Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli legalności i rzetelności działania przedsiębiorców, w szczególności w zakresie przestrzegania przepisów o uwidacznianiu cen oferowanych środków spożywczych oraz wyznaczonych dla nich dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia

Realizując program kontroli UOKiK w zakresie kontroli legalności i rzetelności działania przedsiębiorców, w szczególności w zakresie przestrzegania przepisów o uwidacznianiu cen oferowanych środków spożywczych oraz wyznaczonych dla nich dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził na terenie województwa zachodniopomorskiego łącznie 20 kontroli u 18 przedsiębiorców.
Przedsiębiorców do kontroli wytypowano na podstawie własnego rozeznania oraz uwzględniając zgłoszenia konsumentów.

Kontrolą objęto niżej wymienionych przedsiębiorców:

 • Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie w Szczecinie;
 • Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie w Szczecinie;
 • Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie w Szczecinie;
 • Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie w Szczecinie;
 • Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie w Świnoujściu;
 • Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w Supermarkecie w Szczecinie oraz w sklepie spożywczo-przemysłowym Supermarket w Koszalinie;
 • Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w Markecie w Szczecinie;
 • Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie w Nowogardzie;
 • Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie w Nowogardzie;
 • Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie w Szczecinie;
 • Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie w Szczecinie;
 • Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie w Policach oraz w sklepie spożywczo-przemysłowym w Darłowie;
 • Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie spożywczo-przemysłowym w Koszalinie;
 • Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie spożywczo-przemysłowym w Szczecinku;
 • Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie spożywczo-przemysłowym w Połczynie Zdroju;
 • Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie spożywczo-przemysłowym w Biesiekierzu;
 • Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie spożywczo-przemysłowym w Ustroniu Morskim;
 • Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie spożywczym w Sławnie.

Nieprawidłowości stwierdzono u 17 przedsiębiorców.

Badaniem objęto ogółem 2779 partii środków spożywczych z czego zakwestionowano 521 partii, co stanowi 18,75% zbadanych partii. W zakresie przestrzegania przepisów o uwidacznianiu cen zbadano 2769 partii środków spożywczych, z czego zakwestionowano 508 partii, natomiast pod względem dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia zbadano 2638 partii, z czego zakwestionowano 16 partii.

W układzie tematycznym wyniki kontroli przedstawiały się następująco:

1.    Identyfikacja przedsiębiorcy
W trakcie przeprowadzonych kontroli u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców dokonano identyfikacji przedsiębiorcy zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r., poz. 6192). Identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców dokonano w oparciu o wpis przedsiębiorców do Krajowego Rejestru Sądowego i w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

2.    Rzetelności obsługi konsumentów
W trakcie kontroli u wszystkich przedsiębiorców sprawdzono rzetelność obsługi klientów w zakresie prawidłowości wyliczania i pobierania należności, dokonując zakupu kontrolnego produktów przed rozpoczęciem kontroli. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.
3.    Prawidłowość przekazywania konsumentom informacji o cenach oferowanych produktów
Powyższe zagadnienie sprawdzono w świetle następujących przepisów:

 • ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178);
 • rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług (Dz. U. poz. 2121).

W trakcie przeprowadzonych kontroli zbadano w powyższym zakresie 2769 partii produktów spożywczych, kwestionując 508 partii.


Nieprawidłowości stwierdzono podczas 16 kontroli u niżej wymienionych przedsiębiorców tj.:
a)    przedsiębiorca w Szczecinie- gdzie stwierdzono przy 87 partiach produktów spożywczych w miejscu sprzedaży detalicznej nie uwidoczniono ceny jednostkowej towaru w żaden sposób. Powyższe stanowi naruszenie obowiązków określonych w art. 4 ust. 1 ww. ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług, w związku z § 3 ust. 2 i § 4 ww. rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług. Wysłano wystąpienie do kontrolowanego przedsiębiorcy. Przedsiębiorca udzielił odpowiedzi i poinformował że uchybienia zostały usunięte.
W związku z powyższym wydano decyzję administracyjną z ustawy o cenach nakładając karę pieniężną w wysokości 500,00 zł.

b)    przedsiębiorca w Szczecinie – gdzie stwierdzono, że przy 9 partiach produktów spożywczych cena jednostkowa była nieprawidłowo wyliczona.
W związku z powyższym na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 5 z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2018r. poz. 1930 z późn. zm.) Inspektorzy Inspekcji Handlowej wydali ustne żądanie w zakresie niezwłocznego usunięcia stwierdzonego uchybienia porządkowego, polegającego na nieprawidłowym wyliczeniu cen jednostkowych poprzez uwidocznienie cen jednostkowych poprawnie wyliczonych. Przedsiębiorca wykonał żądanie w toku kontroli.

