Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli bezpieczeństwa zabawek

Termin: I kwartał 2017 rok

Cel kontroli: sprawdzenie i ocena, czy wprowadzone do obrotu zabawki spełniają wymagania określone w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek[1].

Spełnianie wymagań określonych w przepisach rozporządzenia MRiF jw.

Zakres podmiotowy kontroli: kontrolami objęto 9 przedsiębiorców, w tym:

 • 4 sprzedawców hurtowych,
 • 3 sprzedawców detalicznych,
 • 1 importera,
 • 1 producenta.

U 2 przedsiębiorców przeprowadzono kontrole dwukrotnie. Doręczano sprawozdania z badań dla zabawek zakwestionowanych laboratoryjnie.

Łącznie w Szczecinie i Koszalinie przeprowadzono 11 kontroli.

Zakres przedmiotowy kontroli: skontrolowano 80 partii zabawek.

Wyniki kontroli: łącznie zakwestionowano 46 partii zabawek (57,5 proc. ogółu skontrolowanych).

Stwierdzone niezgodności w zakresie formalnym dotyczyły głównie:

PRZYKŁADY

 • niezgodności pod względem konstrukcyjnym – w 4 przypadkach,
 • braku danych producenta – w 5 przypadkach,
 • braku bądź niepełnych danych importera – w 2 przypadkach,
 • braku informacji umożliwiającej identyfikację zabawki – w 1 przypadku,
 • przed treścią ostrzeżeń braku słowa „ostrzeżenie” – w 2 przypadkach,
 • podania słowa „ostrzeżenie” przed treścią ostrzeżenia w języku obcym – w 12 przypadkach,
 • podania informacji o szczególnych zagrożeniach do ostrzeżenia dotyczącego wieku w języku obcym – w 12 przypadkach,
 • niezasadnego umieszczenia ostrzeżenia „0-3”– w 6 przypadkach,
 • braku instrukcji bateryjnej – w 1 przypadku,
 • błędnego statusu przedsiębiorcy – w 3 przypadkach,
 • podania nieistniejącej przyczyny ograniczenia wiekowego – w 4 przypadkach,
 • nieprawidłowo wystawionej deklaracji zgodności – w 27 przypadkach,
 • braku deklaracji zgodności – w 9 przypadkach,

Badania laboratoryjne

W Specjalistycznym Laboratorium Badania Zabawek w Lublinie przeprowadzono łącznie badania 11 próbek zabawek, stwierdzając niezgodności w zakresie konstrukcji, wykonania
i zastosowanych materiałów w 4 próbkach (36,36 proc. ogółu zbadanych).

Były to:

 • akcesoria dla lalki, made in China - zaistniała wątpliwość kwalifikacji zabawki do określonej grupy wiekowej (importer umieścił ostrzeżenie i znak graficzny ostrzegawczy dotyczący wieku „nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat”) oraz w związku z tym, że umieszczono informację „zabawka może zawierać małe elementy „niebezpieczeństwo połknięcia”, zgodnie z punktem 8.1 normy PN-EN 71-1 „Bezpieczeństwo zabawek. Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne” zabawkę pobrano do badań o zaostrzonych parametrach. W trakcie badania laboratoryjnego, podczas przykładania momentu obrotowego, od smoczka odłamał się uchwyt, który mieści się całkowicie w cylindrze do badania małych części. Podczas przykładania siły 90 N od smoczka odłączył się krążek, po odłączeniu się krążka smoczek mieści się całkowicie w cylindrze do badania małych części (największy wymiar elementów poddanych badaniu: krążek po smoczku – 40,04 mm, nakrętka butelki (1) – 27,72 mm, nakrętka butelki (2) – 29,92 mm), od nakrętki butelki (1) odłupał się kawałek plastiku, który mieści się całkowicie w cylindrze do badania małych części. W związku z tym zabawka nie jest zgodna z pkt 1.4.2 i 1.4.3 załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz.U. z 2016 r., poz. 1730),
 • akcesoria dla lalki, made in China - zaistniała wątpliwość kwalifikacji zabawki do określonej grupy wiekowej (importer umieścił ostrzeżenie i znak graficzny ostrzegawczy dotyczący wieku „nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat”) oraz w związku z tym, że umieszczono informację „zabawka może zawierać małe elementy, niebezpieczeństwo połknięcia”, dlatego też zgodnie z punktem 8.1 normy PN-EN 71-1 „Bezpieczeństwo zabawek. Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne” zabawkę pobrano do badań o zaostrzonych parametrach. W trakcie badania laboratoryjnego, podczas przykładania momentu obrotowego, od smoczka odłamał się uchwyt, powstały 2 kawałki plastiku, które mieszczą się całkowicie w cylindrze do badania małych części, podczas przykładania siły 90 N od smoczka odłączył się krążek, po odłączeniu się krążka smoczek mieści się całkowicie w cylindrze do badania małych części (największy wymiar elementów poddanych badaniu: krążek po smoczku – 39,86 mm, nakrętka butelki (1) – 27,74 mm, nakrętka butelki (2) – 29,94 mm), ponadto rozłupała się łyżeczka i powstały kawałki plastiku, które mieszczą się całkowicie w cylindrze do badania małych części. W związku z tym zabawka nie jest zgodna z pkt 1.4.2 i 1.4.3 załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz.U. z 2016 r., poz. 1730),
 • samochodzik Wind-Up-Car, Made in China, w którym odłączyły się wszystkie koła w tym jedno koło przednie z wraz z metalowym prętem, pokrętło wraz z metalowym prętem a od dźwigni odłamał się kawałek plastiku. Każdy z tych uwolnionych elementów mieścił się całkowicie w cylindrze do badania małych części, a zakończenia metalowych prętów, które stały się dostępne w wyniku badania posiadały średnicę: przednia oś – 1,99 mm, tylna oś (oba końce) – 2,00/2,00 mm, pręt z pokrętłem – 2,00 mm, które uznano za potencjalnie niebezpieczne ostre zakończenia. Tak więc zabawka nie spełniała wymagań załącznika 1 „Wymagania dla zabawek” do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz.U. z 2016 r., poz. 1730) określonych w pkt. 1.4.2., pkt. 1.4.3., pkt 1.2.
 • autko, w którym odłączył się: biały daszek, przednie i tylne koło, które całkowicie mieściły się w cylindrze do badania małych części. Wobec tego zabawka nie spełniała wymagań załącznika 1 „Wymagania dla zabawek” do cytowanego rozporządzenia określonych w pkt. 1.4.3.

