Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli jakości handlowej produktów oferowanych pod markami własnymi sieci handlowych w 2017 r.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził na terenie województwa zachodniopomorskiego 24 kontrole u 17 przedsiębiorców w 20 placówkach w zakresie jakości handlowej produktów oferowanych pod markami własnymi sieci handlowych, zgodnie z wytycznymi Prezesa UOKiK.

Kontrole przeprowadzono na podstawie własnego rozeznania.

Kontrole przeprowadzono u następujących przedsiębiorców w sklepach sieci handlowych:

 • przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w Ustowie (Kontrola Urzędowa);
 • przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w Szczecinie i w Sławnie (Kontrola Urzędowa);
 • przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w Szczecinie i w Koszalinie (Kontrola Urzędowa);
 • przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w dwóch placówkach w Szczecinie (Kontrola urzędowa i kontrola na zawiadomienie);
 • przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w Świnoujściu (1 Kontrola na zawiadomienie i 1 Kontrola urzędowa);
 • przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w Szczecinie (Kontrola na zawiadomienie);
 • u dwóch przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą w Nowogardzie (2 Kontrole Urzędowe);
 • przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w Goleniowie (2 Kontrole Urzędowe);
 • u dwóch przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą w Szczecinie (3 Kontrole Urzędowe);
 • przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w Wałczu (Kontrola urzędowa);
 • przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w Polanowie (Kontrola urzędowa);
 • przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w Koszalinie (2 Kontrole Urzędowe);
 • przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w Białogardzie (Kontrola urzędowa);
 • przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w Złocieńcu (Kontrola urzędowa);
 • przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w Dąbkach (Kontrola urzędowa).

Ogółem skontrolowano 201 partii produktów o wartości 8279 zł, z czego zakwestionowano 5 partii o wartości 294 zł.

Kontrolą objęto produkty w następujących grupach towarowych:

 • wyroby garmażeryjne – 13 partii o wartości 390 zł;
 • przetwory owocowe i warzywne – 31 partii o wartości 1126 zł, z czego zakwestionowano 1 partię o wartość 123zł;
 • oleje oraz oliwa z oliwek – 6 partii o wartości 572 zł;
 • tłuszcze do smarowania, w tym masło – 5 partii o wartości 107 zł;
 • mleko i przetwory mleczne (bez masła) – 19 partii o wartości 730 zł, z czego zakwestionowano 3 partie o wartości 159 zł;
 • przetwory zbożowe – 14 partii o wartości 266 zł;
 • pieczywo i wyroby ciastkarskie – 12 partii o wartości 254 zł;
 • miód – 9 partii o wartości 1281 zł;
 • soki, nektary, napoje bezalkoholowe – 36 partii o wartości 1176 zł, z czego zakwestionowano 1 partię o wartości 12 zł;
 • napoje alkoholowe, w tym piwo – 6 partii o wartości 414 zł;
 • mięso i przetwory mięsne – 13 partii o wartości 633 zł;
 • ryby i przetwory rybne – 14 partii o wartości 586 zł;
 • wyroby czekoladowe i kakaowe – 15 partii o wartości 460 zł;
 • wyroby cukiernicze – 8 partie o wartości 284 zł.

Ocena jakości produktów oferowanych pod marką własną w zakresie cech organoleptycznych i fizykochemicznych w odniesieniu do obowiązujących przepisów oraz deklaracji producenta umieszczonej na opakowaniu jednostkowym lub w inny sposób podanej do wiadomości konsumentów

Badania jakościowe produktów oferowanych pod markami własnymi przeprowadzono w Laboratorium Kontrolno - Analitycznym UOKiK w Poznaniu i Warszawie dokonując sprawdzenia zgodności cech organoleptycznych, fizycznych i chemicznych z obowiązującymi przepisami oraz deklaracjami producentów na opakowaniu.

