Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli prawidłowości przekazywania przez przedsiębiorców informacji o cenach towarów i usług (artykuły przemysłowe)

Realizując wytyczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził w I kwartale 2017 r. w podanym wyżej zakresie 13 kontroli.

Kontrolą objęto przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w: Szczecinie, Gryfinie, Koszalinie, Połczynie-Zdroju, Sławnie i Wałczu.

Wśród ww. przedsiębiorców 9 prowadziło sprzedaż towarów (w tym 1 przedsiębiorca oferował towary w sklepie przy stacji paliw), 2 przedsiębiorców oferowało towary do sprzedaży jednocześnie świadcząc usługi dla konsumentów, 2 przedsiębiorców świadczyło tylko usługi dla konsumentów.

Nieprawidłowości stwierdzono u 10 przedsiębiorców.

W odniesieniu do poszczególnych punktów programu, ustalenia kontroli przedstawiają
się następująco:

Prawidłowość uwidaczniania cen oraz cen jednostkowych.

ceny:

Sprawdzono prawidłowość uwidaczniania cen u przedsiębiorców oferujących towary do sprzedaży (419 partii) oraz u przedsiębiorców świadczących usługi dla ludności.

Nieprawidłowości stwierdzono u 4 przedsiębiorców: 1 prowadzącego sprzedaż towarów oraz 3 świadczących usługi:

  • - u przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż towarów stwierdzono, że przy 21 partiach towarów oferowanych do sprzedaży nie było uwidocznionych cen, co naruszało przepis § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług (Dz. U. z 2015 r., poz. 2121). Do przedsiębiorcy zostało skierowane wystąpienie pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień.
  • u pierwszego przedsiębiorcy świadczącego usługi dla ludności podczas kontroli stwierdzono, że w miejscu widocznym i ogólnodostępnym dla klientów uwidoczniono cennik świadczonych usług magla, prania, prania z maglem, szycia z czyszczeniem. W powyższym cenniku przy 3 pozycjach, dot. usług czyszczenia, ceny świadczonych usług podano bez ich dokładnego określenia, tj. wartości cen usług podano w widełkach „od”-„do” (np. 100-250, 90-120, 30-70). Ponadto w przedmiotowym cenniku przy 20 pozycjach podano ceny bez określenia dokładnego rodzaju i zakresu usług. Ustalono również, iż przedsiębiorca świadczył usługi napraw maszyn do szycia lecz w miejscu świadczenia usług nie uwidocznił cennika naprawy maszyn do szycia, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 09 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915 ze zm.). W trakcie trwania kontroli kontrolowany przedsiębiorca usunął nieprawidłowości.
  • u drugiego przedsiębiorcy świadczącego usługi dla ludności stwierdzono, że w miejscu świadczenia usług przedsiębiorca nie udostępnił cennika w miejscu widocznym i ogólnodostępnym dla klientów, co narusza art. 4 ust. 1 ww. ustawy, w związku z § 11 ww. rozporządzenia. Po stwierdzeniu ww. nieprawidłowości przedsiębiorca okazał cennik znajdujący się w miejscu niedostępnym dla klientów. W okazanym cenniku przy 35 pozycjach należności za wykonane usługi podano bez dokładnego określenia ceny za usługę, co stanowi naruszenie § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia. Ponadto kontrolowany w miejscu widocznym i ogólnodostępnym dla klientów zamieścił informację, że podane ceny za świadczone usługi są cenami netto i doliczany jest podatek VAT. Biorąc pod uwagę sposób sformułowania obowiązującego u przedsiębiorcy cennika stwierdzono, że uwidocznione ceny nie określają w sposób jednoznaczny, nie budzący wątpliwości ceny za świadczone usługi, co narusza obowiązki określone w art. 4 ust. 1 ww. ustawy, w związku z § 10 ust. 2 ww. rozporządzenia oraz w art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ww. ustawy. Do przedsiębiorcy zostało skierowane wystąpienie pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień.
  • u trzeciego przedsiębiorcy świadczącego usługi pogrzebowe stwierdzono, że w miejscu ogólnodostępnym i dobrze widocznym dla konsumentów uwidoczniono cennik świadczonych usług, jednakże w okazanym cenniku obok określenia rodzaju i zakresu usług wyszczególniono ceny za wykonanie niektórych usług w przedziałach „od – do”. Tzw. „widełkach”. Wyżej opisany sposób uwidocznienia cen w cenniku nie zapewniał konsumentom jednoznacznej i niebudzącej wątpliwości informacji – co narusza obowiązki określone w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 09.05.2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915 ze zm.) w związku z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 09.12.2015 r. W trakcie kontroli przedsiębiorca sporządził i uwidocznił w miejscu ogólnodostępnym dla konsumentów cennik, w którym określił ceny w sposób jednoznaczny.

U przedsiębiorcy prowadzącego stację paliw zgodnie z wymaganiami § 12 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Rozwoju sprawdzono także sposób oznaczenia i podania cen paliw dla kierowców pojazdów i stwierdzono, że na stacji benzynowej ceny paliw uwidoczniono w sposób czytelny dla kierowców pojazdów zbliżających się do stacji, poruszających się po drogach publicznych.

Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

ceny jednostkowe:

Kontrolą objęto 338 partii towarów oferowanych do sprzedaży.

Nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono u ośmiu przedsiębiorców. Stwierdzono brak cen jednostkowych przy 217 partiach towarów sprzedawanych według objętości lub masy. Trzech przedsiębiorców usunęło stwierdzone uchybienia w trakcie kontroli, natomiast do pięciu pozostałych przedsiębiorców skierowano wystąpienia pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień.

stwierdzone nieprawidłowości dot. uwidaczniania cen wobec 9 przedsiębiorców zostały (lub zostaną) wszczęte postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji nakładającej karę pieniężną.

Rzetelność uwidaczniania cen dla konsumentów.

Zagadnienie to sprawdzono u sześciu kontrolowanych przedsiębiorców porównując ceny towarów uwidocznione w miejscu sprzedaży z cenami zakodowanymi w kasie, czytniku lub informacjami podanymi w materiale reklamowym.

Kontroli poddano 160 partii towarów oferowanych do sprzedaży.

Nieprawidłowości w badanym zakresie stwierdzono u 2 przedsiębiorców:

  • - u pierwszego przedsiębiorcy - rozbieżność dotyczyła 2 partii towarów, (przy pierwszej partii towarów 1,00 zł, przy drugiej 2,00 zł),
  • - u drugiego przedsiębiorcy - rozbieżności dotyczyły 4 partii towarów, (od 0,03 zł do 0,80 zł).

Podczas kontroli przedsiębiorcy usunęli uchybienia polegające na rozbieżnościach między cenami zakodowanymi w kasie fiskalnej, a uwidocznionymi na towarach.

Ustalono, że tylko u jednego przedsiębiorcy (prowadzącego hipermarket) na sali sprzedaży znajdowały się czytniki cen. W pozostałych placówkach na salach sprzedażowych nie było dostępnych czytników cen. Konsumenci mogli sprawdzić ceny wyłącznie przy kasie.

Wykorzystanie ustaleń.

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

  • wszczęcia przeciwko 10 kontrolowanym przedsiębiorcom postępowań administracyjnych celem nałożenia kar pieniężnych,
  • skierowania 6 wystąpień pokontrolnych do kontrolowanych przedsiębiorców.

 

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 30-05-2017 14:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-05-2017
Ostatnia aktualizacja: - 30-05-2017 14:08