Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wyniki kontroli jakości paliw w I kwartale 2009 r.

W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2009r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie wraz z Delegaturą w Koszalinie przeprowadził 66 kontroli jakości paliw na terenie województwa zachodniopomorskiego, w tym:

-        35  kontroli na stacjach paliw,

-        25 kontroli na stacjach gazu skroplonego (LPG),

-         6 kontroli w hurtowniach paliw.

 

I. Kontrolą objęto:

1)  ogólnodostępne stacje paliw ciekłych (ON, Pb95, Pb98) m.in. w Szczecinie, Przecławiu, Ustowie, Choszcznie, Goleniowie, Kamieniu Pomorskim, Pobierowie, Koszalinie, Pełczycach, Kliniskach, Kołobrzegu, Świdwinie, Połczynie Zdroju, Szczecinku, Gryfinie, Stargardzie Sz., Wałczu, Trzebiatowie.

 

2) ogólnodostępne stacje gazu skroplonego (LPG) m.in. w Szczecinie, Gryfinie, Pyrzycach, Babigoszczy, Kamieniu Pomorskim, Maszewie, Stargardzie Sz., Chociwlu, Nowogardzie,

 

3) hurtownie paliw ciekłych m.in. w Koszalinie, Wałczu, Szczecinie.

 

Na 66 przeprowadzonych kontroli, niewłaściwą jakość badanego paliwa stwierdzono na 3 stacjach i 1 hurtowni paliw ciekłych tj.:

 

-        podczas kontroli przeprowadzonej w lutym 2009r. u przedsiębiorcy w Manowie stwierdzono, że w sprzedaży znajdowała się benzyna bezołowiowa 95 oraz olej napędowy niespełniający wymagań rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 09 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. nr 221, poz. 1441). W oleju napędowym stwierdzono zawyżoną zawartość siarki tj. 459 mg/kg przy dopuszczalnej wartości max. 10 mg/kg, zaś w benzynie bezołowiowej 95 zaniżoną badawczą liczbę oktanową, tj. 93,3 przy dopuszczalnej wartości min. 95,0 oraz zawyżoną temperaturę końca destylacji, tj. 264,4 0C przy dopuszczalnej wartości max. 2100C.

W kolejnym dniu kontroli w związku z nową dostawą oleju napędowego ponownie pobrano do badań  próbki oleju napędowego. Przeprowadzone badania wykazały, że olej napędowy po dolewce również nie spełniał wymagań jakościowych, z uwagi na zawyżoną zawartość siarki, tj. 69 mg/kg przy dopuszczalnej wartości max. 10 mg/kg. W związku z powyższym przedsiębiorcy wydano decyzję zarządzającą wycofanie z obrotu oleju napędowego w ilości 1.656 litrów.

Do benzyny bezołowiowej nie dolano nowych partii paliw i kontrolowanemu przedsiębiorcy wydano decyzję zarządzającą wycofanie z obrotu 1.063 litrów benzyny bezołowiowej 95.

W ustawowym terminie przedsiębiorca wnioskował o wykonanie badań laboratoryjnych próbek kontrolnych. Sprawa w toku.

Ustalono, iż dostawcą kwestionowanego oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej 95 jest przedsiębiorca z Koszalina, u którego następnie przeprowadzono kontrolę i ustalano kolejne ogniwo dostaw. Kontrole przeprowadzone u dostawców nie wykazały nieprawidłowości w oferowanym paliwie;

 

-        kontrola przeprowadzona w lutym 2009r. u przedsiębiorcy na stacji paliw w Barwicach  wykazała, że w sprzedaży znajdował się olej napędowy niespełniający wymagań jakościowych z uwagi na zawyżoną temperaturę zablokowania zimnego filtra w okresie zimowym tj. –10 0C przy dopuszczalnej maksymalnej temperaturze –20 0C. Do partii, z której uprzednio pobrano próbkę, nie dokonano „dolewki”. Przedsiębiorcy wydano decyzję zarządzającą wstrzymanie wprowadzania do obrotu oleju napędowego w ilości 9.283 litrów.

Dostawcami kwestionowanego oleju napędowego do stacji paliw byli przedsiębiorcy z Kołobrzegu i Wolsztyna. Kontrola w Kołobrzegu wykazała, że olej napędowy został dostarczony na stację paliw w Barwicach cysterną bezpośrednio z firmy z Wolsztyna. W związku z zaistniałą sytuacją przekazano informację do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli jakości we wskazanej spółce.

