Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli bezpieczeństwa zabawek

Cel kontroli: ocena czy zabawki oferowane na rynku polskim spełniają wymagania określone w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek  oraz czy podmioty gospodarcze oferujące zabawki naruszyły obowiązki wynikające z ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku .
Wyniki kontroli:
Tabela 1 – Udział zabawek niezgodnych w podziale na podmioty gospodarcze, które kontrolowano

Rodzaj podmiotu

kontrolowanego

Liczba skontrolowanych

podmiotów danego rodzaju

Liczba

skontrolowanych

zabawek

Liczba

zakwestionowanych zabawek

Procentowy udział zakwestionowanych

zabawek

Uwagi
Producent - - -      -
Importer  1 - -      -  

Dystrybutor -Sprzedawca hurtowy

3 30 15 50%   Nie
Dystrybutor – sklep detaliczny 3 12 7 58%   Nie
Dystrybutor – sklep wielkopowierzchniowy 1 8 8 100%   Nie
                                Razem: 8 50 30 60%   Nie


*W przypadku dystrybutora, w kolumnie „Uwagi” prosimy wpisać czy to pierwszy dystrybutor na terenie Polski
W III kwartale 2019 r. przeprowadzono łącznie 10 kontroli u 8 podmiotów. W dwóch przypadkach ponowne kontrole wynikały z konieczności doręczenia sprawozdań z badań laboratoryjnych (zabawki nie spełniały wymagań ww. rozporządzenia). W jednym przypadku, w związku z negatywnymi wynikami badań, przeprowadzono kontrolę u importera mającego siedzibę na terenie naszego województwa.

Ponadto w IV kw. 2019 r. przeprowadzono dodatkową kontrolę wynikającą z konieczności doręczenia sprawozdania z badań laboratoryjnych (zabawka nie spełniała wymagań ww. rozporządzenia).
Pochodzenie skontrolowanych zabawek:
•    8 partii - Polska
•    2 partia - inne kraje UE
•    40 partii – import (Chiny, USA)
Stwierdzono następujące niezgodności formalne:
PRZYKŁAD:
•    brak informacji umożliwiającej identyfikację zabawki – w 1 przypadku,
•    brak danych producenta – w 2 przypadkach,
•    brak danych importera – w 1 przypadku,
•    nieprawidłowo sporządzonej deklaracji – w 12 przypadkach,
•    brak ostrzeżenia nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat – w 1 przypadku,
•    brak wskazania ryzyka do ostrzeżenia dot. grupy wiekowej – w 3 przypadkach,
•    brak innych ostrzeżeń (zabawki nadmuchiwane, balony i inne) – w 9 przypadkach,
•    brak słowa „Ostrzeżenie” przed znakiem graficznym ostrzegawczym dot. wieku – w 2 przypadkach,
•    brak instrukcji dotyczącej zabawki elektrycznej – w 1 przypadku,
•    wady konstrukcyjne zakwestionowane podczas badań laboratoryjnych – w 7 przypadkach.
Ponadto w 9 przypadkach stwierdzono, ze importerzy/producenci niezasadnie umieścili ostrzeżenie dot. grupy wiekowej (nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat).

Badania laboratoryjne :
Łącznie do badań do laboratoriów UOKiK pobrano 15 zabawek, z czego zakwestionowano 7 zabawek (47 %).
Ponadto, zabawkę pociskową, pobrano do badań w laboratorium „KOMAG” w Gliwicach
(w związku z wejściem w życie nowej normy PN 71-1- laboratorium w Lublinie, nie posiada jeszcze urządzeń pozwalających przebadać zabawki pociskowej wprowadzonej do obrotu po 28.02.2019 r.). Kontrola wynikała ze zgłoszenia konsumenta. Oczekujemy na wyniki badań tej zabawki. W Specjalistycznym Laboratorium Badania Zabawek w Lublinie przeprowadzono łącznie badania 8 próbek zabawek, stwierdzając niezgodności w zakresie konstrukcji, wykonania i zastosowanych materiałów w 5 próbkach (62 % ogółu zbadanych).

