Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli prawidłowości funkcjonowania usług gastronomicznych w rejonach o nasilonym ruchu turystycznym, w sezonie letniego wypoczynku

W powyższym zakresie Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie oraz Delegatura w Koszalinie przeprowadzili na terenie województwa zachodniopomorskiego łącznie 19 kontroli.
 
Kontrole przeprowadzono u przedsiębiorców m.in. w Rewalu, Międzyzdrojach, Morzyczynie, Głodowej, Unieściu, Mielnie, Szczecinku, Darłowie.
 
Ogółem skontrolowano 298 partii wyrobów kulinarnych i produktów spożywczych, z czego zakwestionowano 28 partii.
 
W układzie tematycznym wyniki kontroli przedstawiały się następująco:
 
1.      Rzetelność obsługi
Zakupu kontrolnego dokonano podczas 18 kontroli nie stwierdzając w powyższym zakresie nieprawidłowości. Nie stwierdzono podmiany asortymentowej w stosunku do deklaracji ,zastępując droższe składniki tańszymi substytutami, nie stwierdzono również podmiany asortymentowej oferowanych do sprzedaży ryb. W cennikach nie deklarowano potraw przygotowanych z surowców mrożonych jako świeże. Faktycznie potrawy produkowane były z mrożonych surowców rybnych, mrożonych frytek oraz z mrożonych wyrobów kulinarnych, a surówki przygotowywane były ze świeżych warzyw.
 
2.      Przestrzeganie przepisów prawa żywnościowego
                a) Jakość surowców, półproduktów, potraw i napojów
Świeżość potraw, półproduktów i surowców stosowanych do przygotowania posiłków oceniono u 12 przedsiębiorców objętych kontrolą, gdzie poddano ocenie organoleptycznej 35 partii różnych potraw i półproduktów, nie stwierdzając nieprawidłowości.
Na podstawie analizy oznakowania opakowań różnych towarów stosowanych do produkcji,
nie stwierdzono by zawierały one w swoim składzie substancje dodatkowe inne niż dozwolone dla danej grupy produktów spożywczych.
 
Nie kwestionowano również tłuszczu smażalniczego u kontrolowanych przedsiębiorców.
 
Badania jakościowe przeprowadzono w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym UOK i K w Poznaniu dokonując sprawdzenia zgodności cech organoleptycznych, fizycznych i chemicznych, zawartości surowca.
 
Ogółem do badań laboratoryjnych pobrano próbki 22 partii (naparów kawy naturalnej mielonej i soku pomarańczowego i jabłkowego CAPPY, drinków-wódka z sokiem pomarańczowym z hiszpańską mandarynką i drinków -wódka żubrówka z sokiem jabłkowym) z czego zakwestionowano 2 napary kawy.
Powyższe stwierdzono u przedsiębiorcy w Międzyzdrojach, gdzie  zakwestionowano dwa napary kawy naturalnej mielonej MK Cafe Premium z uwagi na niedobór surowca o 0,8 g i 1,4 g.
 
b)     Prawidłowość oznakowania środków spożywczych
 
Prawidłowość oznakowania środków spożywczych sprawdzono w odniesieniu do obowiązujących przepisów. Nieprawidłowości nie stwierdzono.
Skontrolowano 18 placówek, gdzie badaniem objęto 108 partii. Ponadto skontrolowano 8 placówek w zakresie ustawy o języku polskim, gdzie zbadano 69 partii, nie stwierdzając nieprawidłowości w tym zakresie.
 
c)      Warunki i sposób przechowywania
 
Warunki i sposób przechowywania surowców do produkcji oraz gotowych wyrobów kulinarnych u kontrolowanych przedsiębiorców uwzględniały zalecenia producentów oraz przepisy rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych. (Dz. U. L.139 z 30.04.2004r., str. 1 ze zm.; sprostowanie: Dz. U L 153 z 12. 06. 2008, s.42).
 Badaniem objęto 298 partii surowców i środków spożywczych, z czego zakwestionowano 23 partie.
 
Podczas kontroli sprawdzono prawidłowość przechowywania oferowanych do sprzedaży środków spożywczych, stwierdzając nieprawidłowości w tym zakresie u dwóch kontrolowanych przedsiębiorców:
- u przedsiębiorcy w Głodowej – w chłodziarce znajdującej się w kuchni przechowywano w nie zakrytych pojemnikach surowe ryby z rozdrobnionymi ogórkami przeznaczonymi na surówkę, a w innej chłodziarce przechowywano różne rodzaje surówek ( z kwaszonej kapusty, z kapusty białej, buraczków i z marchewki) i różne rodzaje gotowanych zup (grzybowa, kapuśniak, rosół z ryby, flaczki z kalmara, flaki wołowe, zupa grochowa) w nie zakrytych pojemnikach. Dodatkowo w zamrażarce z przetworami rybnymi przechowywano usmażone wcześniej i zamrożone hamburgery własnej produkcji,
 
- u przedsiębiorcy w Unieściu – w pomieszczeniach kuchennych w tych samych chłodziarkach przechowywano w nie zakrytych pojemnikach surowe ryby, przygotowane do smażenia z gotowanym czerwonym barszczem, gotowanymi warzywami, karkówką w sosie, gotowanymi ziemniakami i smażonymi rybami.
 
