Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli maszyn ogrodniczych

Realizując program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie w III kwartale 2017 r. przeprowadził 4 kontrole u przedsiębiorców w Szczecinie, Kołobrzegu i Białogardzie.

Kontrolą objęto wprowadzone do obrotu maszyny z napędem spalinowym i elektrycznym pod kątem spełniania zasadniczych i innych wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. Nr 199, poz. 1228 ze zm.) wydanego w oparciu o dyrektywę maszynową 2006/42/WE, z uwzględnieniem wymagań norm zharmonizowanych.

Sprawdzeniem objęto ogółem 8 partii maszyn, w tym:

4 partie maszyn z napędem spalinowym pochodzące z innych krajów Unii Europejskiej, tj.:

  • - 2 partie spalinowych pilarek łańcuchowych,
  • - partię spalinowych nożyc do cięcia trawników,
  • - partię kos spalinowych,

4 partie maszyn z napędem elektrycznym z krajów trzecich, wyprodukowanych w Chinach, a wprowadzonych do obrotu pod własnym znakiem towarowym przez przedsiębiorców krajowych, tj.:

  • - 2 partie podkaszarek do trawy,
  • - 1 partię sekatorów do żywopłotów,
  • - 1 partię akumulatorowych nożyc do trawy i żywopłotu.

Zakwestionowano ogółem 5 partii wyrobów z uwagi na naruszenie zasadniczych i innych wymagań określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn.

Kontrole zostały zakończone, natomiast nie zostało zakończone postępowanie pokontrolne w stosunku do producentów kwestionowanych maszyn objętych sprawdzeniem.

W III kwartale 2017 roku Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej nie wydawał na wniosek Urzędów Celnych opinii dotyczących maszyn ogrodniczych.

Ustalenia kontroli, w odniesieniu do poszczególnych punktów programu, przedstawiają się następująco:

Oznakowanie CE

W wyniku oględzin stwierdzono, że objęte sprawdzeniem 8 partii maszyn było oznakowanych w sposób czytelny i trwały znakiem CE, zgodnie z przepisami § 56 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn.

Deklaracje zgodności

Prawidłowość deklaracji zgodności sprawdzono w odniesieniu do 8 partii objętych kontrolą wyrobów przy czym nieprawidłowości odnotowano w deklaracji zgodności dotyczącej elektrycznej przycinarki do trawy, oferowanej do sprzedaży przez Przedsiębiorstwo z siedzibą w Koszalinie.

W treści deklaracji zgodności zawartej w instrukcji dołączonej do elektrycznej przycinarki do trawy oraz w deklaracji zgodności przedłożonej na nasze żądanie przez producenta przycinarki, nie zamieszczono nazwy producenta, co było niezgodne z wymaganiami pkt 1.3 ppkt 1.3.1 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn.

W związku z powyższym do producenta przedmiotowej maszyny ogrodniczej, skierowano pismo o możliwości podjęcia dobrowolnych działań naprawczych zmierzających do usunięcia stwierdzonej niezgodności. Działania naprawcze zostały wykonane.

Pozostałe sprawdzone deklaracje zgodności sporządzone zostały zgodnie z pkt 1.3 załącznika nr 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn.

Zgodność z zasadniczymi wymaganiami

a) Oznaczenia

Spośród objętych sprawdzeniem 8 partii maszyn zakwestionowano 1 partię nożyc spalinowych do cięcia żywopłotów, które oferowali przedsiębiorcy - wspólnicy spółki cywilnej w Szczecinie.

Nożyce nie zostały oznaczone, w sposób bezpośredni, określeniem maszyny w związku z czym stwierdzono, że maszyna nie spełnia zasadniczych wymagań, o których mowa w § 56 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia.

W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością do I dystrybutora ww. maszyny firmy skierowano pismo o możliwości podjęcia dobrowolnych działań naprawczych.

