Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli prawidłowości przekazywania przez przedsiębiorców informacji o cenach towarów i usług (artykuły rolno-spożywcze)

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie wraz z Delegaturą w Koszalinie przeprowadził na terenie województwa zachodniopomorskiego 8 kontroli u 8 przedsiębiorców w zakresie prawidłowości przekazywania przez przedsiębiorców informacji o cenach towarów i usług zgodnie z wytycznymi Prezesa UOKiK.

Kontrole przeprowadzono na podstawie własnego rozeznania oraz w związku z informacjami wpływającymi od konsumentów.

Kontrole przeprowadzono u następujących przedsiębiorców:

Placówki Detaliczne
Kontrolą objęto 8 przedsiębiorców:

 • 5 przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w sklepach w Szczecinie (Kontrola na Zawiadomienie 5 w tym 2 na informacje konsumenta);
 • 1 przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w sklepie w Szczecinku (Kontrola na Zawiadomienie - informacja konsumenta);
 • 1 przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w sklepie w Koszalinie (Kontrola na Zawiadomienie– informacja konsumenta);
 • 1 przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w sklepie w Połczynie – Zdroju (Kontrola na Zawiadomienie).

Nieprawidłowości stwierdzono u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców.

Ogółem skontrolowano 437 partii artykułów rolno-spożywczych, kwestionując 116 zbadanych partii, co stanowi 26,54%

A: ARTYKUŁY ROLNO-SPOŻYWCZE

Sprawdzono prawidłowość uwidaczniania cen towarów, cen jednostkowych
i prawidłowość wyliczenia cen jednostkowych w oparciu o wymogi ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014r. poz. 915
z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 9 grudnia 2015 r.
w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług (Dz. U. z 2015r. poz. 2121).

Sprawdzono uwidacznianie cen

Sprawdzeniu poddano wybranych 398 partii artykułów rolno-spożywczych w opakowaniach jednostkowych.

W miejscu sprzedaży detalicznej stwierdzono brak uwidocznienia cen w przypadku 26 partii produktów u jednego przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w sklepie w Koszalinie, gdzie stwierdzono, że przy 26 towarach pakowanych w miejscu ogólnodostępnym i dobrze widocznym dla konsumentów, brak było uwidocznionych cen, co narusza wymagania przepisu art. 4 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług z dnia 09.05.2014 r. w związku z § 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 09.12.2015 r. jw.

W trakcie kontroli przedsiębiorca usunął stwierdzone uchybienie poprzez uwidocznienie brakujących cen na wywieszkach przy produktach.

W związku z powyższym wobec kontrolowanego przedsiębiorców zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji nakładającej karę pieniężną.

Sprawdzono uwidocznienie cen jednostkowych

Sprawdzeniu poddano 431 losowo wybranych partii artykułów rolno-spożywczych w tym 39 partii towarów sprzedawanych luzem.

W miejscu sprzedaży detalicznej stwierdzono brak uwidocznienia cen jednostkowych w przypadku 58 partii produktów u dwóch przedsiębiorców tj.:

U przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w sklepie w Połczynie – Zdroju stwierdzono, że przy 32 towarach pakowanych przeznaczonych do sprzedaży według objętości lub masy, nie uwidoczniono cen jednostkowych, co narusza wymagania przepisu art. 4 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług z dnia 09.05.2014 r. w związku z § 3 ust. 2 i § 4 cytowanego rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 09.12.2015 r.

W trakcie kontroli przedsiębiorca usunął stwierdzone uchybienie poprzez uwidocznienie brakujących cen jednostkowych na wywieszkach przy produktach.

W związku z powyższym wobec kontrolowanego przedsiębiorcy zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji nakładającej karę pieniężną.

U przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w sklepie w Koszalinie stwierdzono, że przy 26 towarach pakowanych przeznaczonych do sprzedaży według objętości lub masy, nie uwidoczniono cen jednostkowych, co narusza wymagania przepisu art. 4 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług z dnia 09.05.2014 r. w związku z § 3 ust. 2 i § 4 cytowanego rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 09.12.2015 r.

W trakcie kontroli przedsiębiorca usunął stwierdzone uchybienie poprzez uwidocznienie brakujących cen jednostkowych na wywieszkach przy produktach.

W związku z powyższym wobec kontrolowanego przedsiębiorcy zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji nakładającej karę pieniężną.

Sprawdzono prawidłowość wyliczenia ceny jednostkowej artykułów rolno-spożywczych

Sprawdzeniu poddano 334 partie artykułów rolno-spożywczych w opakowaniach jednostkowych.

W miejscu sprzedaży detalicznej stwierdzono w przypadku 55 partii u pięciu przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w sklepach w Szczecinie nieprawidłowo wyliczone ceny jednostkowe.

W związku z powyższym w trakcie kontroli na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15.12.2000r.o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2016r., poz. 1059 z późn. zm.) wydano żądanie ustne przedsiębiorcom (3) w zakresie niezwłocznego usunięcia stwierdzonego uchybienia porządkowego, polegającego na nieprawidłowym wyliczeniu ceny jednostkowej dotyczących 33 rodzajów towarów poprzez prawidłowe wyliczenie cen jednostkowych.

W przypadku 3 przedsiębiorców wykonano żądanie w toku kontroli.

Natomiast w przypadku 2 przedsiębiorców skierowano wystąpienia pokontrolne z wnioskiem usunięcia uchybień.

Przedsiębiorcy jw. dotychczas nie udzielili odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne.

II. RZETELNOŚĆ UWIDACZNIANIA CEN DLA KONSUMENTÓW

Sprawdzono zgodność cen uwidocznionych przy towarze z cenami zakodowanymi
w kasie.

