Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli legalności i rzetelności przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami

Realizując wytyczne Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ujęte w programie kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził w II kwartale 2019 r. 5 kontroli u 5 przedsiębiorców.
Kontrolą objęto przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą jako:
-    rzeczoznawca majątkowy (1 przedsiębiorca),
-    pośrednik nieruchomości (3 przedsiębiorców),
-    zarządca nieruchomościami (1 przedsiębiorca).
Nieprawidłowości stwierdzono u 1 przedsiębiorcy zarządzającego nieruchomościami. Ustalenia kontroli, w odniesieniu do poszczególnych punktów programu, przedstawiają się następująco:
1.    Legalność prowadzonej działalności
Skontrolowani przedsiębiorcy zgłosili prowadzoną działalność do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Prowadzona działalność gospodarcza była zgodnie z zarejestrowanym zakresem.
2.    Rzeczoznawca majątkowy

Kontrolowany    rzeczoznawca    majątkowy był wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych. W czasie kontroli przedsiębiorca okazał ważne obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego, jako spełnienie obowiązku wynikającego z § 2ust. 1 i 4 i § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego. (Dz. U. z 2019 r., poz. 805) w związku z art. 175 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.). Ustalono, że kontrolowany rzeczoznawca archiwizował wykonane operaty szacunkowe tylko w formie elektronicznej. Z wydruku przedmiotowych dokumentów wynikało, że do każdego operatu szacunkowego załączał kopię „Certyfikatu zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego” na sumę gwarantowaną 50 000 euro. Ponadto kontrolowany złożył oświadczenie, że do każdego sporządzonego operatu szacunkowego była załączana kopia aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC.
3.    Pośrednik nieruchomości
Kontrolowani pośrednicy w obrocie nieruchomościami okazali ważne polisy i certyfikaty ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami, jako spełnienie obowiązku wynikającego z § 2 ust. 1 i 2 i § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami (Dz. U. z 2019 r., poz. 804) w związku z art. 181 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.). Polisy opierały na sumę gwarantowaną po 25 000 euro.
Ustalono, że umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami zawierane były przez kontrolowanych przedsiębiorców w formie pisemnej.
W wyniku sprawdzenia ustalono, że przedsiębiorcy załączali do zawieranych umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami kopię aktualnego obowiązkowego dokumentu ubezpieczenia.
4.    Zarządca nieruchomości
Kontrolowany zarządca nieruchomości posiadał ważną „Polisę ubezpieczeniową” obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości, jako spełnienie obowiązku wynikającego z § 2 ust. 1 i 4 i § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości (Dz. U. z 2019 r., poz. 802) w związku z art. 186 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.). Polisa wynosiła równowartość sumy gwarantowanej 50 000 euro.
Jak ustalono, kontrolowany zarządca nieruchomości zawierał umowy o zarządzanie nieruchomością w formie pisemnej. Stwierdzono, że sprawdzone umowy zawierały kopie „Polis ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej”.
Ponadto ustalono, że zarządca nie informował stron z którymi zawarł umowy o zarządzanie nieruchomością o wszelkich zmianach danych zawartych w dokumencie ubezpieczenia i o zawarciu nowej umowy ubezpieczenia oraz nie przekazywał kopii dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego jego kontynuację, co jest niezgodne z art. 186 ust. 3a ww. ustawy. Kontrolowany zgodnie ze złożonym oświadczeniem zobowiązał się do przekazania zleceniodawcom kopii kolejnych umów ubezpieczenia.


Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
                    Tel. 91 4225239 wew. 36

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Gogacz 05-09-2019 08:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-09-2019
Ostatnia aktualizacja: Beata Gogacz 05-09-2019 08:19