych elementów wykończeniowych lub do dekoracji i ochrony drewna przed czynnikami atmosferycznymi, zgodnie z Polską Normą przenoszącą normę EN 927-1 dla kategorii półtrwałych - wymienionej w § 3 ust. 1 pkt 1 ppkt e) ww. rozporządzenia,

- 1 partię farby do gruntowania o właściwościach wiążących - wymieniona w  § 3  ust. 1 pkt 1 ppkt h) ww. rozporządzenia,

- 2 partie farby jednoskładnikowej wysokojakościowej, przeznaczonej do uzyskania powłok o specjalnych wymaganiach, takie jak: farby antykorozyjne – wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 1 ppkt i) ww. rozporządzenia;

 • 2 partie produktów zaliczonych do grupy mieszanin do odnawiania pojazdów, przeznaczonych do malowania pojazdów lub ich elementów, mieszanin stosowanych do częściowych napraw, konserwacji i dekoracji pojazdów poza instalacjami produkcyjnymi, w tym:
 • 1 partię szpachli wypełniającej - wymienionej w § 3 ust. 1 pkt 2 ppkt b) ww. rozporządzenia,
 • 1 partię podkładu wypełniającego - wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 2 ppkt c) ww. rozporządzenia.

Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono. Ustalenia kontroli, w odniesieniu do poszczególnych punktów programu, przedstawiają się następująco:

 1. Prawidłowość wprowadzania do obrotu i oznakowania wyrobów

W powyższym zakresie sprawdzeniem objęto 12 partii produktów zawierających lotne związki organiczne w oparciu o przepisy § 5 pkt 1 i 2 ww. rozporządzenia w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych zawartych w niektórych farbach i lakierach przeznaczonych do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz mieszaninach do odnawiania pojazdów.

Opakowania ww. farb oraz mieszanin objętych kontrolą zawierały zgodnie z przepisem § 5 ww. rozporządzenia etykiety z informacjami o:

 • produkcie i dopuszczalnej maksymalnej zawartości LZO w g/l,
 • maksymalnej zawartości LZO w g/l w produkcie gotowym do użytku.

Podane na etykiecie informacje były zgodne z wymaganiami o dopuszczalnej wartości maksymalnej zawartości LZO w g/l w stosunku do danej kategorii produktu, określonej w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia, a także zawierały informacje o maksymalnej zawartości LZO w produkcie gotowym do użytku (nie przekraczały maksymalnych zawartości podanych dla danej kategorii w załączniku nr 1 do powyższego rozporządzenia).

 1. Badania laboratoryjne

Do badań laboratoryjnych na określenie zawartości lotnych związków organicznych (LZO) pobrano farbę jednoskładnikową wysokojakościową do metalu, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 ppkt i) ww. rozporządzenia, stosowaną bezpośrednio na rdzę, kolor czarny.

Badania ww. produktu przeprowadzone w Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników Oddział Farb i Tworzyw w Gliwicach wykazały, że badana próbka pod względem zawartości LZO była zgodna z wymaganiami zawartymi ww. rozporządzeniu i nie przekraczała limitu LZO dla tej kategorii farb.

 

 

Beata Manios - rzecznik Inspekcji Handlowej
w Szczecinie

Tel. 91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Gogacz 12-11-2019 11:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-11-2019
Ostatnia aktualizacja: - 12-11-2019 11:43