Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli jakości handlowej mięsa, surowych wyrobów mięsnych (oraz rzetelność znakowania mięsa oddzielonego mechanicznie przeznaczonego do produkcji) w tym znakowania krajem pochodzenia

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził łącznie na terenie województwa zachodniopomorskiego 15 kontroli u 12 przedsiębiorców w zakresie kontroli jakości handlowej mięsa, surowych wyrobów mięsnych (oraz rzetelności znakowania mięsa oddzielonego mechanicznie przeznaczonego do produkcji) w tym znakowania krajem pochodzenia, zgodnie z wytycznymi Prezesa UOKiK - program nr DIH-702- 7 (1)/17/JS z dnia 2 stycznia 2017r.

Przedsiębiorców do kontroli wytypowano z własnego rozeznania oraz informacji przekazanych przez konsumentów.

Kontrolą objęto niżej wymienionych przedsiębiorców:

Hurtownie

 • Stargard, [kontrola urzędowa x2];.
 • Szczecin [kontrola urzędowa];
 • Koszalin, [kontrola urzędowa];

Sklepy sieci handlowych

 • Sp. z o. o. Sp. Komandytowa; prowadząca działalność gospodarczą w Szczecinie [kontrola urzędowa];
 • Sp. z o. o. Sp. k., prowadząca działalność gospodarczą w Szczecinie [kontrola urzędowa];
 • S. A, prowadząca działalność gospodarczą w Koszalinie, [kontrola urzędowa x 2];
 • Sp. z o. o., , prowadząca działalność gospodarczą w sklepie spożywczo- przemysłowym Koszalinie, [kontrola urzędowa];

Sklepy pozostałe

 • spółka z o. o, prowadząca działalność gospodarczą w Choszcznie; [Kontrola urzędowa x2];
 • przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie w Dębnie [kontrola urzędowa];
 • przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie w Szczecinie [kontrola urzędowa];
 • Sp. z o. o., prowadzące działalność gospodarczą w sklepie w Białogardzie [kontrola urzędowa];
 • Sp. z o. o., prowadząca działalność gospodarczą w sklepie spożywczo - przemysłowym w Szczecinku, [kontrola urzędowa].

Ogółem skontrolowano 60 partii mięsa świeżego i surowych produktów mięsnych o wartości 7232złotych, z czego zakwestionowano 5 partii o wartości 280 złotych, co stanowi 8,33% zbadanych partii.

Kontrolą objęto produkty:

Grupa 08.1 wg rozporządzenia 1333 - mięso świeże w tym mielone (oprócz surowych wyrobów mięsnych) – 29 partii o wartości 4943 zł:

 • Mięso wieprzowe - 6 partii o wartości 1459 zł;
 • Mięso wołowe – 8 partii o wartości 2286 zł;
 • Mięso mielone - 10 partii o wartości 823 zł; zakwestionowano 2 partie o wartości 93 zł;
 • Mięso drobiowe - 5 partii o wartości 375 zł;

Grupa 08.2 wg rozporządzenia 1333 - surowe wyroby mięsne (w tym metka, kiełbasa surowa biała) - 31 partii o wartości 2289 zł:

 • Wyroby wieprzowe - 21 partii o wartości 1843 zł, zakwestionowano 2 partie o wartości 155zł;
 • Wyroby wołowe - 6 partii o wartości 295 zł;
 • Wyroby drobiowe - 3 partie o wartości 73 zł, zakwestionowano 1 partię o wartości 32 zł;
 • Wyroby mieszane - 1 partia o wartości 78 zł.

W hurtowniach zbadano ogółem 15 partii ww. produktów o wartości 3882 zł, z czego zakwestionowano 1 partię o wartości 109zł.

W sklepach sieci handlowych zbadano ogółem 22 partie ww. produktów o wartości 1847zł, z czego zakwestionowano 1 partię o wartości 32 złotych.

W pozostałych sklepach zbadano ogółem 23 partie ww. produktów o wartości 1503 złotych, z czego zakwestionowano 3 partie o wartości 139 złotych.

I OCENA JAKOŚCIOWA MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH

Badania próbek produktów przeprowadzono w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Olsztynie, gdzie dokonano sprawdzenia cech organoleptycznych, fizykochemicznych w odniesieniu do deklaracji producentów i obowiązujących przepisów oraz w zakresie identyfikacji gatunkowej mięsa.