W odpowiedzi przedsiębiorca przesłał wyjaśnienie, w którym wskazał na zakodowanie określenia maszyny w oznaczeniu naniesionym bezpośrednio na urządzeniu oraz że wyjaśnienie tego oznaczenia kodowego podano w załączonej do wyrobu instrukcji obsługi.

W odniesieniu do pozostałych objętych sprawdzeniem maszyn ogrodniczych w zakresie oznakowania, nie odnotowano niezgodności z wymaganiami określonymi w § 56 ust. 1 pkt 1,2,4,5,6 i § 57 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn oraz w normach przedmiotowych.

b) Instrukcje

Do wszystkich maszyn ogrodniczych objętych sprawdzeniem dołączono instrukcje użytkowania, zgodnie z wymaganiami § 58 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn.

Stwierdzono natomiast nieprawidłowości dotyczące sporządzenia instrukcji załączonych do 4 partii maszyn ogrodniczych oferowanych do sprzedaży przez przedsiębiorcę w Koszalinie, tj. do:

  • podkaszarek elektrycznych do trawy i nożyc do żywopłotu,
  • akumulatorowych nożyc do trawy i żywopłotu,
  • przycinarek elektrycznych do trawy,

z uwagi na brak zamieszczonych w treści instrukcji specyfikacji części zamiennych, jakie mają być użyte, a mających wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo operatorów, co nie spełniało wymagań § 59 ust. 1 pkt. 20 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn.

Ponadto w przypadku przycinarek elektrycznych do trawy, w treści instrukcji zamieszczono opisy tylko 6 symboli i piktogramów informacyjnych i ostrzegawczych z 12 zamieszczonych bezpośrednio na osłonie ochronnej głowicy tnącej przycinarki, co nie spełniało wymagań § 54 ust. 2 wyżej cytowanego rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2008 r.

Zastosowane na osłonie ochronnej piktogramy, naszym zdaniem nie są łatwo zrozumiałe dla użytkowników, stąd - w zależności od treści jakie mają przekazać - winny mieć odpowiednie objaśnienie w instrukcji obsługi, powiązane ze wzorem zastosowanego piktogramu.

Mając na uwadze, że stwierdzone niezgodności nie miały bezpośredniego wpływu na bezpieczeństwo użytkowników maszyn ogrodniczych do producentów w Warszawie, we Wrocławiu oraz w Baranowie, skierowano pisma informujące o możliwości podjęcia dobrowolnych działań naprawczych zmierzających do usunięcia niezgodności z wymaganiami w odniesieniu do kwestionowanych maszyn ogrodniczych wprowadzonych do obrotu.

Z odpowiedzi otrzymanej z firmy w Baranowie, wynikało, że działania naprawcze w odniesieniu do kwestionowanych przycinarek elektrycznych do trawy, zostały wykonane.

W odniesieniu do podkaszarek elektrycznych do trawy i nożyc do żywopłotu, wprowadzonych do obrotu przez producenta w Warszawie oraz akumulatorowych nożyc do trawy i żywopłotu, wprowadzonych do obrotu przez producenta we Wrocławiu - postępowanie pokontrolne trwa.

Badania organoleptyczne i laboratoryjne

Nie pobierano próbek maszyn do badań laboratoryjnych. W toku kontroli nie stwierdzono maszyn, wobec których istniałoby podejrzenie, że mogą one nie spełniać zasadniczych wymagań wynikających z projektu, budowy, czy przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych.

Wykorzystanie ustaleń

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do skierowania pism informujących o możliwości podjęcia dobrowolnych działań naprawczych zmierzających do usunięcia stwierdzonych niezgodności.

Ponadto w odniesieniu do jednego producenta, skierowane zostanie zawiadomienie do właściwej miejscowo prokuratury rejonowej o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na wprowadzeniu do obrotu maszyn ogrodniczych niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami i umieszczeniu na ww. wyrobach oznakowania zgodności.

 

Beata Manios - rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 23-11-2017 14:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-11-2017
Ostatnia aktualizacja: - 23-11-2017 14:36