Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania mleka i przetworów mlecznych

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie oraz Delegatura w Koszalinie przeprowadzili na terenie województwa zachodniopomorskiego łącznie 13 kontroli w zakresie jakości i prawidłowości oznakowania mleka i przetworów mlecznych.

 

Kontrole przeprowadzono w hurtowniach, sklepach sieci handlowych i innych sklepach detalicznych. Kontrole przeprowadzono m.in. w Szczecinie, Koszalinie, Świdwinie, Nowogardzie, Myśliborzu.

 

 

Badaniom poddano łącznie 145 partii mleka i przetworów mlecznych.

W toku kontroli zakwestionowano ogółem 3 partie.

1.                  Ocena jakości w zakresie badań laboratoryjnych

 

Badania laboratoryjne przeprowadziły: Laboratorium Kontrolno-Analityczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Poznaniu oraz w Olsztynie (4 partie masła pod kątem zafałszowania).

Badaniem objęto 33 partie mleka i przetworów mlecznych oferowanych do sprzedaży, w tym 6 partii masła. W zakresie przeprowadzonych badań laboratoryjnych zakwestionowano 1 partię masła.

 

Zakwestionowana partia masła to produkt o nazwie: Masło ekstra 82% tł. 200g, które pobrano do badań laboratoryjnych, w zakresie zafałszowania, w trakcie kontroli w hurtowni w Szczecinie

W wyniku badań laboratoryjnych stwierdzono, że badane próbki masła ekstra 200g:

- nie odpowiadają wymaganiom jakościowym Rozporządzenia Komisji (WE) nr 445/2007 z dnia 23 kwietnia 2007r. ustanawiającego szczegółowe zasady w celu stosowania Rozporządzenia Rady (WE) nr 2991/1994 określającego normy dla tłuszczów do smarowania oraz stosowania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1898/1987 w sprawie ochrony nazw stosowanych w obrocie mlekiem i przetworami mlecznymi (Dz. U. L 106 z 24.04.2007 str. 24-29) z uwagi na zawyżoną zawartość tłuszczu;

- nie odpowiadają wymaganiom Rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007roku (Zał. XII i XV), ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz. U. L 299 z 16.11.2007, s.1 ze zm.), z uwagi na obecność tłuszczu obcego; - nie odpowiadają cechom organoleptycznym dla masła z uwagi na wady smaku - wyczuwalny posmak tłuszczów roślinnych;

- nie odpowiadają wymogom przepisu art. 46 Ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225 ze zm.), z uwagi na oznakowanie wprowadzające w błąd konsumenta.

 

Przedsiębiorca wystąpił z wnioskiem do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Szczecinie o zbadanie próbki kontrolnej przedmiotowego produktu. Badanie próbki kontrolnej potwierdziło wcześniejsze wyniki.

2. Prawidłowość oznakowania mleka i przetworów mlecznych

 

W zakresie oznakowania badaniem objęto ogółem 145 partii mleka i przetworów mlecznych.

Zakwestionowano 1 partię o wartości 112,00zł.  

 

Zakwestionowana partia produktu to Masło ekstra 82% tł. 200g, oferowane do sprzedaży w hurtowni w Szczecinie.

 

W oznakowaniu ww. produktu podano m.in. informację: „Tłuszcz mleczny – 62%”. Z uwagi na fakt, że „masło” jest produktem zawierającym nie mniej niż 80% tłuszczu mlecznego, zgodnie z „dodatkiem do załącznika XV rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22.10.2007r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) jw., powyższe w zakresie użycia nazwy „masło” w oznakowaniu wskazuje na zafałszowanie produktu.

 

3. Przestrzeganie dat minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia

 

Sprawdzenie aktualności dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia mleka
i przetworów mlecznych przeprowadzono u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców, biorąc pod uwagę deklaracje producentów umieszczone na opakowaniach jednostkowych.

 

W powyższym zakresie kontrolą objęto 145 partii mleka i przetworów mlecznych, z czego zakwestionowano 2 partie.

 

U przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w sklepie detalicznym, w ofercie handlowej stwierdzono:

- 1 partię sera salami pełnotłustego, oznaczonego m. in.: „należy spożyć do” 08.05.2009r. (3 dni po terminie przydatności do spożycia),

- 1 partię sera ostrowskiego pełnotłustego, oznaczonego m. in. „najlepiej spożyć przed” 17.02.2009r. (87 dni po upływie daty minimalnej trwałości). 

 

Decyzją przedsiębiorcy towary przeterminowane wycofano z obrotu.

 

4. Warunki i sposób przechowywania

 

Warunki i sposób przechowywania mleka i przetworów mlecznych, znajdujących się w ofercie handlowej u poszczególnych przedsiębiorców objętych kontrolą, były prawidłowe i uwzględniały deklaracje producentów.

 

 

5. Przestrzeganie postanowień art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. nr171, poz. 1225 ze zm.)

 

U wszystkich objętych kontrolą przedsiębiorców sprawdzono przestrzeganie postanowień art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia jw., dotyczącego przechowywania przez przedsiębiorcę i udostępniania organom urzędowej kontroli żywności orzeczeń lekarskich wydawanych osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością do celów sanitarno-epidemiologicznych. Okazano aktualne orzeczenia lekarskie osób bezpośrednio stykających się z żywnością w każdej z placówek. W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

 


Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do :

 

 - ukarania 4 osób mandatami na kwotę 850,00zł,

- skierowania do 5 kontrolowanych przedsiębiorców wystąpień pokontrolnych,

- przesłania 1 informacji do nadzoru sanitarnego, w zakresie produktów przeterminowanych.

 

Po otrzymaniu wyników badań próbki kontrolnej masła skierowane zostały:

- informacja do właściwego terytorialnie WIJHARS,

- informacja do nadzoru sanitarnego właściwego terytorialnie,

- informacja do nadzoru weterynaryjnego w związku z zafałszowaniem masła,

- wystąpienie pokontrolne do producenta,

- informacja do UOKiK.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 30-11-2009 10:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Wilkosz 30-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 30-11-2009 10:17