Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli placówek gastronomicznych, w tym oferujących potrawy kuchni zagranicznych w zakresie weryfikacji składu deklarowanego z rzeczywistym.

Realizując program kontroli UOKiK w zakresie kontroli placówek gastronomicznych, w tym oferujących potrawy kuchni zagranicznych w zakresie weryfikacji składu deklarowanego z rzeczywistym, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził na terenie województwa zachodniopomorskiego łącznie 12 kontroli u 10 przedsiębiorców. Kontrole działalności gospodarczej podjęto na podstawie art. 3 ust. 1,2,3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 165 z 30.04.2004, str. 1 z późn. zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2018r. poz. 2164 ze zm.), w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1,2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2018r. poz. 1930 ze zm.).

Kontrole przeprowadzono na podstawie własnego rozeznania (9 placówek) i ustaleń z wcześniejszych kontroli (1 placówka).

Kontrole przeprowadzono u następujących przedsiębiorców:

 • ­przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w Stargardzie [kontrola urzędowa x2];
 • przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w restauracji w Szczecinie, [kontrola urzędowa];
 • ­przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w restauracji w Szczecinie, [kontrola urzędowa];
 • ­przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w restauracji w Szczecinie, [kontrola urzędowa x2, w tym z rozszerzonym zakresem kontroli z uwagi na stwierdzone wykroczenie dotyczące stosowania wagi z nieaktualną cechą legalizacji];
 • ­ przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w restauracji w Szczecinie, [kontrola urzędowa];
 • ­przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w Szczecinie, [kontrola urzędowa];
 • ­przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w restauracji w Koszalinie, [kontrola urzędowa- REKONTROLA];
 • ­przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w barze w Koszalinie, [kontrola urzędowa];
 • ­przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w restauracji w Koszalinie, [kontrola urzędowa];
 • przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w restauracji w Kołobrzegu, [kontrola urzędowa].

W trakcie przeprowadzonych kontroli zbadano ogółem 200 partii środków spożywczych o wartości 5240,00 zł, kwestionując 139 partii o wartości 2580,00 zł.

W układzie tematycznym wyniki kontroli przedstawiały się następująco:

1.    Ocena jakości poszczególnych rodzajów środków spożywczych

Do badań laboratoryjnych u 8 przedsiębiorców pobrano 11 próbek o wartości 122,00zł. w wyniku przeprowadzonych badań w Laboratorium UOKiK w Olsztynie zakwestionowano 2 próbki o wartości 48,00zł u dwóch przedsiębiorców:
1)    Przedsiębiorca (Stargard), gdzie w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych potrawy wołowina z bambusem stwierdzono obecność składników zadeklarowanych, pochodzących od krowy (Bos taurus) w ilości 99%, natomiast stwierdzono niedeklarowaną obecność składników pochodzących od kury (Gallus gallus) w ilości poniżej 1,0% (sprawozdanie z badań nr 13/2019 z dnia 06.02.2019).
Wprowadzenie do obrotu produktu niezgodnego z deklaracją nie odpowiada wymaganiom art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2018r., poz. 2164 ze zm.).
W związku z powyższym:
-    skierowano do przedsiębiorcy wystąpienie pokontrolne, a w odpowiedzi uzyskano informację, iż wszelkie uchybienia wskazane podczas kontroli zostały usunięte,
-    zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej,
-    zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

2)    Przedsiębiorca (Szczecin), gdzie w wyniku badań laboratoryjnych wykazano, że badana próbka kanapki nie odpowiada wymaganiom jakościowym deklarowanym w cenniku z uwagi na niższą zawartość wołowiny (deklaracja w cenniku mięsa 120, wynik badania 93,3g, niepewność wyniku 0,5g). (sprawozdanie z badań nr 107/2019 z dnia 20.02.2019).
W związku z powyższym badany produkt nie odpowiada wymaganiom jakości handlowej określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych jw.
W związku z powyższym:
-    skierowano do przedsiębiorcy wystąpienie pokontrolne, a w odpowiedzi przedsiębiorca poinformował, iż zaniżona porcja mięsa może być spowodowana stosowaniem nieaktualnie zalegalizowanej wagi.
-    zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej,
-    zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

2.    Sprawdzenie oznakowania produktu
Sprawdzono prawidłowość oznakowania potraw, surowców i półproduktów służących do przygotowania potraw w odniesieniu do postanowień:

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011, s. 18 z późn. zm.),
 • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 29 ze zm.),
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L Nr 31 str. 1 z 1.2.2002 z późn. zm.),
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. Urz. UE L Nr 354 str. 16 z dnia 31.12.2008 z późn. zm.),
 • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej (Dz. U. Nr 83, poz. 772),
 • ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2164 ze zm.).

