Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli etykiet energetycznych - oprawy oświetleniowe

Realizując program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził w IV kwartale 2017 roku 3 kontrole u przedsiębiorców w Szczecinie i Kołobrzegu.

Wszystkie kontrole zostały zakończone.

Kontrolą objęto oprawy oświetleniowe przeznaczone dla lamp elektrycznych sprzedawane użytkownikom, dla których datę wprowadzenia do obrotu ustalono na okres pomiędzy 1.03.2014r., a 1.08.2017r.

Oprawy sprawdzono pod kątem wykonania przez dostawców i dystrybutorów obowiązków związanych z informowaniem o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz przestrzegania przez nich zakazów, o których mowa w przepisach:

 • ustawy z dnia 14 września 2012 r. o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1790),
 • rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykietowania energetycznego lamp elektrycznych i opraw oświetleniowych (Dz. Urz. UE L258/1 z 26.09.2012 r. ze zm.).

Sprawdzeniem, u trzech przedsiębiorców, objęto ogółem 6 partii opraw oświetleniowych przeznaczonych dla lamp, które może wymienić użytkownik, należących do wszystkich klas efektywności energetycznej, niezaopatrzonych w lampy, w tym:

 • 4 partie pochodzące z krajów trzecich (Chiny) wprowadzone do obrotu przez importerów krajowych,
 • 2 partie wyprodukowane przez producenta krajowego.

Nieprawidłowości odnotowano w odniesieniu do 2 partii opraw oświetleniowych wprowadzonych do obrotu przez producenta krajowego, a udostępnionych do sprzedaży przez kontrolowanego dystrybutora z Koszalina:

 • do 2 partii opraw oświetleniowych dołączono etykiety energetyczne bez zamieszczonego na nich oznaczenia modelu dostawcy, co było niezgodne z wymaganiami załącznika I część 2 pkt 2, ppkt II rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 874/2012 z dnia 12.07.2012 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30.UE w odniesieniu do etykietowania energetycznego lamp elektrycznych i opraw oświetleniowych (Dz.Urz. UE L258/1 z 2609.2012 r. ze zm.) oraz art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 14.09.2012 r. o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1790);
  W związku z powyższym do producenta skierowano pismo informujące o stwierdzonej nieprawidłowości. Z otrzymanej odpowiedzi wynikało, że zostały podjęte działania eliminujące stwierdzoną niezgodność, a poprawione etykiety efektywności energetycznej zostały przesłane do odbiorców opraw oświetleniowych.
 • oferowana do sprzedaży, a wyeksponowana na ścianie sali sprzedażowej jedna z ww. opraw, nie była zaopatrzona w etykietę energetyczną, co w przypadku kontrolowanego przedsiębiorcy będącego dystrybutorem było niezgodne z wymaganiami art. 4 ust. 2 lit. b rozporządzenia delegowanego Komisji(UE) nr 874/2012 z dnia 12.07.2012 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30.UE w odniesieniu do etykietowania energetycznego lamp elektrycznych i opraw oświetleniowych oraz stanowiło naruszenie obowiązku określonego w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14.09.2012 r. o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1790).
  Po wskazaniu powyższej nieprawidłowości w trakcie kontroli do oprawy oświetleniowej, wyeksponowanej w sali sprzedażowej, dołączona została etykieta energetyczna.
  W związku z nieuwidocznieniem etykiety energetycznej przy oprawie oświetleniowej oferowanej do sprzedaży, w odniesieniu do kontrolowanego dystrybutora w Koszalinie zostanie wszczęte postepowanie administracyjne w celu wymierzenia kary pieniężnej, z uwagi na niedopełnienie obowiązku określonego w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14.09.2012 r. o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych.

W odniesieniu do pozostałych objętych sprawdzeniem 4 partii opraw oświetleniowych importowanych z Chin, znajdujących się w ofercie handlowej przedsiębiorców w Szczecinie nie stwierdzono nieprawidłowości w badanym zakresie.

Zgodnie z art. 4 ust.1 pkt 1 ww. ustawy z dnia 14.09.2012r. etykiety efektywności energetycznej były sporządzone między innymi w języku polskim. Na produktach brak było innych etykiet, znaków, symboli, napisów o zużyciu energii, które mogłyby wprowadzać w błąd użytkowników końcowych.

Dystrybutorzy i dostawcy przestrzegali zakazów określonych w art. 6 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy z dnia 14.09.2012r. o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych.

Wykorzystanie ustaleń kontroli

Materiały z przeprowadzonej kontroli dały podstawę do skierowania do dostawcy (producenta) pisma informującego o stwierdzonej nieprawidłowości dotyczącej sporządzonych etykiet energetycznych. O powyższym poinformowano także Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach.

Ponadto w związku z nieuwidocznieniem etykiety energetycznej przy oprawie oświetleniowej oferowanej do sprzedaży, w odniesieniu do kontrolowanego dystrybutora zostanie wszczęte postepowanie administracyjne w celu wymierzenia kary pieniężnej, z uwagi na niedopełnienie obowiązku określonego w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14.09.2012 r. o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1790).

 

Beata Manios - rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 09-02-2018 11:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Paweł Pacała 09-02-2018 11:58