Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli bezpieczeństwa wskaźników laserowych

Realizując program kontroli inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie wraz z Delegaturą w Koszalinie w I kwartale 2010 r. przeprowadzili 5 kontroli u przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą wskaźników laserowych, w tym3 w hurtowni, 1 w punkcie sprzedaży detalicznej oraz 1 importera. Celem kontroli było sprawdzenie, czy wprowadzone do obrotu lasery spełniają wymagania bezpieczeństwa zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275 z późn. zm.), a  także wyeliminowanie z rynku wyrobów niezgodnych z tymi wymaganiami.

 

Kontrolą objęto przedsiębiorców w Szczecinie, Koszalinie, Szczecinku.

 

Nieprawidłowości odnotowano u 4 kontrolowanych przedsiębiorców. Podczas przeprowadzonych kontroli do badań laboratoryjnych nie pobrano wskaźników laserowych.

 

 

Kontrolą w zakresie spełniania zasad bezpieczeństwa określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów objęto 12partii wskaźników laserowych, w tym:

 

-      10partii importowanych z Chin,

-      2 partie wyprodukowane w Niemczech.

 

Spośród zbadanych 12partiiwskaźników laserowych, z powodu nieprawidłowości zakwestionowano 7partii wskaźników laserowych, w tym:

-      5 partii importowanych z Chin,

-      2 partie wyprodukowane w Niemczech.

 

Ustalenia kontroli, w odniesieniu do poszczególnych punktów programu, przedstawiają się następująco:

 

1.     Ogólne bezpieczeństwo wskaźników laserowych

 

Oceny bezpieczeństwa wskaźników laserowych dokonano w trakcie badań organoleptycznych zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów.  Przy ocenie uwzględniano cechy produktów takie jak opakowanie, instrukcję montażu i uruchomienia, ewentualnie instrukcje konserwacji; wygląd produktu, jego oznakowanie, ostrzeżenia i instrukcje dotyczące jego użytkowania oraz wszelkie inne wskazówki lub informacje dotyczące produktu oraz kategorie konsumentów narażonych na niebezpieczeństwo w związku z używaniem produktu. Przy ocenie posiłkowano się wymaganiami określonymi w normie PN-EN 60825-1:2005 „Bezpieczeństwo urządzeń laserowych – Część 1: Klasyfikacja sprzętu i wymagania.”. Kontroli poddano następujące wyroby:

 

Hurtownia w Szczecinie:

-        partia LASER LED 113  2 w 1 latarka diodowa + laser MacTronic o kodzie kreskowym: 5907596103816, w ilości 13 szt., wyprodukowana w Chinach,

-        partia  LASER LED 114 d  4 w 1 laser, latarka diodowa, długopis, wskaźnik teleskopowy MacTronic o kodzie kreskowy: 5907596103823, w ilości 15 szt.,wyprodukowana w Chinach,

 

importer w Szczecinie:

-        partia pilota prezentacyjnego V809  z wbudowanym wyświetlaczem LCD, wskaźnikiem laserowym, funkcjonalnością myszy Interactive, bez kodu kreskowego, w ilości 18 szt.,  wyprodukowanych w Chinach,

-        partia MULTI-PREZENTERA V820 Pilot prezentacyjny ze wskaźnikiem laserowym
i funkcją myszy, wbudowana pamięć 2 GB Interactive, bez kodu kreskowego, w ilości  41 szt., wyprodukowana w Chinach,

 

sklep w Szczecinie:

-        partia LASER LED 113 2 w 1 latarka diodowa + laser  MacTronic o kodzie kreskowym: 5907596103816, w ilości 46 szt., wyprodukowana w Chinach,

-        partialaserowego wskaźnika punktowego HAMA LP 15, o kodzie kreskowym: 400724903531, w ilości 4 szt., wyprodukowana w Niemczech,

-        partia prezenter radiowy USB ze wskaźnikiem laserowym KÖNIG COMPUTER CMP PRESENT 30, o kodzie kreskowym: 5412810086313, w ilości 2 szt., wyprodukowana w Niemczech,   

 

hurtownia w Koszalinie:

-        partia wskaźników laserowych 4-funkcyjnych w kształcie długopisu (laser, długopis, lampka LED, rysik PDA) S/N:2007, 1011471, w ilości 1 szt., wyprodukowana w Chinach, 

-        partia wskaźników laserowych w obudowie w kształcie długopisu „LASER POINTER 100” 0817657, w ilości 1 szt., wyprodukowana w Chinach,