 

-        kontrola w lutym 2009r. u przedsiębiorcy w Stargardzie Sz. wykazała, że próbka oleju napędowego  pobranego ze zbiornika magazynowego, w którym znajdowało się 14.450 litrów nie spełnia wymagań jakościowych określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia   09 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 221, poz. 1441) ze względu na zaniżoną temperaturę zapłonu, która w przedmiotowym paliwie wyniosła 51°C przy wymaganiu jakościowym powyżej 55°C (tolerancja j >55-2,3°C). W kolejnym dniu kontroli ustalono, że do partii oleju napędowego, z której uprzednio pobrano próbki, nie dolano nowej partii paliwa. Ponadto stwierdzono, że w tym dniu na stacji paliw nie prowadzono sprzedaży detalicznej oleju napędowego. Ustalono, że w zbiorniku znajdowało się 435 litrów przedmiotowego oleju napędowego (tzw. stan martwy – brak możliwości zaciągnięcia paliwa za pomocą pompy odmierzacza). Kontrolowanego pouczono o trybie i terminie złożenia wniosku o przebadanie próbki kontrolnej zakwestionowanego paliwa. W ustawowym terminie przedsiębiorca wnioskował o wykonanie badania laboratoryjnego tej próbki. Otrzymany wynik badania próbki kontrolnej wykazał, że olej napędowy nie spełnia wymagań jakościowych określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 221, poz. 1441) ze względu na zaniżoną temperaturę zapłonu, która w przedmiotowym paliwie wyniosła 51°C przy wymaganiu jakościowym powyżej 55°C (tolerancja j >55-2,3°C). Na podstawie złożonych wyjaśnień oraz przedłożonych dokumentów ustalono, że dostawcą kwestionowanego paliwa była firma z Piły, a dostarczone było z hurtowni w Wałczu;

 

-        w marcu w związku z kontrolą w Stargardzie Sz. jw. i negatywnymi wynikami badań próbki oleju napędowego przeprowadzono kontrolę u przedsiębiorcy w Wałczu, gdzie do badań laboratoryjnych pobrano próbkę oleju napędowego. Badanie laboratoryjne wykazało, że przedmiotowy olej napędowy nie spełnia wymagań jakościowych określonych w rozporządzeniu jw. ze względu na zawyżoną zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych, która w przedmiotowym paliwie wyniosła 5,6% V/V przy wymaganiu jakościowym poniżej 5%V/V (tolerancja ≤5+0,5% V/V). W kolejnym dniu kontroli ustalono że, przyjęto nowe partie oleju napędowego w związku z czym ponownie pobrano do badań laboratoryjnych próbkę oleju napędowego. Badanie laboratoryjne wykazało, że przedmiotowy olej napędowy spełnia wymagania jakościowe określone w ww. rozporządzeniu. Na podstawie złożonych wyjaśnień kierownika Hurtowni Paliw w Wałczu oraz przedłożonych dokumentów ustalono, że kwestionowany olej napędowy sprzedany został przez firmę z Krakowa, a pochodził ze Schwedt. Kontrolowany przedsiębiorca został pouczony o trybie i terminie złożenia wniosku o przebadanie próbki kontrolnej zakwestionowanego paliwa. Kontrolowany skorzystał z przysługujących mu prawa i złożył stosowny wniosek o przebadanie próbki kontrolnej. Wynik badania próbki kontrolnej potwierdził, iż partia z której pobrano próbki paliw nie spełnia ww. wymagań jakościowych ze względu na zawyżoną zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych tj. 5,8% V/V przy wymaganiu jakościowym poniżej 5%V/V (tolerancja ≤5+0,5% V/V).

 

 

Wzrost zawartości siarki przekłada się m.in. na poziom SO2 w spalinach odprowadzanych z silników. Ponadto powstające  SO2, SO3, H2SO4 i siarczany wpływają na żywotność silnika, mają one bowiem silne właściwości korodujące oraz przyspieszają zużycie elementów silnika.  

 

Badawcza liczba oktanowa jest parametrem odpowiadającym za prawidłowe i ekonomiczne spalanie. Obniżona wartość powoduje zaburzenia w prawidłowej pracy silnika, spadek mocy jednostki napędowej oraz większe zużycie paliwa.

 

Wprowadzanie do obrotu oleju napędowego o obniżonej temp. zapłonu naraża użytkownika na wyraźnie zwiększone zagrożenie pożarowe i wybuchowe w czasie transportu, przechowywania, dystrybucji i stosowania.

 

Temperatura zablokowania zimnego filtra jest to temp. w której określona objętość paliwa chłodzona w znormalizowanych warunkach nie przepływa w określonym czasie przez znormalizowany układ filtracyjny. Jest to parametr bezpośrednio powiązany z eksploatacją samochodu. W niskich temp. pogarsza się płynność oleju, a w miarę dalszego obniżania temp. traci on płynność i nie może być doprowadzony do układu zasilania silnika (osadzanie się „kryształków” parafin, zatykanie filtra paliwa).

 

 

Beata Manios- specjalista w Inspekcji Handlowej w Szczecinie (rzecznik w Inspekcji Handlowej w Szczecinie)

Tel. 0-91 4230521 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 23-04-2009 14:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Wilkosz 23-04-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Wilkosz 16-10-2009 14:20