Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli wyrobów pod względem zawartości niektórych substancji chemicznych

Realizując wytyczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził w podanym wyżej zakresie 6 kontroli u 6 przedsiębiorców prowadzących sprzedaż w sklepach detalicznych. Ww. kontrole przeprowadzono u 6 przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną w Szczecinie i Koszalinie.

W odniesieniu do poszczególnych punktów programu, ustalenia kontroli przedstawiają się następująco:

1. Badanie wyrobów w zakresie zawartości niedozwolonych do stosowania substancji niebezpiecznych lub dozwolonych z ograniczeniami – pobranie prób do badań laboratoryjnych

W celu sprawdzenia wyrobów w zakresie zawartości niedozwolonych do stosowania substancji niebezpiecznych lub dozwolonych z ograniczeniami, do badań laboratoryjnych pobrano 6 próbek niżej wymienionych wyrobów:

  • bransoletka damska ES, 451WKWEST-J-37, kod 2010000703946, 70% żelazo, 30% miedź (na zawartość kadmu i ołowiu),
  • łańcuszek metal złoty E2350.292.505, kod 4049077301555, Made in China (pod kątem uwalniania niklu),
  • bransoleta, metal złoty, kod 5902143712329, wyprodukowano w ChRL (pod kątem uwalniania kadmu i ołowiu),
  • portfel skórzany męski, kod 5907518460317 (na zawartość chromu VI),
  • spinka do włosów automatyczna w kolorze czarnym – zapięcie metalowe, wyprodukowano w Chinach (na zawartość kadmu i ołowiu),
  • sandał, rozmiar 38, 1932-02, kod 2220692070039, (na zawartości chromu VI).

Przeprowadzone badania fizyko-chemiczne ww. wyrobów w Specjalistycznym Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej w Łodzi na zgodność z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów – załącznik XVII (Dz. U. L 396 z 30.12.2006 r. z późn. zm.) wykazały, że w badanych wyrobach nie zostały przekroczone zawartości substancji niebezpiecznych.

2. Legalność prowadzonej działalności gospodarczej.

Spośród 6 skontrolowanych przedsiębiorców dwóch zgłosiło prowadzoną działalność gospodarczą do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a czterech przedsiębiorców do Krajowego Rejestru Sądowego. Przedsiębiorcy prowadzili działalność zgodnie z zarejestrowanym zakresem.

3. Inne zagadnienia

Ponadto w czasie prowadzonych kontroli sprawdzono prawidłowość uwidocznienia cen przy oferowanych do sprzedaży produktach w zakresie przestrzegania przepisów:

  • ustawy z dnia 09.05.2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1830),
  • rozporządzenia Ministra Rozwoju z 09.12.2015 r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług (Dz. U. z 2015 r., poz. 2121).

W powyższym zakresie kontrolą objęto wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców.

Nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono u jednego przedsiębiorcy. Ustalono, że przy towarach pakowanych, przeznaczonych do sprzedaży według objętości lub masy, nie uwidoczniono cen jednostkowych – co naruszało art. 4 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług z dnia 09.05.2014 r. w związku z § 3 ust. 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 09.12.2015 r.

W trakcie kontroli przedsiębiorca usunął stwierdzone uchybienie poprzez uwidocznienie brakujących cen jednostkowych przy towarach. Ceny były prawidłowo wyliczone.

W związku z powyższym wobec kontrolowanego przedsiębiorcy zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji nakładającej karę pieniężną na podstawie art. 6 ust.1 ustawy z dnia 9.05.2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2017, poz. 1830).

U pozostałych przedsiębiorców nieprawidłowości nie stwierdzono.

Wykorzystanie ustaleń kontroli:

Materiały z przeprowadzonych kontroli dadzą podstawę do:

  • wszczęcia jednego postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji nakładającej karę pieniężną.

 

Beata Manios - rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 05-01-2018 10:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-01-2018
Ostatnia aktualizacja: - 05-01-2018 10:48