Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Spawozdanie Stałego Sądu Polubownego za 2017 r.

Część opisowa do sprawozdania Stałego Sądu Polubownego Szczecinie przy Zachodniopomorskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej za 2017 rok.

W roku 2017r. do Stałego Sądu Polubownego w Szczecinie przy Zachodniopomorskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej wpłynęły 179 wnioski. Wszystkie, poza trzema złożonymi przez rzecznika, wnioski złożone zostały przez konsumentów. Około 50% spraw dotyczyło obuwia. W większości spraw ze swoimi roszczeniami konsumenci występowali wobec przedsiębiorców z tytułu niezgodności towaru z umową/rękojmi (w zależności od stosowanych przepisów). W dwóch tylko przypadkach konsument swoje roszczenia skierował z tytułu gwarancji.

W 29 przypadkach Stały Sąd Polubowny w Szczecinie, działający przy Zachodniopomorskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej odrzucił wniosek. Zasadniczą przyczyną odrzucenia był brak stanowiska przedsiębiorcy odnośnie wyrażenia zgody na dokonanie zapisu na sąd polubowny lub nie złożenie podpisanego zapisu na sąd. W 78 przypadkach strona pozwana wezwana do złożenia oświadczenia co do tego, czy wyraża zgodę na rozpoznanie sporu przez sąd polubowny lub wezwana do złożenia podpisanego zapisu na sąd złożyła oświadczenie, że nie wyraża zgody na sąd polubowny lub nie odesłała podpisanego zapisu (rubryka odmowa zapisu na sąd polubowny).

W trzech przypadkach przedmiot sporu wykraczał poza kategorię sporów objętych właściwością Stałego Sądu Polubownego (prawo energetyczne, naruszenie dóbr osobistych, prawo telekomunikacyjne).

W 6 przypadkach Sąd pozostawił wniosek bez dalszego biegu: w trzech przypadkach strona powodowa w terminie nie uzupełniła braków formalnych złożonego wniosku. 2 wnioski zostały odrzucone ponieważ spór dotyczył dwóch przedsiębiorców. W jednym przypadku spór dotyczył dwóch konsumentów. Sprawy te ujęto w rubryce „pozostawienie wniosku bez dalszego biegu”).

W dwóch przypadkach konsumenci cofnęli pozew, skutkiem czego Sąd postępowanie umorzył.

W sprawozdawczym okresie przed Sądem w Szczecinie i Ośrodku Zamiejscowym w Koszalinie zapadło 17 wyroków. W 5 przypadkach Sąd wydał wyroki uwzględniające roszczenia powodów, a w 12 zasadności ich roszczeń nie uznał i powództwo oddalił.

W 32 przypadkach, już po wniesieniu wniosku do Sądu strony zdecydowały się na polubowne rozstrzygnięcie sporu, skutkiem czego doszło do zawarcia ugody pozasądowej (rubryka ugody w postępowaniu wstępnym), a w kolejnych 15 sprawach do zawarcia ugody doszło przez Sądem.

Ze spraw, które pozostały do rozpoznania z poprzedniego okresu sprawozdawczego (było ich 28) wszystkie zostały zakończone w roku 2017. Natomiast ze spraw, które w tym roku wpłynęły do Sądu, do rozpoznania pozostało 24 spraw.

Średni czas rozpatrywania sporów w 2017r. wynosił 43,5 dni.

 

Sporządziła Edyta Mateńko
Sekretarz Sądu Polubownego

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 06-02-2018 12:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Paweł Pacała 06-02-2018 12:34