Zbadano 175 partii o wartości 4476,00zł, z czego zakwestionowano 132 partie potraw o wartości 2394,00 zł u 3 przedsiębiorców:
1)    u przedsiębiorcy, gdzie zakwestionowano 35 partii środków spożywczych o wartości 854,00 zł (1 partia wyrobu kulinarnego o wartości 74,00zł (2 porcje) oraz
34 partie potraw/wyrobów kulinarnych o wartości 780,00 zł uwidocznionych w cenniku, jako oferta dla konsumentów w dniu 22.01.2019r.), z uwagi na to, że podano niepełny wykaz składników, tj.

 • 1 wyrób kulinarny pochodzący z zakupu kontrolnego: galuszki z wołowiną o wartości 74,00zł (2 porcje) - nie wymieniono ziemniaków, mąki, jajka, pieczarek i innych grzybów leśnych;
 • przystawki na zimno – 3 rodzaje o wartości 55,00zł: Zakąska po Litewsku –brak składników ciemnego chleba, Śledzik po Litewsku - brak składników składu chleba litewskiego, Bliny z Łososiem –brak składników blin;
 • przystawki na gorąco – 3 rodzaje o wartości 68,00zł: Małże - brak składników sosu szpinakowego, placki z cukinii- brak składników placka i sosu grzybowego, placki ze szpinakiem - brak składników placków;
 • sałatki – 2 rodzaje o wartości 52,00zł: sałatka na ciepło z kurczakiem - brak składników sosu czosnkowego, sałatka z wędzonym łososiem- brak składników – sosu miodowo- musztardowego;
 • zupy – 5 rodzajów o wartości 76,00zł: Kołduny w rosole- brak składników pierożków, kapuśniak po Litewsku i zupa krem grzybowy - brak wykazu składników, barszcz litewski - brak składników warzyw i pulpecików, rosół - brak składników warzyw i makaronu;
 • Dla najmłodszych - 3 rodzaje o wartości 54,00zł: Paluszki z kurczaka i łosoś zapiekany w piecu - brak składników mizerii, Naleśniki Emilki na słodko z twarogiem lub jabłkiem - brak wykazu składników ciasta;
 • dania główne – 5 rodzajów o wartości 138,00zł: bliny z kurczakiem - brak wykazu składników ciasta, kurczak po wiejsku - brak składników sosu czosnkowego, brak składników surówki warzyw świeżych, Schab po Litewsku - brak wykazu składników ciasta naleśnikowego i sosu grzybowego, żeberka wieprzowe - brak składników surówki warzyw świeżych; Golonka po Wileńsku - brak składników kopytek, brak składników surówki warzyw świeżych;
 • Nasze specjały 10 rodzajów o wartości 249,00zł - brak składników babki ziemniaczanej, brak składników zrazów ziemniaczanych, brak składników placków ziemniaczanych, brak wykazu składników sosu pomidorowego, śmietanowego, sosu „Adżyka”, brak składników ciasta wyrobu kulinarnego,;
 • wyrób kulinarny (z warzywami, z kurczakiem, z baraniną) 3 rodzaje o wartości 88,00zł - brak wykazu składników placka chlebowego i sosów serowego, czosnkowego, miodowo- musztardowego.

Powyższe narusza § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych jw.

Ponadto przy ww. 35 partiach wykaz składników nie rozpoczynał się bądź nie był poprzedzony właściwym nagłówkiem, który powinien składać się z wyrazu „składniki” lub zawierać ten wyraz, co stanowi naruszenie § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ww. rozporządzenia w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych, w związku z art. 18 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 jw.

Powyższe nie odpowiada wymaganiom jakości handlowej określonym w art. 4 ust. 1 ustawy
o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych.

