Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli bezpieczeństwa zabawek

Termin: I kwartał 2019 rok
Cel kontroli: sprawdzenie i ocena, czy wprowadzone do obrotu zabawki spełniają wymagania określone w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1730 ze zm.) oraz czy podmioty gospodarcze naruszyły obowiązki wynikające z ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku. Zakres podmiotowy kontroli: przeprowadzono 11 planowych kontroli. Kontrolami objęto 7 przedsiębiorców, w tym:

  • 2 sprzedawców hurtowych (2 kontrole planowe + 1 jedna z wynikami badań),
  • 3 placówki sprzedaży detalicznej (3 kontrole planowe + 1 z wynikami badań),
  • 2 sklepy wielkopowierzchniowy (2 kontrole planowe + 2 z wynikami badań).

Zakres przedmiotowy kontroli: skontrolowano 56 zabawek.
Wyniki kontroli: łącznie zakwestionowano 36 zabawek (64,3 proc. ogółu skontrolowanych).
Pochodzenie skontrolowanych zabawek:
•    5 z Polski,
•    7 inne kraje UE,
•    40 import,
•    4 nie ustalono.
Stwierdzono następujące niezgodności formalne:
PRZYKŁADY
•    braku znaku CE – w 2 przypadkach,
•    braku informacji umożliwiającej identyfikację zabawki – w 1 przypadku,
•    braku danych producenta – w 16 przypadkach,
•    braku danych importera – w 4 przypadkach,
•    błędne określenie statusu importera – zamiast „importer” podano „wyprodukowano dla … - w 1 przypadku,
•    brak deklaracji zgodności - w 1 przypadku,
•    nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności – w 16 przypadkach,
•    niezasadne umieszczenie znaku graficznego ostrzegawczego dotyczącego wieku: nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat lub słownie – w 15 przypadkach,
•    brak wskazania ryzyka  - w 5 przypadkach,
•    wskazano nieistniejące ryzyko do ostrzeżenia dotyczącego wieku – w 11 przypadkach,
•    brak słowa OSTRZEŻENIE przed znakiem graficznym ostrzegawczym dotyczącym wieku: nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat lub słownie – w 8 przypadkach,
•    zbędnie podano słowo OSTRZEŻENIE przed znakiem graficznym ostrzegawczym dotyczącym wieku: nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat lub słownie – w 10 przypadkach,
•    brak instrukcji – w 2 przypadkach.
•    niezgodności w sporządzonych instrukcjach – w 1 przypadku.
Badania laboratoryjne :
Łącznie przebadano 14 zabawek (11 planowych i 3 dodatkowe), z czego zakwestionowano 10 zabawek. W Specjalistycznym Laboratorium Badania Zabawek w Lublinie przeprowadzono łącznie badania 11 próbek zabawek (8 próbki planowe i 3 dodatkowe), stwierdzając niezgodności w 10 próbkach (90,9 proc. ogółu zbadanych) w zakresie:
- konstrukcji, wykonania i zastosowanych materiałów - w 9 próbkach,
- oznaczeń zabawki – w 1 próbce.

PRZYKŁADY

Najczęściej pojawiające się niezgodności polegały na:
•    występowaniu lub pojawieniu się podczas badań małych elementów mieszczących się całkowicie w cylindrze do badania małych części (w pchance - małe kółko, w zestawie do zabawy - uszy kotka, w maskotce - przyssawka wraz z mocującą ją linką, w maskotce – odłączalna gumka, w zestawie instrumentów muzycznych - plastikowe regulatory na pasie do zawieszenia bębenka na szyi oraz metalowe kulki z plastikowego dzwoneczka, w małpce na baterie - nos, suwak wszyty na głowie małpki, przyssawka z linką oraz komora na baterie wraz z kawałkiem przewodu elektrycznego), co jest niezgodne z pkt 1.4.2 i 1.4.3 załącznika nr 1 ww. rozporządzenia w sprawie wymagań dla zabawek;

Powyższe może stwarzać ryzyko połknięcia lub wprowadzenia do jakiegokolwiek otworu w ciele dziecka i może stanowić ryzyko uduszenia lub udławienia (pkt 5.1 b normy PN-EN 71-1:2015-01 Bezpieczeństwo zabawek Część 1: „Właściwości mechaniczne i fizyczne”).

•    obecności metalowego zakończenia o średnicy poniżej 2 mm (pchanka), co jest niezgodne z pkt 1.1 załącznika nr 1 ww. rozporządzenia;

Powyższe może stanowić zagrożenie uszkodzenia ciała (pkt 5.1 c ww. normy).

•    nietrwałości szwów i dostępie do materiału włóknistego (maskotka smerfetka, małpka na baterie), co jest niezgodne z pkt 1.1 załącznika nr 1 ww. rozporządzenia;

Powyższe może stwarzać ryzyko urazu, np. uduszenia (pkt 5.2 c ww. normy).