W powyższym zakresie zbadano 18 partii mięsa świeżego i surowych produktów mięsnych (21 opakowań) o wartości 1889zł, kwestionując 4 partie ww. produktów o wartości 234zł.

Grupa 08.1

 • Mięso mielone - 6 partii o wartości 610zł, kwestionując 2 partie o wartości 93zł.

Grupa 08.2

 • Wyroby mięsne surowe - 12 partii o wartości 1279zł, zakwestionowano 2 partie o wartości 141zł.

Szczegóły dotyczące zakwestionowanych produktów przedstawiają się następująco:

u pierwszego przedsiębiorcy zakwestionowano jakość 2 partii produktów:

 1. „mielone z szynki” nr partii: 17/02/2017, należy spożyć do 20.02.2017; produkcja własna:, z uwagi na niższą masę netto - stwierdzono 557,5g i 618,7g deklaracja: 566g i 628g, oraz wyższą zawartość tłuszczu - stwierdzono 17,9% deklaracja : do 7%);
 2. „Mielone z łopatki wieprzowej” nr partii: 17/02/2017, należy spożyć do 20.02.2017; produkcja własna: z uwagi na niższą masę netto - stwierdzono 444,6g i 419,7g, deklaracja: 454g i 430g, oraz wyższą zawartość tłuszczu -stwierdzono 19,4%, deklaracja: do 7%.

Powyższe stanowi naruszenie art.4 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. 2016 r., poz. 1604 ze zm.).

Wobec powyższego:

 • przeprowadzono ponowną kontrolę u przedsiębiorcy,
 • skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy, który jest jednocześnie producentem.W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne przedsiębiorca udzielił wyjaśnienia, że powodem stwierdzonych nieprawidłowości była pomyłka polegająca na oznaczeniu produktów błędnymi informacjami na etykietach. Obecnie informacje na etykietach zostały zweryfikowane i produkty zostaną oznaczane prawidłowo. Zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych. Materiały z kontroli zostaną skierowane do postępowania administracyjnego w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej (niewłaściwa jakość handlowa produktu).

u drugiego przedsiębiorcy zakwestionowano jakość produktu:

„wędlina wieprzowa średnio rozdrobniona surowa, nr partii:45202, należy spożyć do 27.02.2017; z uwagi na wyższą zawartość kwasów tłuszczowych nasyconych - stwierdzono 8,5 %, deklaracja : 6,5%.

Powyższe jest niezgodne z deklaracją producenta i nie odpowiada wymaganiom jakości handlowej określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2016r.,poz. 1604 z późn. zm.).

Wobec powyższego:

 • przeprowadzono ponowną kontrolę u przedsiębiorcy,
 • skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy,
 • skierowano wystąpienie pokontrolne do producenta,
 • skierowana zostanie informacja do właściwego terytorialnie WJHARS.

Nie otrzymano odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne.

Zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

Materiały z kontroli zostaną skierowane do postępowania administracyjnego w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej (niewłaściwa jakość handlowa produktu).

u trzeciego przedsiębiorcy, stwierdzono niewłaściwą jakość handlową produktu, tj.: Mielonka z indykiem. Surowy wyrób mięsny drobiowy, z dodatkiem surowca i białka wieprzowego wyprodukowana przez, z uwagi na wyższa zawartość tłuszczu w stosunku do deklarowanej przez producenta na opakowaniu – stwierdzono 27g/100g, deklaracja 21g/100g.

Powyższe stanowi naruszenie art.4 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. 2016 r., poz. 1604 ze zm.).

Wobec powyższego:

 • wszczęto ponowną kontrolę u przedsiębiorcy,
 • skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy,
 • skierowano wystąpienie pokontrolne do producenta,
 • zostanie wysłana informacja do właściwego terytorialnie WJHARS.

Nie otrzymano odpowiedzi na wystąpienia od przedsiębiorcy i od producenta.

Zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

Materiały z kontroli zostaną skierowane do postępowania administracyjnego w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej (niewłaściwa jakość handlowa produktu).