c)    przedsiębiorca w Szczecinie– gdzie stwierdzono, że przy 4 partiach produktów spożywczych cena jednostkowa była nieprawidłowo wyliczona.
W związku z powyższym na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy o Inspekcji Handlowej Inspektorzy Inspekcji Handlowej wydali ustne żądanie w zakresie niezwłocznego usunięcia stwierdzonego uchybienia porządkowego, polegającego na nieprawidłowym wyliczeniu cen jednostkowych poprzez uwidocznienie cen jednostkowych poprawnie wyliczonych. Przedsiębiorca wykonał żądanie w toku kontroli.

d)    przedsiębiorca w Szczecinie - gdzie stwierdzono, że:

 • przy 7 partiach produktów spożywczych w miejscu sprzedaży detalicznej nie uwidoczniono ceny jednostkowej towaru w żaden sposób.

Powyższe stanowi naruszenie obowiązków określonych w art. 4 ust. 1 ww. ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług, w związku z § 3 ust. 2 i § 4 ww. rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług.

 • przy 9 partiach produktów spożywczych, w miejscu sprzedaży detalicznej w żaden sposób nie uwidoczniono ceny towaru, co stanowi naruszenie obowiązków określonych w art. 4 ust. 1 ww. ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług, w związku z § 3 ww. rozporządzenia w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług.

Ponadto:

 • przy 8 partiach produktów spożywczych cena uwidoczniona przy towarze była niższa od ceny uwidocznionej w kasie.
 • przy 2 partiach produktów spożywczych cena uwidoczniona przy towarze była wyższa od ceny uwidocznionej w kasie.
 • przy 11 partiach cena jednostkowa była nieprawidłowo wyliczona.

W związku z powyższym na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy o Inspekcji Handlowej Inspektorzy Inspekcji Handlowej wydali ustne żądanie w zakresie niezwłocznego usunięcia stwierdzonego uchybienia porządkowego, polegającego na braku uwidocznienia ceny towaru oraz ceny jednostkowej towaru w miejscu ogólnodostępnym, dobrze widocznym dla konsumenta oraz na błędnym wyliczeniu cen jednostkowych, różnic w cenie produktu na wywieszce i w kasie poprzez uwidocznienie cen i cen jednostkowych produktów, uwidocznieniu prawidłowo wyliczonych cen jednostkowych i prawidłowym uwidocznieniu cen towarów zgodnie z aktualnie obowiązującymi w kasie cenami. Przedsiębiorca wykonał żądanie w toku kontroli.
W związku z powyższym wydano decyzję administracyjną z ustawy o cenach nakładając karę pieniężną w wysokości 300,00 zł.

e)    przedsiębiorca, prowadzący działalność w sklepie w Policach – gdzie stwierdzono, że:

 • przy 62 partiach produktów spożywczych, w miejscu sprzedaży detalicznej w żaden sposób nie uwidoczniono ceny towaru, co stanowi naruszenie obowiązków określonych w art. 4 ust. 1 ww. ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług, w związku z § 3 ww. rozporządzenia w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług
 • przy 60 partiach produktów spożywczych nie uwidoczniono ceny jednostkowej towaru, co stanowi naruszenie obowiązków określonych w art. 4 ust. 1 ww. ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług, w związku z § 3 ust. 2 i § 4 ww. rozporządzenia w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług.

Wysłano wystąpienie do kontrolowanego przedsiębiorcy. Przedsiębiorca udzielił odpowiedzi iż uchybienia zostały usunięte.W związku z powyższym zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o cenach zmierzające do nałożenia kary pieniężnej.

Natomiast w sklepie w Darłowie stwierdzono, że:

 • przy 37 partiach produktów spożywczych, w miejscu sprzedaży detalicznej w żaden sposób nie uwidoczniono ceny towaru, co stanowi naruszenie obowiązków określonych w art. 4 ust. 1 ww. ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług, w związku z § 3 ww. rozporządzenia w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług oraz ceny jednostkowej towaru, co stanowi naruszenie obowiązków określonych w art. 4 ust. 1 ww. ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług, w związku z § 3 ust. 2 i § 4 ww. rozporządzenia w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług.

