Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja dotycząca kontroli przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w sklepie DOPALACZE.COM w Szczecinie

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Szczecinie w dniach 18.12.2008r. – 12.01.2009 r. przeprowadził kontrolę u przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w sklepie „DOPALACZE.COM” w Szczecinie.
 
W wyniku kontroli stwierdzono, że przedsiębiorcy oferowali do sprzedaży m.in. 34 partie produktów tzw. „dopalaczy”, na których naniesiono etykiety, zawierające nazwy własne produktów, skład surowcowy oraz opisy: „PRODUKT NIE NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, produkt przeznaczony wyłącznie do celów kolekcjonerskich”.
 
Według przedłożonych faktur dostawcą przedmiotowych produktów była firma z Cypru.
 
W trakcie kontroli próbki przedmiotowych produktów pobrano do badań organoleptycznych w miejscu. Analiza wyników dokonanych badań pozwoliła na wysunięcie następujących wniosków:
  • 7 partii produktów, na których:
1)       umieszczono napisy PRODUKT NIE NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI. Produkt przeznaczony wyłącznie do celów kolekcjonerskich” przez co zmienione zostało przeznaczenie produktów, deklarowanych pierwotnie przez producenta jako produkty przeznaczone do spożycia,
2)       zaklejono obcojęzyczne istotne informacje o produktach (dot. m.in. sposobu dawkowania itp.),
3)       nie sporządzono w języku polskim zapisanych przez producenta ostrzeżeń związanych ze spożyciem produktów oraz informacji dla konsumenta dotyczących właściwości tych produktów, co wymagane jest art. 7 i 7a ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz. U. Nr 90, poz.999 ze zm.),
  • 13 partii produktów, na których:
1) umieszczono napisy „Produkt przeznaczony wyłącznie do celów kolekcjonerskich” przez co zostało zmienione przeznaczenie produktów, deklarowanych pierwotnie przez producenta jako produkty przeznaczone do użycia,
2) zaklejono obcojęzyczne istotne informacje o produktach (dot. m.in. sposobu używania itp.),
  • 4 partie produktów, na których:
1) umieszczono napisy „Produkt przeznaczony wyłącznie do celów kolekcjonerskich” przez co zostało zmienione przeznaczenie produktów, deklarowanych pierwotnie przez producenta jako produkty przeznaczone do użycia,
2) zaklejono istotne informacje o produktach, w tym informacje w języku polskim (dot. m.in. sposobu używania itp.),
  • 5 partii produktów, na których:
1) umieszczono napisy „Produkt przeznaczony wyłącznie do celów kolekcjonerskich” przez co zostało zmienione przeznaczenie produktów, deklarowanych pierwotnie przez producenta jako produkty przeznaczone do użycia,
2) nie sporządzono w języku polskim zapisanych przez producenta ostrzeżeń związanych z użyciem produktów oraz informacji dla konsumenta dotyczących właściwości tych produktów, co wymagane jest art. 7 i 7a ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz. U. Nr 90, poz.999 ze zm.),
  • 3 partie produktów , na których:
1) umieszczono napisy PRODUKT NIE NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI. Produkt przeznaczony wyłącznie do celów kolekcjonerskich” przez co zmienione zostało przeznaczenie produktów, deklarowanych pierwotnie przez producenta jako produkty przeznaczone do spożycia,
2) nie sporządzono w języku polskim zapisanych przez producenta ostrzeżeń związanych ze spożyciem produktów oraz informacji dla konsumenta dotyczących właściwości tych produktów, co wymagane jest art. 7 i 7a ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz. U. Nr 90, poz.999 ze zm.)
  • 2 partie produktów, na których:
1) umieszczono napisy „Produkt przeznaczony wyłącznie do celów kolekcjonerskich” przez co zostało zmienione przeznaczenie produktów, deklarowanych pierwotnie przez producenta jako produkty przeznaczone do użycia,
 
Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzono, że działania takie w istotny sposób ograniczają  konsumentom dostęp do prawdziwych informacji o produktach, tj. ich przeznaczeniu, stosowaniu i działaniu w tym ubocznym, narażając tym samym  ich zdrowie, a nawet życie na niebezpieczeństwo.
 
Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Szczecinie, mając na względzie bezpieczeństwo konsumentów, w dniu 12 stycznia 2009r. wydał kontrolowanym przedsiębiorcom 6 decyzji zarządzających wycofanie z obrotu ww. 34 partii produktów. Decyzjom nadano rygor natychmiastowego wykonania.
 
Ponadto całość objętych kontrolą produktów zakwestionowano, z uwagi na brak zamieszczonych na towarze, jego opakowaniu, etykiecie, instrukcji lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty pisemnych informacji określających firmę przedsiębiorcy i jego adres, co narusza przepis art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007r., Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.) i skutkuje odpowiedzialnością z art. 136 § 2 ustawy z dnia 20.05.1971r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U. z 2007 r., Nr 109, poz. 756 z późn. zm.).
 
Objęte kontrolą produkty sprawdzono również pod kątem przestrzegania przepisów ustawy dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999 z późn. zm.), stwierdzając  w odniesieniu do 15 partii towarów naruszenie przepisów art. 7 i 7a ustawy o języku polskim,  z uwagi na brak sporządzenia w języku polskim ostrzeżeń związanych ze spożyciem/użyciem produktów oraz informacji dla konsumenta dotyczących właściwości tych produktów. Powyższe stanowi wykroczenie z art. 15 ust. 1 tej ustawy.
 
W toku czynności kontrolnych stwierdzono również nieprawidłowości w zakresie uwidacznia cen i oznaczenia ceną towarów oferowanych do sprzedaży.  W odniesieniu do 24 partii towarów stwierdzono brak uwidocznienia cen jednostkowych. Powyższe narusza przepis § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. Nr 99, poz. 894 z późn. zm.) w związku z art. 12 ustawy z dnia 05 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.). Naruszenie ww. przepisu skutkuje odpowiedzialnością karną z art. 137 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U. z 2007 r. Nr 109, poz. 756 z późn. zm.).
Ponadto całość objętych kontrolą w tym zakresie towarów nie było oznaczonych cenami w sposób bezpośredni na poszczególnych egzemplarzach lub na ich pojedynczych opakowaniach metodą uniemożliwiającą łatwe usunięcie oznaczenia, co narusza przepis § 9 ust. 1 cyt. wyżej rozporządzenia MF z dnia 10 czerwca 2002 r. Naruszenie ww. przepisu skutkuje odpowiedzialnością karną z art. 136 § 2 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń.
 
Wobec osoby odpowiedzialnej, za stwierdzone wykroczenia z art. 15 ust. 1 ustawy o języku polskim oraz art. 137 § 1 i art. 136 § 2 Kodeksu wykroczeń jak podano wyżej, skierowany zostanie wniosek o ukaranie do właściwego Sądu Rejonowego Wydział Grodzki.
 
Ponadto, badając ww. 34 partie towarów stwierdzono, że 7 niżej wymienionych partii produktów, tj.:
-                  Spice Trips (3 szt.),
-                  Chemistry (3 tabletki),
-                  Exotic (5 szt.),
-                  Diablo (4 szt.),
-                  Diablo XXX (2 szt.),
-                  Groove Party Pills (4 szt.)
-                  Move Energy Pills (4 szt)
zawierało w swoim składzie związki chemiczne w postaci benzylopiperazyny oraz jej pochodnych, 1-(3-trifluoromethylphenyl) Piperazine (TFMPP), diphenylprolinolu (D.O.M.S.), Geranium oil Extract standardized to 0,02 % Poppy seed, baby hawaiian woodrose, Caffeiny, które zgodnie z opisami ujętymi w opracowaniach encyklopedycznych i medycznych mają działanie pobudzające o charakterze psychoaktywnym lub psychodelicznym, wywołującym zmiany percepcji, świadomości, sposobu myślenia oraz sposobu odczuwania emocji. Wyszczególnione substancji pomimo, iż nie są substancjami zakazanymi, ze względu na swoje właściwości, mogą stwarzać zagrożenie dla użytkowników ze względu na ich psychoaktywny charakter i ich faktyczne zastosowanie.
W związku z powyższym, została skierowana w tym zakresie informacja do Inspekcji Sanitarnej.
 
Ponadto materiały zostaną przekazane do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie.
 
Beata Manios- Inspekcja Handlowa w Szczecinie
Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 06-02-2009 14:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-02-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Wilkosz 16-10-2009 14:20