KONROLA W ZAKRESIE MOM-u I SUROWYCH WYROBÓW Z MOM-em

W zakresie obecności mięsa oddzielonego mechanicznie (MOM) przekazano próbki produktów do Laboratorium Specjalistycznego w Gdyni Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

W powyższym zakresie zbadano 2 partie mięsa mielonego o wartości 114,00zł, nie kwestionując żadnej partii.

W 2 kontrolowanych placówkach z działem produkcji i pakowania, tj.:

 • w Choszcznie;
 • w Szczecinku,

nie stwierdzono stosowania MOM-u do produkcji.

II PRAWIDŁOWOŚĆ OZNAKOWANIA MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH

Ogółem kontrolą objęto 60 partii mięsa i produktów mięsnych o wartości 7232 zł, kwestionując 1 partię o wartości 46 zł, tj.:

 • zbadano 11 partii mięsa świeżego i surowych wyrobów mięsnych oferowanych do sprzedaży bez opakowań tzw. „luz”, o łącznej wartości 1024 złotych, z czego zakwestionowano 1 partię surowego wyrobu mięsnego o wartości 46 złotych,
 • zbadano 49 partii mięsa i surowych wyrobów mięsnych w opakowaniach jednostkowych o łącznej wartości 6208 złotych, nie kwestionując żadnej z partii.

Prawidłowość oznakowania produktów mięsnych oferowanych bez opakowań sprawdzono
w odniesieniu do przepisów:

 • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 29)- § 19 ust. 1 pkt 1,2,3 oraz ust. 2,
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. UE. L.02.31.1 ze zm.) – art. 16.

W powyższym zakresie zakwestionowano produkt u jednego przedsiębiorcy:

 • gdzie stwierdzono niewłaściwe oznakowanie produktu oferowanego do sprzedaży bez opakowań, tj.: „Biała surowa. Kiełbasa wieprzowa, średnio rozdrobniona, surowa”, ponieważ w miejscu sprzedaży na wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego lub w inny sposób, w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu, nie podano wykazu składników – zgodnie z art. 18 – 20 rozporządzenia nr 1169/2011, z uwzględnieniem informacji, o których mowa w art. 21 tego rozporządzenia, co stanowiło naruszenie § 19 ust.1 pkt 3 i ust.2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych jw.

Powyższe stanowi naruszenie art.4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. 2016 r., poz. 1604 ze zm.).

Wobec powyższego skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy.

W odpowiedzi na wystąpienie kontrolowany przedsiębiorca stwierdził, że katalog ze składami surowcowymi wszystkich wyrobów przedsiębiorcy znajduje się na sali sprzedaży, przy ladzie w każdym sklepie firmowym przedsiębiorcy, a pracownicy zostali pouczeni o przeznaczeniu katalogu i obowiązku wyłożenia go w miejscu widocznym i dostępnym dla klientów. Ponadto przedsiębiorca stwierdził, że w kontrolowanej placówce również dostępny był taki wykaz, a nieporozumienie wynikało ze zdenerwowania i niezrozumienia przez sprzedawczynię pytania osoby kontrolującej.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie Delegatura w Koszalinie podtrzymał swoje stanowisko zawarte w wystąpieniu pokontrolnym.

Materiały z kontroli zostaną skierowane do postępowania administracyjnego w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej (niewłaściwe oznakowanie produktu).

Prawidłowość oznakowania mięsa i produktów mięsnych w opakowaniach jednostkowych sprawdzono w odniesieniu do przepisów:

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)nr 178/2002 z dnia 28.01.2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. L 31 z 01.02.2002r. s.1 ze zm.);
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. L 304 z 22.11.2011 s. 18 z późn. zm.);
 • rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1337/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wskazania kraju pochodzenia lub miejsca pochodzenia świeżego, schłodzonego i zamrożonego mięsa ze świń, z owiec, kóz i drobiu (Dz.U. L 335 14.12.2013 s. 19);
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 853/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. L 139 z 30.4.2004 s. 55 z późn. zm.);
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 992/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. U. UE L 2013.347.671 ze zm.),
 • rozporządzenia Komisji (WE) nr 543/2008 z 16 czerwca 2008 r. wprowadzającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego (Dz. U. L 157 z 17.6.2008 s. 46 ze zm.).
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1760/2000 z dnia 17 lipca 2000 r. ustanawiającego system identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczącego etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 820/97 (Dz.U. L 204 z 11.08.2000 s. 1 z późn. zm.),
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1825/2000 z dnia 25 sierpnia 2000 r. określającego szczegółowe przepisy stosowania rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny (Dz.U. L 216 z 26.08.2000 s. 8 z późn. zm.),
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. U. L 354 31.12.2008, str. 16 ze zm.),
 • rozporządzenia Komisji (UE) nr 1129/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniającego załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności (Dz. U. L295 z 12.11.2011 s.1),
 • rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2014 z dnia 4 czerwca 2014 r. zmieniającego załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do kategorii żywności „Mięso” oraz w odniesieniu do stosowania określonych dodatków do żywności w surowych wyrobach mięsnych (Dz. U. L 166 z 5.6.2014, s. 11),
 • ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. 2016 r., poz. 1604 ze zm.);
 • ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149);
 • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13.04.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno- spożywczych kodem identyfikującym partii produkcyjnej (Dz. U. nr 83, poz. 772);

W powyższym zakresie nie kwestionowano żadnego produktu

W oznakowaniu badanych produktów nie deklarowano oświadczeń zdrowotnych
i żywieniowych.

III PRZESTRZEGANIE AKTUALNOŚCI DAT MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI I TERMINÓW PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA

Powyższe zagadnienie sprawdzono u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców.

Kontrolą objęto 60 partii mięsa świeżego i surowych przetworów mięsnych o wartości 7232 zł. W powyższym zakresie nie zakwestionowano żadnej z partii.

IV WARUNKI PRZECHOWYWANIA MIĘSA I PRZETWORÓW MIĘSNYCH

Sprawdzono warunki i sposób przechowywania 60 partii mięsa świeżego i surowych przetworów mięsnych o wartości 7232 zł, uwzględniając deklaracje zawarte w oznakowaniu oraz wymagania przepisów rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.U.UE.L.04.39.1ze zm.).

W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

Stan opakowań jednostkowych 49 partii przedmiotowych produktów był właściwy, bez uszkodzeń.

V PAKOWANIE NA ZAPLECZU SUPER I HIPERMAKETÓW

U 2 kontrolowanych przedsiębiorców, tj.:

 • w Choszcznie;
 • w Szczecinku,

stwierdzono - Dział produkcji i pakowania na zapleczu.

U ww. przedsiębiorców na dziale produkcji i pakowania nie stwierdzono towarów po terminie przydatności do spożycia. Działy produkcji i pakowania znajdowały się pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej. W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

VI SPRAWDZENIE ILOŚCI RZECZYWISTEJ PRODUKTU

Pobrane do badań laboratoryjnych mięso i przetwory mięsne sprawdzono w zakresie zgodności zawartości masy netto z ilością rzeczywistą. Oceny ilości rzeczywistej produktu dokonano
w odniesieniu do deklaracji producentów.

Badaniem objęto 21 opakowań przedmiotowych produktów, z czego zakwestionowano z uwagi na zaniżoną masę netto 4 opakowania jednostkowe.

W powyższym zakresie stwierdzono nieprawidłowość u przedsiębiorcy:

 • gdzie pobrano do badań laboratoryjnych produkty w opakowaniach produkcji przedsiębiorcy i w wyniku badań stwierdzono zaniżenie masy netto w 4 opakowanych produktach w odniesieniu do zadeklarowanej masy netto przez producenta na opakowaniu, tj.:
 1. „mielone z szynki” nr partii: 17/02/2017, należy spożyć do 20.02.2017; stwierdzono 557,5g, deklaracja 566g, czyli zaniżenie masy netto o 8,5g oraz stwierdzono 618,7g deklaracja 628g, czyli zaniżenie masy netto o 9,3g;
 2. „Mielone z łopatki wieprzowej” nr partii: 17/02/2017, należy spożyć do 20.02.2017; stwierdzono 444,6g, deklaracja 454g, czyli zaniżenie masy netto o 9,4g, oraz stwierdzono 419,7g, deklaracja 430g, czyli zaniżenie masy netto o 10,3g.

Powyższe stanowi naruszenie art.4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. 2016 r., poz. 1604 ze zm.).

Z uwagi na powyższe wystosowano wystąpienie pokontrolne do przedsiębiorcy, który jest jednocześnie producentem.