Nieprawidłowości stwierdzono u trzech przedsiębiorców, polegające na rozbieżności
w cenach zakodowanych w kasie, czytniku z cenami uwidocznionymi przy towarze.

Kontrolą objęto 427 partii artykułów rolno-spożywczych, kwestionując 8 zbadanych partii.

U przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w sklepie w Szczecinie, u którego podczas kontroli dokonano porównania cen zakodowanych w kasie fiskalnej z cenami uwidocznionymi na wywieszce.

W powyższym zakresie stwierdzono, że:

 • przy 4 towarach cena zakodowana w kasie fiskalnej była wyższa od ceny na wywieszce,
 • przy 1 towarze cena zakodowana w kasie fiskalnej była niższa od ceny na wywieszce.

W związku z powyższym w trakcie kontroli na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15.12.2000r.o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2016r., poz. 1059 z późn. zm.) wydano żądanie ustne przedsiębiorcy w zakresie niezwłocznego usunięcia stwierdzonego uchybienia porządkowego, polegającego na rozbieżności cen zakodowanych w kasie fiskalnej i uwidocznionych na wywieszkach poprzez ujednolicenie tych cen w kasie fiskalnej i na wywieszkach

Żądanie zostało w toku kontroli wykonane.

U przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w sklepie w Szczecinku, u którego podczas kontroli dokonano porównania cen zakodowanych w kasie fiskalnej z cenami uwidocznionymi na wywieszce oraz czytniku.

W powyższym zakresie stwierdzono, że:

przy 2 towarach cena zakodowana w kasie fiskalnej i w czytniku była wyższa od ceny na wywieszce.

W związku z powyższym w trakcie kontroli na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15.12.2000r.o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2016r., poz. 1059 z późn. zm.) wydano żądanie ustne przedsiębiorcy w zakresie niezwłocznego usunięcia stwierdzonego uchybienia porządkowego, polegającego na rozbieżności cen zakodowanych w kasie fiskalnej, czytniku i uwidocznionych na wywieszkach poprzez ujednolicenie tych cen w kasie fiskalnej, czytniku i na wywieszkach

Żądanie zostało w toku kontroli wykonane.

U przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w sklepie w Koszalinie, u którego podczas kontroli dokonano porównania cen zakodowanych w kasie fiskalnej z cenami uwidocznionymi na wywieszce oraz czytniku.

W powyższym zakresie stwierdzono, że:

przy 1 towarze cena zakodowana w kasie fiskalnej i w czytniku była wyższa od ceny na wywieszce.

W związku z powyższym w trakcie kontroli na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15.12.2000r.o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2016r., poz. 1059 z późn. zm.) wydano żądanie ustne przedsiębiorcy w zakresie niezwłocznego usunięcia stwierdzonego uchybienia porządkowego, polegającego na rozbieżności cen zakodowanych w kasie fiskalnej, czytniku i uwidocznionych na wywieszkach poprzez ujednolicenie tych cen w kasie fiskalnej, czytniku i na wywieszkach

Żądanie zostało w toku kontroli wykonane.

WYPOSAŻENIE PLACÓWEK W CZYTNIKI (SKANERY) CEN.

Podczas przeprowadzonych kontroli sprawdzono informacyjnie powierzchnie sprzedażowe oraz czy placówki są wyposażone w czytniki cen , i tak:

 • przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w sklepie w Szczecinie. Nie stwierdzono czytnika cen, powierzchnia sali sprzedażowej mniejsza niż 400 m2.
 • przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w sklepie w Szczecinie. Powierzchnia sali sprzedaży sklepu wynosi około 699,59 m2, na której umieszczono 2 czytniki.
 • przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w sklepie w Szczecinie. Powierzchnia sali sprzedaży sklepu wynosi 355,4 m2, na której umieszczono 1 czytnik.
 • przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w sklepie w Szczecinie. Powierzchnia sali sprzedaży sklepu wynosi 86 m2, na której umieszczono 1 skaner.
 • przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w sklepie w Szczecinie. Powierzchnia sali sprzedaży sklepu wynosi około 200 m2, na której umieszczono 1 czytnik.
 • przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w sklepie w Koszalinie. Powierzchnia sprzedażowa sklepu wynosi 707,86 m2,, na której umieszczono 2 czytniki (skanery) cen.
 • przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w sklepie w Szczecinku. Powierzchnia sprzedażowa sklepu wynosi 2000 m2, na której umieszczono 4 czytniki (skanery) cen.
 • przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w sklepie w Połczynie – Zdroju. Nie stwierdzono czytnika cen, powierzchnia sali sprzedażowej mniejsza niż 400 m2.

B) PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 11.05.2001r., PRAWO O MIARACH (DZ. U. z 2016r., poz. 888 z późn. zm.)

Zagadnienie badano u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców. Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono. Przyrządy pomiarowe posiadały aktualne cechy legalizacji.

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:

 • niedopatrzenie bądź zaniedbanie ze strony przedsiębiorców,
 • brak znajomości przepisów lub niewłaściwa ich interpretacja,
 • niedostateczny nadzór nad personelem

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

 • wydania 5 żądań ustnych porządkowo-organizacyjnych;
 • wysłania 2 wystąpień pokontrolnych do kontrolowanych przedsiębiorców z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,

Ponadto w związku z ustaleniami kontroli:

 • zostaną wszczęte 2 postępowania administracyjne wobec 2 przedsiębiorców w celu nałożenia kary pieniężnej.

 

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 30-05-2017 14:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-05-2017
Ostatnia aktualizacja: - 30-05-2017 14:00