Na żądanie inspektorów przedsiębiorcy niezwłocznie usunęli stwierdzone uchybienia porządkowe.
 
d)     Przestrzeganie aktualności dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia
 
Badaniem objęto 298 partii surowców i środków spożywczych z czego zakwestionowano 5 partii.
U przedsiębiorcy w Rewaluzakwestionowano 5 partii środków spożywczych po terminie przydatności do spożycia. Przeterminowane produkty to majonez niskotłuszczowy 22 dni po terminie, serdelki z kurcząt 8 dni po terminie ,mielonka indycza 21 dni po terminie, kiełbasa śląska luksusowa 10 dni po terminie, golonka domowa 20 dni po terminie
Przeterminowane środki spożywcze wycofano ze sprzedaży.
 
e)      Przestrzeganiepostanowień art. 59 ust.4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U .Nr 171, poz.1225 ze zm.).
 
Wszyscy przedsiębiorcy przechowywali i udostępnili na żądanie kontrolujących orzeczenia lekarskie wydawane osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością do celów sanitarno – epidemiologicznych.
 
f)       Oznakowanie materiałów i wyrobów używanych do kontaktu z żywnością
 
Materiały i wyroby odpowiadały wymaganiom w zakresie z rozporządzeniem (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.10.2004r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającym dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz. U. L 338 z 13.11.2004r., str.4).
Sprawdzono u 14 przedsiębiorców 46 partii materiałów i wyrobów, nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.
 
 
3. Inne zagadnienia
 
Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 9.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. nr 10, poz. 55 ze zm.).
Sprawdzono przestrzeganie w/w przepisów u ośmiu przedsiębiorcówi ustalono, że obowiązywał zakaz palenia a miejsce dla palących było wyodrębnione . Ponadto przestrzegano zakazu sprzedaży papierosów osobom nieletnim  lub na sztuki oraz zakazu promocji i reklamy wyrobów tytoniowych.
 
 
Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.)
 
Powyższe zagadnienie sprawdzono u jedenastu przedsiębiorców, stwierdzając nieprawidłowości uprzedsiębiorcy w Szczecinku,gdzie w miejscu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie uwidoczniono informacji o szkodliwości spożywania alkoholu.
     Na żądanie inspektorów w trakcie kontroli ww. informację uwidoczniono.
 
Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 11.05.2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. 2004 r. Nr 243, poz. 2441 ze zm.).
 
Nieprawidłowości stwierdzono u 3 przedsiębiorców w Mielnie i Rewalu, gdzie użytkowano wagi elektroniczne z nieaktualną cechą legalizacji lub użytkowano wagę domową.
 
 
Sprawdzenie prawidłowości uwidaczniania cen środków spożywczych
 
Przestrzeganie prawidłowości uwidaczniania cen sprawdzono w odniesieniu do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. Nr 99, poz. 894 ze zm.).
U 6 przedsiębiorcówstwierdzono brak uwidocznienia w cenniku przy nazwach potraw, napojów lub wyrobów ilości nominalnych wyrażonych w legalnych jednostkach miary, ilości nominalnych głównego składnika oraz brak było daty wystawienia cennika.
Stwierdzono w/w nieprawidłowości u przedsiębiorców w Rewalu, Unieście, Szczecinku, Mielnie, Morzyczynie.
 
Przestrzeganiepostanowień art. 62 ust.1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U .Nr 171, poz.1225 ze zm.).
 
Powyższe zagadnienie badano u 5 przedsiębiorców, nieprawidłowości stwierdzono u przedsiębiorcyw Morzyczynie ,który nie okazał decyzji zatwierdzenia zakładu przez organ sanitarny.
 
 
Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do :
·         ukarania 9 osób mandatami karnymi kredytowanymi na kwotę 1980 zł.,za wykroczenia z
art.137 § 1kw, art. 111 § 2 kw., art. 26 ust.1 pkt. 2 i pkt.3 ustawy Prawo o miarach i art. 45 pkt.2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, art. 100 ust. pkt.1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
·         zastosowania 1 pouczenia z art. 41 kodeksu wykroczeń,,
·         przesłania 7 wystąpień pokontrolnych do przedsiębiorców,
·         przekazania 4 informacji do organu nadzoru sanitarnego, w zakresie oferowania produktów przeterminowanych, warunków przechowywania i braku decyzji
·         przekazania 3 informacji do Urzędu Miar,
 
 
 
Beata Manios- specjalista w Inspekcji Handlowej w Szczecinie
(rzecznik w Inspekcji Handlowej w Szczecinie)
Tel. 0-91 4230521     

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 16-10-2009 14:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Wilkosz 16-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 16-10-2009 14:24