Ogółem zbadano 40 partii produktów oferowanych pod markami własnymi o wartości 2228 zł, z czego zakwestionowano 4 partie o wartości 171 zł w poszczególnych grupach towarowych:

 • wyroby garmażeryjne – 4 partie o wartości 125 zł;
 • przetwory owocowe i warzywne – 6 partii o wartości 339 zł;
 • wyroby cukiernicze – 1 partię o wartości 49 zł;
 • mleko i przetwory mleczne (bez masła) – 5 partii o wartości 237 zł, z czego zakwestionowano 3 partie o wartości 159 zł;
 • pieczywo i wyroby ciastkarskie – 1 partię o wartości 43 zł;
 • wyroby czekoladowe i kakaowe- 1 partię o wartości 105 zł;
 • tłuszcze do smarowania, w tym masło - 1 partię o wartości 26 zł;
 • przetwory zbożowe – 3 partie o wartości 88 zł;
 • soki, nektary, napoje bezalkoholowe – 6 partii o wartości 143 zł, z czego zakwestionowano 1 partię o wartości 12 zł;
 • napoje alkoholowe, w tym piwo- 1 partię o wartości 193 zł;
 • miód – 3 partie o wartości 413 zł;
 • mięso i przetwory mięsne - 4 partie o wartości 282 zł;
 • ryby i przetwory rybne – 4 partie o wartości 185 zł.

Produkty zakwestionowano u 4 przedsiębiorców, tj.:

u przedsiębiorcy w Świnoujściu, gdzie do badań laboratoryjnych pobrano „Ser smażony”.

W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych i ich analizy stwierdzono, że produkt nie odpowiada deklaracji producenta z uwagi na wyższą zawartość soli (deklaracja 0,9g/100g wynik badania 1,29g/100g), co udokumentowano w sprawozdaniu z badań 168/2017 z dnia 11.04.2017r.

Powyższe nie odpowiada wymaganiom określonym w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. 2017r. poz. 2212).

Wobec powyższego:

 • przesłano wystąpienie pokontrolne do ww. przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,
 • skierowano wystąpienie pokontrolne do producenta kwestionowanego produktu z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • skierowano informację do właściwego terytorialnie WIJHARS,
 • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej,
 • zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

Kontrolowany przedsiębiorca udzielił odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne, w którym poinformował, że dołoży wszelkich starań, aby informacje zamieszczane na opakowaniach były zgodne z deklarowaną zawartością oraz przepisami prawa.

Producent w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne wyjaśnił, że wartość soli podana na opakowaniu jest wartością średnią, a z dokumentacji produkcyjnej nic nie wskazuje na to, aby użyto więcej soli. Ponadto zapewnił, że dokłada wszelkich starań, aby produkty spełniały najwyższe standardy jakości.

u przedsiębiorcy w Goleniowie, gdzie do badań laboratoryjnych pobrano Ser podpuszczkowy dojrzewający tłusty w plastrach.

W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych i ich analizy stwierdzono, że produkt nie odpowiada deklaracji producenta z uwagi na wyższą zawartość soli (deklaracja 1,3g/100g wynik badania 1,78g/100g), co udokumentowano w sprawozdaniu z badań nr 173/2017 z dnia 21.04.2017r.

Powyższe nie odpowiada wymaganiom określonym w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. 2017r. poz. 2212).

Wobec powyższego:

 • przesłano wystąpienie pokontrolne do ww. przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,
 • skierowano wystąpienie pokontrolne do producenta kwestionowanego produktu z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • skierowano informację do właściwego terytorialnie WIJHARS,
 • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej,
 • zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

Kontrolowany przedsiębiorca udzielił odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne, w którym poinformował, że podjęto decyzję o zaprzestaniu zamawiania przedmiotowego produktu do czasu wyjaśnienia sprawy.

Producent w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne wyjaśnił, że w celu zapewnienia fizykochemicznej jakości sprzedawanego produktu podjął decyzję o dodatkowych analizach parametrów. Analizy te będą miały na celu zweryfikowanie procesu solenia i w przypadku uzyskania wyników mieszczących się w górnej dopuszczalnej granicy skróci czas solenia serów dojrzewających.

u przedsiębiorcy w Szczecinie, gdzie do badań laboratoryjnych pobrano „Sok marchwiowo-jabłkowo-malinowy słodzony 750 ml.

W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych i ich analizy stwierdzono, że produkt nie odpowiada deklaracji producenta z uwagi na zawyżoną zawartość cukrów (deklaracja 7,2g/100ml wynik badania 9,9g/100ml), co udokumentowano w sprawozdaniu z badań nr 356/2017 z dnia 27.07.2017r.