PRZYKŁAD:
Najczęściej pojawiające się niezgodności polegały na:
•    pojawieniu się podczas badań małego elementu (odłączyła się plastikowa nakładka
o przekroju kwadratowym) mieszczącego się całkowicie w cylindrze do badania małych części, mogących powodować udławienie lub uduszenie dziecka; dostępne stało się również gładko zaokrąglone, zakończenie metalowej osi, na której osadzony był
ww. element (zabawka pchanka helikopter Art. No. MPG11763, kod kreskowy: 5900368117639),
•    pojawieniu się podczas badań małych elementów (kółka samochodów) mieszczących się całkowicie w cylindrze do badania małych części, mogących powodować udławienie
lub uduszenie dziecka; w trakcie badania powstały dostępne ostre zakończenia oraz pojawiły się metalowe zakończenia o średnicy poniżej 2 mm; obecność ostrych
i metalowych zakończeń może stanowić zagrożenie uszkodzenia (zranienia) ciała (zabawka samochody ART.#. 3689A-4, CAR PLAYSET, kod kreskowy: 5902734395481),
•    pojawieniu się podczas badań małych elementów (3 kulek oraz łącznika) mieszczących się całkowicie w cylindrze do badania małych części, mogących powodować udławienie lub uduszenie dziecka (zabawka pchanka kółko Art. No. MPH66193, kod kreskowy: 5900368661934),
•    pojawieniu się podczas badań małych elementów (odłączyły się od pyszczka małpki oczy i nos) mieszczących się całkowicie w cylindrze do badania małych części, mogących powodować udławienie lub uduszenie dziecka (małpka pluszowa, kod kreskowy 597773985204, numer serii Z4799-Z4799-1951),
•    zastosowaniu w zabawce zbyt długiej linki ze swobodnym końcem (ogon małpki), długość linki ze swobodnym końcem wynosiła 310 mm podczas gdy dla zabawek przeznaczonych dla dzieci poniżej 18 miesiąca życia długość linek i łańcuchów z jednym swobodnym końcem (z wyłączeniem zabawek do pociągania) nie może przekraczać 300 mm. Powyższe stanowi ryzyko zadzierzgnięcia jej na szyi dziecka i uduszenia dziecka (małpka pluszowa, kod kreskowy 597773985204, numer serii Z4799-Z4799-1951),
•    przekroczeniu dopuszczalnego poziomu ciśnienia akustycznego emisji, skorygowanego charakterystyką A z pomiaru za pomocą miernika z zastosowaniem ważenia czasu F, LpA max (wartość zgodnie z wymaganiami do 80 dB - wynik badania 81,73 dB), co może stwarzać ryzyko uszkodzenia słuchu (zabawka pchanka helikopter Art. No. MPG11763, kod kreskowy: 5900368117639),
•    zaniżonej grubości folii opakowania zabawki, co może stwarzać ryzyko uduszenia (zabawka pchanka helikopter Art. No. MPG11763, kod kreskowy: 5900368117639),
•    przekroczeniu dopuszczalnego stosunku masy do współczynnika sprężystości k, piłki
jo-jo (wynik badania 4,54 /wartość zgodna z wymaganiami do 2,2/), co może stwarzać ryzyko uduszenia użytkownika (dziecka) wskutek owinięcia się wokół szyi (zabawka piłka jeżyk z uchwytem (jo-jo świecące) ITEM NO. 00-57941, mix kolorów, kod kreskowy: 5906160157941).

W Specjalistycznym Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej w Łodzi przeprowadzono łącznie 7 badań zabawek pod kątem występowania niedozwolonych substancji chemicznych. I tak w zakresie:  

  • obecności ftalanów zbadano 6 zabawek, z czego w 2 stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego stężenia ftalanów (33 % zbadanych),
  • obecności TCEP/TCPP/TDCP zbadano 1 zabawkę, nie stwierdzając ich w zabawce.

W przypadku dwóch zakwestionowanych zabawek stwierdzono obecność ftalanu bis (2-etyloheksylu) (DEPH). Wykryte stężenie wynosiło 22,6 % przy niepewności wyniku 3,7 % oraz 17,4 % przy niepewności wyniku 2,8 %. Wartość zgodna z wymaganiami może wynosić nie więcej niż 0,1 %. Obecność ftalanu stwierdzono w wentylach zabawek kół do pływania (DONUT /pączek/, kod kreskowy 5907714487736 oraz WATERMELON /arbuz/, kod kreskowy 5907714487668).

Działania Inspekcji Handlowej: w przypadku niezgodności formalnych inspektorzy wzywali przedsiębiorców do podjęcia dobrowolnych działań naprawczych łącznie 11 razy (w odniesieniu do 18 zabawek). W 5 przypadkach podmioty gospodarcze (importerzy) podjęły działania w odniesieniu do 9 zabawek. W 6 przypadkach podmioty gospodarcze (importerzy - 5 i producent- 1) nie udzielili jeszcze odpowiedzi w sprawie 9 zabawek. Ponadto w 4 przypadkach (dotyczy 4 zabawek) dystrybutorzy otrzymali pisma informacyjne (dotyczy nieprawidłowości - niezasadnego umieszczenia ostrzeżenia dot. grupy wiekowej nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat). W jednym przypadku otrzymano odpowiedź od dystrybutora, jednakże ww. nie zgodził się z ustaleniami inspektorów (zakwestionowano grupę wiekową określoną dla zabawki piłka plażowa). Przesłano pismo ponownie. Dystrybutor przesłał kolejną odpowiedź, z której wynika, że nadal nie zgadzają się z naszymi argumentami. W związku z powyższym do Spółki skierowane zostanie ponownie pismo.
W pozostałych przypadkach oczekujemy na udzielenie odpowiedzi.
Inspektorzy IH skierowali do Prezesa UOKiK 3 pisma przekazujące akta kontroli z wnioskiem o wszczęcie postępowania administracyjnego, które obejmowały łącznie 7 zabawek.


Beata Manios - rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 91 4225239 wew. 36

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Gogacz 12-11-2019 09:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-11-2019
Ostatnia aktualizacja: Beata Gogacz 12-11-2019 10:15