W związku z powyższym na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy o Inspekcji Handlowej Inspektorzy Inspekcji Handlowej wydali ustne żądanie w zakresie niezwłocznego usunięcia stwierdzonego uchybienia porządkowego, polegającego na braku uwidocznienia ceny towaru oraz ceny jednostkowej towaru w miejscu ogólnodostępnym, dobrze widocznym dla konsumenta. Przedsiębiorca wykonał żądanie w toku kontroli. W związku z brakiem uwidocznienia cen i cen jednostkowych zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o cenach zmierzające do nałożenia kary pieniężnej.

f)    przedsiębiorca w Świnoujściu - gdzie stwierdzono, że:

 • przy 24 partiach produktów spożywczych, w miejscu sprzedaży detaliczne w żaden sposób nie uwidoczniono ceny towaru, co stanowi naruszenie obowiązków określonych w art. 4 ust. 1 ww. ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług w związku z § 3 ww. rozporządzenia w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług oraz ceny jednostkowej towaru, co stanowi naruszenie obowiązków określonych w art. 4 ust. 1 ww. ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług w związku z § 3 ust. 2 i § 4 ww. rozporządzenia w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług.

Ponadto:

 • przy 18 partiach produktów spożywczych cena jednostkowa była nieprawidłowo wyliczona.

W związku z powyższym na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy o Inspekcji Handlowej Inspektorzy Inspekcji Handlowej wydali ustne żądanie w zakresie niezwłocznego usunięcia stwierdzonego uchybienia porządkowego, polegającego na nieprawidłowym wyliczeniu cen jednostkowych poprzez uwidocznienie cen jednostkowych poprawnie wyliczonych. Przedsiębiorca wykonał żądanie w toku kontroli. Ponadto wysłano wystąpienie do kontrolowanego przedsiębiorcy w zakresie braku cen i cen jednostkowych. Przedsiębiorca udzielił odpowiedzi iż usunął wszystkie uchybienia. W związku z powyższym wydano decyzję administracyjną z ustawy o cenach nakładając karę pieniężną w wysokości 700,00 zł.

g)    przedsiębiorca w Szczecinie, gdzie stwierdzono, że przy 26 partiach produktów spożywczych cena jednostkowa była nieprawidłowo wyliczona.

W związku z powyższym na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy o Inspekcji Handlowej Inspektorzy Inspekcji Handlowej wydali ustne żądanie w zakresie niezwłocznego usunięcia stwierdzonego uchybienia porządkowego, polegającego na nieprawidłowym wyliczeniu cen jednostkowych poprzez uwidocznienie cen jednostkowych poprawnie wyliczonych. Przedsiębiorca wykonał żądanie w toku kontroli.

h)    przedsiębiorca, prowadzący działalność w Supermarkecie w Szczecinie – gdzie stwierdzono, że przy 16 partiach produktów spożywczych cena jednostkowa była nieprawidłowo wyliczona.

W związku z powyższym na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy o Inspekcji Handlowej Inspektorzy Inspekcji Handlowej wydali ustne żądanie w zakresie niezwłocznego usunięcia stwierdzonego uchybienia porządkowego, polegającego na nieprawidłowym wyliczeniu cen jednostkowych poprzez uwidocznienie cen jednostkowych poprawnie wyliczonych. Przedsiębiorca wykonał żądanie w toku kontroli.

Natomiast w sklepie spożywczo-przemysłowym Supermarket w Koszalinie stwierdzono:

 • przy 27 partiach produktów spożywczych, w miejscu sprzedaży detalicznej w żaden sposób nie uwidoczniono ceny towaru, co stanowi naruszenie obowiązków określonych w art. 4 ust. 1 ww. ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług, w związku z § 3 ww. rozporządzenia w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług oraz przy 16 partiach ceny jednostkowej towaru, co stanowi naruszenie obowiązków określonych w art. 4 ust. 1 ww. ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług, w związku z § 3 ust. 2 i § 4 ww. rozporządzenia w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług.

Przedsiębiorca usunął uchybienie w trakcie kontroli.
W związku z brakiem uwidocznienia cen i cen jednostkowych zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o cenach zmierzające do nałożenia kary pieniężnej.

i)    przedsiębiorca w Szczecinie, gdzie stwierdzono, że:

 • przy 6 partiach produktów spożywczych cena uwidoczniona przy towarze była niższa od ceny uwidocznionej w kasie.
 • przy 2 partiach produktów spożywczych cena uwidoczniona przy towarze była wyższa od ceny uwidocznionej w kasie.
 • przy 20 partiach produktu spożywczego cena jednostkowa była nieprawidłowo wyliczona.