W związku z powyższym:
-    skierowano do przedsiębiorcy wystąpienie pokontrolne, a w odpowiedzi uzyskano informację, iż wszelkie uchybienia wskazane podczas kontroli zostały usunięte,
-    zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

2)    u przedsiębiorcy, gdzie zakwestionowano 87 partii środków spożywczych o wartości 1361,00 zł, tj.:

 • przy 85 rodzajach wyrobów kulinarnych o wartości 1325,00 zł (uwidocznionych w cenniku: 3 - rodzaje sajgonek o wartości 20,00 zł; 7- rodzajów zup o wartości 48,00 zł; 6 - potraw z ryżu o wartości 98,00 zł; 23 - potrawy z kurczaka o wartości 380,00 zł; 12 - potraw z wieprzowiny o wartości 196,00 zł; 7- potraw z wołowiny o wartości 127,00 zł; 14- potraw specjalne z makaronu o wartości 228,00 zł; 9-potraw z ryb i owoców morza o wartości 171,00 zł; 4 - potrawy Nowość !!! o wartości 57,00 zł);
 • 2 porcjach wołowiny z bambusem (pochodzących z zakupu kontrolnego) o wartości 36,00 zł nie podano wykazu składników potraw, co narusza § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych jw.

Powyższe nie odpowiada wymaganiom jakości handlowej określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych jw.

W związku z powyższym:
-    skierowano do przedsiębiorcy wystąpienie pokontrolne, a w odpowiedzi uzyskano informację, iż wszelkie uchybienia wskazane podczas kontroli zostały usunięte,
-    zostanie przeprowadzone postepowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

3)    u przedsiębiorcy (rekontrola), gdzie zakwestionowano 10 partii wyrobów kulinarnych o wartości 179 zł,  mianowicie:
DANIA z WOŁOWINY

 • wołowina z warzywami 300 g w cenie 18,00 zł;
 • wołowina z warzywami 450 g w cenie 20,00 zł;
 • wołowina z cebulą na ostro 300 g w cenie 19,00 zł;
 • wołowina z cebulą na ostro 450 g w cenie 21,00 zł.

DANIA z WIEPRZOWINY

 • wieprzowina po sajgońsku 450 g w cenie 18,00 zł;
 • wieprzowina z warzywami 300 g w cenie 15,00 zł;
 • wieprzowina z warzywami 450 g w cenie 16,00 zł;
 • szaszłyk z wieprzowiny 450 g w cenie 16,00 zł;
 • wieprzowina po wietnamsku 450 g w cenie 16,00 zł;
 • wieprzowina HA NOI 450 g w cenie 20,00 zł.

W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, że przy ww. wymienionych wyrobach w żaden sposób w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu nie podano pełnego wykazu składników tj. nie podano składników, które nie wynikają z nazw wyrobów kulinarnych – zgodnie z art. 18-20 rozporządzenia nr 1169/2011 jw. z uwzględnieniem informacji, o których mowa w art. 21 tego rozporządzenia, co stanowiło naruszenie § 19 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa  i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych jw., nie podano alergenu – soja.

Powyższe stanowi naruszenie art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych – jw.

Stwierdzone uchybienia usunięto w toku kontroli.

W związku z powyższym zostanie wszczęte postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

3.    Przestrzeganie aktualności dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia, przestrzeganie warunków przechowywania żywności.

Badaniem objęto ogółem 49 partii o wartości 1418,00 zł z czego zakwestionowano 6 partii towarów o wartości 131,00 zł u 3 przedsiębiorców:
•    u przedsiębiorcy stwierdzono w obrocie:
-    7 opakowań masła ekstra a`200 g – 9 dni po dacie minimalnej trwałości,
-    6 opakowań drożdży babuni a`42 g – 10 dni po dacie minimalnej trwałości.
Powyższe stanowiło naruszenie przepisów art. 52 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018r. poz. 1541 ze zm.). Osobę odpowiedzialną za popełnienie wykroczenia ukarano mandatem karnym kredytowanym wysokości 250 zł.
Ww. produkty decyzją wspólnika spółki wycofano z obrotu w trakcie kontroli
i zagospodarowano we własnym zakresie.
U ww. przedsiębiorców stwierdzono również niewłaściwy stan sanitarno – porządkowy pomieszczeń do magazynowania artykułów żywnościowych. W magazynach chłodniach panował ogólny nieporządek i brudna była podłoga. Powyższe narusza przepisy zał. II rozdziału i pkt 1 rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z dnia 30.04.2004 r., str.1 ze zm.).
 
W związku z powyższym na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2018 r. poz. 1930 ze zm.) wydano ustne żądanie dla przedsiębiorcy dotyczące niezwłocznego usunięcia stwierdzonego uchybienia porządkowego i organizacyjnego poprzez uporządkowanie pomieszczeń do magazynowania artykułów żywnościowych. Żądanie wykonano.
W związku z powyższym o  nieprawidłowościach poinformowano właściwy organ Inspekcji Sanitarnej.

