Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Spawozdanie Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego za 2016 r.

Część opisowa
do sprawozdania
Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego w Szczecinie
przy Zachodniopomorskim Wojewódzkim
Inspektorze Inspekcji Handlowej
za 2016 rok.

W roku 2016r. do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Zachodniopomorskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Szczecinie wpłynęły 194 wnioski. Około 42,8% spraw dotyczyło obuwia. Jednymi z bardziej skomplikowanych spraw były jednak sprawy dotyczące usług remontowo- budowlanych. W większości spraw ze swoimi roszczeniami konsumenci występowali wobec przedsiębiorców z tytułu niezgodności towaru z umową/rękojmi (w zależności od stosowanych przepisów). W pięciu tylko przypadkach konsument swoje roszczenia skierował z tytułu gwarancji.

W 39 przypadkach Stały Polubowny Sąd Konsumencki w Szczecinie, działający przy Zachodniopomorskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej odrzucił wniosek. Zasadniczą przyczyną odrzucenia był brak stanowiska przedsiębiorcy odnośnie wyrażenia zgody na dokonanie zapisu na sąd polubowny. W 95 przypadkach strona pozwana wezwana do złożenia oświadczenia co do tego, czy wyraża zgodę na rozpoznanie sporu przez sąd polubowny, złożyła oświadczenie, że nie wyraża zgody na sąd polubowny (rubryka odmowa zapisu na sąd polubowny).

Jedną z przyczyn odrzucenia wniosków była zbyt wysoka wartość przedmiotu sporu (powyżej 10 000 złotych) – 2 sprawy. W jednej ze spraw powód cofnął wniosek przed dokonaniem zapisu na sąd polubowny, w 1 przypadku Sąd stwierdził brak właściwości rzeczowej, w dwóch kolejnych strona powodowa w terminie nie uzupełniła braków formalnych złożonego wniosku. Sprawy te ujęto w rubryce „pozostawienie wniosku bez dalszego biegu”).

W sprawozdawczym okresie przed Sądem w Szczecinie i Ośrodku Zamiejscowym w Koszalinie zapadło 19 wyroków. W 8 przypadkach Sąd wydał wyroki uwzględniające roszczenia powodów, a w 11 zasadności ich roszczeń nie uznał i powództwo oddalił.

W 17 przypadkach, już po wniesieniu wniosku do Sądu strony zdecydowały się na polubowne rozstrzygnięcie sporu, skutkiem czego doszło do zawarcia ugody pozasądowej (rubryka ugody w postępowaniu wstępnym), a w kolejnych 8 sprawach do zawarcia ugody doszło przez Sądem.

Ze spraw, które pozostały do rozpoznania z poprzedniego okresu sprawozdawczego (było ich 18) wszystkie zostały zakończone w roku 2016. Natomiast ze spraw, które w tym roku wpłynęły do Sądu, do rozpoznania pozostało 28 spraw.

Średni czas rozpatrywania sporów w 2016r. wynosił 29,6 dni.

Prawo energetyczne:

W okresie sprawozdawczym do tut. Sądu wpłynęły 5 wniosków dotyczących prawa energetycznego. Cztery z nich dotyczyły prądu, jednak ciepła. W przypadku 3 wniosków (prąd (2) oraz ciepło (1)) strona pozwana odmówiła dokonania zapisu na Sąd polubowny, a w dwóch pozostałych Sąd w ogóle nie otrzymał stanowiska przedsiębiorcy.

 

Sporządziła Wanda Rzeźnicka – Miluch
Przewodnicząca Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego w Szczecinie,
Naczelnik Wydziału Prawno-Organizacyjnego i Ochrony Konsumentów.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 21-07-2017 09:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-07-2017
Ostatnia aktualizacja: - 21-07-2017 09:46