W związku z powyższym na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy o Inspekcji Handlowej Inspektorzy Inspekcji Handlowej wydali ustne żądanie w zakresie niezwłocznego usunięcia stwierdzonego uchybienia porządkowego, polegającego na błędnym wyliczeniu ceny jednostkowej, różnic w cenie produktu na wywieszce i w kasie poprzez uwidocznienie prawidłowo wyliczonej ceny jednostkowej i prawidłowym uwidocznieniu cen towarów zgodnie z aktualnie obowiązującymi w kasie cenami. Przedsiębiorca wykonał żądanie w toku kontroli.

j)    przedsiębiorca w Nowogardzie, gdzie stwierdzono, że przy 25 partiach produktów spożywczych cena jednostkowa była nieprawidłowo wyliczona.

W związku z powyższym na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy o Inspekcji Handlowej Inspektorzy Inspekcji Handlowej wydali ustne żądanie w zakresie niezwłocznego usunięcia stwierdzonego uchybienia porządkowego, polegającego na nieprawidłowym wyliczeniu cen jednostkowych poprzez uwidocznienie cen jednostkowych poprawnie wyliczonych. Przedsiębiorca wykonał żądanie w toku kontroli.

k)    przedsiębiorca w Nowogardzie, gdzie stwierdzono przy 90 partiach produktów spożywczych w miejscu sprzedaży detalicznej nie uwidoczniono ceny jednostkowej towaru w żaden sposób. Powyższe stanowi naruszenie obowiązków określonych w art. 4 ust. 1 ww. ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług, w związku z § 3 ust. 2 i § 4 ww. rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług.

Wysłano wystąpienie do kontrolowanego przedsiębiorcy. Przedsiębiorca udzielił odpowiedzi iż uchybienia zostały usunięte. W związku z powyższym zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne
z ustawy o cenach zmierzające do nałożenia kary pieniężnej.

l)    przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w Koszalinie, gdzie stwierdzono, że:

 • przy 60 partiach produktów spożywczych, w miejscu sprzedaży detalicznej w żaden sposób nie uwidoczniono ceny towaru, co stanowi naruszenie obowiązków określonych w art. 4 ust. 1 ww. ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług, w związku z § 3 ww. rozporządzenia w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług oraz ceny jednostkowej towaru, co stanowi naruszenie obowiązków określonych w art. 4 ust. 1 ww. ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług, w związku z § 3 ust. 2 i § 4 ww. rozporządzenia w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług.

Przedsiębiorca usunął uchybienie w trakcie kontroli.
W związku z brakiem uwidocznienia cen i cen jednostkowych zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o cenach zmierzające do nałożenia kary pieniężnej.

m)     przedsiębiorca w Ustroniu Morskim, gdzie stwierdzono:

 • przy 90 partiach produktów spożywczych w miejscu sprzedaży detalicznej nie uwidoczniono ceny jednostkowej towaru w żaden sposób.

Powyższe stanowi naruszenie obowiązków określonych w art. 4 ust. 1 ww. ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług, w związku z § 3 ust. 2 i § 4 ww. rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług.
W związku z powyższym na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy o Inspekcji Handlowej Inspektorzy Inspekcji Handlowej wydali ustne żądanie w zakresie niezwłocznego usunięcia stwierdzonego uchybienia porządkowego, polegającego na braku uwidocznienia ceny jednostkowej towaru w miejscu ogólnodostępnym, dobrze widocznym dla konsumenta poprzez ich uwidocznienie. Przedsiębiorca wykonał żądanie w toku kontroli.
W związku z brakiem uwidocznienia cen jednostkowych zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o cenach zmierzające do nałożenia kary pieniężnej.

n)    przedsiębiorca w Szczecinku, gdzie stwierdzono, że przy 3 wyrobach pakowanych ceny uwidocznione na wywieszkach były niezgodne z cenami odczytanymi (na podstawie kodów kreskowych umieszczonych na produktach) w kasie fiskalnej tj. cena uwidoczniona przy towarze była niższa od ceny uwidocznionej w kasie.