•    niewłaściwym kształcie i rozmiarze zabawki (zestaw instrumentów muzycznych - grzechotka, piszczki), co jest niezgodne z pkt 1.4.1, pkt 1.4.2, pkt 1.4.3 załącznika 1 ww. rozporządzenia.

Powyższe może stwarzać ryzyko udławienia lub uduszenia dziecka przez odcięcie dopływu powietrza w wyniku wewnętrznego zatkania przez zabawki lub ich części zaklinowane w ustach, gardle lub przy wejściu do dolnych dróg oddechowych (niewłaściwy kształt i rozmiar grzechotki z plastikowymi dzwoneczkami oraz jednego piszczka - poza wzornik A i B wystaje ogon piszczka) (pkt 5.8 ww. normy).

•    braku funkcji rozłączenia na pasie przeznaczonym do noszenia całkowicie lub częściowo wokół szyi (zestaw instrumentów muzycznych - bębenek na pasku), co jest niezgodne z pkt 1.4.1, pkt 1.4.2, pkt 1.4.3 załącznika 1 ww. rozporządzenia.

Powyższe może stwarzać ryzyko uduszenia wskutek owinięcia się wokół szyi dziecka lub przez odcięcie dopływu powietrza (pkt 5.14 ww. normy).

•    zawyżonym poziomie ciśnienia akustycznego emisji dźwięku (zestaw instrumentów muzycznych - marakasy), co jest niezgodne z pkt 1.14. załącznika 1 ww. rozporządzenia.

Przekroczony dopuszczalny poziom ciśnienia akustycznego emisji skorygowany charakterystyką C, LpCpeak  (powyżej 110 dB) w marakasie (występującym w zestawie) stwarza ryzyko uszkodzenia słuchu dziecka (pkt 4.20.2.6  ww. normy).

•    niewłaściwa odległość pomiędzy ruchomymi elementami zabawki (koparka), co jest niezgodne z pkt 1.3. załącznika 1 ww. rozporządzenia;

Niewłaściwa odległość pomiędzy ruchomymi elementami zabawki (w przestrzeń pomiędzy wysięgnikiem łyżki koparki, a konstrukcją pojazdu możliwe jest włożenie pręta 5 mm, natomiast niemożliwe jest włożenie pręta 12 mm) stwarza ryzyko skaleczenia lub przytrzaśnięcia palców dziecka (pkt 4.10.1d) ww. normy).

•    dostępności ogniw guzikowych bez użycia narzędzi - pokrywa pojemnika na baterie może zostać otwarta po wykonaniu jednego ruchu (małpka na baterie), co jest niezgodne z pkt 1.3, 1.4.2, pkt 1.4.3, pkt 4.4,  załącznika 1 ww. rozporządzenia;

Powyższe stwarza ryzyko poparzenia lub zatrucia (pkt 14.6 normy PN-EN 62115:2013 „Zabawki elektryczne. Bezpieczeństwo użytkowania”).

•    braku zabezpieczeń pojemnika na baterie w zabawce dla dzieci w wieku poniżej 3 lat (małpka na baterie), co jest niezgodne z pkt 1.3, 1.4.2, pkt 1.4.3, pkt 4.4,  załącznika 1 ww. rozporządzenia;

Powyższe stwarza ryzyko poparzenia lub zatrucia ( pkt 14.7 normy PN-EN 62115:2013).

W przypadku 1 partii zabawek (samochód zdalnie sterowany) zakwestionowanej w laboratorium w zakresie oznakowania stwierdzono niezgodność z wymaganiami normy PN-EN 62115:2013 „Zabawki elektryczne. Bezpieczeństwo użytkowania”, tj.:
- w instrukcji brak informacji: baterie nie powinny być ładowane, akumulatory ładowane są tylko pod nadzorem dorosłych, akumulatory należy przed ładowaniem wyjąć z zabawki, nie należy wkładać różnych typów baterii lub nowych i używanych baterii, baterie należy wkładać
z zachowaniem prawidłowej biegunowości, wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki, zacisków zasilania nie należy zwierać, co jest niezgodne z wymaganiami pkt 7.4 ww. normy,
- brak informacji, że należy zachować opakowanie, gdyż zawiera ważne informacje, co jest niezgodne z wymaganiami pkt 7.5 ww. normy,
- brak ostrzeżeń w języku polskim, co jest niezgodne z wymaganiami pkt 7.6 ww. normy.
Biorąc pod uwagę wyniki badań laboratoryjnych, przeznaczenie wiekowe zabawki (dla dzieci powyżej 3 roku życia) stwierdzono, że  samochód zdalnie sterowany na baterie, jest niezgodny z wymaganiami ww. rozporządzenia w sprawie wymagań dla zabawek określonymi w:
- § 5 ust. 3 i 4 z uwagi na brak: instrukcji dla zabawek bateryjnych oraz ostrzeżeń w języku polskim,
- § 5 ust. 7 z uwagi na brak przed treścią ostrzeżenia słowa w języku polskim: „Ostrzeżenia”
lub „Ostrzeżenie”,
- § 12 ust. 2 ze względu na brak nazwiska lub nazwy, zarejestrowanej nazwy towarowej
lub zarejestrowanego znaku towarowego i adresu kontaktowego producenta.
W Specjalistycznym Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej w Łodzi przeprowadzono łącznie 3 badania laboratoryjne zabawek pod kątem występowania niedozwolonych substancji chemicznych, takich jak: ftalany.
Nie stwierdzono niebezpiecznych substancji.