Powyższe nie odpowiada wymaganiom określonym w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. 2017r. poz. 2212)

Wobec powyższego:

 • przesłano wystąpienie pokontrolne do ww. przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,
 • skierowano wystąpienie pokontrolne do producenta kwestionowanego produktu z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • skierowano informację do właściwego terytorialnie WIJHARS,
 • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej,
 • zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

Kontrolowany przedsiębiorca udzielił odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne, w którym poinformował, że nie ma już w sprzedaży kwestionowanej partii produktu.

Producent w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne wyjaśnił, że zawartość cukru jest różna w różnym okresie przetwarzania, czasie magazynowania oraz od stosowanych w produkcji odmian marchwi i jabłek. Rozbieżności występujące w zawartości cukru w surowcu sezonowym występują i są uzależnione od gatunku roślin, jego stanu dojrzałości, czasu przechowywania. Ponadto obliczanie wartości odżywczych obciążone jest również dużą dozą tolerancji.

u przedsiębiorcy w Koszalinie, gdzie do badań laboratoryjnych pobrano „Ser morski. Ser podpuszczkowy dojrzewający, tłusty, plastry.

W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych i ich analizy stwierdzono, że produkt nie odpowiada deklaracji producenta z uwagi za zawyżoną zawartość soli (deklaracja 1,3g/100g wynik badania 1,85g/100g), co udokumentowano w sprawozdaniu z badań nr 175/2017 z dnia 26.04.2017r.

Powyższe nie odpowiada wymaganiom określonym w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. 2017r. poz. 2212)

Wobec powyższego:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonego uchybienia,
 • skierowano wystąpienie pokontrolne do producenta z wnioskiem o usunięcie stwierdzonej nieprawidłowości;
 • skierowano informację do właściwego terytorialnie WIJHARS,
 • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej,
 • zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

Kontrolowany przedsiębiorca w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne poinformował,
że zakwestionowany ser morski wycofał ze sprzedaży.

Natomiast producent poinformował m.in., że zakwestionowana partia sera została omyłkowo wyprodukowana z surowca o nieco innych niż deklarowane parametrach. Zarząd Spółki bezzwłocznie przeszkolił kierownika zmiany oraz pracowników pakujących i etykietujących sery, na temat identyfikacji i identyfikowalności surowca, wyrobu w toku produkcji oraz wyrobu gotowego. Zwrócono szczególną uwagę na dobór surowca do pakowania Sera morskiego produkowanego we marce własnej.

Mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 07 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1161) w trakcie badań laboratoryjnych sprawdzono zgodność zawartości masy netto deklarowanej przez producentów w oznakowaniu opakowań jednostkowych z rzeczywistą.

W powyższym zakresie badaniem objęto 40 partii produktów w ilości 161 opakowań jednostkowych, nie kwestionując żadnego opakowania jednostkowego.

Prawidłowość oznakowania produktów oferowanych pod marką własną sieci handlowych

Prawidłowość oznakowania produktów oferowanych pod marką własną sprawdzono w odniesieniu do przepisów:

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 (WE) nr1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 200/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011, s.18 ze zm. ),
 • rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L 31 z 01.02.2002 r. s. 1 ze zm.),
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz.U. L 354 z 31.12.2008 r. s. 16 ze zm.),
 • ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r., poz.149 ze zm.),
 • ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2017r., poz. 2212),
 • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej (Dz.U. nr 83, poz. 772),
 • rozporządzenia (WE) Nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20.12.2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz. Urz. UE L 404 z 30.12.2006 r. s. 9 ze zm.),
 • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej dżemów, konfitur, galaretek, powideł śliwkowych oraz słodzonego przecieru z kasztanów (Dz.U. z 2003 r., nr143, poz. 1398 ze zm.),
 • rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 29/2012 z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie norm handlowych w odniesieniu do oliwy z oliwek (Dz. Urz. UE L 12 z 14.1.2012, s. 14 z późn. zm.) w powiązaniu z art. 78 ust. 1 i załącznikiem VII, cz. VIII rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, s. 671 z późn. zm.),
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 853/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.4.2004 s. 55 ze zm.),
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r. s. 671 ze zm.),
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych oraz zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenia (WE) nr 2232/96 oraz (WE) nr 110/2008 oraz dyrektywę 2000/13 (Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008 r. s. 34 ze zm.),
 • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu (Dz. U. z 2003 r. Nr 181, poz. 1773 ze zm.),
 • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30.09.2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 494 ze zm.),
 • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 04 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej wyrobów kakaowych i czekoladowych (Dz. U. Nr 214, poz. 1813 ze zm.),
 • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz.29 ze zm.),
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
 • w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013 s. 1 ze zm.).