-        partia urządzeń laserowych ze wskaźnikiem laserowym model 33374, S/N:0948A0138, N1368, w ilości 1 szt., wyprodukowana w Chinach,

 

hurtownia w Szczecinku:

-        partia wskaźników laserowych 4-funkcyjnych w kształcie długopisu (laser, długopis, lampka LED, rysik PDA) S/N:2007, 1013159, w ilości 2 szt., wyprodukowana w Chinach,

-        partia wskaźników laserowych „P1 POINT”, nr 1902388, w ilości 3 szt.,  wyprodukowana w Chinach,

 

 

W przypadku 5 partii wskaźników laserowych na opakowaniuzadeklarowano zgodność wyrobów z ww. normą. Dotyczyło to:

 

Hurtownia w Szczecinie:

-        partii LASER LED 113  2 w 1 latarka diodowa + laser MacTronic o kodzie kreskowym: 5907596103816, w ilości 13 szt., wyprodukowanej w Chinach,

-        partii  LASER LED 114 d  4 w 1 laser, latarka diodowa, długopis, wskaźnik teleskopowy MacTronic o kodzie kreskowy: 5907596103823, w ilości 15 szt., wyprodukowanej w Chinach,

 

importer w Szczecinie:

-        partii MULTI-PREZENTERA V820 Pilot prezentacyjny ze wskaźnikiem laserowym
i funkcją myszy, wbudowana pamięć 2 GB Interactive, bez kodu kreskowego, w ilości 41 szt., wyprodukowanej w Chinach,

 

sklep w Szczecinie:

-        partii LASER LED 113 2 w 1 latarka diodowa + laser  MacTronic o kodzie kreskowym: 5907596103816, w ilości 46 szt., wyprodukowanej w Chinach,

 

hurtownia w Szczecinku:

-        partii wskaźników laserowych „P1 POINT”, nr 1902388, w ilości 3 szt.,  wyprodukowanej w Chinach,

 

1.1            Oznakowanie

 

Kontroli w zakresie prawidłowości oznakowania poddano 12partiiwskaźników laserowych.

 

Zakwestionowano 2 partie wskaźników laserowych, z uwagi na nie spełnienie  wymagań bezpieczeństwa zawartych w rozdziale 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów - brak ostrzeżeń i instrukcji. Dotyczyło to przedsiębiorcy:

 

Sklep w Szczecinie:

-        partia laserowego wskaźnika punktowego HAMA LP 15, o kodzie kreskowym: 400724903531, w ilości 4 szt., wyprodukowana w Niemczech, – produkt zakwestionowano z uwagi na nie dołączenie ostrzeżeń w języku polskim oraz instrukcji dotyczących jego użytkowania oraz wszelkich innych wskazówek lub informacji dotyczących produktu;

-        partiaprezenter radiowy USB ze wskaźnikiem laserowym KÖNIG COMPUTER CMP PRESENT 30, o kodzie kreskowym: 5412810086313, w ilości 2 szt.,  wyprodukowana w Niemczech –  produkty zakwestionowano z uwagi na nie dołączenie ostrzeżeń i instrukcji w polskiej wersji językowej dotyczących jego użytkowania oraz wszelkich innych wskazówek lub informacji dotyczących produktu.

 

W związku z powyższym uznano, że ww. produkty w określonych warunkach mogą stwarzać zagrożenie.

W przypadku ww. wskaźników laserowych, kontrolowany przedsiębiorca poinformował o stwierdzonych nieprawidłowościach dystrybutorów produktów. W związku z tym,
że nie otrzymał on poprawionych etykiet do czasu zakończenia kontroli, wycofał z obrotu handlowego laserowe wskaźniki punktowe HAMA LP 15. W przypadku prezentera radiowego USB ze wskaźnikiem laserowym KÖNIG COMPUTER CMP PRESENT 30, partia liczyła tylko 2 sztuki, które zostały zabezpieczone jako próbka kontrolna produktu oraz próbka rozjemcza.
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami do dystrybutorów zostały skierowane pisma z wnioskami o usunięcie nieprawidłowości z powiadomieniem Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej w Poznaniu oraz Warszawie.