Działania Inspekcji Handlowej: w przypadku niezgodności formalnych inspektorzy IH wzywali przedsiębiorców do podjęcia dobrowolnych działań naprawczych łącznie 6 razy do 16 zabawek. Do 5 przedsiębiorców zostaną przesłane pisma wzywające do podjęcia dobrowolnych działań wobec 8 zabawek.
W 2 przypadkach otrzymaliśmy odpowiedzi:
- Swede Demuth s. j. (importer) - podjął działania naprawcze poprawiając nieprawidłowości.
- ATCO TOYS Jarosław Ziędalski – odebrał od kontrolowanego nieprawidłowo oznaczoną zabawkę.

W 4 przypadkach oczekujemy na odpowiedź od:
- 3 importerów: PHU BIG TOYS Jacek Bigaj, Madej sp. z o. o., Malis sp. z o. o. sp. k.,
- 1 dystrybutora: Meteor CEE Poland S. A.

W 5 przypadkach zostanie skierowane pismo o podjęcie dobrowolnych działań naprawczych do:
- 2 producentów: PW NINA A.Jakubowski s.j., AM TULLO,
- 3 importerów: HIT CHIN sp. z o. o., HIPO s.j. (importer), DUMEL Marcin Domeracki.

W 1 przypadku podczas kontroli importer Norimpex sp. z o. o. sp. k. poprawił deklaracje zgodności dla 2 zabawek (nie występowano z pismem o podjęcie dobrowolnych działań).

Działania UOKiK: inspektorzy IH skierowali do Prezesa UOKiK akta kontroli z wnioskiem o wszczęcie postępowania administracyjnego w odniesieniu do 10 zabawek, które są kwestionowane ze względu na wady konstrukcyjne (pchacz krab helikopter, zestaw do zabawy 1720062096/F90310, maskotka (zielona), maskotka smerfetka, zabawka pluszowa BEANIE BOOS „TY” 0718/15626, zestaw instrumentów muzycznych, samochód zdalnie sterowany na baterie, małpka na baterie, piszczki, koparka mała).

INNE INFORMACJE (NP.: NOWE RODZAJE ZABAWEK LUB ZAGROŻEŃ): Nie zaobserwowano nowych rodzajów zabawek i nie stwierdzono wystąpienia nowych zagrożeń.
Niezależnie od powyższego, w I kwartale 2019 r. wydano negatywną opinię dla organu celnego dotyczącą zabawek dla dzieci do ściskania z pianki poliuretanowej. Przedmiotowe zabawki były przeznaczone dla dzieci najmłodszych (poniżej 36 miesięcy).
Stwierdzono, że przy wszystkich 29 zbadanych partiach ww. zabawek brak było:
- oznakowania znakiem zgodności CE (§ 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2016 r., poz. 1730 ze zm.),
- nazwy typu, numeru partii, serii, modelu lub innej informacji umożliwiającej identyfikację zabawki (§ 12 ust. 1 ww. rozporządzenia),
- nazwiska, zarejestrowanej nazwy towarowej lub zarejestrowanego znaku towarowego oraz adresu kontaktowego producenta oraz importera (§ 12 ust. 2 ww. rozporządzenia),

Ww. zabawki zostały pobrane do badań laboratoryjnych. W trakcie badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez laboratorium w Łodzi nie wykryto organicznych związków niebezpiecznych oraz obecności ftalanów.

Ponadto wszystkie ww. zabawki zostały pobrane do badań laboratoryjnych w laboratorium w Lublinie. Zabawki zostały zbadane jako zabawki przeznaczone dla dzieci poniżej 36 miesięcy. Wszystkie poddane badaniom zabawki nie spełniały wymagań pkt 1.4.2 i 1.4.3 załącznika nr 1 ww. rozporządzenia z uwagi na pojawienie się w trakcie badań elementów mieszczących się całkowicie w cylindrze do badania małych części, tj. kawałków zabawek, co mogło stwarzać ryzyko połknięcia lub wprowadzenia do jakiegokolwiek otworu w ciele dziecka i mogło stanowić ryzyko uduszenia lub udławienia (szczegóły pkt 5.1 b normy PN-EN 71-1:2015-01 Bezpieczeństwo zabawek Część 1: „Właściwości mechaniczne i fizyczne”). Należy wskazać, że ww. zabawki znajdują się w systemie RAPEX.


Beata Manios - rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 91 4225239 wew. 36

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dynowska 04-06-2019 14:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Beata Dynowska 04-06-2019 14:14