Badaniem objęto 201 partii produktów o wartości 8279 zł, z czego zakwestionowano 1 partię o wartości 123 zł u 1 przedsiębiorcy w Szczecinie, gdzie zakwestionowano pomidory suszone w oleju z ziołami 280g/155g wyprodukowane w Polsce z uwagi na to, że oznakowanie na opakowaniu dotyczące daty minimalnej trwałości i numer partii było słabo widoczne i trudne do odczytania dla konsumenta, co narusza art. 13 ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L 2011.304. 18 ze zm.).

Powyższe nie odpowiada wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2017r. poz. 2212)

Wobec powyższego:

przesłano wystąpienie pokontrolne do ww. przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do producenta kwestionowanego produktu z wnioskami o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • skierowano informację do właściwego terytorialnie WIJHARS,
 • wydano decyzję o odstąpieniu od wymierzenia kary z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Kontrolowany przedsiębiorca i producent udzielili odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne, w którym poinformowali, że podjęto działania naprawcze dotyczące słabo widocznego kodowania na produktach.

Nie stwierdzono produktów oferowanych do sprzedaży pod marką własną oznakowanych jako „BIO”, „EKO”.

Przestrzeganie aktualności dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia oraz warunków przechowywania

Przestrzeganie dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia produktów oferowanych do sprzedaży sprawdzono u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców.

Badaniem objęto 201 partii produktów o wartości 8279 zł nie kwestionując żadnej partii.

Warunki i sposób przechowywania produktów oferowanych pod markami własnymi sieci handlowych sprawdzono uwzględniając zalecenia producentów i przepisy rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L.139, str. 1 ze zm.).

Badaniem objęto 201 partii produktów o wartości 8279 zł, nie stwierdzając nieprawidłowości.

Sprawdzono również stan opakowań produktów w opakowaniach jednostkowych, nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.

U jednego przedsiębiorcy prowadzono rozbiór mięsa w pomieszczeniu produkcyjnym sklepu. Mięso posiadało aktualne terminy przydatności do spożycia, a warunki przechowywania tych surowców były prawidłowe.

Identyfikowalność towarów

U wszystkich przedsiębiorców sprawdzono przestrzeganie przepisu art. 18 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L.2002.31.1 ze zm.), art. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 931/2011 z dnia 19 września 2011r. w sprawie wymogów dotyczących możliwości śledzenia ustanowionych rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 2011.242.2).

Kontrolowani przedsiębiorcy okazali dowody dostaw i inne dokumenty, co umożliwiało identyfikację dostawców ocenianych produktów. W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

Identyfikacja przedsiębiorcy

Identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców dokonano w oparciu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego bądź Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

Przestrzeganie przepisu art. 59 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017r. poz. 149 ze zm.)

Powyższe zagadnienie sprawdzono u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców, którzy przechowywali aktualne orzeczenia lekarskie osób bezpośrednio stykających się z żywnością. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

 • wysłania 5 wystąpień pokontrolnych do kontrolowanych przedsiębiorców z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,
 • wysłania 5 wystąpień pokontrolnych do producentów z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • przesłania 5 informacji do właściwego terytorialnie WIJHARS.

Ponadto w związku z ustaleniami kontroli:

 • materiały z 4 kontroli skierowane zostaną do Komisji WIIH z wnioskiem o wszczęcie postępowania administracyjnego z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych, zmierzających do wymierzenia kary pieniężnej,
 • zostaną wszczęte 4 postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych zakwestionowanych produktów,
 • w jednym przypadku odstąpiono od wymierzenia kary z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

 

Beata Manios - rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 05-02-2018 08:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-02-2018
Ostatnia aktualizacja: - 05-02-2018 08:32