 

W przypadku Pilota prezentacyjnego V809 nie zadeklarowano zgodności z normą PN-EN 60825-1:2005 „Bezpieczeństwo urządzeń laserowych – Część 1: Klasyfikacja sprzętu
i wymagania.”. W toku badań organoleptycznych stwierdzono, iż ww. laser w oznaczeniach
na żółtym tle miał umieszczone wyłącznie ostrzeżenia sporządzone w obcej wersji językowej „LASER RADIATION DO NOT STARE INTO BEAM CLASS 2 LASER PRODUCT”, jednak bezpośrednio obok umieszczono tłumaczenie na język polski, które dodatkowo oznaczono wykrzyknikiem w trójkącie o żółtym tle. Nie podano również symbolu – znaku zagrożenia (na żółtym tle). Jednakże informacje zawarte na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi były precyzyjne i opisujące możliwość wystąpienia zagrożenia. W  przypadku Multi Prezentera V820  zadeklarowano zgodność wyrobu z  normą PN-EN 60825-1:2005 „Bezpieczeństwo urządzeń laserowych – Część 1: Klasyfikacja sprzętu i wymagania.”. W toku badań stwierdzono, że na opakowaniu na żółtym tle umieszczono wyłącznie ostrzeżenia sporządzone w obcej wersji językowej, jednak bezpośrednio obok umieszczono tłumaczenie na język polski, które dodatkowo oznaczono wykrzyknikiem w trójkącie o żółtym tle. W instrukcji podano symbol  –  znak zagrożenia (na białym tle), ale nie jak winno być na żółtym tle. Powyższe narusza wymaganiapkt 5.1 i pkt 5.3 normy PN 60825-1:2005 „Bezpieczeństwo urządzeń laserowych. Część 1: Klasyfikacja sprzętu, wymagania i przewodnik użytkownika.”.Nie mniej jednak informacje zawarte na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi były precyzyjne i opisujące możliwość wystąpienia zagrożenia.

W związku z powyższym uznano, że brak jest podstaw do stwierdzenia, że ww. produkty
w określonych warunkach mogą stwarzać zagrożenie, zatem spełniają wymagania określone
w rozdziale 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów w zakresie przeprowadzonych badań.

 

W przypadku ww. wskaźników laserowych importer w trakcie kontroli podjął działania w zakresie poprawy oznaczeń (ostrzeżeń).

 

Wszystkie poddane kontroli wskaźniki laserowe producenci zakwalifikowali do konkretnej klasy bezpieczeństwa. I tak:

 

Hurtownia w Szczecinie:

-        LASER LED 113  2 w 1 latarka diodowa + laser MacTronic o kodzie kreskowym: 5907596103816, w ilości 13 szt., wyprodukowany w Chinach - zakwalifikowany został do klasy 3R,

-        LASER LED 114 d  4 w 1 laser, latarka diodowa, długopis, wskaźnik teleskopowy MacTronic o kodzie kreskowy: 5907596103823, w ilości 15 szt., wyprodukowany w Chinach - zakwalifikowany został do klasy 3R,

 

Importer w Szczecinie:

-        pilot prezentacyjny V809  z wbudowanym wyświetlaczem LCD, wskaźnikiem laserowym, funkcjonalnością myszy Interactive, bez kodu kreskowego, w ilości 18 szt.,  wyprodukowany w Chinach – zakwalifikowany do klasy 2,

-        MULTI-PREZENTERA V820 Pilot prezentacyjny ze wskaźnikiem laserowym
i funkcją myszy, wbudowana pamięć 2 GB Interactive, bez kodu kreskowego, w ilości  41 szt., wyprodukowany w Chinach - zakwalifikowany do klasy 2,

 

Sklep w Szczecinie:

-        LASER LED 113 2 w 1 latarka diodowa + laser  MacTronic o kodzie kreskowym: 5907596103816, w ilości 46 szt., wyprodukowany w Chinach, - zakwalifikowany został do klasy 3R,

-        laserowy wskaźnik punktowy HAMA LP 15, o kodzie kreskowym: 400724903531,
w ilości 4 szt., wyprodukowany w Niemczech – zakwalifikowany do klasy 2,

-        prezenter radiowy USB ze wskaźnikiem laserowym KÖNIG COMPUTER CMP PRESENT 30, o kodzie kreskowym: 5412810086313, w ilości 2 szt., wyprodukowany w Niemczech – zakwalifikowany do klasy 2,

 

hurtownia w Koszalinie:

-        wskaźnik laserowy 4-funkcyjny w kształcie długopisu (laser, długopis, lampka LED, rysik PDA) S/N:2007, 1011471, w ilości 1 szt., wyprodukowany
w Chinach, – zakwalifikowany do klasy 2,

-        wskaźnik laserowy w obudowie w kształcie długopisu „LASER POINTER 100” 0817657, w ilości 1 szt., wyprodukowany w Chinach - zakwalifikowany do klasy 2,

-        urządzenie laserowe ze wskaźnikiem laserowym model 33374, S/N:0948A0138, N1368, w ilości 1 szt., wyprodukowane w Chinach - zakwalifikowane do klasy 2,

 

hurtownia w Szczecinku:

-       wskaźnik laserowy 4-funkcyjny w kształcie długopisu (laser, długopis, lampka LED, rysik PDA) S/N:2007, 1013159, w ilości 2 szt., wyprodukowany w Chinach - zakwalifikowany do klasy 2,

-        wskaźnik laserowy „P1 POINT”, nr 1902388, w ilości 3 szt., wyprodukowany w Chinach - zakwalifikowany do klasy 2.