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne przedsiębiorca poinformował, że: „niezgodność wagi mięsa z wagą na etykiecie domniemamy, iż wynikła prawdopodobnie z naturalnego odparowania wody z mięsa.”

Materiały z kontroli zostaną skierowane do postępowania administracyjnego w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej.

VII PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW: art. 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. UE. L.02.31.1 ze zm.), art. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 931/211 z dnia 19 września 2011r. w sprawie wymogów dotyczących możliwości śledzenia ustanowionych rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. L 242 z 20.09.2011, s. 2-3).

W powyższym zakresie zbadano 60 partii przedmiotowych produktów o wartości 7232 zł.

W przypadku 2 przedsiębiorców zagadnienie powyższe jest w trakcie realizacji z uwagi na niemożliwość uzyskania niezbędnych danych w toku kontroli stad wydano żądania dla przedsiębiorców w toku kontroli wyznaczając termin jego realizacji.

Pozostali przedsiębiorcy okazali niezbędne dokumenty pozwalające na identyfikacje przedmiotowych produktów.

VIII IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORCY

W trakcie przeprowadzonych kontroli u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców dokonano identyfikacji przedsiębiorcy zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.). Identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców dokonano w oparciu o odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz o wpisy do CEIDG.

Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

IX PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW USTAWY O BEZPIECZEŃSTWIE ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

Sprawdzono przestrzeganie postanowienia art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r., poz. 594 ze zm.) dotyczącego przechowywania i udostępniania na żądanie organów urzędowej kontroli żywności orzeczeń lekarskich wydawanych osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością. Wszyscy kontrolowani przedsiębiorcy przechowywali aktualne orzeczenia lekarskie osób bezpośrednio stykających się z żywnością.

Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.

INNE ZAGADNIENIA

1) W trakcie kontroli u 1 przedsiębiorcy, tj.; stwierdzono w trakcie kontroli w użytkowaniu sklepu wagę elektroniczną z nieaktualną cechą legalizacji pierwotnej.

W związku z wykroczeniem z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11.05.2001r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2016r., poz. 884 ze zm.) wobec osoby odpowiedzialnej zastosowano postepowanie mandatowe.

Z uwagi na powyższe wydano ustne żądanie w zakresie niezwłocznego usunięcia stwierdzonego uchybienia porządkowego.

Żądanie wykonano, wycofując z użytkowania przedmiotową wagę celem jej zalegalizowania.

Z uwagi na powyższe:

 • przesłano wystąpienie pokontrolne do przedsiębiorcy,
 • przesłano informacje do Urzędu Miar.

Na wystąpienie pokontrolne przedsiębiorca udzielił odpowiedzi informując, że zalegalizował przedmiotową wagę.

2) W trakcie kontroli u 1 przedsiębiorcy, tj. na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 10 i rozdziału 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2016r., poz. 1059 z późn. zm.) zgodnie z trybem określonym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego trybu pobierania i badania próbek produktów przez organy Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2012r., poz. 496) pobrano do oceny organoleptycznej przeprowadzonej na miejscu uda z indyka z zakupu kontrolnego oraz z partii oferowanej do sprzedaży.

Do jakości ww. produktu zastrzeżeń nie wniesiono.

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

 • wysłania 5 wystąpień pokontrolnych do kontrolowanych przedsiębiorców z wnioskiem o usunięcie uchybień,
 • wysłania 2 wystąpień pokontrolnych do producentów z wnioskiem o usunięcie nieprawidłowości,
 • przesłania 2 informacji do właściwych terytorialnie WIJHARS,
 • przesłania 1 informacji do właściwego Urzędu Miar,
 • ukarania 1 osoby mandatem karnym kredytowanym w wysokości 150,00 zł, za wykroczenie z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11.05.2001r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2016r., poz. 884 ze zm.).

W związku z ustaleniami kontroli materiały z 4 spraw zostaną skierowane do Komisji ds. jakości z wnioskiem o wszczęcie postępowania administracyjnego w celu wymierzenia kary pieniężnej na podstawie art. 40 a ust.1 pkt 3 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych.

Zostanie również wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji
w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych wobec 3 przedsiębiorców.

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 26-06-2017 10:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-06-2017
Ostatnia aktualizacja: - 26-06-2017 10:35