W związku z powyższym na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy o Inspekcji Handlowej Inspektorzy Inspekcji Handlowej wydali ustne żądanie w zakresie niezwłocznego usunięcia stwierdzonego uchybienia porządkowego w zakresie uaktualnienia cen towarów, tak by ceny uwidocznione na wywieszkach były zgodne z cenami zakodowanymi w kasie. Przedsiębiorca wykonał żądanie w toku kontroli.

4.    Przestrzeganie aktualności dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia
Przestrzeganie aktualności dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia środków spożywczych sprawdzono u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców. Kontrolą objęto 2638 partii środków spożywczych i zakwestionowano 16 partii pod względem wyznaczonych dla nich dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia u 6 przedsiębiorców tj.:

 • przedsiębiorca w Szczecinie, gdzie stwierdzono w ofercie handlowej 1 rodzaj produktu po dacie minimalnej trwałości.

Za popełnienie wykroczenia jw. osobę odpowiedzialną ukarano mandatem karnym kredytowanym w wysokości 150,00 zł.
Towar przeterminowany decyzją przedsiębiorcy został wycofany z obrotu. O powyższym poinformowano właściwy terytorialnie organ Inspekcji Sanitarnej.

 • przedsiębiorca w Szczecinie, gdzie stwierdzono w ofercie handlowej 2 rodzaje produktów po dacie minimalnej trwałości.

Za popełnienie wykroczenia jw. przedsiębiorcę ukarano mandatem karnym kredytowanym w wysokości 150,00 zł.
Towar przeterminowany decyzją przedsiębiorcy został wycofany z obrotu. O powyższym poinformowano właściwy terytorialnie organ Inspekcji Sanitarnej.

 • przedsiębiorca w Szczecinie, gdzie stwierdzono w ofercie handlowej 6 rodzajów produktów po dacie minimalnej trwałości.

Za popełnienie wykroczenia jw. osobę odpowiedzialną ukarano mandatem karnym kredytowanym w wysokości 250,00 zł.
Towar przeterminowany decyzją przedsiębiorcy został wycofany z obrotu.O powyższym poinformowano właściwy terytorialnie organ Inspekcji Sanitarnej.

 • przedsiębiorca w Koszalinie, gdzie stwierdzono w ofercie handlowej 1 rodzaj produktu po terminie przydatności do spożycia.

Za popełnienie wykroczenia jw. osobę odpowiedzialną ukarano mandatem karnym kredytowanym w wysokości 100,00 zł.
Towar przeterminowany decyzją przedsiębiorcy został wycofany z obrotu. O powyższym poinformowano właściwy terytorialnie organ Inspekcji Sanitarnej.

 • przedsiębiorca w Szczecinie, gdzie stwierdzono w ofercie handlowej 3 rodzaje produktów po terminie przydatności do spożycia.

Za popełnienie wykroczenia jw. przedsiębiorcę ukarano mandatem karnym kredytowanym
w wysokości 300,00 zł.
Towar przeterminowany decyzją przedsiębiorcy został wycofany z obrotu. O powyższym poinformowano właściwy terytorialnie organ Inspekcji Sanitarnej.

 • przedsiębiorca w Sławnie, gdzie stwierdzono w ofercie handlowej 3 rodzaje produktów po dacie minimalnej trwałości.

Za popełnienie wykroczenia jw. przedsiębiorcę ukarano mandatem karnym kredytowanym
w wysokości 200,00 zł.
Towar przeterminowany decyzją przedsiębiorcy został wycofany z obrotu. O powyższym poinformowano właściwy terytorialnie organ Inspekcji Sanitarnej.


Materiały z przeprowadzonych kontroli dały/dadzą podstawę do:

 • wysłania 4 wystąpień pokontrolnych do przedsiębiorców z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień ,udzielono odpowiedzi na wszystkie wystąpienia pokontrolne;
 • wszczęcia 6 postępowań administracyjnych z ustawy o cenach zmierzających do nałożenia kary pieniężnej;
 • wydania 3 decyzji administracyjnych na łączną kwotę 1500zł.;
 • nałożenia 6 mandatów karnych kredytowych o łącznej wysokości 1150 zł.;
 • wydania 11 żądań ustnych na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy o Inspekcji Handlowej w zakresie niezwłocznego usunięcia stwierdzonego uchybienia porządkowego;
 • przesłania 6 informacji do właściwych terytorialnie Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych.


Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
                            Tel. 91 4225239 wew. 36

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dynowska 22-08-2019 09:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-08-2019
Ostatnia aktualizacja: Beata Dynowska 22-08-2019 10:32