Niezależnie od powyższego badaniu poddano, m.in.: zabawkę akcesoria dla lalki magiczna butelka Giggles Magic Bottle Item No. 276860 Item No. 21026 SKU 27686001, kod kreskowy: 2200127686066. W trakcie kontroli stwierdzono, że jest to zabawka – butelka
do mleka i kubek niekapek dla lalki oraz sztućce (łyżka i widelec) - nadające się do czyszczenia, o prostym wzorze. Zgodnie z Raportem PKN PKN-CEN/CR 14379 „Klasyfikacja zabawek. Wytyczne” zabawki tego typu w tym ww. są zabawkami przeznaczonymi dla dzieci poniżej 36 miesięcy (tablica 9, kategoria H). Na zabawce umieszczono znak graficzny ostrzegawczy dotyczący wieku „nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat” oraz informację „Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat”, a także informację o szczególnych zagrożeniach do ostrzeżenia dot. wieku: „OSTRZEŻENIE! Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat ze względu na zdolności i rozwój dziecka. Nieprawidłowe użycie może spowodować uszkodzenie ciała.”. W związku z tym, że zaistniała wątpliwość kwalifikacji zabawki do określonej grupy wiekowej - zgodnie z punktem 8.1 normy PN-EN 71-1 „Bezpieczeństwo zabawek. Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne” zabawkę pobrano do badań laboratoryjnych o zaostrzonych parametrach. W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych stwierdzono, że ww. zabawka w zakresie wykonanych badań jest zgodna z normą PN-EN 71-1:2015-01 Bezpieczeństwo zabawek. Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne, zatem jest bezpieczna dla dzieci najmłodszych.

W Specjalistycznym Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej w Łodzi przeprowadzono łącznie 2 badania laboratoryjne zabawek pod kątem występowania ftalanów, nie stwierdzając przekroczenia dopuszczalnego stężenia ftalanów.

Ponadto przesłano 2 próbki zabawek do badania pod kątem występowania bisfenolu. Badania wykazały, że zabawki są zgodne z przepisami (nie stwierdzono bisfenolu).

Działania Inspekcji Handlowej: w przypadku niezgodności o charakterze formalnym, które można łatwo wyeliminować, inspektorzy IH występowali do przedsiębiorców z wnioskiem
o podjęcie dobrowolnych działań (łącznie przesłano 15 pism).

W odniesieniu do 2 przedsiębiorców działania zostały podjęte przez ww. bez przesyłania pism (w trakcie kontroli lub bezpośrednio po jej zakończeniu), tj.

 • kontrolowany (sklep sieci handlowej) w trakcie kontroli poprawił oznaczenia zabawek w całej sieci sklepów (zmienił grupę wiekową użytkownika, usunął przyczynę ograniczenia wiekowego, umieścił nazwę i adres producenta).
 • w trakcie kontroli u importera on sam zadecydował, że zabawka gwizdek wodny DKA 0813, kod kreskowy: 5908273081304 zostanie ponownie poddana badaniu laboratoryjnemu.

W trakcie kontroli stwierdzono, że na jej opakowaniu umieszczono informację o szczególnych zagrożeniach do ostrzeżenia dotyczącego wieku: „zawiera małe elementy, które mogą zostać połknięte lub wchłonięte”. W konstrukcji ww. zabawki brak było natomiast widocznych małych elementów. Firma okazała TEST REPORT dla zabawki, w którym znalazł się zapis, że nie znaleziono małych części przed i po badaniu. W związku z tym zabawka nie powinna być opatrzona informacją o szczególnych zagrożeniach do ostrzeżenia dotyczącego wieku w postaci jak opisano powyżej, importer zadecydował jw. Zgodnie z oświadczeniem, w związku z przedłużającymi się badaniami, ww. zadecydował o zmianie podanej przyczyny ograniczenia wiekowego. Ponadto ww. po zakończeniu kontroli ww. okazał poprawioną deklarację zgodności.

Działania UOKiK: w przypadku 2 zabawek inspektorzy IH skierowali do Prezesa UOKiK akta kontroli z wnioskiem o wszczęcie postępowania administracyjnego.

W przypadku 2 zabawek do Prezesa UOKiK zostaną przesłane akta sprawy z wnioskiem o wszczęcie postępowania administracyjnego przeciwko ww.

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 0-91 4225239 wew. 36

 

[1]Dz. U. poz. 1730

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 05-06-2017 08:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-06-2017
Ostatnia aktualizacja: - 05-06-2017 08:57