 

Wszystkie urządzenia laserowe miały na opakowaniach etykiety zawierające informacje o klasie, do jakiej urządzenie zostało zakwalifikowane. Jednakże w przypadku 2 partii produktów, tj. laserowego wskaźnika punktowego HAMA LP 15 i prezentera radiowego USB ze wskaźnikiem laserowym KÖNIG COMPUTER CMP PRESENT 30 informacja ta została podana w obcej wersji językowej. Szczegóły w punkcie 3.1. niniejszej informacji. Obramowania etykiet były czarne na żółtym tle.

 

Ponadto na opakowaniach umieszczono znak zagrożenia (trójkąt z czarnym obramowaniem
i żółtym tłem). Symbolu zagrożenia nie podano jedynie w przypadku pilota prezentacyjnego V809  z wbudowanym wyświetlaczem LCD, wskaźnikiem laserowym, funkcjonalnością myszy Interactive, natomiast w przypadku MULTI-PREZENTERA V820 Pilot prezentacyjny ze wskaźnikiem laserowym i funkcją myszy, wbudowana pamięć 2 GB Interactive ww. symbol został przedstawiony z obramowaniem czarnym na białym tle.

 

 

2.     Ogólne bezpieczeństwo wskaźników laserowych - badania laboratoryjne

 

Do badań laboratoryjnych nie pobrano wskaźników laserowych. Poddane kontroli wskaźniki laserowe nie budziły wątpliwości w zakresie spełnienia wymagań bezpieczeństwa (konstrukcja, zakwalifikowanie lasera do konkretnej klasy).

 

 

3.     Dodatkowe zagadnienia kontroli

 

3.1.                                                      Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim

 

Kontroli w zakresie prawidłowości oznakowania poddano 12partiiwskaźników laserowych.

 

Zakwestionowano 2 partie wskaźników laserowych z uwagi na:

 

MEDIAMARKT POLSKA Sp. z o.o. Szczecin Spółka Komandytowa:

-        partia laserowego wskaźnika punktowego HAMA LP 15, o kodzie kreskowym: 400724903531, w ilości 4 szt., wyprodukowana w Niemczech – nie dołączenie ostrzeżeń w języku polskim, klasa bezpieczeństwa lasera podana w języku obcym: CLASS 2 LASER PRODUCT

-        partiaprezenter radiowy USB ze wskaźnikiem laserowym KÖNIG COMPUTER CMP PRESENT 30, o kodzie kreskowym: 5412810086313, w ilości 2 szt., wyprodukowana w Niemczech –  nie dołączenie ostrzeżeń i instrukcji w polskiej wersji językowej dotyczących jej użytkowania, klasa bezpieczeństwa lasera podana
w języku obcym: CLASS 2 LASER PRODUCT

 

 

3.2.                                                      Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
        o swobodzie działalności gospodarczej

 

Kontroli w zakresie prawidłowości oznakowania poddano 12partiiwskaźników laserowych. Nieprawidłowościstwierdzono w przypadku 3 partii:

 

Hurtownia w Koszalinie:

-        partia wskaźników laserowych 4-funkcyjnych w kształcie długopisu (laser, długopis, lampka LED, rysik PDA) S/N:2007, 1011471, w ilości 1 szt., wyprodukowana w Chinach,

-        partia wskaźników laserowych w obudowie w kształcie długopisu „LASER POINTER 100” 0817657, w ilości 1 szt., wyprodukowana w Chinach,

-        partia urządzeń laserowych ze wskaźnikiem laserowym model 33374, S/N:0948A0138, N1368, w ilości 1 szt., wyprodukowana w Chinach,

 