•    u przedsiębiorcy stwierdzono w obrocie:
-    1 opakowanie mięsa mielonego wieprzowego 0,614kg – 1 dzień po terminie przydatności do spożycia
-    1 opakowanie Riccotta sera miękkiego niedojrzewającego 250 g – 2 dni po terminie przydatności do spożycia.
Powyższe stanowiło naruszenie przepisów art. 52 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia jw. Osobę odpowiedzialną za popełnienie wykroczenia ukarano mandatem karnym kredytowanym wysokości 200 zł.
Ww. produkty wycofano z obrotu w trakcie kontroli i zagospodarowano we własnym zakresie.

W związku z powyższym o powyższych nieprawidłowościach poinformowano właściwy organ Inspekcji Sanitarnej.

•    u przedsiębiorcy stwierdzono w obrocie:
-    2 kg kiełbasy salami – 7 miesięcy po dacie minimalnej trwałości,
-    1 opakowanie sera Mozarella Gallow 220 g – 3 dni po terminie przydatności do spożycia.
Powyższe stanowiło naruszenie przepisów art. 52 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia jw. Osobę odpowiedzialną za popełnienie wykroczenia  ukarano mandatem karnym kredytowanym wysokości 200 zł.
Ww. produkty decyzją przedsiębiorcy wycofano z obrotu w trakcie kontroli
i zagospodarowano we własnym zakresie.
W związku z powyższym o  nieprawidłowościach poinformowano właściwy organ Inspekcji Sanitarnej.

INNE ZAGADNIENIA

Stosowanie przyrządów pomiarowych

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2019 r. poz. 541 z późn. zm.) sprawdzono czy przyrządy pomiarowe są zalegalizowane lub posiadają aktualne cechy legalizacji.
Nieprawidłowości stwierdzono u jednego przedsiębiorcy, gdzie stwierdzono w użytkowaniu restauracji wagę elektroniczną numer: S/N 70921187 bez cechy legalizacji. W związku z powyższym  na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2018 r. poz. 1930 ze zm.) wydano ustne żądanie dla przedsiębiorcy dotyczące niezwłocznego usunięcia stwierdzonego uchybienia porządkowego i organizacyjnego poprzez zalegalizowanie wagi. Żądanie wykonano.

Materiały z przeprowadzonej kontroli dały podstawę do:
-    nałożenia na przedsiębiorcę mandatu karnego kredytowanego w wysokości 150 zł, z art. 26 ust 1. pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach jw.
-    skierowania 1 informacji do właściwego terytorialnie Urzędu Miar.

W placówkach gastronomicznych prowadzono kontrolę w zakresie:
•    rzetelności obsługi (sprzedaży);
•    identyfikowalności towarów;
•    stosowania wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
•    identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców;
•    przestrzegania postanowień art. 59 ust. 4 i 5 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia jw.;
nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie.

Podsumowanie:
Materiały z kontroli wykazały nieprawidłowości u 7 przedsiębiorców:
•    nieprawidłowe oznakowanie wyrobów kulinarnych oferowanych do sprzedaży stwierdzono u 3 przedsiębiorców w tym ponownie u wcześniej kontrolowanego tego samego przedsiębiorcy,
•    wydano w toku kontroli na podstawie art. 16 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej – jw., 2 żądania w zakresie niezwłocznego usunięcia stwierdzonych uchybień porządkowych,
•    ukarano 3 osoby mandatem karnym kredytowanym na kwotę 650 zł – za wykroczenie z art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia – jw.,
•    przesłano 3 informacje do właściwych terytorialnie organów Inspekcji Sanitarnej,
•    ukarano 1 osobę mandatem karnym kredytowanym na kwotę 150 zł, z art. 26. ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2001r. Prawo o miarach,
•    przesłano 1 informację do właściwego terytorialnie Okręgowego Urzędu Miar,
•    wysłano 3 wystąpienia pokontrolne do kontrolowanych przedsiębiorców, z wnioskiem o usunięcie uchybienia.

Ponadto w związku z ustaleniami kontroli:
•    zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania 2 decyzji
w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych zakwestionowanych produktów,
•    zostaną przeprowadzone 4 postępowania administracyjne z ustawy o jakości handlowej –artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.


Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej  w Szczecinie
                            Tel. 91 4225239 wew. 36

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Gogacz 15-05-2019 08:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-05-2019
Ostatnia aktualizacja: Beata Gogacz 15-05-2019 09:02