Produkty oznakowane były niezgodnie z art. 20 ust. 1 pkt  1 ww. ustawy - w przypadku dwóch pierwszych brak było informacji o firmie i adresie przedsiębiorcy wprowadzającego produkt
do obrotu na terenie Rzeczpospolitej, w  przypadku produktu trzeciego nie podano pełnej firmy przedsiębiorcy wprowadzającego produkt do obrotu na terenie Rzeczpospolitej. Kwestionowane wyroby zostały wycofane z obrotu handlowego przez przedsiębiorcę, poprawiono ich oznakowanie i ponownie wprowadzono do obrotu. Powyższe skutkuje odpowiedzialnością z art. 136 § 2 ustawy z dnia 20 maja 197 r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U. z 2007, Nr 151, poz. 1219). Osobę odpowiedzialną ukarano mandatem karnym kredytowanym w wysokości 100,00 zł

 

3.3.                                                                         Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego

 

Karty gwarancyjne dołączano do następujących produktów:

 

Hurtownia w Koszalinie:

-        partia wskaźników laserowych 4-funkcyjnych w kształcie długopisu (laser, długopis, lampka LED, rysik PDA) S/N:2007, 1011471, w ilości 1 szt., wyprodukowana w Chinach,

-        partia wskaźników laserowych w obudowie w kształcie długopisu „LASER POINTER 100” 0817657, w ilości 1 szt., wyprodukowana w Chinach,

 

 

hurtownia w Szczecinku:

-        partia wskaźników laserowych 4-funkcyjnych w kształcie długopisu (laser, długopis, lampka LED, rysik PDA) S/N:2007, 1013159, w ilości 2 szt., wyprodukowana w Chinach,

-        partia wskaźników laserowych „P1 POINT”, nr 1902388, w ilości 3 szt., wyprodukowana w Chinach,

Stwierdzono, że  w dokumentach gwarancyjnych brak było: pełnej informacji o obowiązkach gwaranta i uprawnieniach kupującego, stwierdzenia, że gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego, wynikających  z niezgodności towaru z umową, nie wskazano zasięgu terytorialnego ochrony gwarancyjnej.
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami do gwaranta zostanie przesłane pismo z informacją o stwierdzonych nieprawidłowościach i wnioskiem o ich usunięcie.

 

 

3.4.                                   Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2001 r.
       o cenach oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży

 

Przestrzeganie ww. przepisów sprawdzono w przypadku dwóch przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną, tj. sklep w Szczecinie oraz. Hurtownia w Koszalinie. Nieprawidłowości stwierdzono u przedsiębiorcy Koszalinie, tj. towarów nie opatrzono wywieszkami zawierającymi informacje wskazujące nazwy towarów, ich ceny oraz jednostki miar, do których odnoszą się uwidocznione ceny. Powyższe narusza § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia i skutkuje odpowiedzialnością z art. 137 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U. z 2007, Nr 151, poz. 1219). Osobę odpowiedzialną ukarano mandatem karnym kredytowanym w wysokości 100,00 zł.

 

W trakcie kontroli sprawdzono również legalność prowadzonej działalności. Przedsiębiorcy  zgłosili prowadzenie działalności do Krajowego Rejestru Sądowego bądź do ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku przedsiębiorcy w Koszalinie stwierdzono, że w odpisie aktualnym z Rejestru przedsiębiorców w KRS, w dziale 3 zawierającym określenie przedmiotu działalności podano klasyfikację PKD z 2004 r. obowiązującą do 31.12.2009r., a nie jak powinno być zgodnie z klasyfikacją wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24.12.2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności.

 

Wykorzystanie ustaleń kontroli:

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

1)      nałożenia 1 mandatu karnego kredytowanego z za art. 136 § 2 i art. 137 § 1 kw
w wysokości 100,00 zł,

 

Ustalenia kontroli dały podstawę do:

1)                  skierowania 2 pism z wnioskami o usunięcie nieprawidłowości do dystrybutorów zakwestionowanych wskaźników laserowych, z powiadomieniem właściwych terenowo WIIH,

2)                  skierowania pisma do dystrybutora laserów o stwierdzonych nieprawidłowościach
w zakresie oznaczeń (ustawa o swobodzie działalności gospodarczej),

3)                  skierowania pisma do gwaranta informującego o stwierdzonych nieprawidłowościach
w kartach gwarancyjnych

4)                  skierowania wystąpienia pokontrolnego do kontrolowanego przedsiębiorcy w zakresie uwidocznienia cen zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uaktualnienia wpisu w KRS.

 

Beata Manios - specjalista w Inspekcji Handlowej w Szczecinie (rzecznik w Inspekcji Handlowej w Szczecinie)     Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 10-11-2010 13:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Wilkosz 10-11-2010
Ostatnia aktualizacja: - 10-11-2010 13:43